Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Heitser Burenhulp: oog hebben voor elkaar 1-3-2015 21:59

Heitser Burenhulp Heythuysen Alle inwoners van Heythuysen ontvangen begin maart een informatiefolder van de Stichting Heitser Burenhulp. Op de eerste bladzijde van deze folder staat het logo van de stichting. Dit logo laat mensen in beweging zien. Zij bewegen samen want zij hebben ‘oog voor elkaar’. Heitser Burenhulp brengt mensen bij elkaar: iemand heeft hulp nodig en iemand wil iets doen voor een ander. vanuit de stichting Heitser Burenhulp worden diensten aangeboden in de meest brede zin van het woord, zonder in het gebied van de professionele hulpverlening te komen. Een eerste lijst met vrijwilligers is klaar. Hierop staan namen van inwoners die al hebben aangegeven mee te willen doen. Wij zijn op zoek naar u: heeft u tijdelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger bel gerust : 06 39614478 of stuur een mail: info@heitserburenhulp.nl


D66 Limburg wil stations in Leudal 28-2-2015 15:22

Leon Vaessen van D66 Leudal D66 Limburg is voorstander van de komst van treinstations in Haelen en Baexem. Dit lieten de Democraten onlangs weten aan de werkgroep Stations Leudal. In de reactie geeft lijsttrekker Leon Vaessen aan dat D66 Limburg mede-indiener was van het voorstel ‘Limburgse Lijnen’, een in 2012 breed aangenomen voorstel dat onder meer voorziet in de realisatie van extra stations in de provincie Limburg. Realisatie van de stations in Haelen en Baexem zou goed zijn voor zowel het milieu als voor de bedrijvigheid in Leudal. D66 is er wel voorstander van het stoptreinvervoer tussen Roermond en Weert alsnog onder de Limburgse concessiehouder te brengen. Lijsttrekker Vaessen zegt hierover: "De partij pleit er dan ook voor dit punt nadrukkelijk mee te nemen in het overleg met Abellio en NS."


Standpunt partijen inzake stations Leudal 27-2-2015 21:42

Impressie van Station Baexem Leudal De Werkgroep stations Leudal heeft een herinnering gestuurd aan de politieke partijen omdat nog niet alle partijen hebben gereageerd op de vraag wat hun standpunt is ten aanzien van het (mede) financieren van een exploitatietekort voor de stoptrein Roermond Weert. Eind volgende week zal de werkgroep de standpunten van de politieke partijen bekend maken.


Samenwerking P&M Sport en 3ML Sport 26-2-2015 21:45

Regionieuws De sportprogramma’s van Omroep P&M Radio en Omroep 3ML Radio gaan samenwerken. Op zaterdag 28 februari, zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart wordt er door beide omroepen een gezamenlijk sportprogramma gemaakt. In PML- Sport zoals het programma gaat heten, zijn live-verslagen, interviews en reportages te horen. Al het sport- nieuws uit de gemeenten Peel en Maas, Leudal en Maasgouw komt aan bod. Omroep P&M en Omroep 3ML zijn blij met deze samenwerking. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het tot stand komen van dit radioprogramma. De intentie is om, wanneer deze samenwerking bevalt, vaker samen te gaan werken. Het programma PML Sport wordt op zaterdag 28 februari, 7 maart en 14 maart van 19.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Omroep P&M en Omroep 3ML.


Madame Trudo

Geen TOP Leudal bijeenkomst op 7 maart 26-2-2015 21:40

Leudal De voor zaterdagmorgen 7 maart aangekondigde eerste bijeenkomst van TOP Leudal 2.0 in 2015 gaat door omstandigheden niet door. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de nieuwe datum. Heeft u een onderwerp dat u in de toekomst graag besproken ziet of wilt u een volgende keer politici en ondernemers in uw bedrijf ontvangen? Maak dit dan kenbaar bij Bas Schinck (b.schinck@leudal.nl of (0475) 85 97 10.


Lening voor 55-plussers woningverbetering 26-2-2015 19:38

Regionieuws Particuliere woningeigenaren kunnen per 1 maart een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig te maken. Zoals het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche. Voorwaarde is dat één van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is. Zie voor meer informatie http://www.limburg.nl/transitiefonds Gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) licht toe: ”De Provincie Limburg wil voorkomen dat mensen vastzitten in een woning die niet geschikt is. De dynamiek moet terug in de woningmarkt. We willen mensen helpen om hun eigen woning kwalitatief op orde te brengen, levensloopbestendig en energiezuinig. De stimuleringslening voor de woningeigenaar bedraagt ten minste € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00.


Doop nieuwe boot Groene Brigade 26-2-2015 19:31

De eerste vaart met de nieuwe boot Maasbracht Afgelopen woensdag 25 februari is de tweede boot voor de Groene Brigade gedoopt en te water gelaten bij Tinnemans en Zonen BV, gelegen aan de Industrieweg 16 te Maasbracht. De boot draagt de naam Provincie Limburg. Het is een TinnSilver 700. Met behulp van deze nieuwe, snelle boot kan de Groene Brigade beter optreden tegen bijvoorbeeld gevallen van visstroperij in de wintermaanden. Er kan nu het hele jaar door worden gesurveilleerd. De aanschaf van deze boot is een grote aanwinst voor de handhavers van de Provincie Limburg. De brigade ziet vooral toe op de kwaliteit en leefbaarheid in het buitengebied. De pakkans in het buitengebied bij overtredingen is groter omdat de Groene Brigade dag en nacht actief is. Namens de Provincie Limburg was gedeputeerde Erik Koppe bij de doop aanwezig.


'Wat doe ik hier in Godsnaam?' 23-2-2015 21:26

Dominee Carl ter Linden Regionieuws 'Wat doe ik hier in Godsnaam?' is het nieuwe boek van Ds. Ter Linden gedragen aan zijn kinderen en hun vrienden. In dit boek gaat Ter Linden „zo persoonlijk en zo concreet mogelijk” in op de vraag wat het geloof voor hem betekent. Ds. Ter Linden (1933) is vooral bekend als officieuze hofpredikant van de Oranjes. Maandagavond was hij te gast in de Bethelkerk aan de Maaspoort 30 in Weert.


Open Limburgse Kampioenschappen 2015 23-2-2015 21:15

Robin Gielen Horn Afgelopen weken waren weer de Limburgse Jeugdkampioenschappen handboogschieten in Echt. Een kampioenschap verdeeld over drie wedstrijden waarbij de twee hoogste meetellen. Tot op de laatste dag was het erg spannend. Uiteindelijk werd Robin Giebels bij de 13-14-jarigen gekroond tot Limburgs kampioen 2015. De overige jeugdschutters van de Horner handboogvereniging Wilhelmina vielen buiten de prijzen.


Op zoek naar de bever in de Maasvallei 19-2-2015 21:09

Beversporen  Foto: NatuurmonumentenStevensweert Maak met een presentatie en een wandeling kennis met deze indrukwekkende timmerman onder de dieren. Met Natuurmonumenten gaan we op zoek naar de wereld van de bevers en de sporen die ze achter laten. Op zondag 8 maart gaan we van 13.30 tot 16.00 uur op onderzoek in het natuurgebied rondom de Molenplas. Vertrekpunt: de Hompesche Molen, Bilt 1 te Stevensweert. Deze bijzondere activiteit kost voor leden van Natuurmonumenten € 4,50; niet-leden € 7,50 en kinderen t/m 12 jaar € 2,00. Wel vooraf even aanmelden via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen mee. Op 22 maart is er nog een beveractiviteit in Koningssteen te Thorn en op 29 maart bij de Maasvallei bij Meers.


Kinjerboerebruidspaar in Neer 20-2-2015 11:00

 Regionieuws Het Kinjerboerebruidspaar van basisschool de Kwir in Neer werd dit jaar gevormd door: Mette Joore en Rick Bongaerts met als getuigen Renske Janssen en Dries Heijnen. Op de foto is het gezelschap op weg naar gemeenschapshuis d’n Haammaeker, alwaar het bruidspaar in het onecht werd verbonden.


Rens Raemakers ‘raadslid van de week' 19-2-2015 19:50

Rens Raemakers Leudal De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de fractievoorzitter van D66-Leudal, Rens Raemakers, gekozen tot raadslid van de week. Een interview met Rens Raemakers is geplaatst op de website http:www.raadslid.nu. In dit interview meldt Rens Raemakers wat zijn belangrijkste doelen als raadslid zijn.


Beweegweek Zorgcentrum Beek & Bos 20-2-2015 11:00

 Regionieuws Onder het motto ‘Bewegen is gezond’ organiseerde Zorgcentrum Beek & Bos een beweegweek voor hun bewoners. In deze week konden bewoners deel- nemen aan diverse activiteiten. Bewo- ners hadden ook de mogelijkheid om hun rollator te laten controleren en een schoen-/voetcheck te laten doen. Het animo onder de bewoners was groot. Medewerkers en vrijwilligers zijn voor- gelicht hoe zij bewegen bij ouderen kunnen stimuleren.


Roparun steunt Toon Hermans Huis 14-2-2015 17:31

Regionieuws Toon Hermans Huis in Roermond ontvangt € 66.000 van Stichting Roparun. Met dit bedrag wordt de inrichting en de tuin van het inloophuis ingericht. Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun: ”Vanuit de opbrengst van de Roparun stellen wij een bedrag van 66.000 euro ter beschikking aan het Toon Hermans Huis. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het werk dat de stichting verricht. Vanuit de Roparun ondersteunen we doelen die helpen ons motto waar te maken: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen geld in voor mensen met kanker.


Politie betaalt beveiligingskosten 13-2-2015 21:26

Haelen In 2013 werd het pand Grote Kampweg 49 in Haelen door een beveiligingsbedrijf beveiligd. Burgemeester Arno Verhoeven nam het besluit hiertoe nadat de uitkomst van een door de politie opgestelde dreigingsanalyse bekend werd. De beveiliging van het pand heeft van half maart tot half november geduurd. De kosten werden door de gemeente Leudal betaald. De beveiliging werd door de gemeente op basis van politieadviezen ingezet en kan worden aangemerkt als een politietaak. Om die reden heeft de politie Limburg besloten de beveiligingskosten voor rekening van de politie te nemen. Het bedrag van € 157.239,25 wordt aan de gemeente Leudal terugbetaald.


Grondruil Sarsven en de Banen een feit 11-2-2015 19:51

De Banen Regionieuws De grondkavelruil in Nederweert om de natuurdoelen in het Sarsven en de Banen te realiseren, is voor alle betrokkenen werkelijkheid. Alle doelstellingen van het zogeheten Nieuw Limburgs Peil (NLP) kunnen volledig gehaald worden. Daarmee wordt het doel, bijna 113 ha nieuwe natuur gehaald. De grondruil heeft plaatsgevonden om ruimte te geven aan de natuur, de benodigde vernatting te kunnen realiseren. Het doel is verder en om de landbouwstructuur te versterken. De gronden worden door de nieuwe eigenaren in gebruik genomen. Vervolgens kan het waterpeil ingesteld worden, de natuur worden ingericht en verbeterd en krijgt de landbouw duidelijkheid over het toestaan van peilgestuurde drainage en het behoud van de bestaande beregening. Het Sarsven en de Banen (1628 ha) liggen in de gemeenten Leudal en Nederweert.


Vergunning Sneeuwwitje ingetrokken 11-2-2015 18:52

Linne Burgemeester Strous van Maasgouw heeft de exploitatievergunning van seksinrichting Huize Sneeuwwitje aan de Rijksweg 32 in Linne per 10 februari ingetrokken. De eigenaar voldoet niet aan de wettelijke zedelijkheids- of moraliteitseisen, waaraan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet worden voldaan. Huize Sneeuwwitje ontving in 2005 een exploitatievergunning voor onbepaalde tijd. Regelmatig vinden er controles plaats. Tijdens deze controles zijn herhaaldelijk overtredingen geconstateerd, waarvoor de eigenaar strafrechtelijk is veroordeeld. In 2013 werd de seksinrichting gedurende een jaar gesloten omdat er verdovende middelen werden aangetroffen. De regelmaat en de ernst van de geconstateerde overtredingen is voor de gemeente aanleiding om de exploitatievergunning in te trekken.


't Törp hoeft deuren niet te sluiten 10-2-2015 21:59

Neeritter Dankzij constructief overleg tussen dorpsoverleg Itter Laeftj, de gemeente Leudal, de brouwerij en de eigenaar van het pand hoeft gemeenschaps- voorziening Zaal ’t Törp in Neeritter haar deuren niet te sluiten. Er is een nieuwe exploitant voor het café en de zaal aan de Driessensstraat en er zijn mooie plannen. Hij wil die wel uitvoeren samen met de inwoners. Het Café Itter Inn gaat op woensdag 11 februari open.


Twintig nieuwe schoolgidsen 10-2-2015 17:28

Foto: Amabile Lena Regionieuws Zaterdag 7 februari hebben twintig nieuwe schoolgidsen met succes een speciale cursus afgerond. Zij ontvingen een certificaat en gaan dit voorjaar al aan de slag in de drie Limburgse Nationale Parken. Hoewel Nationaal Park De Groote Peel, De Maasduinen en De Meinweg allemaal hun eigen karakter hebben, zijn de gidsen uitgerust om in al deze gebieden basisschoolkinderen mee naar buiten te kunnen nemen. Ze gebruiken daarbij het schoolpakket ‘Natuurlijk Buiten Leren’. Daarmee laten ze vanaf april de leerlingen op een actieve manier de natuur beleven. De certificaten werden uitgereikt door de voorzitters Joke Kersten van Nationaal Park De Meinweg en Jan Tindemans van Nationaal Park De Groote Peel. Thea Jetten deed dit als Coördinator Voorlichting en Educatie van Nationaal Park De Maasduinen.


Abellio nieuwe openbaar vervoerder i.p.v. Veolia 10-2-2015 17:18

Regionieuws Abellio gaat vanaf december 2016 tot en met 2031 het openbaar vervoer in Limburg verzorgen. De nieuwe vervoerder wordt verantwoordelijk voor alle regionale bus- en spoorverbindingen, zo heeft de Provincie Limburg besloten na een openbare aanbesteding. Met deze concessie is een subsidiebedrag gemoeid van jaarlijks 55,5 miljoen euro. Abellio is een dochteronder- neming van NS.


Janno Julicher tweede bij Hans Kivits Cup 8-2-2015 21:35

Jano Julicher in opperste concentratie Wessem Janno Julicher uit Wessen is er onlangs in geslaagd om bij het schaken tweede te worden in de finalegroep bij de snelschaakkampioenschappen van schaakvereniging Leudal. Zijn jongere broer Jules wist hetzelfde huzaren- stukje uit te halen in de B-groep. Het toernooi dat over twee weekenden werd verspeeld, kende een spannende strijd om de prijzen. Janno wist zich in het eerste weekend makkelijk te plaatsen voor de finalepoule. Zijn broer Jules miste op een haar na de finalegroep en moest genoegen nemen met een plaats in de B-poule. In de finalepoule moest Janno het opnemen tegen de titelverdediger en Limburgs kampioen Dimitri ten Have uit Reuver. Dimitri ten Have was echter ongenaakbaar en wist al zijn partijen te winnen. Janno Julicher werd tweede.


Leudal vergeet zichzelf te belonen 8-2-2015 21:28

Wolfgang de Cauter Leudal Schaakvereniging Leudal heeft zichzelf vergeten te belonen in een wedstrijd tegen directe concurrent Voerendaal 3. In de uitwedstrijd in Klimmen vergat SV Leudal, met 2 invallers spelend, te winnen en bleef steken op een 4-4 gelijkspel. Er had meer ingezeten. Al vroeg in de wedstrijd kwam Leudal op voorsprong doordat de tegenstander van Mark Meyers zijn smartphone liet afgaan. En volgens de reglementen verlies je dan onmiddellijk je partij. En omdat nummer laatst WLC wist te winnen van Helmond zakt Leudal zowaar een plaats op de ranglijst en staat nu op een gevaarlijke voorlaatste plaats. De komende wedstrijd is thuis tegen WLC. De onderste zes teams staan erg dicht op elkaar. Het scheelt slechts twee puntjes. Een spannende competitie waarbij nog helemaal niets is beslist.


Bouw vijfde windmolen in Neer 8-2-2015 16:02

Er staan reeds vier windmolens Neer Burgercoöperatie Zuidenwind gaat in Neer een nieuwe windmolen bouwen. Dit is de eerste Limburgse windmolen in eigendom van burgers. Zuidenwind is een groep Limburgers die zelf energie willen opwekken en de handen ineen slaan voor meer duurzame energie in Limburg. De nieuwe windmolen wordt de vijfde in het windpark in Neer. Alle procedures zijn afgerond en de bouwvergunning is op 9 juli 2014 afgegeven. De masthoogte is circa 100 meter. Het maximale vermogen van de windmolen is 2,5 Megawatt (MW). Dit staat ongeveer gelijk aan 10.000 zonnepanelen. Ze levert aan stroom per jaar circa 4,5 miljoen kWh, genoeg voor ongeveer 1200 huishoudens. Er zijn met de netbeheerder Enexis afspraken gemaakt over de aansluiting op het elektriciteitsnet. De stroom wordt geleverd aan het net tegen het normale tarief.


Platina huwelijk in Maasbracht 7-2-2015 21:34

Maasgouw Zeventig jaar geleden zijn de heer en mevrouw Kreuze-Berend in Sittard getrouwd. Al ruim vijftig jaar wonen zij in Maasbracht. Burgemeester Strous van Maasgouw bracht het echtpaar onlangs een bezoek en feliciteerde hen met dit bijzondere jubileum.


'De Druppel' voor Linssen Yachts bv 7-2-2015 21:31

Een van de jachten Maasgouw Tijdens de beurs BOOT Düsseldorf reikte burgemeester Stef Strous van Maasgouw de Druppel uit aan Linssen Yachts bv. In 2015 is water het thema voor de gemeente Maasgouw. Het bedrijf ontving de sculptuur vanwege de verdiensten voor Maasgouw. Het bedrijf met meer dan 100 werk- nemers is een belangrijke aanjager van de lokale economie en een bedrijf met een uitstekende reputatie die reikt tot ver buiten de landsgrenzen.


Mantelzorgcompliment vanaf 2015 7-2-2015 21:08

Maasgouw Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Gemeente Maasgouw heeft voor 2015 voor mantelzorgers van 21 jaar en ouder een bedrag van € 175,- per mantelzorger gereserveerd. Mantelzorgers tussen 12 en 20 jaar oud ontvangen € 40,- in de vorm van nationale bioscoopbonnen aan het einde van het jaar.


Herinrichting rijksweg Linne-Maasbracht 7-2-2015 21:04

De bomen langs de N271 Maasgouw Medio april 2015 starten de wegwerkzaamheden aan de Rijksweg Linne-Maasbracht. De N271 wordt helemaal opnieuw ingericht. Het wegdek en de straatverlichting worden vervangen. Verkeerslichten verdwijnen en hiervoor komen rotondes in de plaats. Ter hoogte van de voetbalvelden wordt een extra rotonde aangelegd. Ook komt er een tweerichtingsfietspad aan de westkant van de weg. Het fietspad aan de andere kant van de weg verdwijnt. Voordat de wegwerkzaamheden beginnen, start BAM vanaf maandag 9 februari met het rooien van 98 bomen die langs de N271 staan. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren wordt de N271 vanaf week 7 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld.


Bonte avond Zorgcentrum Beek & Bos 7-2-2015 19:36

Prinses Suus en de adjudanten Anja en SonjaHeythuysen Net als voorgaande jaren organiseerde Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen samen met vastelaoves- vereniging De Kwakkert een Bonte Avond voor bewoners en medewerkers. Op dinsdagavond 3 februari was het zover en klonken de vrolijke noten van de Prinselijke hofkapel in het sfeervolle versierde restaurant van Beek & Bos. Prins Maarten II en vorst Bart van de Kwakkert openden de Bonte avond. Daarna waren er diverse optredens van lokale artiesten zoals Kong Fu F, Rianne, de Heitser Maedjes en Har & Elly. Jeugdprins Quin zong samen met zijn adjudanten het lied van de Koelekop. Hoogtepunt van de avond was het uitroepen van Prinses Suus I van Beek & Bos die o.a. in Barneveld heeft gewoond. Haar lijfspreuk is: “Een kip hoort op een stokkie en koeien in de wei, zout hoort op een eitje, de ouwe bessies op Beek & Bos zijn blij.”


Prijzenregen voor Huupkens ijs 6-2-2015 22:02

Frank Ceelen Heythuysen Huupkens IJs heeft op 3 februari in Uden tijdens de IJsvak 2015, de Nationale IJswedstrijden, bewezen dat zij weer bij de Top 5 beste ijssalons van Nederland hoort. Ze behaalde een 2e plaats voor haar ijscreatie Zomer Bloesem en top 10 plek voor haar yoghurt ijs. Tevens is ze genomineerd voor Beste IJssalon van Nederland 2015. Ook genomineerd zijn: IJssalon Heinink uit Enschede en IJssalon De Hoop uit Blaricum. Verder IJssalon Florence uit Nederweert en IJscafé Holland uit Uden. Frank Ceelen van Huupkens IJs en Koffie Heythuysen is daarbij ook nog winnaar van de titel 'Vakman van het jaar 2015'. Op 24 maart zal tijdens de Europese Dag van het Ambachtelijk IJs de IJssalon van het Jaar bekendgemaakt worden.


Geuroverlast intensieve veehouderij 5-2-2015 21:55

Van pluimvee naar varkens Leudal Thans is binnen de gemeente Leudal een aanvraag in behandeling voor wijziging van een intensief veehouderijbedrijf. Het betreft een omschakeling van pluimvee naar varkens. De aangevraagde wijziging leidt ertoe volgens de stukken, dat de geuroverlast in de omgeving aan- zienlijk toeneemt. Een voorstel van Ronduit Open om maatregelen te nemen voor verbetering van de kwaliteit werd verworpen. Dit gebeurde in februari 2014 door het CDA, Samen Verder, VVD en Leudal Centraal. Ronduit Open vindt bij monde van raadslid Tjeu Wagemans dat het niet zo kan zijn dat het college geen maatregelen wenst te nemen om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren maar dat zelfs zou worden meegewerkt aan plannen die de bestaande kwaliteit nog verder verslechteren.


Rekenkamer Leudal blijft voortbestaan 5-2-2015 21:30

Gemeentehuis van Leudal Leudal In de raadsvergadering van 4 november 2014 stemde de gemeenteraad van Leudal bij meerderheid in met een amendement van Samen Verder en het CDA om met ingang van 2016 de onafhankelijke rekenkamer om te vormen in een rekenkamerfunctie waarin ook raadsleden zitting mogen hebben. De gedachte daarbij was dat zo jaarlijks € 58.000 kon worden bezuinigd. Het presidium van Leudal heeft geconcludeerd dat dat raadsbesluit niet uitvoerbaar is. De gemeenteraad heeft namelijk de rekenkamerleden voor de wettelijke duur van zes jaar herbenoemd. Daaraan valt juridisch niet te tornen. Het presidium verwacht dat de gemeenteraad dezelfde conclusie zal trekken. Bij de vaststelling van de Begroting 2016 zal een alternatieve dekking gevonden moeten worden.


Alexander Pechtold bezoekt Limburg 5-2-2015 16:17

Regionieuws Aanstaande vrijdag bezoeken D66- leider Alexander Pechtold en D66- Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma de provincie Limburg. Zij zijn in Sittard- Geleen, Roermond en Venlo te gast. In Roermond neemt Pechtold om 16.00 uur het boek van Petra Stienen in ontvangst bij de boekpresentatie van ‘Terug naar de Donderberg’. In haar boek laten de bewoners zien dat ondanks alle problemen samenleven in een wereldwijk mogelijk is. Stienen staat op de 8ste plek op de D66-lijst voor de Eerste Kamer. Pechtold: “Ik ben er trots op dat we met Petra een Limburgse hoog op de lijst voor de Eerste Kamer hebben staan. Met haar ervaring hier in Limburg en elders in de wereld is zij van grote waarde voor D66. Ik kijk ernaar uit haar boek in ontvangst te mogen nemen.”


Spik en Span glorieuze winnaars LVK 5-2-2015 15:00

Een trotse burgemeester Arno  Verhoeven en Spik en SpanLeudal De 39ste editie van het LVK, het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer. werd gewonnen door het duo Spik en Span uit Susteren met het liedje: Es vastelaovend Limburg bênne vêlt. Met één punt verschil wonnen Niek Dirkx en Jo Huijnen de fel begeerde trofee. De tekst van het nummer is geschreven door Bas Keltjens uit Neer. De muziek van het liedje is gecomponeerd door Mark van Mullenkom uit Grashoek.


Motie misgelopen subsidie Bombardon 4-2-2015 21:43

De Bombardon in Heythuysen Leudal Twee fracties, D66 en Ronduit Open dienen in de raadsvergadering van Leudal van 10 februari een motie 'vreemd aan de orde van de dag' in i.v.m. de misgelopen subsidie voor gemeenschapshuis de Bombardon in Heythuysen. De gemeente Leudal moest 90.000 euro aan de provincie Limburg terugbetalen, omdat bepaalde aanvullende gegevens voor het verkrijgen van de provinciale subsidie niet op tijd waren aangeleverd. Volgens fractievoorzitter Rens Raemakers (D66) moet de gemeente hieruit lessen trekken en vindt dat de interne controlemechanismen zodanig moeten verbeteren dat dit soort fouten in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden. De motie bevat verder concrete voorstellen, zoals het verleggen van verantwoordelijkheden, het betrekken van de accountant bij openstaande subsidieaanvragen en het eerder actief informeren van de raad.


Koninklijke onderscheiding voor J. Tubee 3-2-2015 21:58

Johan Tubee Maasgouw Ter gelegenheid van zijn afscheid van de vrijwillige brandweer post Stevensweert is de heer J.J.A. Tubee (52) uit Echt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is op verzoek van burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren, zaterdag- avond uitgereikt door burgemeester Stef Strous van Maasgouw. Deze uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de brandweer Stevensweert. Johan Tubee was van 1981 tot 2014 lid van de vrijwillige brandweer, post Stevensweert. Daarnaast is hij gedurende tien jaar bestuurslid geweest van de brandweervereniging. Hij is lid van het St. Maartenscomité Stevensweert.


Suzan Seegers ontvangt Publieksprijs 3-2-2015 16:53

Suus en Mark Peter met de prijs. Foto: Rob Nijpels fotostudioRegionieuws Zaterdag 31 januari na afloop van het concert 'Suus zingt Toon' namen Suzan Seegers en pianist Mark Peter van Dijk de Weerter Podium Publieksprijs in ontvangst. Reeds tijdens het Cultureel Lint op 21 september werd bekend gemaakt dat het programma Suus zingt Toon door het publiek als mooiste professionele voorstelling van theaterseizoen 2013-2014 is gekozen. Suus kon toen vanwege haar gezondheidsklachten niet aanwezig zijn.


Aftrap campagne jaar van de senior 5-2-2015 10:00

Kasteel Groot Buggenum in Grathem Regionieuws Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en de Provincie Limburg deden op donderdag 5 februari de aftrap van de verkeerscampagne ‘Maak van de nul een punt: het jaar van de senioren’. Met de nieuwe campagne willen ROVL en Provincie Limburg senioren bewuster maken van hun rol in het verkeer. Gedeputeerde Erik Koppe (Verkeer) gaf het startsein in Kasteel Groot Buggenum te Grathem. ROVL schenkt in 2015 aandacht aan senioren in het verkeer. Doel van de campagne is het aantal verkeersslachtoffers in Limburg de komende jaren terug te brengen naar nul. In ruim een kwart van alle verkeersongevallen gaat het om mensen boven de zestig jaar.


GroenLinks wil investeren in stations Leudal 2-2-2015 21:33

Carla Brugman Leudal GroenLinks wil na de Provinciale Statenverkiezingen in maart investeren in treinstations in de gemeente Leudal. Dat heeft lijsttrekker Carla Brugman laten weten aan de werkgroep Station Leudal. Afgelopen week riep de werkgroep de Limburgse politieke partijen op kleur te bekennen over de bereidheid om te investeren in de treinstations. GroenLinks heeft als eerste Limburgse partij die duidelijkheid gegeven.


Ontmoeting ondernemers en politiek 2-2-2015 20:36

TOP Leudal in 2014 Foto: Thiemen BrouwerLeudal Ook in 2015 zullen onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ondernemers en politici elkaar treffen. Behalve een rondleiding door een bedrijf is er enerzijds gelegenheid voor een discussie over een actueel thema en anderzijds volop gelegenheid om te netwerken. Heeft u een onderwerp dat u graag besproken ziet of wilt u 7 maart politici en onder- nemers in uw bedrijf ontvangen? Mail: b.schinck@leudal.nl of 0475- 85 97 10.


Rubicon wint Limburgse Jeugdzorg Award 2-2-2015 19:41

V.l.n.r.: Marianne Smitsmans, José  Laemers, Diana Clout en Marieke PutsHorn Op 29 januari vond in Roermond het symposium Nieuwe KwaliTIJD in de jeugdhulp plaats. Het werd tevens de vuurdoop van stichting CliC: Cliënten Centraal in Jeugdhulp. Deze stichting maakt zich sterk voor de belangen van jongeren en hun ouders die de steun krijgen van jeugdhulporganisaties in Limburg. Bovendien werd de felbegeerde Limburgse Jeugdzorg Award uitgereikt. Uit negen projecten werd ‘Als praten niet je ding is’ van Rubicon jeugdzorg als winnaar gekozen door de vakjury. De jury stond onder leiding van de Wethouder Jeugd van Roermond, Marianne Smitsmans. Ze prees het project vanwege de creativiteit en het out-of-the-box denken, waarna ze de prijs van € 1000 overhandigde die besteed kan worden voor jongeren die bij Rubicon verblijven.


Presentatie ‘Belofte Ingelost’ 1-2-2015 21:28

Marcel Tinnemans met zijn boek. Foto: Johan HorstRegionieuws Onlangs vond de presentatie plaats van het boek ‘Belofte ingelost, verslag van een voettocht naar Capranica en Rome’. Het boek is geschreven door Marcel Tinnemans (Kelpen-Oler 1969), die in 2013 vanaf Weert naar Italië liep. In ‘Belofte Ingelost’ loopt de lezer al snel mee met de schrijver en geniet van de landschappen, de uitzichten en de ontmoetingen met verschillende mensen. Maar de lezer ervaart ook de eenzaam- heid, de hunkering naar thuis, het verdriet en het lijden. Tinnemans had een belofte in te lossen. Het uitstrooien van de as in Capranica. Na 63 dagen bereikt hij zijn doel. Het boek is voor € 15,- o.a. te koop bij Grandcafé Bie de Tied in Kelpen-Oler en Bruna in Weert en Nederweert.


Dode geitebok gedumpt 1-2-2015 21:08

Het gedumpte huisdier Leudal Een inwoner uit Haelen stoort zich als regelmatige wandelaar in het Leudal samen met anderen aan de vele huisvuilstortingen langs de weg of in het bos. Zondagmorgen zag hij langs de Speckerweg in de nabijheid van de Professor Duboisweg een dode geitenbok. Deze is van elders hier naar toe gebracht en in het bos gedeponeerd.


B.C.L. Jeugdprinsentreffen in Heythuysen 1-2-2015 16:48

Overhandiging van de BCL-vlag Foto: 3MLHeythuysen Zaterdag 31 januari vond in de Bombardon in Heythuysen het door de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, afgekort B.C.L. voor de zevende keer georganiseerde Jeugdprinsentreffen. Dit jaar was dit in samenwerking met vastelaoves- vereniging De Kwakkert uit Heythuysen. Het was een middag voor en door de jeugdprinsen en jeugdprinsessen en hun gevolg van de aangesloten verenigingen. Zo’n tweehonderd jeugdige vastelaovendj vierders maakten er die middag een gezellig feestje van. Omroep 3ML was er bij aanwezig en vanaf dinsdag 3 februari wordt de gemaakte reportage uitgezonden.


Vastelaovendj op B.S. De Kwir 31-1-2015 19:52

Vorst Jorn en Vorstin Demi Foto: Fotowiel.nlNeer Ook dit jaar is de vastelaoves koorts toegeslagen op Basisschool De Kwir in Neer. Er is weer een schoolvorst en schoolvorstin. Het zijn vorst Jorn en vorstin Demi. Ook wordt er op B.S. De Kwir een kinjerboerebroeloft gehouden.


Maasfietsroute wordt economische motor 31-1-2015 19:39

Regionieuws De aaneengesloten Maasfietsroute in Frankrijk, België en Nederland wordt een economische motor van betekenis. De duizend kilometer lange fietsroute langs de Maas trekt jaarlijks naar verwachting tienduizenden extra fietstoeristen. De fietsroute zal daardoor vele tientallen miljoenen euro’s opleveren voor herbergen, hotels, B&B en horeca in steden en dorpen langs de rivier. Dat verwachten de dertig partijen uit Frankrijk, België en Nederland, die 29 januari in Maastricht een overeenkomst hebben gesloten om gezamenlijk de lange afstands fietsroute binnen drie jaar gereed te realiseren. Dat is mogelijk omdat de fietsroute veelal over bestaande wegen en fietspaden voert en aan elkaar moet worden geknoopt via een eenduidige bebording.


1e Kwartfinale voorleeskampioenen 30-1-2015 22:10

V.l.n.r.:Rosa Jacobs, Lisa Verkoulen,  Joep van Cruchten, Chayenne Moers Regionieuws Dit jaar wordt De Nationale Voorlees- wedstrijd voor de 22ste keer georganiseerd. Bij Bibliocenter in de gemeentes Leudal, Maasgouw, Weert en Nederweert vinden drie kwartfinales plaats. Daaraan doen wel 35 scholenkampioenen mee. De eerste kwartfinale is op 21 januari al geweest in Heel. De winnaars zijn: Rosa Jacobs Basisschool de Wegwijzer Hunsel, Lisa Verkoulen Basisschool de Schakel Ittervoort. Verder Joep van Cruchten Basisschool de Harlekijn Baexem en Chayenne Moers Basisschool de Triangel, Linne Op 25 februari is de kwartfinale in Weert, op 11 maart is de laatste kwartfinale in Nederweert. Van elke kwartfinale gaan vier kampioenen door naar de Bibliocenter-halve finale op 28 maart in de Nassaurie in Grathem. Twee kandidaten gaan door naar de provinciale finale op 13 april in De Oranjerie in Roermond.


Infoavond Park Leudal Oost druk bezocht 30-1-2015 21:50

Ondertekenaars van intentieverklaring Leudal Onder grote belangstelling werd afgelopen donderdag in Neer een informatiebijeenkomst over Park Leudal Oost gehouden: een initiatief van meerdere verenigingen/stichtingen in omgeving Neer. In gemeenschaps- huis D’n Haammaeker werd op deze avond ook een intentieverklaring getekend door alle betrokken partijen. Het haalbaarheidsonderzoek naar de plannen voor Park Leudal Oost gaat nu van start. De uitwerking van de plannen wordt gedaan onder regie van Beheer- stichting Park Leudal Oost. Deze vrijwilligersorganisatie zal dit samen met de verenigingen op zich nemen. Park Leudal Oost is nog op zoek naar gedreven mensen die graag in één van de werkgroepen willen aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@parkleudaloost.nl. Ook kunnen verenigingen, stichtingen of bedrijven zich hiervoor melden.


Afschaffen spreekrecht voor burgers? 30-1-2015 19:15

Leudal De raadsfracties in Leudal, met uitzondering van Ronduit Open, zijn voornemens om het spreekrecht voor burgers in de raadsvergadering af te schaffen. Volgens fractieleider Stan Backus van Ronduit Open zijn de argumenten van de andere fracties dat in de raadsvergadering de standpunten al zijn bepaald. Inspreken heeft geen meerwaarde. Verder zou het de orde verstoren van de vergaderingen. De fractie is tegen het afschaffen mede omdat niet alles wat in de raad besproken wordt zijn weg vindt via de commissies. Onderzoek in Horst aan de Maas in 2014 toonde aan dat 87% van de burgers tegen het afschaffen van het spreekrecht in de raad was. Ronduit Open stelt voor dat de burgers van Leudal zich ook uitspreken over het voornemen om het spreekrecht af te schaffen.


Veerpontjes weer de Maas op 30-1-2015 16:26

Regionieuws In het kader van het voortbestaan van de grensoverschrijdende veerponten is met de verschillende partners de basis gelegd voor een duurzaam samenwerkingsmodel. Om de veerponten ook in de toekomst in de vaart te houden en een maximale economische return te bekomen voor de regio worden deze voor alle gebruikers toegankelijk voor de prijs van €1,-. Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een ‘beurtenkaart’, waardoor veelvuldig gebruik van de veerponten slechts € 0,50 per overzet kost. Dit is besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen de beide Limburgse provincies en de zes betrokken Maasgemeenten.


Kinjer Boere Broelof in Haelen 29-1-2015 21:57

Het bruidspaar en de getuigen Haelen Zondag 25 januari werd op de Kinjer Bòntje Middig in Haelen het twintigste Kinjer Boere Broedspaar bekend gemaakt. Het bruidspaar bestaat uit boer Tijn Boots en boerin Maartje Roumen. Rik Maes en Malou Cuypers zijn hun getuigen. De Boere Broelof wordt op vastelaovesdinsdag 17 februari gehouden in het Trefcentrum Aldenghoor. De organisatie is in handen van Jong Nederland. Meer weten? Zie: www.kinjerboerebroelof.tk


Officiele ingebruikname veer Kessel-Beesel 29-1-2015 21:22

Veel fotografen waren aanwezig Foto: Fotowiel.nlRegionieuws De vorige week was de officiële ingebruikname van het nieuwe veerpont tussen Kessel en Beesel. Openingsceremonie van het nieuwe Maasveer Kessel-Beesel werd verricht door de burgemeester van Beesel en burgemeester van Peel en Maas. Er was veel publieke belangstelling voor het nieuw veer.


Sluiting Bibliotheek Thorn en opening BOS 29-1-2015 19:51

Bibliotheek sluit en BOS gaat open Thorn De plannen van de gemeente Maasgouw voor de vorming van een Brede Maatschappelijke Voorziening hebben hun weerslag op het bibliotheekwerk in Maasgouw. Bibliocenter is daardoor gedwongen om de bibliotheekvestiging in Thorn om te buigen naar een Bibliotheek op School (BOS) in basisschool De Wieken. Deze zogenaamde BOS zal vanaf 23 februari alleen nog toegankelijk zijn voor de leerlingen van De Wieken. De openingstijden van de BOS zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op dinsdag en donderdag zijn van 13.00 tot 15.00 uur mede- werkers aanwezig voor assistentie. De laatste uitleendag van de bibliotheek Thorn voor volwassen leden is 6 februari. Na die datum kunnen volwassen leden gebruik maken van de bibliotheken in de buurt: in Ittervoort, Maasbracht of Heel of van elke andere vestiging van Bibliocenter.


Wil I - Jubileumprins De Foekepotters 28-1-2015 21:41

Prins Wil I Foto: Hans Sweegers HeelGrathem Op 24 januari was het zo ver. Voor de 6 x 11e keer riepen de Grathemse Foekepotters hun prins carnaval uit. Wil Daemen is de 66e prins van de Foekepotters geworden. Hij is in het dagelijks leven inkoper bij het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Prins Wil I heeft als adjudanten Rob Evers en Vincent Rommelaars. Zijn motto is: "6 kieër 11 sjleit de maot, vastelaovendj in Grathem, mèt jonk en aod!"


Project Pats, Boem, Paaf Foekepot Alaaf 28-1-2015 19:45

Grathem De jeugd van Grathem is belangrijk voor de Foekepotters, want dit zijn de carnavalsvierders van de toekomst. Er is daarom gekozen om in samen- werking met Basisschool De Klink een project voor de jeugd op te starten. Vanaf januari tot aan de viering van de schoolcarnaval op vrijdag 13 februari wordt er invulling aan het project gegeven. Alle groepen van de basisschool doen mee. Het resultaat komt tot uiting in bijvoorbeeld een knutselwerkstuk, muziekstuk of een toneelstuk. Op vrijdagmiddag voorafgaand aan carnaval 2015 worden de werkstukken gepresenteerd. Gedurende het project worden de leeftijdsgroepen van de basisschool bezocht door De Foekepotters en vrijwilligers van de Grathemse gemeenschap. Tevens wordt er een lesprogramma aangeboden aan de kinderen.


Latasteschool is excellent 28-1-2015 19:23

De Latasteschool aan de Bergerweg  Horn De Latasteschool uit Horn is op 26 januari onderscheiden met het predicaat Excellente School 2014. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werden aan 106 scholen de predicaten uitgereikt door premier Rutte en staatssecretaris Sander Dekker. Opmerkelijk is dat er maar een school voor speciaal onderwijs in Nederland met dit predicaat is en dat is de Latasteschool in Horn. De Latasteschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar. Op de Lataste wordt in een veilige en uitdagende leeromgeving onderwijs zoveel mogelijk ‘op maat’, aangeboden zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Onder het motto “samen maken we het verschil” zetten de collega’s van de Lataste zich vanuit de kernwaarden passie, kracht en onvoorwaardelijkheid in, om het onderwijs een tandje hoger te tillen.


Opgenomen in Orde van de Rode Leeuw 27-1-2015 22:35

Tjeu Scheepers (l) en Ger Koopmans Foto: Fred VliegenRegionieuws Zondag 25 januari vond de investituur van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus plaats in de Heilige Petrus kerk in Baarlo. Voorheen gebeurde deze investituur jaarlijks in Stramproy Uit ons uitzendgebied zijn benoemd in de Orde van de Rode leeuw als Schutbroeder: Tjeu Scheepers uit Neer, Lau van Bilsen uit Buggenum, Jan van Dooren Thorn en Mathieu Timmermans uit Nederweert. De Grootmeester van deze Orde, Ger Koopmans, had het genoegen om 24 personen op te nemen in de Orde van de Rode Leeuw en er vonden twee bevorderingen plaats. Het Kapittel heeft besloten om voortaan elk jaar in een andere plaats deze investituur te gaan organiseren, zodat iedereen kennis kan maken met deze orde.


100.000 Limburgse Carnavalsposters 27-1-2015 22:15

De poster van Wijnand Thönissen Regionieuws De Vastelaovendposter 2015 is uit. Hij is gemaakt door kunstenaar Wijnand Thönissen uit Ool. Dinsdag 27 januari werd de inmiddels tiende op rij gepresenteerd door cultuur gedeputeerde Ger Koopmans. Hij deed dat samen met Wijnand Thönissen, Jo Gulikers van de Sjeng Kraft Kompenei en No Wolfs van de Media Groep Limburg. Woensdag start de verspreiding. Uitleg over de poster: www.limburg.nl/vastelaovendinlimburg.


Wereldtitels Meijelse vogelhobbyisten 27-1-2015 21:20

Karel Wijnhoven en Coen Steegs Regionieuws De vorige week zijn in Rosmalen de wereldkampioenschappen voor vogels gehouden. De wereldshow voor Zang- en Siervogel vond plaats in het Autotron. Twee leden van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel veroverden wereldtitels. Karel Wijnhoven behaalde de wereldtitel met zijn Yorkshire. Coen Steegs behaalde maar liefst drie wereldtitels met zijn Scotch Fancy’s en Japan Hoso’s. Ook behaalde Steegs nog vier zilveren en een bronzen medaille. Anton van Spronsen behaalde zes medailles: vijf maal een zilveren medaille en eenmaal brons. John Sloof won een zilveren medaille. Het was een ware prijzenregen voor de leden van de Meijelse vogelvereniging.


Voorleesontbijt op basisschool 24-1-2015 20:57

Wethouder Math Wilms leest voor. Foto: 3MLStevensweert Elk jaar vindt het voorleesontbijt plaats. Dit jaar las wethouder Math Wilms van de gemeente Maasgouw de kinderen van basisschool De Maasparel uit Stevensweert een mooi verhaal voor. Omroep 3ML was hierbij aanwezig en maakte een reportage.


Marleen Rutten in de finale van het LVK 24-1-2015 19:21

Marleen Rutten uit Hunsel Leudal De Stichting LVK maakte zaterdag de twintig finalisten bekend. Noord- en Zuid-Limburg zijn beide met tien liedjes vertegenwoordigd in de finale van de 39ste editie van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. Debutant Marleen Rutten is de enige finalist uit Leudal met haar liedje: As ich mer danse kin. De LVK-finale is op vrijdag 30 januari in de Rodahal in Kerkrade en wordt georganiseerd door Alaaf Kirchroa 1936.
Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs

Wat past nog voor het voorjaar of de zomer en wat is alweer te klein geworden maar ziet er zeker nog prima genoeg uit om eventueel verkocht te worden? Vrijdag 27 maart van 18.30 tot 20.30 uur is er in gemeenschaps- centrum de Zaal in Stramproy weer een beurs waar zomerkinderkleding, speelgoed en spullen van de baby- uitzet worden verkocht. Voor info Chantall 0495-563464 of kinderbeurs@gmail.com.


Uitvoering Requiem van Gabriel Fauré

Voorverkoop: Verheggen Mode en  Wijnhandel StormsAl jarenlang was het een bijzondere wens van dirigent Luc Jakobs om eens een uitvoering te realiseren van het Requiem van Gabriel Fauré. Dirigent Jakobs heeft een enthousiast projectkoor bij elkaar gebracht dat al vanaf september 2014 regelmatig bij elkaar komt om te repeteren aan dit fantastische werk. De uitvoering is op zondag 22 maart om 16.00 u in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. Het koor zal worden begeleid door een strijkorkest met daarbij Liza Balijon op harp en Petra van der Aart aan het orgel. De solistische vocale partijen zullen vertolkt worden door sopraan Katarzyna Wilk en bariton Raoul Reimersdal. Naast het Requiem zullen nog enkele andere werken worden uitgevoerd waaronder Fauré's Cantique de Jean Racine. De kaarten kosten € 8,00 in de voorverkoop en €10 op de dag zelf.


Jaarvergadering en Politiek Café

De ANBO Afdeling Midden-Limburg nodigt haar leden uit de gemeenten Roermond, Roerdalen, Weert, Nederweert, Maasgouw, Echt Susteren en Leudal uit voor de jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 3 maart in Protein Zorgcentrum Sint Jozef, Kloosterlaan 7 in Wessem, aanvang om 13.15 uur. Uiteraard zijn belangstellenenden eveneens welkom in het Politiek Café. Dit begint om 14.00 uur ter gelegenheid van de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten Limburg. Discussieleider Harry Brakel zal ingaan, met de aanwezigen op actuele bestuurlijke en politieke ontwikkelingen. Muziek en zang zullen zorgen voor een feestelijke sfeer. De toegang is gratis, voorts zal een drankje en een hapje worden aangeboden.


Zittingen Rabobank voor Seniorenklanten

Seniorenadviseur Chris Rijks Seniorenadviseur Chris Rijks van Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft maandag 2 maart van 15.00 tot 17.00 uur zitting in ’t Leuke in Beegden. Op dinsdag 3 maart zijn er twee zittingen: in Thorn in Zorgcentrum Proteion Sterrebosch van 09.30 tot 11.30 uur en ’s middags in Horn in Daalakkerserf van 13.30 tot 15.30 uur Op een zitting kunt u vrij binnen lopen, dus zonder afspraak. Komt gerust langs met uw bankvragen.


Clubkampioenschappen Judoclub Baexem

Zondag 8 maart organiseert Judoclub Baexem van 14.00 tot 17.00 uur in de Burgemeester Hannenhal Kapittelstraat te Baexem de clubkampioenschappen. Het is tevens Open dag om kennis te maken met de club. De toegang is gratis. Voor elke poule is een 1e, 2e, 3e prijs en voor iedere deelnemer een persoonlijke herinnering. Tevens wordt de Mathieu Korstenprijs uitgereikt aan een lid dat volgens bestuur en trainers dit jaar bijzonder is geweest.


Dansen voor 50+ en alleenstaanden

Zondag 8 maart is van 14.00 tot 17.30 uur dansen voor 50-plussers en alleenstaanden in Zaal De Mert (naast de kerk) in Swalmen. Men kan dan dansen op een vertrouwd nostalgisch repertoire zoals foxtrot, Engelse wals, tango, losse polka, line- dance, chachacha, etcetera. Chris van Goch draait plaatjes met praatjes.


Kill All Pandas brengt debuut album uit

De band uit Roggel en Neer De punkrock formatie Kill All Pandas uit Roggel en Neer heeft op 2 februari zijn debuutalbum uitgebracht. Het album, genaamd Killing Time bevat acht liedjes die stevig doch toegankelijk zijn. Om dit feit te vieren zullen zij op woensdag 8 april een album release party houden bij Café Sjaen in Neer. De band die sinds 2011 bij elkaar is, is initieel begonnen met Green Day covers. Hierna werd begonnen aan het schrijven van eigen werk. De band koos als locatie de discotheek van hun stamkroeg Sjaen in Neer. Op zaterdag 4 april zullen ze bovendien hier samen met bevriende bands, the Torpedos, Stone Office en Puyn hun oeuvre ten gehoren brengen en een groot feest houden om producers Yellowcone en verdere mensen die geholpen hebben bij het album te bedanken. In de toekomst zal het album op Spotify te beluisteren zijn.


Passiespelen in een veranderende tijd

Op woensdag 11 maart om 19.30 uur vindt een lezing plaats in het kader van de tentoonstelling “Tussen Hemel en Aarde" in het Bezoekerscentrum Leudal in Haelen. Deze lezing wordt georganiseerd door Studiegroep Leudal e.o. De entree bedraagt €2,- p.p. en is gratis voor donateurs van de Studiegroep. Op dinsdag 7 april volgt een tweede lezing die zal gaan over het Kruiswegpark Kapel in het Zand.


Expositie: Tussen hemel en aarde

In het Leudalmuseum in Haelen Vanaf zondag 1 februari tot en met zondag 12 april is in het Leuda- lmuseum c.q. Bezoekerscentrum Leudal te Haelen, Roggelseweg 58, een tentoonstelling te bezichtigen die in het teken staat van ons religieus erfgoed. Heiligen en heiligenhuisjes uit het Leudal krijgen extra aandacht in deze wisseltentoonstelling. In het verleden speelde het katholieke geloof een grote rol in onze samenleving en binnen het gezin. Voorwerpen werden gewijd, Gods zegen werd gevraagd, ieder ambacht en iedere dag had zijn eigen heilige. Dit laatste diende in veel gevallen als een geheugensteuntje voor o.a. boeren. In het Leudalgebied nemen enkele heiligen een bijzondere plek in. Deze heiligen krijgen extra aandacht in deze wisseltentoonstelling. Denk hierbij aan St. Elizabeth, St. Servaas en natuurlijk St. Ursula. Meer info: http://www.bezoekerscentrumleudal.nl


'Van alles en nog get' tijdelijk 's avonds

De radio- uitzending 'van alles en nog get' gaat tijdelijk verhuizen van de maandagochtend naar de maandag- avond. Met ingang van komende maandag, 23 februari, is de uitzending te horen van 20.00 tot 22.00 uur. Deze wisseling zal 6 weken duren. Na deze 6 weken is de uitzending weer gewoon op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.