Live Radio Live TV

Inzegening vernieuwde Erica kruisbeeld 17-4-2017 21:28

Het kruisbeeld bij de Ericahoeve Heibloem Palmzondag werd het vernieuwde Erica kruisbeeld  op de Heibloem feestelijk ingezegend door deken  mgr. René Maessen. Volgens de overlevering zou het toen ijzeren kruis waarschijnlijk begin twintigerjaren van de vorige eeuw geplaatst zijn door de familie Kessels. Dit kruis werd na de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige pachter L. Kessels vernieuwd en van een keramisch corpus voorzien. Het kruishout met kast is in 2011 volledig vernieuwd en het corpus werd gerestaureerd. In 2013 werd nieuwe beplanting aangebracht zoals een lindeboom en beukenhaag.Provincie Limburg blijft inversteren in muziekonderwijs Geplaatst op: 23-6-2017 21:31

Impressie van een bijzonder schoolconcert tijdens de  DOOR! Muziekdag op 23 juniRegionieuws Tijdens de Muziekdag DOOR! Zonder Grenzen 2017 in Adams Muziekcentrale in Ittervoort op vrijdag 23 juni maakte Ger Koopmans, gedeputeerde voor Cultuur in Limburg, bekend dat de Provincie structureel blijft investeren in muziekonderwijs op school. Het resultaat is dat in 2017 31 nieuwe scholen kunnen starten met muziekonderwijs op school. Daarnaast lanceerde Koopmans een nieuw DOOR! initiatief: ‘Geef je instrument DOOR!’, een Limburgs instrumentendepot dat kinderen en scholen de mogelijkheid biedt een instrument te lenen en te bespelen. DOOR! is een provinciale campagne die muziek- onderwijs in beweging zet, omdat muziekonderwijs van essentieel belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Het creëert optimale kansen voor de leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen voor muziek. Geef je instrument DOOR!, is ontstaan omdat scholen en muziek- verenigingen over te weinig instrumenten beschikken. Daarom is besloten om samen met Adams muziekcentrale en met hulp de philharmonie zuidnederland een Limburgs instrumentendepot op te richten.


Roelof Fransbergen: Ridder in Orde Oranje Nassau Geplaatst op: 23-6-2017 21:13

De versierselen behorend bij de Koninklijke onderscheidingMaasbracht Tijdens de opening van de Maasbrachter Havendagen heeft Roelof Fransbergen (64) uit Maasbracht vrijdagavond 23 juni uit handen van burgemeester Stef Strous de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. De heer Fransbergen ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor de scheepvaart, het behoud van het varend cultureel erfgoed, zijn inzet voor de (oud) schippersgemeenschap en zijn ondersteuning van lokale verenigingen. Hij was onder andere voorzitter van de Open Scheepvaartdagen (tegenwoordig Maasbrachter Havendagen), bestuurslid van de Stichting Sociëteit Harmonie St. Cecilia Maasbracht en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Maasbracht, sectie havenondernemers. Voorzitter en lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging De Hoonder Maasbracht, Prins Carnaval, bestuurslid van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de binnenvaart en voorzitter van het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht.


'Snel gesprek oppakken Roggelse verenigingen' Geplaatst op: 22-6-2017 14:28

Sportpark De Mössehook in Roggel Leudal Acht sport- en cultuurverenigingen uit Roggel hebben een toekomstvisie 'Samenwerking op en rond Sportpark de Mössehook' bij de gemeente Leudal ingediend. De verenigingen geven aan dat er aan acht van de negen kaders van het beleidskader accommodaties en subsidies voldaan wordt. Jordi Custers van de fractie Ronduit Open doet een oproep aan het college van Leudal om niet dezelfde fout te maken zoals dat in Neer is gebeurd met sportpark Leudal-Oost. Hij vraagt "het gesprek met de verenigingen zo snel mogelijk weer op te pakken en hen helderheid te geven."


'Dynamische burgerinitiatieven niet laten wachten' Geplaatst op: 22-6-2017 14:04

Gemeentehuis van Leudal Leudal Tijdens de 'Os dörp'- bijeenkomsten heeft de gemeente Leudal de burgers opgeroepen eigen initiatief te tonen en ontwikkelen. Pieke Houben van de fractie Samen Verder stelt dat de gemeente er voor heeft gekozen een andere rol in te nemen, een rol waarin de gemeente niet meer strikt bepaalt en verzorgt, maar juist burgers faciliteert om binnen ruime kaders het heft in eigen handen te nemen. Hij vervolgt: "Dynamische burgerinitiatieven kunnen niet wachten op een statische overheid." De fractie Samen Verder zal daarom tijdens de behandeling van de kadernota dan ook een motie/amendement indienen. Hierin wordt het college van B en W de opdracht geven om lopende burgerinitiatieven nog vóór de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van hun initiatieven.


Archief oude bisdom Roermond geïnventariseerd Geplaatst op: 22-6-2017 13:31

Interieur van de kathedraal van Roermond Regionieuws De inventarisatie van het archief van de bisschop van Roermond ten tijde van het eerste bisdom Roermond (1569-1802) is afgerond. Door de inventarisatie is het archief optimaal toegankelijk voor onderzoek naar de geschiedenis van het oude bisdom en voor de bestudering van het geloof van alledag van de gewone gelovigen. De inventarisatie is uitgevoerd door historicus Gerard Venner van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Het eerste bisdom Roermond werd opgericht in 1559. Het gebied week af van dat van het huidige bisdom dat de provincie Limburg omvat. Het oude bisdom omvatte vrijwel geheel Midden- en Noord-Limburg en aangrenzend, nu Duits gebied met Kevelaer, Geldern, Straelen, Viersen en Erkelenz. Tot het eerste bisdom behoorden ook het Rijk van Nijmegen, Het land van Maas en Waal, het land van Cuijk en het land van Valkenburg in het zuiden. Het boek wordt op 28 juni aangeboden aan de huidige bisschop van Roermond mgr. Frans Wiertz. Daarna is de archiefinventarisatie ook online te raadplegen via http://www.bisdom-roermond.nl en http//www.rhcl.nl.


LLTB inventariseert situatie Limburgse fruittelers Geplaatst op: 21-6-2017 16:52

Appels Regionieuws De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg vragen Limburgse fruittelers een enquête in te vullen naar de situatie in de fruitteeltsector. Op deze manier willen ze het beeld helder krijgen hoe de fruitteeltsector er in Limburg bij staat. De sector heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad, waaronder de Ruslandboycot, de water- en hagelschade van vorig jaar en de vorstschade van dit voorjaar. Ze hebben gezorgd dat de sector financieel onder druk staat.


Jan, Jans en de Kinderpostzegels Geplaatst op: 21-6-2017 16:24

Jan, Jans en de kinderen Regionieuws Miljoenen Nederlanders zijn opgegroeid met de vaak herkenbare, grappige gebeurtenissen uit het leven van Jan en Jans, Catootje, Jeroen-poep-aan- je-schoen en de grote rode Je-weet-wel-kater. Al meer dan 40 jaar staat er wekelijks een strip in het tijdschrift Libelle. Als eerbetoon aan de in januari  overleden tekenaar Jan Kruis, schitteren de personages uit Jan, Jans en de Kinderen dit jaar op de kinderpostzegels. Op 27 september gaat de Kinderpostzegelactie van start. Met de opbrengst worden kinderen geholpen, in Nederland en in het buitenland.


Provincie en MKB Limburg: aanpak winkelleegstand Geplaatst op: 21-6-2017 16:20

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Regionieuws Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte en Onderwijs, Monique Princen, voorzitter MKB Limburg en Paul Berden, voorzitter Commissie Retail van MKB Limburg, hebben op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een project van drie jaar voor de aanpak van winkelleegstand. Daarmee krijgt de samenwerking tussen de Provincie, gemeenten en retailers die anderhalf jaar geleden is gestart een extra impuls en wordt MKB Limburg behalve gesprekspartner ook uitvoerder. Beide partijen streven hiermee naar het terugdringen van het aantal m2 leegstaand winkeloppervlak en een sterke en toekomstbestendige Limburgse retailsector. Concrete acties die MKB Limburg in de gezamenlijke aanpak gaat uitvoeren zijn het opstellen van Kansenkaarten en daaruit voortvloeiende actieplannen om de kansrijke winkelgebieden te versterken. Aan de andere kant zullen er ook pilotprojecten worden opgezet gericht op afbouw en transformatie van kansarme winkelgebieden en solitair gevestigde retailers.


Missiebureau Roermond helpt getroffen Marawi Geplaatst op: 21-6-2017 16:13

Marawi Regionieuws Het Missiebureau van het bisdom Roermond geeft 20 duizend euro noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen. De stad op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen IS-rebellen en het regeringsleger. De donatie is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi met wie het Missiebureau van het bisdom Roermond goede contacten onderhoudt.   Van het geld wordt vijfduizend gebruikt om op verschillende locaties directe noodhulp te kunnen geven. Daarnaast wordt er drie keer vijfduizend euro overgemaakt voor de aanschaf van onder meer 1400 medical kits. Deze worden gebruikt voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen, die in diverse opvangcentra in de regio zijn ondergebracht. Het Missiebureau Roermond is tevens een inzamelingsactie begonnen om meer hulp te kunnen verlenen via banknummerNL11 RABO 0144 1014 08.


Mensenketting voor sluiting kerncentrales Geplaatst op: 20-6-2017 17:02

Mensenketting op zondag 25 juni Regionieuws Op zondag 25 juni tussen 14.00 en 15.00 uur vindt de mensenketting plaats die de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 eist. Mensen uit drie landen, Nederland, België en Duitsland protesteren samen voor een gemeenschappelijk doel. Door met tienduizenden mensen tegelijk een ketting te vormen op het traject Tihange-Luik- Maastricht-Aken kunnen er problemen ontstaan in het kader van de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Daarom worden er onder meer verkeersregelaars ingezet en wordt het verkeer op plaatsen omgeleid. Rijdend van Maastricht naar Vaals wordt de menselijke ketting gevormd op de linkerzijde van het fietspad langs N278 vanaf de Dorpsstraat in Cadier en Keer tot aan Vaals. Op die plaats worden (brom)fietsers omgeleid naar het fietspad aan de overzijde. Parkeren wordt op 25 juni toegestaan in de groenbermen langs het fietspad aan de linkerzijde, redenerend in de rijrichting van Maastricht naar Vaals.


Clubkampioenschappen TV Wimbledonck Geplaatst op: 20-6-2017 15:54

De huldiging Roggel Op zondag 11 juni werden de finales gespeeld van de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Wimbledock in Roggel. De uitslagen: Heren enkel: 1. Bart Vaessen 2. Geert Verstappen Mix: 1. Saskia Hanssen en Peter van der Heijden, 2. Miriam en Jorn Bongaerts Heren dubbel: 1. Lowie Gisberts en Geert Verstappen, 2. Bob Houben en Dennis van Lier.


Bestudering 'cijfers' project Park Leudal Oost Geplaatst op: 20-6-2017 14:53

Ingang van gemeentehuis Leudal Leudal Afgelopen maandagavond stond voor de initiatiefnemers van het project Park Leudal Oost een belangrijke vergadering op de agenda. De commissie Sociaal van de gemeente Leudal sprak op deze avond over de mogelijke realisering van het burgerinitiatief: Park Leudal Oost. Een kleine twee weken geleden bracht het college van Burgemeester en Wethouders naar buiten om een negatief advies te geven voor het raadsvoorstel. De financiële cijfers van de gemeente Leudal, de rekenkamer van Leudal en Park Leudal Oost komen niet met elkaar overeen. Doordat er onenigheid bestaat over de financiële cijfers van het plan, gaat wethouder Stan Backus op zeer korte termijn om tafel zitten met de Rekenkamer en initiatiefnemers. Op maandag 3 juli komt (onder voorbehoud) de commissie Sociaal weer bij elkaar. Op deze avond zullen de cijfers van het initiatief nogmaals besproken worden. Eveneens wordt er dan een advies uitgebracht aan het presidium over het al dan wel of niet bespreken in de raadsvergadering van (waarschijnlijk) dinsdag 11 juli.


Nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017 Geplaatst op: 20-6-2017 14:15

De nieuwe borden F11 en F12 Regionieuws Op 1 juli worden er nieuwe verkeersborden ingevoerd. Het was de bedoeling ze reeds is 2015 in te voeren. De veertien gebodsborden moeten deelnemers aan het verkeer meer duidelijkheid verschaffen. Ze gaan onder andere over tram- en busbanen of een combinatie daarvan. Daarnaast geven de nieuwe borden informatie over passeerstroken voor landbouwvoertuigen. Door de nieuwe verkeersborden zijn algemene gebodsborden met een onderbord in sommige situaties niet meer nodig zijn. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen vragen over de nieuwe verkeersborden in de theorie- en praktijkexamens van het CBR terugkomen. Voorbeeld: Verkeersbord F11: verplicht gebruik passeerstrook of passeerbaan Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden) uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d. Verboden voor andere bestuurders.


Jubileumeditie Ciro Artwalk geopend Geplaatst op: 19-6-2017 21:20

Opening van de expositie Foto: Gerard HermansHorn Zondag 18 juni is de 10e editie van de Ciro Artwalk, een unieke kunstwandeling in het groen door gouverneur Bovens officieel geopend. Bezoekers kunnen tot en met 18 september dagelijks gratis een bijzondere route in en rondom het terrein van Ciro in Horn lopen. Bijna 200 kunstwerken van prominente beeldhouwers zijn hier de komende drie maanden te bewonderen. De expositie is gratis toegankelijk voor iedereen. De Ciro Artwalk in Horn is nog tot 18 september iedere dag gratis toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur. De wandelroute in het bos gaat over verharde paden en is daarmee ook geschikt als uitje voor mensen met een beperking. De start is bij de receptie/hoofdingang van Ciro, waar ook een gratis wandelbrochure verkrijgbaar is. Meer informatie: http://www.ciro-horn.nl/artwalk .


Keurmerk Veilig Ondernemen voor Windmolenbos Geplaatst op: 19-6-2017 21:13

 Haelen Bedrijventerrein Windmolenbos in Haelen heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB- Nederland heeft dit proces begeleid. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd.


Onttrekkingsverbod oppervlaktewater uitgebreid Geplaatst op: 19-6-2017 21:04

De Vlootbeek Regionieuws Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg, dat het waterschap op 29 mei heeft ingesteld, wordt uitgebreid met de Vlootbeek. Ook uit deze beek en alle overige beken die onderdeel uitmaken van het stroomgebied van de Vlootbeek mag vanaf 20 juni tot nadere berichtgeving geen oppervlaktewater onttrokken worden.  De periode van droogte neemt verder toe in onze provincie. Het waterschap verwacht dat we eind juni op een neerslagtekort van ruim 150 mm zitten in vergelijking met andere jaren. De Vlootbeek ontspringt in de gemeente Heinsberg, kruist de Duits-Nederlandse grens bij Karken tussen Voorst en Posterholt en mondt bij Linne uit in de Maas. De lengte bedraagt (op Nederlands gebied) ongeveer 17,5 km. Tot het stroomgebied van de Vlootbeek behoren de Vlootbeek, maar ook de Putbeek en Pepinusbeek en hun zijbeken in de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw.


Team Pergamijn bereikt de top van Mont Ventoux Geplaatst op: 18-6-2017 17:22

Team Pergamijn heeft de top bereikt Regionieuws Woensdag 14 juni beklommen acht deelnemers die hun thuis vinden bij Pergamijn in Echt en Sittard de Mont Ventoux. Samen met hun buddy’s fietsten zij naar 1.912 meter hoogte. Met hun deelname aan Equipe Mont Ventoux zetten zij niet alleen een sportieve prestatie neer, maar werkten zij ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Equipe Mont Ventoux is een initiatief van Koraal Groep waarbij jaarlijks zo’n 400 deelnemers met een (lichte) verstandelijke beperking de Mont Ventoux beklimmen. Pergamijn sloot dit jaar voor de derde keer aan.


GroenLinks en Progressief Akkoord Leudal (PAL) Geplaatst op: 17-6-2017 21:37

 Leudal Namens het bestuur van GroenLinks afdeling Roermond e.o. laat Ron De Cock in een persbericht weten dat "Progressief Akkoord Leudal (PAL) een valse start maakt". Ron De Cock: "In 1Leudal van 14 juni j.l. meldt Progressief Akkoord Leudal (PAL) dat ook GroenLinks zich gevonden heeft in deze nieuwe lokale groepering. Dit is niet juist. GroenLinks heeft in een eerder gesprek met Progressief Leudal duidelijk aangegeven niet deel te nemen aan een nieuwe groepering." De Cock vervolgt: "Het verbaast GroenLinks dan ook dat mede namens Progessief Leudal toch gemeld wordt dat GroenLinks participeert in PAL." "Uiteraard staat het leden van GroenLinks vrij om op persoonlijke titel te participeren in PAL of welke andere lokale Leudalse partij. Maar dat kan en zal nooit namens GroenLinks zijn", aldus GroenLinks.


Gemeente Roermond zamelt snoeiafval taxus in Geplaatst op: 17-6-2017 21:15

Taxus; alleen de jonge scheuten knippen Regionieuws Vanaf woensdag 15 juni tot en met woensdag 31 augustus zamelt de gemeente Roermond taxussnoeisel in voor de actie Taxus voor Hoop. Taxus (taxus baccata) bevat de stof baccatine dat als basisgrondstof dient voor het maken van geneesmiddelen waarmee men kanker bestrijdt. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. Met het snoeien en gescheiden aanbieden van uw taxussnoeisel kunt u dus levens redden. U kunt het taxussnoeisel gratis inleveren bij het Milieupark, Mijnheerkensweg 31 te Roermond.


Onderzoek naar brandveilig gedrag onder senioren Geplaatst op: 17-6-2017 21:07

Rookmelder kan ook tegen plafond geplakt worden Regionieuws Uit onderzoek blijkt dat senioren vaker betrokken zijn bij brand in hun woning en daarbij ook nog eens kwetsbaar zijn. Aanleiding voor de teams Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg om te onderzoeken hoe brand(on)veilig senioren zich gedragen en wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat senioren bijna niet over brandveiligheid en brandveiligheidsmaatregelen praten met anderen en daardoor brandveilig gedrag niet van elkaar overnemen. Opvallend is ook dat veel senioren het risico op brand in hun eigen woning en de gevolgen van hun brandonveilig gedrag onderschatten. Ook blijkt de oorzaak soms gewoontegedrag te zijn, bijvoorbeeld bij brandonveilig koken. Of er ontbreekt kennis, bijvoorbeeld dat een rookmelder ook met een plakstrip opgehangen kan worden en boren dus niet noodzakelijk is. Zo zijn er vooral in oudere woningen simpelweg te weinig stopcontacten voor de huidige elektriciteitsbehoefte, waardoor senioren vaak stekkerdozen op andere stekkerdozen aansluiten.  


Prettig uitzicht tijdens scan-onderzoek Geplaatst op: 17-6-2017 20:56

Links boven panoramaplafond boven PET-CTscan Regionieuws De stichting Vrienden van Laurentius heeft het mogelijk gemaakt om een panoramaplafond te realiseren boven de nieuwe PET-CT scan in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Het panoramaplafond zorgt ervoor dat patiënten van een prettig uitzicht kunnen genieten terwijl ze in de scan liggen. De PET-CT scan is recent in gebruik genomen door het Laurentius. Met deze scan kunnen bepaalde vormen van kanker en ontstekingen worden opgespoord. “Tijdens het onderzoek met de PET-CT scan moet de patiënt enige tijd stil liggen op de rug”, legt Math de Ponti, voorzitter van de stichting, uit. “Zo’n onderzoek is natuurlijk al spannend genoeg. Een prettige omgeving met een rustgevend uitzicht kan helpen om de spanning te verminderen en het onderzoek fijner te laten verlopen. En dat past mooi binnen de visie van onze stichting.” Meer info: http://www.vriendenvanlaurentius.nl .


Gezamenlijke handhavingsacties op het water Geplaatst op: 16-6-2017 22:05

Waterpolitie Regionieuws Op  donderdag 15 juni zijn handhavers van verschillende organisaties in Limburg op pad gegaan om de veiligheid op en rond het water te controleren. Het resultaat is ruim vijftig handhavingsacties. De gezamenlijke handhavingsdag is een initiatief van Rijkswater- staat en waterschap Limburg. Ook de politie, de Groene Brigade, de douane en het Openbaar Ministerie deden dit jaar mee. Het doel van de partijen is kennisdeling, een goede samenwerking en het stimuleren van burgers en bedrijven om bij te dragen aan schoon en gezond water. Bij de vijftig controles werden zes strafrechtelijke boetes uitgeschreven. Dit was onder meer voor te dicht bij de sloot spuiten met gewasbeschermings- middelen, onttrekking van oppervlaktewater, met te veel hengels vissen en een vrachtschip waarvan de lading rondstoof. In vijftien gevallen volgt nog een zogenoemde handhavingsvervolgactie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een terras tegen een dijk zonder de benodigde vergunning.


Onthulling plaquette Apple Distinguished School Geplaatst op: 16-6-2017 21:16

 Horn Op woensdag 21 juni zal de onthulling van de plaquette Apple Distinguished School te Sint Ursula locatie Horn plaatsvinden. Deze onthulling wordt verricht door Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs provincie Limburg​ en​ Richard Verheul, wethouder Onderwijs gemeente Leudal. Wereldwijd zijn er slechts 400 scholen die dit predicaat hebben gekregen. In Nederland zijn dit er drie, Maarssen, Haarlem en Scholengemeenschap St Ursula in Horn. Een unieke prestatie met een positieve uitstraling voor Limburg. Bij de toekenning van dit predicaat wordt zeer zorgvuldig gekeken naar de toepassing van technologie in het onderwijs. Het gaat nadrukkelijk niet om iPadonderwijs of iPadscholen. Scholen die dit predicaat krijgen hebben bewezen op vijf gebieden (te weten: Visionair leiderschap, innovatief leren en lesgeven, voortdurend professioneel leren, overtuigend bewijs van succes en een flexibele leeromgeving) te werken aan excellent onderwijs.


10 jaar Maasgouw met prachtige evenementen Geplaatst op: 15-6-2017 22:04

...met prachtige evenementen die de kernen verbinden!Maasgouw De gemeente Maasgouw bestaat dit jaar 10 jaar en viert feest. Burgemeester Stef Strous: "10 jaar waarin we onze gemeente samen inhoud hebben gegeven. 10 jaar waarin we samen aan onze gemeente hebben gewerkt. Daarom vieren we deze verjaardag met elkaar." Strous vervolgt: Tijdens de nieuwjaarsreceptie nodigde ik daarom iedereen uit om met goede ideeën te komen. Ideeën die de kracht én de pracht van onze gemeente zichtbaar maken. Die iedereen in Maasgouw laten genieten van wat we voor elkaar organiseren." Naar aanleiding van de oproep van burgemeester Strous kreeg de gemeente tal van initiatieven die laten zien dat verenigingen elkaar hebben opgezocht. Ze kreeg voorstellen waarin clubs elkaar aanvullen en versterken en die de verschillende kernen verbinden en die de inwoners raken. In de jubileumbijlage in 1Maasgouw kan men lezen wat de inwoners elkaar te bieden hebben en welke evenementen er op stapel staan. Zie: http://bit.ly/2sGKbBV


BOB, ook als je naar een feest gaat Geplaatst op: 15-6-2017 21:39

Ook als je naar een tuinfeest gaat Regionieuws Ook dit jaar gaat de BOB-zomercampagne weer van start. Vanaf maandag 19 juni is de centrale boodschap: BOB, ook als je naar een feest gaat’ Doel van deze campagne is om automobilisten en hun passagiers te stimuleren BOB-afspraken te maken en zo rijden onder invloed van alcohol te voorkomen. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt. Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).


Europese kampioenschappen Triathlon in Weert Geplaatst op: 15-6-2017 21:35

Zwemmen, wielrennen en hardlopen Regionieuws De Europese kampioenschappen Triathlon 2019 worden in Weert gehouden. Dat heeft Renato Bertrandi, voorzitter van de Europese Triathlon Union (ETU), donderdagmorgen bekendgemaakt na afloop van het ETU-congres in het Oostenrijkse Kitzbühel. Weert krijgt de voorkeur boven de kandidaat Kazan uit Rusland. De Europese kampioenschappen Triathlon 2019 worden van 5 tot en met 9 juni gehouden.  Het EK 2019 wordt ingeluid met een openingsceremonie, een ETU-congres en diverse activiteiten op breedtesportgebied. Start-, finish- of breedtesportlocaties vinden allemaal in Weert plaats.  Burgemeester Jos Heijmans van Weert en sportgedeputeerde Ger Koopmans zijn zeer tevreden met de toewijzing. “Met het binnenhalen van het EK Triathlon 2019 halen we een groots evenement naar Weert. Dit is niet alleen goed voor Weert, maar voor heel Limburg, Nederland én goed voor de triathlonsport,” verklaarden de beide Limburgse bestuurders.


Fietsen door binnenstad Weert niet toegestaan Geplaatst op: 15-6-2017 14:33

De Weerter Stationsstraat Regionieuws Politie Weert en gemeente Weert gaan extra handhaven op fietsen in de binnenstad van Weert. Op de winkelpromenades binnen de singels is het niet toegestaan om op bepaalde tijdstippen te fietsen. Na klachten van ondernemers en omwonenden van met name de Stationsstraat gaan vanaf woensdag 21 juni gaan politie en gemeente handhavend optreden. De fietsers die in overtreding zijn, worden dan bekeurd. Fietsen door de binnenstad is op maandag tot en met vrijdag niet toegestaan vanaf 9.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur. Op zaterdag mag er niet gefietst worden van 9.00 tot 17.00 uur. Op zondag is het wel toegestaan, met uitzondering van de koopzondagen. 


S.G. Sint Ursula, schoolbreed 443 geslaagden Geplaatst op: 14-6-2017 20:42

Een van de diploma's Regionieuws Op Scholengemeenschap St. Ursula met locaties in Heythuysen en Horn, hebben schoolbreed totaal 443 leerlingen in het 1e tijdvak hun einddiploma behaald. Dit is een slagingspercentage van 92,7 procent. Bij het eindexamen 2017 hebben op Scholengemeenschap St. Ursula locatie Heythuysen totaal 193 leerlingen het vmbo-diploma behaald. Dit is een slagingspercentage van 97 procent. Op de locatie in Horn zijn 250 leerlingen geslaagd voor hun eindexamen. Dat komt neer op 89,6 procent van alle scholieren die examen hebben gedaan. Dat is lager dan vorig jaar; toen kon 96,5 procent de vlag buiten hangen. Op het gymnasium zijn alle negen leerlingen geslaagd. Voor het atheneum waren dat er 49 (98 procent). 109 Havisten (87,2 procent) hebben hun diploma gehaald en 81 (87,1 procent) vmbo- leerlingen kunnen na de zomer beginnen met hun vervolgopleiding.


Eerste zestal Handboog Hunsel Ned Kampioen Geplaatst op: 14-6-2017 11:54

Het eerste zestal van Vriendschap en Strijd Regionieuws Op zondag 11 juni werden de Nederlandse Kampioenschappen 25 meter 1 pijl voor de teams verschoten. Het 1ste zestal van 'Vriendschap en Strijd' te Hunsel nam hieraan deel in de ere-klasse. Vanaf het begin schoten de mannen zo goed dat ze een voorsprong hadden opgebouwd. Hierdoor konden ze niet meer worden ingehaald door de andere teams en mogen ze zich Nederlands Kampioen noemen. De schutters: Theo, Joeri, Frank, Collin, Rob en Maarten goed geschoten; wat een top prestatie!


Autovakantie: Zorg dat je kindje veilig achterin zit Geplaatst op: 14-6-2017 11:02

De beste bescherming tijdens een autorit Regionieuws Wist je dat 4 op de 10 ouders van kinderen tussen de 100 en 135 cm hun kindje vervoert op een zitverhoger of gewoon op de achterbank in de gordels? Echter, in het geval van een aanrijding bieden zitverhogers onvoldoende bescherming voor je kind. Vervoer daarom je kindje altijd in een autostoel mét rugleuning. Deze geeft betere bescherming aan het hoofd en de nek van je kind. Uit tests blijkt namelijk dat het gebruik van een autostoel met rugleuning veel veiliger is. Een variant met hoofd- en schouderbescherming is het beste; die vermindert de impact van een zijdelingse botsing aanzienlijk. Ook de allerkleinsten verdienen de beste bescherming tijdens een autorit. Dat betekent onder andere dat je je kindje tot 15 maanden het beste achterwaarts kunt vervoeren.
Music & Friends aan de Maas in Neer

Concert op een unieke locatie Muziekplein presenteert dit jaar het concert Music & Friends op zondag 25 juni aan de jachthaven in Neer in samenwerking met WSV Hanssum. Fanfare De Eendracht samen met Fanfare Excelsior, Percussiegroep Zinvol Geweld en de Music Home Big Band treden op van 11.00 tot 12.30 uur. De entree is gratis. Koffie of thee met vers gebak wordt voor € 2,- aangeboden door Christine, de Echte Bakker en Eetcafé 't Roadhoes.


De St. Josephrun terug van weggeweest

Motor met zijspan Na twee jaar geen motorrun, organiseert de motorenorganisatie van het eerste uur, op zaterdag 24 juni de 27ste editie van de St. Josephrun. Op deze zaterdag stellen de zijspanrijders zich in een lange stoet op om de enthousiaste cliënten van Daelzicht vanaf 9.30 uur in te laten stappen in hun span. Om 14.00 uur is de volgende instapronde voor de volgende groep cliënten. De toertocht rijdt door: Heel – Beegden – Horn – Roermond – Melick – Herkenbosch – Vlodrop - Reutje - St. Odiliënberg - Linne - Maasbracht – Wessem - Pol - Heel (Daelzicht). Naast de toertocht organiseert men op vrijdag en zaterdagavond een feestavond in het ontmoetingscafé De Taveerne van Daelzicht in Heel. Op vrijdagavond draait retro DJ Soundsjek hits uit de jaren 60-70 en 80 . Zaterdagavond speelt Force 10 met in het voorprogramma `de mannen van Noord’. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.


Grote boekenverkoop bij Bibliocenter Weert

Snuffelen tussen de afgeschreven boeken Ben je liefhebber van tweedehands boeken? Haal je hart op tijdens de grote boekenverkoop bij Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250. Zaterdag 24 en koopzondag 25 juni verkoopt Bibliocenter haar afgeschreven boeken. De verkoop start zaterdag om 09.30 en duurt tot 17.00 uur. Op koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn romans, dvd’s, tijdschriften, leesboeken, strips en informatieve boeken te koop voor zowel jeugd als volwassenen. De prijzen variëren vanaf € 0,50.


Verhalenmiddag bij Buitencentrum De Pelen

Judith als hofdame Foto: Vertelclub VeldhovenStaatsbosbeheer organiseert zondag 25 juni een Verhalenmiddag samen met de vertellers van Vertelclub Veldhoven, kortweg VerVe genaamd. Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Er zijn twee startmomenten: om 12.30 en om 14.30 uur. Deelname kost voor zowel volwassenen als kinderen € 5,00 per persoon. Online reserveren via: http://www.staatsbosbeheer.nl/verhalenpelen . De deelnemers lopen de route in kleine groepen onder begeleiding van een Peelgids. Zo wandelt iedereen van verhaal naar verhaal. De verteltijd per verhaal varieert van 12 tot 20 minuten. De route is 2,5 km en duurt inclusief de vertellingen ongeveer twee uur. De activiteit is geschikt voor iedereen van 4 jaar en ouder. De vertellers van VerVe zien eruit als sprookjesachtige figuren of vertellen in een sprookjesachtig decor, helemaal in de sfeer van het verhaal.


Cultureel festijn voor jong en oud in Thorn

Zondag 25 juni Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden van Thorn vindt op zondag 25 juni van 13.00 tot 17.00 uur een vrij toegankelijke, grootse culturele happening plaats: Thoear Trèktj. U wordt getrakteerd op concerten, toneel, lezingen, rondleidingen en vele andere interessante presentaties. Meer info op: http://www.vriendenvanthorn.nl Menu Vanwege de te verwachten drukte is het raadzaam uw auto aan de buitenkant van Thorn te parkeren. Ridder- en prinsessenwandeling, muziek door schoolkinderen en jeugdorkesten. Jeugdwerk organiseert leuke spellen, de valkenier showt zijn roofvogels, windbuksschieten en voor de allerkleinsten is er een carrousel. In het museum kunt u de expositie TROTS bezoeken. Deze overzichtstentoonstelling beoogt een beeld te geven van de grote diversiteit van de verenigingen en stichtingen die zich in Thorn met cultuur en historie bezighouden. De tentoonstelling loopt tot en met 3 september en is op zondag 25 juni vrij toegankelijk vanaf 14.00 uur.


Verrassende Veentocht bij De Pelen

Zondag 25 juni Foto: Marijke Vaes-Schroën/StaatsbosbeheerStaatsbosbeheer houdt zondag 25 juni een Verrassende Veentocht in Nationaal Park De Groote Peel. De excursie start om 13.00 uur bij het Buitencentrum aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De route is 8 kilometer lang en deelname kost € 10,00 per persoon, inclusief koffie en vlaai. Reserveren: http://www.staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht . Let op: In natte perioden zijn sommige paden in De Peel modderig. Zorg voor stevige, waterdichte schoenen. Elk seizoen is anders en elke wandeling ontdek je dus weer andere planten en dieren. In de zomer kun je volop genieten van de vlinders en libellen waaronder bijzondere soorten zoals het spiegeldikkopje en de witsnuitlibel. Ook vogels zijn goed vertegenwoordigd. Je hoort de koekoek en de wielewaal en – met een beetje geluk – kun je ze ook nog zien. In De Groote Peel broeden ongeveer 100 soorten waaronder de roodborsttapuit, de grauwe klauwier en de blauwborst.


Tweedehands fietsenmarkt in Kelpen

Zondag 25 juni Zondag 25 juni organiseert fanfare St. Liduina Kelpen-Oler een tweedehands fietsenmarkt op de speelplaats van de Basisschool aan de Kerkstraat te Kelpen-Oler. Aanvang 10.00 uur. Einde 14.30 uur. De toegang is gratis. Wilt u uw gebruikte fiets te koop aanbieden? Neem dan contact op met Henk Raemakers: 06-474 342 48.


Nautique Swing op zaterdag 24 juni

 Zaterdag 24 juni kan men muzikaal genieten en swingen in Ool aan het water ter hoogte van Pancakes & More. Het is een sfeervolle midzomeravond met de bigband Spot On op een ponton op de Oolderplas. Aanvang 19.00 uur. Entree € 5,00. Kaarten: http://www.nautiqueswing.nl of aan de dagkassa.


Benefiet festival op Stokershorst Nederweert-Eind

Arno Foto: Marcel van den BerghZondag 25 juni organiseert Breezy Concerts op landgoed Stokershorst, Stokershorst 1 in Nederweert-Eind een benefiet festival. Poorten open om 14.00 uur. Aanvang 15.00 uur tot 22.30 uur. Entree € 10,00. Meer informatie: http://www.stokershorst.com . Het benefiet festival komt ten goede aan KWF kankerbestrijding en het Toon Hermans Huis in Weert. Muziek staat centraal, maar het is vooral het gebeuren er omheen dat het festival anders dan anders maakt. Verrassende bands, kunst, rust en ruimte zijn de ingrediënten om optimaal te genieten. De bands treden belangeloos op voor het goede doel: Arno Adams & Co 'Belfeld Blues', Taxfree Bluesband, Jan Schroen, Julien van de Loo (Girls Walk Bye), Wil Hendrix, L'Espoir Du Swing 'Gypsy Jazz', Wayne's Traveling band 'Johnny Cash songs' en rechtstreeks uit de Maasdelta de kleurrijke Ragtime Rumours.


Kofferbakmarkt in Heythuysen

Zondag 25 juni zijn verkopers en bezoekers van harte welkom op de maandelijkse kofferbakmarkt van Mannenkoor De Leudalzangers in Heythuysen. De locatie is naast Machinehandel Frank Coolen, Biesstraat 57 te Heythuysen (aan de provinciale weg Heythuysen/Horn). De markt is voor het publiek open van 09.00 tot 15.30 uur. Entree € 2,00 per persoon. Meer info en inschrijven (verplicht) via: http://www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl .


Broekmolen Stramproy open voor bezoekers

Zondag 25 juni Zondag 25 juni is de Broekmolen aan de Grensweg 8 in Stramproy open voor bezoekers van 11.00 tot 16.00 uur. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven over het ambachtelijk malen van meel. Waan je 50 jaar terug in de tijd wanneer je een fietstocht of wandeling in het grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy combineert met een bezoek aan de gerestaureerde watermolen. Lijkt het je leuk of ken je iemand in je omgeving die af en toe zou willen meehelpen als vrijwilliger met diverse hand en spandiensten, lopende projecten en rondleidingen op de watermolen? Laat het dan weten: moonen53.ha@gmail.com . Ervaring is niet noodzakelijk. Zie: www.Broekmolen.nl . Elke tweede woensdag en vierde zondag van de maand is de molen open voor bezoekers.


41ste Kasteelfeesten in Grathem

Het gezellige terras bij kasteel Groot Buggenum Op zaterdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 25 juni van 10.00 tot 18.00 uur worden op kasteel Groot Buggenum in Grathem de jaarlijkse Kasteelfeesten georganiseerd. Het kasteel is gelegen aan de Loorderstraat 3 in Grathem. Er exposeren kunstenaars in de schitterende, parkachtige tuin en het kasteel is in dat weekend in zijn geheel toegankelijk ter bezichtiging. Er zijn diverse activiteiten in en rond het kasteel, echt een aanrader. Behalve van beeldhouwwerk kan men dit weekend ook genieten van onder andere glaskunst, metaalsculpturen, RVS objecten, diverse vormen van keramiek, brons en klei op de pottenbakker draaischijf. Op het gezellige terras is beide dagen doorlopend live muziek. De entree bedraagt € 6,-. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar € 3,-. Parkeren is gratis.


Maasplassen Nautique op 24 en 25 juni

De Maasplassen Tijdens het weekend van 24 en 25 juni staan de Maasplassen weer in het teken van Maasplassen Nautique zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde. Op zaterdag 24 juni organiseert Connect Limburg samen met VVV Midden-Limburg de tweede editie van de Internationale Sail Limburg, een zeilwedstrijd met eredivisieboten. Op zondag 25 juni beleeft Nautisch Leudal een start met Music & Friends die een groot aantal moderne en klassieke werken ten gehore zullen brengen in de tent aan de Maas vanaf 13.30 uur. In Maasbracht staat het hele weekend de scheepvaart centraal tijdens de Maasbrachter Havendagen: het waterleven wordt aan land gebracht. Een grootse intocht van antieke schepen en een feestelijke openingsavond op vrijdag, een podium voor scheepvaart-gerelateerde organisaties en ondernemers op zaterdag en een feestelijk programma voor jong en oud op zondag. Kijk voor een overzicht van alle evenementen op: http://www.maasplassennautique.nl


'Keetje Tippel' in De Bombardon

Keetje Tippel (1975) met Monique van de Ven  en Rutger HauerOp maandag 3 juli om 20.00 uur vindt in de theaterzaal van de Bombardon in Heythuysen de vertoning plaats van de film Keetje Tippel. Inhakend op de tentoonstelling over het leven van de Buggenumse Neel Doff in het Leudalmuseum te Haelen, organiseert de Stichting Cultuurpodium de Bombardon deze film over haar leven. De exposite is nog te bezoeken tot 27 augustus 2017. De vertoning gebeurt in samenwerking met Filmhuis Leudal. Voor aanvang van de film zal een inleiding worden verzorgd door Richard Verheul van Filmhuis Leudal. Kaarten kunnen bij De Bombardon worden verkregen voor € 7,50 incl.  1 consumptie. De zaal is open vanaf 19.30 uur en er is vrije plaatskeuze.


Ospelse gemeenschap kan steentje bijdragen

De parochiekerk van Ospel Foto: Henk RoemenBinnenkort wordt het sein gegeven voor de start van de noodzakelijke renovatie van de Ospelse kerktoren. De parochiecommissie is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen, waaronder de verwerving van subsidies. De totale renovatie-kosten van dit rijksmonument worden geraamd op ruim € 300.000,-, waarvan 50% door de Provincie, 20% door het Bisdom en 15% door de gemeente Nederweert wordt bijgedragen. De resterende 15% komt ten laste van de parochie. In tegenstelling tot Nederweert is in Ospel de parochie zelf verantwoordelijk voor noodzakelijk onderhoud aan de kerktoren. Bij de uitvoering van het project worden 3.000 bakstenen alsmede het gehele voegwerk van de toren gerestaureerd. De 3.000 bakstenen kunnen voor € 15,- per stuk worden geadopteerd. Met deze ludieke crowdfundingsactie kunnen mensen financieel een steentje bijdragen aan de renovatie van dit Ospelse rijksmonument.


Finale Jonge Solisten 2017 Heel

Solist tijdens Finale Jonge Solisten 2016 Foto: Rein BollenMet maar liefst 58 solisten uit verschillende divisies is de Finale Jonge Solisten van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) op zondag 25 juni een dag boordevol muzikale optredens van jonge, talentvolle solisten en ensembles. De finale vindt plaats vanaf 09.30 uur in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel (Mgr. Savelbergweg 100) en is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 (incl. programmaboekje), jongeren tot en met 16 jaar betalen € 2,50. Gouverneur Theo Bovens is aanwezig en maakt rond 21.30 uur de winnaar bekend. Jos van de Braak en Fried Dobbelsteyn beoordelen de solisten op muzikaliteit, techniek, ritmiek, dynamiek, klank en zuiverheid. Deelnemers strijden niet alleen om de wisseltrofee maar ook om de mogelijkheid een jaar lang te studeren aan het Conservatorium Maastricht en te soleren tijdens de LBM Concertconcoursen en met het Limburgs Jeugdorkest. Voor programma zie: http://www.lbmblaasmuziek.nl/finale-jonge-solisten .


TOP Leudal te gast bij Dimass in Haelen

Winnaars Ondernemersprijs 2017 Foto: 3MLOp vrijdag 7 juli vindt van 15.00 tot 18.00 uur de volgende bijeenkomst van TOP Leudal plaats bij Dimass, Roermondseweg 28 in Haelen. Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ontmoeten ondernemers en politici elkaar tijdens een bedrijfsbezoek in Leudal. Dimass verzorgt alles wat er bij een aankoop via een webwinkel komt kijken: warehousing, order pick & pack, verzending, retourafwikkeling, betalingsafwikkeling en klantenservice. Daarnaast helpt Dimass buitenlandse partners om nieuwe markten in Europa te veroveren door een fijnmazig distributiesysteem te ontwikkelen. Directeur Peter Walraven zal alles vertellen over dit bijzondere bedrijf. Uiteraard krijgt men ook een rondleiding door het bedrijf. Politici en ondernemers kunnen zich tot 30 juni aanmelden bij Bas Schinck (via e-mail b.schinck@leudal.nl of via (0475) 85 97 10).


Sinfonica Cathedrale op zondag 25 juni

 Zondag 25 juni is een uniek concert met philharmonie zuidnederland, Fanfare St. Cecilia Herten en gemengd koor Voces Vocales Geleen. Locatie St. Christoffelkathedraal Roermond. Het concert duurt van 16.30 tot 19.30 uur. Entree € 15,00. Kaarten: http://www.sinfonicatcathedrale.nl of aan de entree St. Christoffelkathedraal (beperkt).


Zomermarkt in Zorgcentrum Sterrebosch

Op zondag 25 juni wordt er een zomermarkt georganiseerd bij Zorgcentrum Proteion Sterrebosch te Thorn. Van 14.00 tot 16.00 uur kan men deelnemen aan workshops, meedoen aan jeu de boules, een rondje maken door de beleeftuin en proeven van zelfgemaakte inmaakproducten. Oude tijden herleven bij de stand van Museum Cuyperhout. Ook kan men knuffelen met dieren van DierLeudal. Er is een drankje met een lekkere vers gemaakte wafels en muzikant Jan van Kempen zal zorgen voor een muzikaal tintje.


KunstPodium Maasgouw bij VVV Thorn

Een impressie van de eerste tentoongestelde kunst Vanaf zondag 25 juni biedt VVV Midden-Limburg kunstenaars uit de gemeente Maasgouw (zowel aanstormend talent als kunstenaars die hun sporen al hebben verdiend) een podium hun werk te tonen en bezoekers aan de VVV te interesseren voor kunst in de meest brede zin van het woord. VVV is van mening dat kunst niet alleen thuishoort in een museum maar onderdeel moet zijn van het dagelijks leven; thuis, op de werkplek en in de openbare ruimte. Tevens wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om de tentoongestelde kunst bij de VVV te kopen. Elke 2 maanden zal er werk van andere kunstenaars tentoongesteld worden. Tot en met eind augustus exposeren: Sonja Manders, Glassbysonja Linne; Georgina Duncan; Ökami Crafts Wessem en Babs Schaper, Ku-Bez Atelier. Meer informatie en openingstijden: thorn@vvvmiddenlimburg.nl of: http://www.vvvmiddenlimburg.nl of VVV Thorn: 0475-561 085.


Cultuurhistorische zomer: Gluren bij de buren

Impressie Buggenum De Aldenborgh Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en de Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn organiseren dinsdag 4 juli een bezoek aan Buggenum. Onder de thema's: ‘Vluchten hoeft niet meer; van Buggenum moet je altijd terugkeren en in Buggenum bakt men de koek aan één kant’ kan men kennismaken met bijzondere aspecten van het Maasdorp Buggenum. Bijeenkomst in de St. Aldegundiskerk aan de Dorpsstraat 38 in Buggenum om 19.00 uur. Na een korte inleiding in de kerk volgt groepsgewijs een wandeling door het dorp met toelichting op de meest aansprekende punten. De toegang is gratis; deelname op eigen risico; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom. Napraten kan op verschillende terrassen. Zie: http://www.dealdenborgh.nl .


Historisch Ohé en Laak ontdekken op de fiets

Sangershoeve Zondag 2 juli organiseert de VVV Midden-Limburg een fietstocht onder leiding van een VVV-gids. De start is om 14.00 uur vanaf de Sangershoeve, Prior Gielenstraat 4 in Ohé en Laak. Duur ongeveer 2 uur. Het is niet nodig te reserveren. Deelname € 5,00 per volwassene. Op vertoon van de Limburg Card € 4,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Ohé en Laak behoorde vroeger tot de bezittingen van de graven Van den Bergh. Fietsend door het afwisselende Maasdal-landschap staat de VVV-gids stil bij een aantal monumenten die herinneren aan deze tijd zoals het Moeder Magdalenahuisje, de St. Annakapel, Onze Lieve Vouw Geboorte kerk, Huize Geno en kasteel Hasselholt. Door ontgrinding is er een prachtig natuurgebied ontstaan: het Stevolgebied. De rijke historie en het natuurlandschap maken van deze fietsroute over het Eiland in de Maas een boeiende tocht.


Vlinderparadijs bij Molenplas Stevensweert

Koninginnenpage: vaste gast in vlinderparadijs Molenplas Foto: NatuurmonumentenNatuurmonumenten organiseert op zondag 2 juli een zomerse vlinderwandeling bij de Molenplas in Stevensweert. Startpunt is de Hompesche Molen, Molendijk 6 in Stevensweert. De wandeling duurt van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. Vooraf aanmelden via: http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten . Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Gebruik stevige schoenen en draag bedekkende kleding. Controleer jezelf altijd op teken na een activiteit in de natuur. Deze wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van ouders. Deelnemersbijdrage: leden € 4,50; niet-leden € 7,50; kinderen € 2,00. Neem eventueel je eigen natuurgids, zoekkaart, loeppotje of verrekijker mee. Met de Maasvalleigidsen Eef en Rikie ga je op zoek naar onder andere de koninginnenpage, dagpauwoog, de kleine parelmoervlinder, de distelvlinder, het landkaartje, vals witje of de oranjeluzerne vlinder. Natuurlijk ontdek je ook allerlei spannende en verrassende insecten: van sprinkhaan tot zweefvlieg.


De echo van ‘Zjwamer Galm’

Zondag 2 juli Zanggroep Zjwamer Galm uit Swalmen laat zondag 2 juli van zich horen. Tijd: van 11.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kasteel De Keverberg, Kasteelhof 4 in Kessel. Zjwamer Galm brengt een herkenbare mix van oldies en shanties. De entree is € 3,50 inclusief rondleiding Kasteel De Keverberg. Zie: http://www.zjwamergalm.nl en http://www.kasteeldekeverberg.nl .


Concert Kasteel Aerwinkel in Posterholt

Blaaskwintet Zuiderwind  Stichting Cultureel Aerwinkel sluit zondag 2 juli om 14.00 uur het seizoen af met een bijzonder concert van Blaaskwintet Zuiderwind en sopraan Cynthia Knoch. Deze brengen op Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelsallee 1 in Posterholt een divers programma van klassiek tot populair en met een knipoog naar Johann Strauss. Kaarten kosten € 16,00 voor volwassenen en € 8,00 voor jongeren tot en met 16 jaar. Kaartverkoop via: www.cultureelaerwinkel.nl en aan de deur. Reserveren is mogelijk via: 06 219 247 02 en via reserveren@cultureelaerwinkel.nl .


Touwtrek-Event van CV de Fieëstnaze

 Zondag 23 juli organiseert CV de Fieëstnaze een Touwtrek-Event. Om 14.00 uur is de start van deze te gekke dag. Locatie: Oos Hoes, Ut Kirkske, Heide 29 te Heythuysen. Geef je voor zondag 16 juli gratis op samen met je vrienden, familie en/of collega's via: cvfieestnaze@gmail.com . Team: 5 personen; maximaal 400 kg. Voor de kinderen is er een springkussen en bij voldoende aanmeldingen is er een kids-team.


Basisschool De Zjwiek en Kinjer-OLS

Basisschool De Zjwiek Dinsdag 27 juni doet groep 7 van Basisschool De Zjwiek uit Roggel mee aan het Kinjer-OLS in Merkelbeek. Op maandag 26 juni houden zij de generale repetitie. Zij lopen vanaf 14.15 uur de volgende route door het dorp: Schoolplein-Pastoor Hanraetsstraat-Pietersplein- Beeklaan. Zij zullen dit rondje twee keer lopen en de schutterij zal ter hoogte van (de achterkant van) De Beukelaer halt houden om de yell te laten horen. Het zou leuk zijn als ouders en andere belangstellenden de kinderen van groep 7 dan komen aanmoedigen.