Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Leudal-Oost: Geplaatst op: 3-10-2015 21:09

Werkgroepen buigen zich over concept Programma van EisenLeudal Medio september kwamen o.a. diverse binnen- en buitensportverenigingen uit Leudal-Oost bij elkaar voor Park Leudal-Oost. Ze bespraken vanuit de werkgroepen Inhoud en Accom- modaties het concept Programma van Eisen. De basisgedachte van het initiatief Park Leudal-Oost is de herontwikkeling van het Park ’t Ligteveld in Neer tot een toekomst- bestendig park voor verenigingen en andere (on)georganiseerde gebruikers. De betrokken verenigingen willen steeds meer samenwerken. Dat is juist ook een gedachte achter Park Leudal-Oost: meerwaarde creëren voor iedereen. Dat vraagt om over de grenzen van de eigen vereniging én kern heen te kijken. Voor meer informatie: http://www.parkleudaloost.nl


Conceptbegroting 2016 gepresenteerd Geplaatst op: 3-10-2015 17:13

Gemeentehuis van Leudal Leudal Bij de presentatie van de concept- begroting 2016 van Leudal die op dinsdag 10 november door de gemeenteraad wordt besproken, schrijft de gemeente in een pers- bericht: "Leudal ligt op koers om de diverse bezuinigingen waar de gemeente en haar inwoners mee worden geconfronteerd, om te buigen naar kansen. Het college is trots op de begroting van 2016. Het beeld van kansen wordt daarin bevestigd." De gemeente Leudal vervolgt: "Mede dankzij de betrokkenheid en initiatieven van inwoners in de diverse dorpen van Leudal, is er ruimte om meer aandacht te gaan besteden aan oplossingen die ook voor de langere termijn rendement opleveren." Stan Backus reageert: "Ronduit Open zal in de begrotingsvergadering pleiten voor het fors beperken van de uitgaven en aandringen op realisatie van de bezuinigingen op de organisatie."


Diamanten huwelijk in Thorn Geplaatst op: 29-9-2015 20:53

De heer en mevrouw Van den Ende Maasgouw Op donderdag 17 september vierden de heer en mevrouw Van den Ende uit Thorn hun 60-jarige huwelijksdag. Zaterdag 19 september feliciteerden burgemeester Stef Strous en zijn echtgenote het paar met deze bijzondere dag.


De das is terug in het Kempen Broek Geplaatst op: 28-9-2015 19:04

Uitzetten van dassen bij kunstburcht Foto: Bob Luijks / Natuurportet Regionieuws Lange tijd was de das in het Kempen Broek verdwenen, maar in 2015 – het Jaar van de Das – werden al meerdere dieren gezien op camera-valbeelden en in het veld. Een op de vijf dassen sterft in het verkeer door aanrijdingen. Om de das definitief terug te laten keren in het Kempen Broek heeft Das&Boom hier elf jonge dassen bijgeplaatst. ARK Natuur ontwikkeling ontwikkelt er nieuwe natuur en zorgt voor veilige wegoversteken.


Nieuwe jeugdkoning van Sint Petrus Geplaatst op: 28-9-2015 18:51

Jeugdkoning Frank Meulendijks Roggel Afgelopen zondag was het koningsschieten van Schutterij Sint Petrus in Roggel. Voordat de volwassenen de strijd begonnen, was de jeugd aan de beurt. Dertien jeugdleden streden met de luchtbuks om de titel jeugdkoning. Na de voorrondes waarin ieder jeugdlid 15 schoten deed, bleven 2 kanshebbers over die de kavelronde ingingen. Frank Meulendijks beschikte over de sterkste zenuwen en werd jeugdkoning 2016.


Koningsschieten schutterij Sint Petrus Geplaatst op: 28-9-2015 18:43

De trotse koning Erik Henderikx Roggel Zondag 27 september werd koning Sjra Simons van schutterij Sint Petrus in Roggel bedankt voor zijn waardige optreden tijden de schuttersfeesten. Met name het optreden samen met zijn vrouw Mia als koningspaar tijdens het Europees Schuttersfeest in het Duitse Peine, werd aangehaald als het hoogtepunt van zijn koningschap. De strijd om de titel koning 2016 liet in de eerste rondes maar weinig afvallers zien. Maar nadat de wedstrijd vorderde, bleken bij het overschakelen naar de kleine bölkes nog vier kanshebbers in wedstrijd te zijn. Na de eerste ronde van twee keer negen bölkes was het aantal kanshebbers uitgedund tot twee. Bij het schot nummer 104 viel de beslissing en kon de Erik Henderikx zich als trotse koning van 2016 in het clublokaal Café Sjrake laten huldigen.


1.548 steunbetuigingen BelevenisparkNEE Geplaatst op: 28-9-2015 16:49

Overhandiging van de petitie  Heel Tijdens de massaal bezochte informatie avond van BelevenisparkNEE op 22 september is het aantal sympathisanten voor BelevenisparkNEE kenbaar gemaakt. Het totaal aantal sympathisanten was op dat moment 1.548 sympathisanten. Daarvan komen 1.262 van bewoners uit de dorpskern Heel. Op diezelfde dag is een petitie aan burgemeester Stef Strous van Maasgouw uitgereikt. In deze petitie staan de argumenten van BelevenisparkNEE waarom deze stichting tegen het geplande Belevenispark van Daelzicht is op de voorgenomen locatie. BelevenisparkNEE is immers niet tegen een Belevenispark wel tegen de geplande locatie ervan, het bosrijke Landgoed Daelzicht.


Maansverduistering Geplaatst op: 28-9-2015 12:21

De bloedrode maan boven Neer Foto: Wiel aan den BoomRegionieuws De totale maansverduistering was in de nacht van zondag op maandag in grote delen van Nederland heel goed te volgen. Ze begon om 2.11 uur en om 4.48 uur was de maansverduistering volledig. Veel mensen hebben hun nachtrust onderbroken of zelfs afgebroken om dit natuurverschijnsel te aanschouwen. Zo ook Wiel aan den Boom uit Neer die de foto stuurde.


Koninklijke onderscheiding Huub a.d. Boom Geplaatst op: 26-9-2015 21:38

 Lid in de Orde van Oranje Nassau.  Neer Zaterdag 26 september is aan Huub Aan den Boom uit Neer een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal. Dit vond plaats bij gelegenheid van de vrijwilligers- avond van Wielerevenementen Leudal bij Camping de Rooëjbes in Neer. Huub Aan den Boom (74) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan den Boom was van 1987 tot 2009 medeoprichter, voorzitter en erelid van Wielerclub Midden-Limburg. Hij is vanaf 1999 actief lid van TC ’t Naers Peleton in Neer en organiseert toerfietstochten. Ook is hij sinds 2011 voorzitter van de Stichting Wieler- evenementen Leudal. Hij was jaren voorzitter van de Koninklijke Politiehondenvereniging Trouw in Neer en voorzitter van Toer- en Wielerclub De Maastrappers in Horn.


Tiener Vastelaovend Kónkoer 2016 Geplaatst op: 25-9-2015 21:49

Voorronde Neer, finale in Heythuysen Heythuysen De Finale van het Tiener Vastelaovend Kónkoer 2016 is op zaterdag op 23 januari 2016 in De Bombardon in Heythuysen. Het is een prachtige locatie voor hét tiener podium van Limburg. Inmiddels ook niet meer weg te denken na het TVK, is het tienerfeest Sensazie Roëd Gael Greun. De enige Vastelaovend houseparty waar tieners, vaders en moeders, opa’s en oma’s gezamenlijk carnaval beleven. Deze party is uniek in Limburg. De voorronde voor het Tiener Vastelaovend Kónkoer zal op zaterdag 21 november in gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer plaatsvinden. Inschrijven voor het TVK is mogelijk tot en met 15 november 2015 via de website http://www.tvk-limburg.nl . Bij de voorronde worden 16 kandidaten geselecteerd voor de grote finale in Heythuysen.


CDA over tijdelijke opvang statushouders Geplaatst op: 25-9-2015 20:57

Leudal Het COA heeft B&W verzocht om tijdelijk 175 statushouders onder te brengen op Landgoed Leudal in Haelen. Om humanitaire redenen kan de CDA-fractie instemmen met de tijdelijke opvang van statushouders. Het CDA stelt het menselijke aspect voorop, echter verbindt aan de tijdelijke opvang enkele strikte voorwaarden. Over deze huisvesting ziet de CDA-fractie een collegevoorstel tegemoet. Ook van de standpunten van de andere raadsfracties wil het CDA kennis nemen. Het COA geeft aan dat het gaat om 175 statushouders, d.w.z. mensen waarvoor al besloten is dat ze zich permanent in Nederland mogen vestigen. Het gaat om mensen die in het AZC in Baexem wachten op de toewijzing van een huurwoning, terwijl men die capaciteit graag wil gebruiken om nieuwe instroom op te vangen en te begeleiden.


Huisvesting statushouders in Landgoed Leudal Geplaatst op: 24-9-2015 15:00

Leudal Landgoed Leudal en COA hebben bij de gemeente Leudal een verzoek ingediend voor huisvesting van statushouders op Landgoed Leudal te Haelen. Dat zijn mensen waarvoor al besloten is dat ze permanent in Nederland mogen blijven. Het College van B & W heeft medegedeeld dat het overweegt om hieraan wel of niet tegemoet te komen. Naar aanleiding hiervan heeft Mathieu Wagemans van de Fractie Ronduit Open gereageerd. Hij verzoekt het College: "feiten en ervaringen rondom Landgoed Leudal bij uw overwegingen te betrekken, niet slechts oog te hebben voor het economisch belang van de exploitant, geen besluit te nemen alvorens de Raad hierover een standpunt heeft kunnen innemen en alvorens de omgeving te hebben gehoord."


Bibliotheekdossier Leudal Geplaatst op: 24-9-2015 14:42

 Leudal In maart 2015 zijn door de gemeente drie partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk in Leudal. Een van die partijen was Bibliocenter, de huidige aanbieder en twee commerciële inschrijvers. Na bestudering van het bibliotheekdossier concluderen D66 en Ronduit Open "dat de gevolgde werkwijze onder verantwoordelijkheid van wethouder Van den Beuken strijdig is met alle beginselen van behoorlijk bestuur; evenals met de beginselen uit het aanbestedingsrecht. " "Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel zijn met voeten getreden. Deze beginselen zijn er juist voor bedoeld om te voorkomen dat gunningen in achterkamertjes plaatsvinden, iets wat nu wel gebeurd is", aldus de beide Leudalse partijen.


College Leudal vindt taalklas belangrijk Geplaatst op: 23-9-2015 21:27

Gemeentehuis van Leudal Leudal In april 2015 is in Leudal gestart met een proefproject voor een speciale taalklas. De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) heeft dit project met ondersteuning van de gemeente Leudal opgezet. De taalklas is bedoeld voor kinderen met een extreem grote taal- achterstand. Voor het vervolg van de taalklas heeft SPOLT een voorstel ingediend bij de gemeente. Het college van de gemeente Leudal is in beginsel groot voorstander van het voortzetten van deze speciale klas. Het college heeft al een bedrag van € 12.000,- vrij gemaakt voor de ondersteuning van de taalklas. De raad wordt gevraagd of men bereid is dit bedrag aan te vullen tot de noodzakelijke € 50.000,-. De commissie Sociaal behandelt deze vraag op 28 september. Ook SPOLT investeert circa € 50.000,-.


Inbreker aangehouden na zoekactie Geplaatst op: 23-9-2015 19:30

Horn Een alerte voorbijganger zag woensdagmiddag omstreeks 12.45 uur dat iemand over een hek klom bij een woning aan de Beegderweg in Horn. De gewaarschuwde politie zag bij aankomst dat een zwarte BMW met hoge snelheid wegreed. Een man die er te voet vandoor ging, is uiteindelijk opgespoord. Agenten troffen hem omstreeks 15.15 uur aan in een tuin achter een woning aan de Broekstraat in Horn. De man is aangehouden en naar het bureau overgebracht. Bij de zoekactie zijn een helikopter, politiehonden en meerdere surveillanceauto's ingezet. De zwarte BMW is ondanks een Burgernet bericht niet meer aangetroffen. Het is nog onbekend of er bij de inbraak iets is buitgemaakt.


Dag van de Vrede Geplaatst op: 21-9-2015 19:27

Regionieuws Op 21 september, de door de VN uitgeroepen Internationale dag voor de Vrede, wapperden weer de regenboogkleurige Vredesvlaggen bij gemeentehuizen, kerken en huizen. 21 september is een dag om te vieren dat we in vrijheid leven en ons bewust worden hoe kostbaar vrede is. In de Vredesweek van 21 tot 29 september zijn overal in het land activiteiten.


Werkzaamheden op begraafplaats Geplaatst op: 21-9-2015 19:24

Stevensweert De gemeente Maasgouw start in week van 28 september met het spitten en zeven van een stuk grond op de begraafplaats in Stevensweert waar nog graven zijn ingepland. Door te veel puin in dit stuk grond is het niet meer mogelijk om een graf te maken. Daarom gaat men deze grond omzetten en zeven, zodat er op een goede manier begraven kan worden. Op deze plek zijn geen graven of grafresten aanwezig.


Uitreiking dorpsonderscheidingen Geplaatst op: 21-9-2015 19:14

Monique Bongers en Harold Schroijen Neeritter Zondag 20 september zijn in Neeritter twee dorpsonderscheidingen, de 'Itterkes' uitgereikt. De eerste ging naar Moniek Bongers voor het organiseren van de succesvolle Itterse Cultuurweek die elk jaar rond 5 mei plaatsvindt. De tweede ging naar Harold Schroijen voor zijn activiteiten bij het jeugdwerk, carnavalsvereniging, het optreden als buuttereedner en zijn inspirerende rol bij dorpsactiviteiten. Paul Driessens beschermheer van diverse Itterse clubs reikte de dorpsonderscheidingen uit na een fraaie introductie door Harold Schroijen in de rol van dorpsomroeper, nog onwetend over wat daarna zou volgen. Tenslotte reikte wethouder Walraven een koninklijke onderscheiding uit aan Thei Coelen voor zijn verdienstelijke werk onder meer als bestuurssecretaris van de schutterij en De Zonnebloem.


Maasgouwse kunst en cultuurweekend Geplaatst op: 21-9-2015 18:57

Winnaars publieksprijs: Kitty van Dam en Sjef Blok. Foto: Tiny SchuurmansMaasgouw De 2de uitgave van het Maasgouwse kunst en cultuurweekend is een succes geworden. Ruim 650 kunstliefhebbers brachten een bezoek aan de kunstexpositie en-markt in zalencentrum De Spil en de Open Atelierdagen bij de kunstenaars in de gehele gemeente. In zijn openings- toespraak prees burgemeester Stef Strous KCM met haar initiatief. zeer geslaagd. De publieksprijs werd gewonnen de Linner schilder Kitty van Dam met haar kunstwerk Jaargetijden. Dit jaar was dat het thema van het Kunst en Cultuur weekend. Beeldend kunstenaar Sjef Blok, eveneens uit Linne, won de prijs bij de overige categorieën.


Koninklijke onderscheiding Thei Coelen Geplaatst op: 21-9-2015 16:34

Thei Coelen en locoburgemeester Arno Walraven. Foto: Carla KampenNeeritter Zondag 20 september is aan Thei Coelen (57) woonachtig in Neeritter een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal bij gelegenheid van het jaarlijkse vogelschieten om het koningschap van de Schutterij Sint Lambertus in Neeritter. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Thei Coelen is sinds 1976 actief als instructeur en daarna als secretaris en penningmeester van Schutterij Sint Lambertus in Neeritter. Ook is hij sinds 2001 secretaris en penningmeester van de Zonnebloem afdeling Neeritter en regiosecretaris van de regio Maasland. Jaren was hij jeugdleider bij en bestuurslid en voorzitter van Jong Nederland en secretaris en penning- meester van de buurtvereniging Combi.


Fietsen voor Duchenne Heroes Geplaatst op: 20-9-2015 10:48

Marc Jacobs, een van de 'Heroes' komt aan in RoggelLeudal Ook dit jaar wordt er weer gefietst voor Duchenne Heroes. Een vreselijke spierziekte, die veel kinderen treft. Donderdag 17 september was de dagfinish van 360 mountainbikers in Recreatiepark De Leistert in Roggel. Talrijke enthousiaste supporters waren hierbij aanwezig zoals wethouder Arno Walraven van Leudal.


Afsluiting terrein toekomstig belevenispark Geplaatst op: 19-9-2015 16:49

Heel In het kader van de ontwikkeling van het toekomstige belevenispark is in Heel deze maand gestart met het ‘living lab’ op het Daelzicht-terrein aan de Heerbaan. In het living lab worden samen met toekomstige bezoekers, inwoners, verenigingen, kennisinstellingen en professionals de belevenissen voor het park ontwikkeld en gerealiseerd. De eerste cliënten en hun begeleiders worden begin oktober in het living lab verwacht. Om de veiligheid van bezoekers, ruimtes en materialen van het living lab goed te kunnen waarborgen, is besloten het betreffende gebied per 1 oktober af te sluiten.


Centrale plek voor computercursussen Geplaatst op: 21-9-2015 08:00

Regionieuws Een cursus fotoalbum maken, werken met de iPad, KliK&Tik en leren internetten en e-mailen, inloop- spreekuur voor je tablet, je pc of mobieltje of een cursus Windows 8. Deze cursussen hebben met elkaar gemeen dat ze vanaf 1 oktober onder de paraplu van Bibliocenter worden georganiseerd. Op 1 oktober draagt Punt Welzijn de digitale cursussen van Seniorweb over aan Bibliocenter. Voor nieuwe aanbod: www.bibliocenter.nl.


Protest Actiecomité Onze bieb opgehokt! Geplaatst op: 17-9-2015 21:14

Actiecomité: Bieb in de Sleyje moet blijven!Heel De gemeenteraad van Maasgouw heeft op 16 juli besloten de subsidie voor Bibliocenter in de periode 2016-2019 jaarlijks met € 25.000,- af te bouwen. Tevens is besloten de volwassenen- collectie onder te brengen op de gang van Cultureel Centrum Don Bosco. Dit is voor het actiecomité Onze bieb opgehokt?! onaanvaardbaar. Het comité wil dat de bibliotheek gevestigd moet blijven bij de brede school De Sleye in Heel. Het comité wil dat de ongefundeerde subsidieverlaging van Bibliocenter wordt teruggedraaid. Het actiecomité Onze bieb opgehokt?! heeft zijn standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt bij het college van B. & W. en de fracties van het CDA, het Lokaal Belang, de VVD, de PvdA en de Partij Welzijn Maasgouw.


Start dijkversterking Brachterbeek Geplaatst op: 16-9-2015 21:55

Maasbracht In de maanden september en oktober gaat Waterschap Roer en Overmaas de dijk in Brachterbeek bij een tweetal dijktrajecten, nabij de Clauscentrale, versterken. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en infrastructuur voortaan beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt circa 10.000 m3 grond aangevoerd. Overlast door auto wordt zoveel mogelijk beperkt.


Bewoners Beek & Bos naar Heitser kermis Geplaatst op: 15-9-2015 18:50

Kijken naar de botsauto's. Heythuysen Kermismaandag is vaste prik dé kermisdag voor de bewoners van Zorg- centrum Beek & Bos in Heythuysen. Net als voorgaande jaren toog een grote groep bewoners samen met familieleden en vrijwilligers naar de Heitser kermis. Het is vooral sfeer proeven en nog een keer genieten van een suikerspin of een voorzichtig rondje in de botsauto’s. De middag begon met vlaai en koffie in het restaurant van het Zorgcentrum. Daarmee zat de stemming er meteen goed in. Daarna vertrok het gezelschap naar de kermis in het centrum van het dorp. De mensen genoten van de sfeer rond de rups, de carrousel, de snoepkraam en de botsauto’s. Terwijl sommigen nog in een attractie stapten, was het voor anderen weer een plezier om er naar te kijken. Na afloop stond er in het restaurant een kermisbuffet klaar met koude schotel en broodjes warm vlees.


Kwaliteit Laurentius opnieuw bekroond Geplaatst op: 15-9-2015 17:15

Laurentius ziekenhuis Roermond Regionieuws In juni 2015 heeft in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond een tussentijdse audit plaatsgevonden waarbij het NIAZ het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis heeft getoetst. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en blijft verbeteren. Het NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, dat accreditaties toekent aan instellingen die hebben bewezen goede kwaliteit van zorg te leveren.


Franciscus Hospice krijgt Anne Frankboom Geplaatst op: 15-9-2015 17:01

De zaailing van de Anne Frankboom Regionieuws De tuin van het Franciscus hospice aan de Doolhofstraat in Weert krijgt een bijzondere aanwinst. Op vrijdag 9 oktober wordt daar een zaailing geplant van de befaamde Anne Frankboom. Leerlingen van groep 8 van de basisschool Aan de Bron zullen de stek planten. Ook zullen ze een aantal toekomstwensen in een fles doen en deze met de zaailing in het plantgat deponeren. De feestelijke bijeenkomst begint om 15.00 uur. De Anne Frankboom was de kastanje- boom waarop het Joodse meisje Anne Frank vanuit haar onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog uitkeek en haar dagboek schreef. De boom waaide in 2010 om, waarna een aantal loten van deze unieke boom in Nederland zijn uitgezet. Een ervan is, dankzij een initiatief van de Stichting Groen Weert in het bezit gekomen van de Stichting Eerbied voor het Leven, die het Franciscus hospice beheert.


Draagvlakmetingen BIZ van start Geplaatst op: 15-9-2015 16:25

Leudal De ondernemers verenigd in de BIZ Haelen en de Vereniging Zelfstandige Ondernemers Heythuysen (VZOH) hebben aan de gemeente Leudal aangegeven een BIZ (Bedrijven Investeringszone) voor hun gebieden te willen hebben. Een BIZ (gebaseerd op de Wet op de BIZ) maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente heeft hier positief op gereageerd. Ze gaat nu een draagvlakmeting organiseren onder de ondernemers op het bedrijventerrein Haelen en in het kernwinkelgebied van Heythuysen. Daartoe heeft de gemeenteraad van Leudal op 8 september 2015 BIZ- verordeningen vastgesteld. Op woensdag 21 oktober zijn alle stemmen geteld en zal de uitslag bekend worden gemaakt.


Agrarisch Jongeren Kontakt Helden-Leudal Geplaatst op: 15-9-2015 16:15

Bezegeling  van het sponsorcontract Regionieuws Op 8 september zetten Thijs Janssen, directeur Bedrijven bij Rabobank Peel, Maas en Leudal en Erik van Nienhuijs, voorzitter van Agrarisch Jongeren Kontakt Helden-Leudal (AJK) hun handtekening onder een nieuw sponsorcontract. De ondertekening vond plaats op het melkveebedrijf Gommans te Panningen. Erik van Nienhuijs gaf aan zeer trots te zijn op de voortgezette samenwerking met de Rabobank. AJK Helden-Leudal is onderdeel van het overkoepelende Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK). Een vereniging voor jonge agrariërs en partners en iedereen met interesse voor de agrarische sector. Het AJK ontwikkelt activiteiten op het gebied van vorming, scholing en voorlichting en het behartigt de belangen van agrarische jongeren via het LAJK en het NAJK.


Gecoördineerde hulp aan vluchtelingen Geplaatst op: 14-9-2015 21:09

Regionieuws Veel particulieren en bedrijven zijn bereid om ten behoeve van de grote stroom vluchtelingen kleding, jassen en schoenen ter beschikking te stellen. Helaas komen veel van deze giften niet op de juiste plek terecht. Kledingbank Limburg stelt haar bedrijf en haar inzamelpunten open om kleding te verzamelen, te sorteren en pakketten samen te stellen. De kledingbank Limburg werkt vanuit Maasbracht maar kan diensten verlenen in heel Limburg. In samenwerking met stichting Vluchtelingenwerk en de Welkomwinkel van het Rode Kruis in Roermond zullen de pakketten bij de juiste adressen afgeleverd worden. U kunt uw kleding, jassen en schoenen inleveren en bij grote hoeveelheden worden de goederen opgehaald. Bel: 0475-436008. Mailen kan ook: info@kledingbank-limburg.nl


Nieuwe initiatieven feestelijk geopend Geplaatst op: 14-9-2015 16:47

Maasgouw De gemeente Maasgouw stimuleert initiatieven die vanuit haar inwoners ontstaan op het gebied van burger- participatie. Kernenregisseur Wendy Rietra ondersteunt deze initiatief- nemers door verschillende partijen samen te brengen. Op donderdag 17 september om 14.00 uur wordt de Vrije inloop in Ohé en Laak officieel geopend. Deze heeft als doel om senioren en andere belangstellenden een ontmoetingsplek te bieden. Elke eerste en derde donderdag in de maand kan iedereen in het Lakerhoes terecht tussen 14.00 en 16.30 uur. In de Bongerd in Beegden wordt op vrijdag 18 september het seniorenhofje heropend. Dit hofje is vernieuwd door een samenwerking tussen bewoners van de Bongerd en bijdrages van Wonen Zuid en de Rabobank. De feestelijke opening is om 14.00 uur door wethouder Math Wilms.


Feiten en fabels over voeding Geplaatst op: 18-9-2015 07:00

 Regionieuws Jaarlijks op 19 september vragen de diëtisten aandacht voor het belang van een gezond, afgestemd voedings- patroon. Ter gelegenheid van de landelijke ‘dag van de diëtist’ stelden de diëtisten van Proteion een lijstje met ‘feiten en fabels’ op. Bananen veroorzaken verstopping: = fabel. Het is een vezelrijke fruitsoort. Vezels worden in de dikke darm verteerd, waarbij stoffen vrijkomen die de darmwerking stimuleren. Ondergewicht is een groot voedingsprobleem onder ouderen:=feit. Veel ouderen eten slecht, bijvoorbeeld door gebitsklachten, slikproblemen, moeite met koken of gebrek aan eetlust. Vaak leidt dat tot een eenzijdig voedingspatroon, waardoor iemand essentiële bouwstoffen en vitamine mist en ongewenst veel gewicht en spiermassa verliest.


Hou je aandacht op de weg Geplaatst op: 14-9-2015 13:55

 Regionieuws Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en andere weggebruikers. Daarom start op 14 september de campagne ‘Hou je aandacht op de weg’. Deze campagne laat zien dat appen, facebooken, tweeten enzovoorts niet samen gaat met een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Roel Reuvers Nederlands kampioen vissen Geplaatst op: 13-9-2015 21:21

Overzicht van het parcours. Foto: Sportvisserij NederlandHeythuysen Tijdens het NK Zoetwatervissen Senioren 2015 op zaterdag 29 augustus haalde Roel Reuvers van Hengelsportvereniging Leudal uit Heythuysen maar liefst 352 vissen uit het water. Het totale gewicht van 4.720 gram bezorgde hem de eerste plaats. Zijn clubgenoot Ben Koeyvoets veroverde het zilver. Het NK werd dit jaar vervist aan het Kanaal Wessem- Nederweert bij de Ellerbrug.


Laurentius Ziekenhuis en fractuurpreventie Geplaatst op: 14-9-2015 08:00

Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is één van de zeven Nederlandse ziekenhuizen met een internationaal erkende fractuurpreventie polikliniek. Deze erkenning werd onlangs verleend door de International Osteoporosis Foundation (IOF). Johan Boogers, verpleegkundig specialist orthopedie: We zijn ontzettend trots. Dit toont aan dat we gezamenlijk goed bezig zijn en kwalitatief hoogstaande zorg verlenen aan onze patiënten.


Voetbalclub VV Stevensweert 75 jaar Geplaatst op: 16-9-2015 11:00

 Stevensweert Op vrijdagavond 23 oktober om 19.30 uur zal het jubileum weekend van voetbalclub Stevensweert die 75 jaar bestaat, losbarsten met een receptie en een reünie. Het is natuurlijk ontzettend leuk om als lid of als je lid bent geweest om op deze avond aanwezig te zijn. Oude tijden herleven en de anekdotes zullen uitgewisseld worden. Aanmelden op: www.75jaarvvstevensweert.nl/reunie- receptie is mogelijk; niet verplicht.


D66 en Ronduit Open eisen snelle actie Geplaatst op: 11-9-2015 14:33

Leudal De Leudalse fracties D66 en Ronduit Open eisen in een brief aan burge- meester Verhoeven actie inzake het bibliotheekdossier. Afgelopen dinsdag werd bekend dat het college van B&W de huidige aanbesteding heeft gestopt en voorlopig toch verder gaat met Bibliocenter. In de raadsvergadering werd door wethouder Van den Beuken een toelichting gegeven, maar volgens beide fracties zijn de meeste vragen nog steeds onbeantwoord. De partijen willen daarom nu binnen een week het volledige dossier inzien. D66 en Ronduit Open vinden de huidige gang van zaken onacceptabel en hebben niet langer vertrouwen in een goede informatievoorziening door het college. Volgens de partijen is het de taak van de burgemeester, ook als raadsvoorzitter, om nu in te grijpen.


Lokaal Limburg: variant 5E N280 meenemen Geplaatst op: 11-9-2015 14:30

Regionieuws In het Statenoverleg is onlangs de aanpak van de N280 besproken. De partij Lokaal-Limburg is voorstander van oplossingen die toekomstbestendig, veilig en milieuvriendelijk zijn, maar ze moeten wel betaalbaar blijven. Vanzelfsprekend is voor de partij dat de betrokken gemeenten substantieel bijdragen in de kosten. Groot draagvlak onder de lokale bevolking is ook in dat opzicht belangrijk. Besluitvorming dient zowel op lokaal als provinciaal niveau zorgvuldig te zijn en rekening te houden met alle bekende informatie. Daarom verlangt Lokaal-Limburg dat ook, de aangepaste, variant 5E bij de finale afweging betrokken wordt.


Molenpenning voor Frans Verstappen Geplaatst op: 11-9-2015 14:11

Links Frans Verstappen  Foto: Martin HubersGrathem Frans Verstappen uit Grathem is de gelukkige ontvanger van de Molenpenning 2015. Deze werd op donderdag 10 september door voorzitter Kees van Rooij van de Molenstichting Limburg aan hem uitgereikt op de Auroramolen in Baexem. De penning, een mini- molensteen, wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon of stichting die zich al jarenlang inzet voor de Limburgse molens en molenaars. Frans Verstappen is sinds januari 1976, 40 jaar, verbonden als vrijwillig molenaar aan de St. Antoniusmolen in Heythuysen en de Auroramolen in Baexem. Hij is al jarenlang de Limburgse correspondent voor de Nederlandse molenwereld. Kortom hij is een ware ambassadeur van de Limburgse molenwereld.


Finish dagetappe Duchenne Heroes in Roggel Geplaatst op: 15-9-2015 08:00

Team Leudal 4 Cyrill Leudal Donderdag 17 september is de dagfinish van 360 mountainbikers in Recreatiepark De Leistert, Heldensedijk 5 in Roggel. Ze komen met groepjes binnen tussen 14.00 en 17.00 uur. Er is een Finishallee tussen 2 opblaasbogen waar het publiek kan staan. Er zijn enkele verrassingen voor de fietsers en de aanwezige kinderen met Duchenne. Omdat team Leudal 4 Cyrill ook fietst voor Cyrill Teeuwen uit Roggel is dit extra speciaal omdat in dit jubileumjaar de vader (Michael) en broer van Cyrill (Wessel) meefietsen. Team Leudal 4 Cyrill komt ook binnen met het gehele team van 6 personen. Men hoopt dat veel publiek, de ongetwijfeld vermoeide bikers, komt binnenjuichen in Roggel. Vrijdag 18 september steken 360 mountainbikers tussen 09.00 en 11.00 uur met het fietsveer in Neer de Maas over, onder begeleiding van accordeonmuziek van Gino Lombardi uit Beegden.


Finish dagetappe Duchenne Heroes in Roggel Geplaatst op: 11-9-2015 11:00

Team Leudal 4 Cyrill Leudal Donderdag 17 september is de dagfinish van 360 mountainbikers in Recreatiepark De Leistert, Heldensedijk 5 in Roggel. Ze komen met groepjes binnen tussen 14.00 en 17.00 uur. Er is een Finishallee tussen 2 opblaasbogen waar het publiek kan staan. Er zijn enkele verrassingen voor de fietsers en de aanwezige kinderen met Duchenne. Omdat team Leudal 4 Cyrill ook fietst voor Cyrill Teeuwen uit Roggel is dit extra speciaal omdat in dit jubileumjaar de vader (Michael) en broer van Cyrill (Wessel) meefietsen. Team Leudal 4 Cyrill komt ook binnen met het gehele team van 6 personen. Men hoopt dat veel publiek, de ongetwijfeld vermoeide bikers, komt binnenjuichen in Roggel. Vrijdag 18 september steken 360 mountainbikers tussen 09.00 en 11.00 uur met het fietsveer in Neer de Maas over, onder begeleiding van accordeonmuziek van Gino Lombardi uit Beegden.


Het Oranje Fonds steunt Heitser Burenhulp Geplaatst op: 10-9-2015 19:10

 Heythuysen De Stichting Heitser Burenhulp kan € 2700,- tegemoet zien, beschikbaar gesteld door het Oranje Fonds. Deze bijdrage is bedoeld om de Stichting Heitser Burenhulp te helpen bij het realiseren van haar doelstelling: inwoners van Heythuysen die tijdelijk hulp nodig hebben de gevraagde hulp bieden. Inmiddels heeft Heitser Burenhulp al 40 inwoners middels de inzet van vrijwilligers kunnen ondersteunen. De bijdrage van het Oranje Fonds zal de stichting Heitser Burenhulp gaan gebruiken om meer mensen te bereiken: inwoners die hulp nodig hebben, inwoners die hulp kunnen bieden. Voor meer informatie: http://www.heitserburenhulp of een mail naar info@heitserburenhulp.nl Hulp nodig of hulp aanbieden? Bel: 06 396 144 78.


Geslaagde Kermisrit van 't Prónksjtök Geplaatst op: 9-9-2015 21:18

Kijkje in de Neerse 'startstraat'. Foto: Fred WaegemansNeer Op zaterdag 5 september vond voor de 12e keer de Kermisrit van Bromfietsclub ‘t Prónksjtök uit Neer plaats. De ongeveer 80 kilometer lange route ging over rustige verharde wegen door het Limburgse land. De lange colonne bromfietsers op old-timers trok veel bekijks.


Nieuwe pleegzorgcampagne Geplaatst op: 9-9-2015 21:09

Regionieuws Pleegzorg Nederland zoekt in Nederland voor tientallen kinderen nog steeds pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg toegenomen van 15.960 in 2004 naar 21.880 in 2014. Om aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders komt Pleegzorg Nederland dit najaar met een nieuwe wervingscampagne. Meer informatie: http://www.pleegzorg.nl


Mestverwerking c.q. mestopslag Zevenellen Geplaatst op: 9-9-2015 19:42

Leudal Met grote teleurstelling heeft de fractie Ronduit Open kennis genomen van het besluit van B & W om alle reacties van vele omwonenden uit Buggenum en van organisaties naast zich neer te leggen die waren ingediend tegen het besluit om mestverwerking c.q. mestopslag toe te staan op Zevenellen. Raadslid Wagemans: "Ook keuren wij af dat door u eenzijdig een verklaring van de aanvrager voor waar wordt aangenomen." "De inbreng van omwonenden wordt zonder verder onderzoek terzijde geschoven.” Hij vervolgt: “Het College besluit voorschriften te schrappen in plaats van aan te scherpen. Ronduit Open zal een voorstel uitwerken om de ruimte die uw College neemt bij de interpretatie van regels in te perken en aan de Raad voor besluitvorming voorleggen.”


Basisscholen grotere rol in bibliotheekwerk Geplaatst op: 9-9-2015 16:19

Leudal Het college van B & W van Leudal heeft ook intensief overleg gevoerd met de basisscholen (Spolt), om te bezien welke rol zij zouden kunnen spelen in het lokale bibliotheekwerk. Uiteindelijk hebben de inzichten die in dit hele proces zijn ontstaan ertoe geleid, dat de basisscholen een grotere rol gaan spelen in het bibliotheekwerk. En ook dat de ondersteuning bij de uitvoering van het bibliotheekwerk voorlopig bij Bibliocenter blijft.


Geslaagd KVW 2015 Buggenum Geplaatst op: 8-9-2015 22:13

De enthousiaste kinderen  Buggenum Kindervakantiewerk Buggenum kan dankzij de hulp van veel vrijwilligers en ondernemers op een zeer geslaagde week terugkijken. Volgend jaar is de KVW-week van maandag 29 augustus tot en vrijdag 2 september.


Siem Dorssers kampioen sportvissen Geplaatst op: 8-9-2015 20:49

De kampioen op het podium Heythuysen Siem Dorssers uit Heythuysen is afgelopen zaterdag 5 september Nederlands kampioen Zoetwatervissen voor junioren geworden in de categorie tot 17 jaar. De jonge Limburger viste zich aan de Urkervaart bij Tollebeek naar het goud. Siem, die lid is van Hengelsportvereniging Leudal, pakte de felbegeerde titel met een vangstgewicht van 5.652 gram. Deze vangst bestond uit veel kleine voorns en enkele brasems en windes.


Kadewachten oefenen dijkinspecties Geplaatst op: 7-9-2015 21:22

Regionieuws De kadewachten van Waterschap Roer en Overmaas oefenen deze week in aanloop naar het hoogwaterseizoen (oktober tot april) dijkinspecties langs de Maas. De oefening is onderdeel van het opleidings- en oefenplan van het waterschap om kadewachten goed voor te bereiden op hoogwater- situaties. De oefeningen vinden plaats op 7, 8 en 10 september van 13.00 tot 17.00 uur op dijken o.a. in Echt- Susteren, Maasgouw en Roermond. Dijkinspecties zijn een belangrijk onderdeel van het Bestrijdingsplan Hoogwater Maas van het waterschap. Door regelmatig te oefenen leren de kadewachten de belangrijkste risicolocaties van hun kadetraject kennen. In totaal nemen ongeveer 50 personen deel aan deze oefening. De kadewachten van Waterschap Roer en Overmaas bestaan uit medewerkers van het waterschap en van gemeenten langs de Maas.


Krachtenbundeling in de agrarische sector Geplaatst op: 7-9-2015 21:15

Regionieuws AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat hebben het voornemen te fuseren. De drie bedrijven zijn al vele jaren actief in de advisering en toelevering in de agrarische sector. Door de krachtenbundeling ontstaat een onderneming met een jaaromzet van ruim 27 miljoen euro. Het hoofdkantoor zal gevestigd worden te Panningen met nevenvestigingen in Heerlen, Maastricht en Montfort.


Wens: huisartsenpost in nieuwbouw Geplaatst op: 7-9-2015 16:55

Regionieuws De cliëntenraad van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft de afgelopen maand haar cliëntenpanel- leden gevraagd om hun mening over de centrale huisartsenpost en het spoedplein in de nieuwbouw van het ziekenhuis. 87 % Van de respondenten geeft aan het zeer belangrijk tot belangrijk te vinden dat de centrale huisartsenpost haar intrek neemt in de nieuwbouw zodat er een spoedplein ontstaat met de Spoedeisende Hulp.


SJG trots op keurmerk Seniorvriendelijk Geplaatst op: 7-9-2015 16:46

Manon Vanderkaa, directeur Uni KBO en directeur Zorg Max VisserRegionieuws SJG Weert heeft weer het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis binnen gehaald. Een keurmerk waar het ziekenhuis trots op is. “Wij vinden de zorg voor ouderen erg belangrijk en hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de organisatie daarop aan te passen. Het keurmerk laat zien dat SJG continue werkt aan verbeteringen in de zorg en bevestigt dat kwetsbare ouderen in goede handen zijn in SJG", aldus Max Visser, directeur Zorg.


Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis Geplaatst op: 7-9-2015 16:37

Laurentius ziekenhuis Roermond Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis weten te bemachtigen. Het keurmerk is van de gezamenlijke ouderenbonden (De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen. Afgelopen maanden is het ziekenhuis uitgebreid getoetst op diverse onderdelen.


Derde editie Hulp van het Jaar verkiezing Geplaatst op: 7-9-2015 16:33

 Regionieuws De Nationale Hulpgids organiseert ook dit jaar weer de Hulp van het Jaar verkiezing. Cliënten, collega’s en familie kunnen hun favoriete hulp nomineren op: http://www.hulpvanhetjaar.nl De Nationale Hulpgids vindt het belangrijk dat de hulpen in het zonnetje gezet worden en gaat daarom ook in 2015 op zoek naar de beste hulp van het jaar.


Opening 15de Najaar expositie Leudal Geplaatst op: 7-9-2015 15:25

Burgemeester Verhoeven heet de  gasten welkom. Foto: Kees v.d. HeijdeLeudal De gasten van de opening van de najaar tentoonstelling van de Stichting Kunst en Cultuur in het gemeentehuis van Leudal te Heythuysen werden zaterdag door burgemeester Arno Verhoeven, portefeuillehouder Kunst en Cultuur ontvangen. Jack van Iwaarden de Vreede, beeldhouwer uit Roggel, exposeert op de eerste en tweede verdieping en op het binnenterrein. Hij laat daar ook 'beelden in opbouw' zien. Ger Hermans, schilder uit Heythuysen, toont voornamelijk Franse landschappen in de rondgang op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping is zijn nieuwste werk te zien. In de Ja-woord-zaal kan men zijn Spaanse landschappen bewonderen. Van beide kunstenaars wordt op zondagen een korte film vertoond waarin ze hun inspiratie en werkwijze toelichten. De tentoonstelling is te bezichtigen t/m zondag 4 oktober.


Tour de Blauw van 4 t/m 11 september Geplaatst op: 5-9-2015 19:39

Het hele gezelschap Tour de Blauw Foto: 3MLRegionieuws Op vrijdag 4 september vertrok om 08.30 uur vanaf Micosport Life style centre te Roggel de Tour de Blauw. Tour de Blauw is een 7-daagse fietssponsortocht voor de Stichting Blauw. Politiecollega’s uit Duitsland en Nederland, aangevuld met vrienden hopen ook dit jaar ongeveer € 20.000 bij elkaar te fietsen voor goede doelen in Nederland en Polen. Omroep 3ML was bij de start aanwezig en maakt een reportage.


Weer een prijs voor Theepottenmuseum Geplaatst op: 4-9-2015 21:53

Een van de curieuze theepotten Regionieuws In de categorie Dagje Uit van de website Eropuitineigenland.nl is het Theepottenmuseum in Swartbroek geëindigd op de derde plaats. Vorig jaar was het theepottenmuseum de nummer 1. Nu is dat het Edah- museum in Helmond geworden. Saskia en Frits Lavell zijn uiterst tevreden met het behalen van die derde plaats in dit seizoen. Er zijn 1800 exemplaren te zien. Zie: http://theepottenmuseum.nl/


Statenleden en verkeersonveilige situatie Geplaatst op: 4-9-2015 20:50

Leudal In Horn hebben boeren maandagavond aan Statenleden laten zien dat een vijf meter brede parallelweg voor fietsers en landbouwvoertuigen écht te smal is om de verkeersveiligheid te garanderen. Deze bijeenkomst op uitnodiging van de LLTB, vond plaats met het oog op de plannen rond de nog aan te leggen parallelweg van de N280 tussen Baexem en de A2. De gemeente neemt deze belangrijke uitkomst mee in de planvorming van de N280. Op dit moment wordt door gemeente Leudal samen met betrokken agrariërs onderzocht of het eerder getekende wegprofiel in de praktijk werkbaar is.


In Memoriam pater Zef Kuppens Geplaatst op: 3-9-2015 22:09

Pater Zef Kuppens Kelpen Oler Zaterdag 29 augustus overleed pater Zef Kuppens, Witte Pater en 54 jaar missionaris in Afrika. Hij mocht 82 worden. Hij is opgegroeid in Kelpen- Oler en van 1960 tot 2014 werkte hij in Mali (Afrika). In 2010 vierde hij zijn 50-jarig priesterfeest met een feestelijke H. Mis en receptie in Kelpen- Oler. De uitvaartdienst was vrijdag 4 september in de parochiekerk van zijn Kelpen-Oler; de begrafenis was op het kerkhof bij St. Charles in Heythuysen. Als jonge missionaris leerde hij eerst de inlandse talen en de cultuur van de mensen. Vooral zijn economisch degelijke aanpak en zijn kennis van het boerenleven dwongen respect af. Na de vele zware jaren kwam hij in 2014 voorgoed terug naar Limburg. Bij de seniorenvereniging Kelpen-Oler was hij een graag geziene gast. Helaas heeft een slopende ziekte hem belet van zijn welverdiende rust te genieten. Hij rust in vrede.
40ste overdekte vlooienmarkt in Horn

De herkenbare groen-gele tent Op zondag 4 oktober is voor de 40ste keer een Grote overdekte en gesorteerde Vlooienmarkt. Ze wordt gehouden in de groen-gele tent bij het schutterslokaal Aan de Heys Heythuyserweg 20a te Horn. (Rijksweg N279, achter Wokplaza). Tevens is verkoop bij opbod is onder leiding van veilingmeester Arno Walraven; aanvang verkoop om 13.00 uur. Alles is gesorteerd naar categorie; er is ook een hapje en een drankje te krijgen.


Kienen Seniorenvereniging Roggel

Ook niet leden zijn welkom Heeft u interesse in een gezellige middag samen kienen? Kom dan op maandag 5 oktober naar Gemeenschapshuis La Rochelle, Past. Hanraetsstr. 7a in Roggel. Aanvang 13.30 uur. Er is voor leuke prijzen gezorgd en een gratis kopje koffie of thee.


Drie Limburgse TOP Mannenkoren in Roermond

Koninklijk Roermonds Mannenkoor  PhotoCordOp zondag 4 oktober om 15.00 uur zullen drie Limburgse mannenkoren, de nationaal kampioen uit Venray, het Weerter Mannenkoor en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, anderhalf uur hun kunnen tonen in de grote zaal van TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. De koorwisselingen zullen worden opgevuld met optredens van het houtblazers ensemble van Harmonie Concordia uit Melick. Na het concert is er een gratis nazit in de Salle de Fête met samenzang van o.a. Roermondse liederen. Tijdens deze nazit zal de volgende uitvoering van de Roermondse Opera Bouffe Schinderhannes worden aangekondigd. Kaarten à € 17,50 voor het mannen- koorconcert zijn te koop bij: www.roermonds-mannenkoor.nl, ‘De Poppendokter’ op het Munsterplein, de VVV in Roermond en aan de zaal.


Najaarsprogramma Theaterboerderij Boeket

 In Theaterboerderij Boeket aan de Rosselsweg 3 in Nederweert: Zondag 25 oktober om 15.00 uur Robb Murphy. De muziek van de veelbelovende folkzanger uit Ierland is hier nog relatief onbekend. Lovende kritieken over deze singer-songwriter met muziek vol pure emotie en beklijvende hartstocht. Een aanstormend talent uit Belfast. De entree is € 10,00. Reserveren via: http://www.theaterboerderijboeket.nl of 06-488 369 02.


10e Aurorawandeling in Baexem

De route bestaat uit rustige rustige wegen.Op zondag 4 oktober vindt de jaarlijkse wandeltocht in Baexem plaats. De Vrienden van Fanfare Aurora organiseren deze wandeling voor de 10e keer. De startplaats is Baexheimerhof tegenover de kerk in Baexem. De start is van 8.00 tot 12.00 uur voor de 18 en 21 km en van 8.00 tot 14.00 uur voor de 7 en 14 km. De kleine wandeling is ook geschikt voor families met kinderen. Rustplaats is Hoeve de Kaolder.


Zeven molens Weert draaien op Molendag

Bijzetten van een zeil Foto:  (c) Molenstichting WeerterlandDe eerste zondag van oktober, Limburgse Molendag, is traditioneel de zondag dat de wind- en watermolens in Limburg extra in de belangstelling staan. Ook in Weert draaien en malen bij voldoende wind op zondag 4 oktober zeven windmolens. Limburgse Molendag is bedoeld om het brede publiek kennis te laten maken met de wind- en watermolens als oude, industriële monumenten. In Weert doen op zondag 4 oktober de windmolens van Keent, Hushoven, Laar, Swartbroek en Tungelroy en de twee windmolens van Stramproy mee. De molens zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend en te bezichtigen.


Hompesche molen open dag op 4 oktober

Het naambord van heel dichtbij Foto: NatuurmonumentenDe hoogste molen van Limburg is weer open. Nu de ingrijpende renovatie bijna afgerond is, organiseert Natuur- monumenten voor jong en oud op zondag 4 oktober van 11.00 tot 17.00 uur een Open Dag bij de Hompesche Molen van Stevensweert. De vrijwillige molenaars leiden de bezoekers vol trots door het molengebouw. Natuur- monumenten heeft een informatie- stand ingericht en licht de aanleg van de Oerrr-natuurspeelplek toe. Om 13.00 uur vertelt molenbouwer Wim Adriaens in een korte lezing over de ambachtelijke renovatie die hij uitvoerde. Om 14.00 uur begeleiden de Maasvallei -ambassadeurs een wandeling in het natuurgebied aan de Molenplas. Deze wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur. Bezoek en deelname aan dit programma is geheel gratis; een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.


Limburgse Molendag op 4 oktober

Een van de molens die men kan  bezoekenDe herfst is begonnen! Dat betekent dat er weer genoeg wind en water in aantocht is om de molens in Limburg te laten draaien. Kom het met eigen ogen aanschouwen tijdens de Limburgse Molendag op zondag 4 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. Meer dan 50 molens in Limburg zijn die dag gratis te bezoeken. Trotse mulders vertellen u graag alles over het bijzondere stukje Limburgs erfgoed dat zij in stand houden. Wind alleen is immers niet genoeg om de molens te laten draaien. Ontdek van binnen hoe een molen werkt, bekijk hoe graan wordt gemalen en proef van diverse lekkernijen. Ook zijn er tentoonstellingen, bijzondere demonstraties en muzikale optredens in en rond de molens. Op hklimburg.nl/molenstichting en op www.limburgsemolens.nl vindt men het uitgebreide programma.


Filmhuis Leudal Roggel

Film: Still Life Het Filmhuis Leudal (Businesscentrum) Markt 6 in Roggel presenteert op maandag 5 oktober vanaf 20.00 uur een Britse film: Still Life van de in Engeland wonende Italiaanse regisseur Uberto Pasolini. Zijn film focust op de acteur Eddie Marsan, die hier een grandioze dragende rol invult. Een kleine, maar desondanks gevoelige film met een rol-invulling die het beste laat zien van de Britse acteertradities. Zie ook: http://www.filmhuisleudal.nl


Varkenshouder trakteert op taart

Varkens. Varkenshouder Leo van Lier uit Heibloem trakteert zijn bijzondere koppel varkens op taart tijdens Werelddierendag. De varkens van de familie Van Lier zijn te zien aan de Meijelseweg 18 in Heibloem. Leo van Lier is een traditionele zeugenhouder in Heibloem. Naast zijn duizend zeugen op stal houdt hij sinds kort ook nog een bijzonder koppel varkens in de buitenlucht. Met zijn outdoor varkens wil Leo de afstand tussen het varken en de consument verkleinen. Om zijn varkens tijdens Werelddierendag extra in het zonnetje te zetten, trakteert Leo zijn dieren zondag 4 oktober om 15.00 uur op een speciale varkenstaart die door studenten van het Citaverde College in Horst is gemaakt. Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken hoe de varkens dat vinden.


Themawandeling Kruisen en Kapellen

Kapel Onze Lieve Vrouw van Rust Op zondag 11 oktober start om 14.00 uur in Thorn een wandeling langs kruisen en kapellen. Reserveren kan tot en met zaterdag 10 oktober 18.00 uur via: 0031 620 838 458 of toertjethorn@live.nl Graag melden om 13.45 uur bij de ingang van de Abdijkerk van Thorn. De prijs is € 4,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis. Thorn heeft de meeste kruisen en (veld)kapellen in Limburg en ze herinneren aan vroegere tijden. De wandeling voert langs een aantal veldkapellen en kruisen van Thorn. Elk kapelletje of kruis heeft een eigen verhaal. Ten slotte brengt men een bezoek aan de Kapel Onder de Linden, de bekende Mariakapel in Thorn, gebouwd in de 17de eeuw naar het voorbeeld van het huisje van Nazareth door de Stiftdame Clara Elisabeth van Manderscheidt- Blanckenheim.


Lezing: Horn in 1850

Raadhuisplein met boerderij Schreurs gebouwd c.a. 1830De lezing Horn 1850 vindt plaats op woensdag 7 oktober in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn (ingang via de speelplaats Gravin Annastraat). Aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50. Adelin Remy, lid van de werkgroep genealogie van Heemkundevereniging Horn, geeft een algemeen beeld over het dorp dat tussen 1790 en 1850 heel wat staatkundige en sociale veranderingen doormaakte.


Fotografie voor Senioren in de Groote Peel

Wandelen en fotograferen Foto: Marijke Vaes-SchroënDinsdag 6 oktober is een excursieworkshop natuurfotografie voor senioren van 60 jaar en ouder die wordt begeleid door vrijwilligers van Staatsbosbeheer. De route is twee kilometer en verhard, dus ook geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en rolstoelers. De start is om 13.30 uur bij Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ospeldijk. De activiteit duurt tot 16.00 uur en deelname kost € 5,00 per persoon. Aanmelden is noodzakelijk via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 0495–641 497. Een gids vertelt alles wat men wil weten over dit prachtige hoogveengebied. Om deze wandeling nog meer te beleven kan men fotograferen. Elke camera kan gebruikt worden en ervaring met fotografie is niet nodig. Voorafgaand en tijdens de wandeling krijgt men tips voor het gebruik van de fotocamera en over het fotograferen.


Alzheimercafé Roermond

Maandag 5 oktober is van 19.30 tot 21.30 uur Alzheimercafé Roermond: Onderwerp: Dementie in de huisartsenpraktijk. Gastsprekers zijn Dick Mooren, huisarts en Fiet Opheij, casemanager. Mensen met dementie, hun naasten, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom in ’t Paradies, Munsterstraat 61 in Roermond. De toegang is gratis en de zaal is vanaf 19.00 uur open.


De Haammaeker zoekt barpersoneel

Gemeenschapshuis de Haammaeker in Neer is met spoed op zoek naar nieuw barpersoneel. Ervaring in de horeca is een van de vereisten en in bezit van Certificaat Sociale Hygiëne of bereid dit te behalen. Werktijden: maandag van 20.15 tot 00.30 uur; woensdag van 19.00 tot 00.30 uur en vrijdag van 19.30 tot 00.30 uur. Informatie: Marianne Pouls (06 – 43 47 66 33) of stuur een email naar marianne.pouls@haammaeker.nl


Wie wint de cultuurprijs Leudal 2014?

De jury Cultuurprijs Leudal heeft de drie genomineerden voor de Publieksprijs cultuur Leudal 2014 bekendgemaakt. De genomineerden zijn: Filmhuis Leudal in Roggel, Dansschool Fresh Label Studio’s in Heythuysen en het Limburg Festival. De genomineerde die de meeste stemmen van het publiek ontvangt, is de winnaar. Stem dus! Stuur vóór 15 oktober per mail uw keuze naar cultuur@leudal.nl Prijsuitreiking en huldiging van de winnaars van zowel de Publieksprijs cultuur Leudal 2014 (gekozen door het publiek) én de Cultuurprijs Leudal 2014 (gekozen door de Jury Cultuurprijs Leudal) vinden plaats op zondagochtend 15 november in het gemeentehuis van Leudal.


Het andere Maasbracht

Impressie Maasbracht Zondag 18 oktober is een wandeling onder leiding van een VVV-gids in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2015 met als thema 'Tussen Droom & Daad'. Vertrek om 14.00 uur vanaf restaurant De Kolentip, Tipstraat 8 in Maasbracht. Deelname kost € 5,00 per persoon, op vertoon van Limburg Card € 4,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Duur: ongeveer 1,5 uur. Reserveren is niet nodig. Meer informatie: 0475-561 085 of thorn@vvvmiddenlimburg.nl Maasbracht is bekend om de drieling- sluis, zijn grote binnenhaven en de heringerichte Maasboulevard. Maar er zijn nog heel veelandere mooie plekjes, kleine ornamenten, de Leonardusmolen en de Molenweg, de winkelstraat waarover heel wat te vertellen is. Het geeft een beeld hoe Maasbracht vroeger was, maar ook hoe het zich ontwikkelde.


De dromen van de stiftdames in Thorn

De VVV-gids vertelt.... Zondag 18 oktober is een wandeling onder leiding van een VVV-gids in het kader van Maand van de Geschiedenis 2015 met alsthema 'Tussen Droom & Daad'. Vertrek om 14.00 uur vanaf VVV Thorn, Wijngaard 8. Deelname kost € 5,00 per persoon, op vertoon van Limburg Card € 4,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Duur: ongeveer 1,5 uur. Reserveren is niet nodig.Meer informatie: 0475-561 085 of thorn@vvvmiddenlimburg.nl De VVV-gids vertelt over de bijna 800 jaar dat het hoogadellijk, keizerlijk Stift in Thorn bestond en laat zien waar de adellijke dames leefden en waar ze de prins uit hun dromen ontvingen. Er is nog verrassend veel uit die tijd bewaard gebleven in Thorn en wandelend langs de statige huizen waar eens de Stiftdames woonden en langs hun imposante abdijkerk ervaart men hoe hun droom werd omgezet naar een daad.