Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Leudal Sociaal: Aanbesteding welzijnswerk Geplaatst op: 21-1-2017 16:46

 Leudal Vanaf 1 juli 2014 verzorgt de welzijnsorganisatie Synthese de uitvoering van het welzijnswerk in Leudal. Inwoners gaan zelf aan de slag met leefbaarheidsvragen en worden daarbij ondersteund door medewerkers van Synthese. Het afgelopen jaar is er binnen de commissie sociaal regelmatig gesproken over het aflopende contract met Synthese. Volgens Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal wordt er door het college van Ben W van Leudal gesproken over een mogelijke verlenging van de aanbesteding voor de duur van een jaar. De fractie Leudal Sociaal vindt dat een slechte zaak. De fractie Leudal Sociaal vraagt het college om op korte termijn een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, zodat iedere organisatie een eerlijke kans krijgt zich in te schrijven passend bij de huidige situatie en vraag binnen gemeente Leudal. Flinsenberg vindt dat er een nulmeting moet worden gedaan zodat er beter getoetst kan worden wat er wel of niet bereikt wordt en of er wordt voldaan aan de criteria van de gemeente en de behoefte van de burgers van Leudal op dit moment en voor de komend jaren.


Vliegtuigje brengt N280 in kaart Geplaatst op: 20-1-2017 21:09

De huidige N280 Regionieuws Eind deze maand maakt een vliegtuigje een digitaal model van de terreinsituatie dat als basis dient voor het ontwerp van het te verbeteren wegvak van de N280 tussen de A2 en het Lateraalkanaal bij Roermond. Hiervoor wordt een klein vliegtuigje ingezet dat vanaf een hoogte van ongeveer 400 meter het tracé in kaart brengt. Met de verzamelde gegevens kan exact worden bepaald waar grond moet worden afgegraven of bijgevuld, waar aangesloten wordt op de bestaande wegvakken van de N280 en waar de kruisende wegen, sloten en taluds liggen. Het zogenoemde DTM(digitaal terrein model) -onderzoek kan alleen worden uitgevoerd bij helder en droog weer. Volgens de planning wordt eind januari gestart en moeten de metingen in februari gereed zijn. Mogelijk zijn aanvullende metingen vanaf de grond noodzakelijk. Betrokken landeigenaren worden hierover eerst geïnformeerd. Op dit moment zijn op verschillende plekken in het tracé witte punten met een zwarte cirkel (zgn. paspunten) aangebracht. Deze worden gebruikt om de gegevens te kunnen verwerken.


Woningbrand in Heythuysen Geplaatst op: 19-1-2017 21:35

 Heythuysen In een woning aan de Wingerdstraat in Heythuysen is donderdagmiddag 19 januari rond 13.00 uur brand uitgebroken. De bewoners wisten zich in veiligheid te stellen. De gealarmeerde brandweer had de brand binnen een uur onder controle. De eerste verdieping en zolder zijn helemaal uitgebrand. De woning van de buren liep lichte rookschade op.


Actie Kerkbalans start met klokgelui Geplaatst op: 19-1-2017 20:59

De parochiekerk van Kelpen-Oler Regionieuws Van Groningen tot Maastricht zullen komende zaterdag 21 januari om 13.00 uur kerkklokken luiden om de jaarlijkse Actie Kerkbalans in te luiden. In Limburg gebeurt dit onder meer in Kelpen-Oler, Maastricht, Ospel, Venlo en Voerendaal. De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar aandacht voor een financiële bijdrage van alle gelovigen aan de kerk. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis van elke parochie.


Aftrap SPOLT judoproject op de Antoniusschool Geplaatst op: 19-1-2017 19:54

V.l.n.r.: wethouder Stan Backus, Arno Gubbels, voorzitter SPOLT en Tjeu Scheepers, directeurLeudal Meer dan 1200 kinderen uit Leudal gaan begin 2017 starten met Schooljudo. In totaal doen er 12 scholen van de Stichting SPOLT mee aan het opvoedkundige beweegprogramma. Op de Antoniusschool in Buggenum vond de officiële aftrap plaats van dit project. Wethouder Stan Backus van de gemeente Leudal opende met het doorknippen van een judolint en daarna met een fikse judoworp het schooljudoproject van SPOLT. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de voorzitter van CvB SPOLT Arno Gubbels en schooldirecteur Tjeu Scheepers. De kinderen werken zes weken lang onder leiding van een gediplomeerde Schooljudo Entertrainer aan de zeven waarden: respect, discipline, samenwerken, discipline, weerbaarheid, beheersing en plezier. Dit alles gebeurt tijdens schooltijd in de gym- of speelzaal, want deze wordt met echte judomatten en waardenpakken omgetoverd tot een dojo. In Leudal wordt Schooljudo georganiseerd in samenwerking met de lokale judoclubs Baexem, Seido Neer, Shintai en Nederweert. Kinderen die door willen gaan met judo kunnen bij deze clubs échte judolessen volgen.


D66 wil handhaving op geplande golfbaan Geplaatst op: 19-1-2017 14:03

Het voormalig KI-centrum in Heythuysen Leudal Donderdag 19 januari publiceerde Dagblad De Limburger een artikel over de geplande golfbaan op en nabij voormalige KI-station Aan het Broek in Heythuysen. De fractie van D66 is verbolgen over het feit dat nu toch blijkt dat de grond op de baan verontreinigd is. D66 wil dat de gemeente snel gaat handhaven.   Uit een controle rapport van maart 2016 blijkt dat de grond ‘licht tot sterk verontreinigd’ is met PCB en met diverse andere stoffen ‘licht verontreinigd’. Ook blijkt er asbest aanwezig te zijn. Hiervan was de gemeenteraad nog niet op de hoogte. Het college heeft een aantal brieven naar de initiatiefnemer gestuurd, maar nog niet handhavend opgetreden. Nieuwe grondtransporten zijn inmiddels niet meer toegestaan, maar doordat het hek open staat zijn deze niet uit te sluiten. D66 vindt daarom dat voorkomen moet worden dat er nieuwe grond gestort wordt. Fractievoorzitter van D66 Rens Raemakers: ‘’Het is tijd om in te grijpen middels bestuursdwang. Wij geloven niet dat er hier ooit nog een golfbaan wordt gerealiseerd.’’


Portefeuilleverdeling college B&W Nederweert Geplaatst op: 18-1-2017 19:37

Wethouder Rick van Meel Regionieuws Naar aanleiding van het aantreden van wethouder, de heer Rick van Meel, is de portefeuilleverdeling van het college van B&W van Nederweert opnieuw vastgesteld. Wethouder Henk Geraats vervult vanaf heden de functie van locoburgemeester. De volledige portefeuilleverdeling is te vinden op http://www.nederweert.nl .


Afscheid President Hen Schreurs van De Foekepotters Geplaatst op: 18-1-2017 11:52

Els en Hen van CV De Foekepotters Grathem Grathem Na meer dan vijftig jaar mee voorop te zijn gegaan in de Grathemse carnaval heeft President Hen (Hen van de Mulder) samen met zijn Els besloten om dit seizoen afscheid te nemen van CV De Foekepotters. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 januari jl. werden de nodige herinneringen opgehaald aan hoe het vroeger was en wat Hen en Els allemaal hebben meegemaakt bij De Foekepotters. Hen wees erop dat de Grathemse carnaval nooit door één persoon gemaakt wordt maar dat je het samen doet. Hij bedankte iedereen die op welke wijze ook heeft bijgedragen om in Grathem de carnaval te maken tot wat het nu is. Als verrassing werd Hen benoemd tot Ere-President van De Foekepotters. Ook kregen Hen en Els een speciaal ontworpen aandenken; een in brons gegoten, gestileerde foekepot ontworpen door Dries Wertz en gegoten door Jos Custers. Deze foekepot symboliseert de Grathemse carnaval die fier overeind staat maar ook hetgeen Hen en Els in de afgelopen 5x 11 jaar daarin hebben opgebouwd en beleefd.


Groep 4 van De Leerlingst ontwerpt schoolmeubel Geplaatst op: 17-1-2017 21:32

Het bekroonde ontwerp Haelen Groep 4 van basisschool De Leerlingst uit Haelen heeft op dinsdag 10 januari een bezoek gebracht aan Presikhaaf Schoolmeubelen te Arnhem. Aanleiding voor dit bezoek was het winnen van een ontwerpwedstrijd voor een schoolmeubel. Het meubel moest vooral toekomstbestendig zijn en daarbij ook flexibel inzetbaar. Het winnende ontwerp zou door Presikhaaf verder worden uitgewerkt en uiteindelijk daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alle groepen van de Haelense basisschool zijn met deze opdracht aan de slag gegaan. In mei 2016 werden de diverse ontwerpen door een deskundige jury bestaande uit medewerkers van de ontwerpafdeling van Presikhaaf en directeur Leon Boom van De Leerlingst bekeken en op hun functionaliteit beoordeeld. Als winnaar kwam de huidige groep 4 uit de bus. Hun ontwerp, een multifunctionele groepstafel, is door Presikhaaf verder ontwikkeld en geproduceerd en mocht officieel onthuld worden tijdens het bezoek aan de fabriek.


Beste Wijnrestaurant van Nederland Geplaatst op: 17-1-2017 21:11

Overhandiging van de Award Maasbracht Dinsdag 17 januari zijn de Restaurants Awards uitgereikt in de diverse categorieën. Tot beste restaurant van Nederland is gekozen voor de derde keer op rij: De Librije*** in Zwolle. Genomineerd waren voor het Beste Wijnrestaurant van Nederland: Da Vinci** in Maasbracht, Waterproef in Den Haag, La Rive in Amsterdam, De Librije*** in Zwolle en Bord’Eau** in Amsterdam. Winnaar is geworden het Maasbrachtse ** sterren restaurant Da Vinci.


Boerebroedspaar in Buggenum Geplaatst op: 16-1-2017 19:59

Thea en Peter Buggenum Afgelopen zaterdag is het Boerebroedspaar in Buggenum uitgeroepen. De bruid is Thea Eggels: van Karel van van Neervens Driek en Leny van Toemasse An en Kleurkes Duur. De bruidegom is Peter Ververs: van Sjra van Ververs Pier en van Joke van Pietje Ruis   Organisatie is in handen van het comité Boerebroelof Buggenum.


Weer vragen over exploitatie 'De Postkoets' Geplaatst op: 16-1-2017 19:39

Interieur de Postkoets Foto: website de PostkoetsLeudal Opnieuw stelt Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open vragen aan B en W van Leudal naar aanleiding van recente ervaringen met betrekking tot de exploitatie van De Postkoets in Horn. Er bestaan in een brede kring van gebruikers al langere tijd klachten; er zou te zeer voorrang worden gegeven aan commercieel interessante activiteiten. Wagemans wil weten wat er t.a.v. commerciële activiteiten is afgesproken tussen bestuur en beheerder en of de administratie transparant is met betrekking tot commerciële, en activiteiten met een gemeenschapskarakter.


D66: Vragen over woonwagenbeleid Leudal Geplaatst op: 15-1-2017 21:51

Woonwagenkampje Leudal Recent is de gemeente Leudal door het College voor de Rechten van de Mens veroordeeld, omdat het College van B en W zich bij het woonwagenbeleid schuldig maakt aan discriminatie op basis van het ras. Er zijn te weinig woonwagenplaatsen in Leudal en mensen moeten erg lang op een wachtlijst staan. Dit is discriminatie, aldus het College voor de Rechten van de Mens. D66 wil in de komende vergadering van de Commissie Fysiek hierover vragen stellen aan het College van Leudal. D66 wil daarbij weten of het college zich neerlegt bij de uitspraak dat er sprake is van verboden discriminatie op grond van ras. Ook wil de fractie weten of het college actie gaat ondernemen, zodat in de toekomst geen sprake meer is van deze discriminatie. "Discriminatie is niet goed voor het imago van Leudal," zo besluit Rens Raemakers, fractie- voorzitter van D66.


Bert Korsten, 37ste Prins CV De Buizers Geplaatst op: 15-1-2017 21:37

Prins Bertje I Heibloem In het Buizersnest in Gemeenschapshuis de Klokkestoel in Heibloem is zaterdag 14 januari Bert Korsten (Bertje I) uitgeroepen als 37ste Buizersprins. In een volle zaal werd de nieuwe hoogheid voorgesteld aan zijn onderdanen. Prins Bertje I wordt tijdens de vastelaovend bijgestaan door zijn adjudanten, Ruud Claassen en Bert Ottenheim. Prins Bertje (I) zal het komende carnavalsseizoen regeren met zijn leus: "Sjpraeke is zilver en zwjiege is goud!" De receptie van de Buizersprins is op zondag 12 februari vanaf 15.11 uur in het Buizersnest.


Limburgs kampioenschap jeugd kleurt Westa rood Geplaatst op: 15-1-2017 21:26

Barry Berben en Jelle Moris  Wessem Zaterdag 14 januari vond in Panningen de eerste dag van het LK Tafeltennis 2017 plaats. De Westa senioren delegatie was zeer succesvol. In de Topklasse en in de 1e Klasse gingen zowel de enkel en dubbel titels naar Westa spelers. Zondag 15 januari vond in Panningen de tweede dag van het Limburgs Kampioenschap Tafeltennis 2017 plaats. Op het programma stond een compleet jeugdprogramma. Voor de Westa- delegatie werd deze dag een opeenstapeling van successen. Vijf gouden titels en drie zilveren medailles waren de uiteindelijke oogst van de Westa-spelers uit Wessem. Barry Berben en Jelle Moris waren de meest succesvolle spelers van het LK-weekend. Zaterdag waren Barry en Jelle al succesvol bij de eerste Klasse senioren met een eerste en derde plaats.


Ger Frenken derde op buuttekampioenschappen Geplaatst op: 14-1-2017 18:40

Buuttereedner Ger Frenken pakte de derde plek. Roggel Ger Frenken uit Roggel is derde geworden op de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen. De beste buut had Fer Naus, die in Linne heeft gewoond. De zesvoudig buuttekampioen Frenken deed zijn buut over de meteropnemer die langs de deuren gaat en van alles meemaakt. De verhalen zijn gegrepen uit zijn eigen werk als meteropnemer. Behalve de Roggelnaar stond ook John van Bilsen uit Baexem in de finale met de touringcarchauffeur. Omroep 3ML sprak de Leudalse buuttereedners op de dag van de finale. Dit is te zien op de site bij 'Uitzending gemist'.


Gebruik driehoeks reclameborden Geplaatst op: 14-1-2017 14:32

Driehoeks reclamebord langs de weg in Leudal Leudal De gemeente Leudal heeft een verordening waar reclameborden wel en waar ze niet mogen staan en aan welke regels plaatsing moet voldoen. Over de inhoud of het doel van het driehoeksbord is in de verordening niets opgenomen. Michel Graef van de fractie Samen Verder vindt dat de verordening in dezen aangepast dient te worden en vraagt het college van B & W dit daadwerkelijk uit te voeren. Nu wordt reclameruimte langs de openbare weg gebruikt door commerciële aanbieders die de ruimte op het driehoeksbord verhuren. Door binnen 3 weken te wisselen van advertentie wordt vermeden dat het driehoeksbord wordt verwijderd. Volgens Samen Verder is er hierdoor geen plaats voor uitingen van lokale evenementen zoals markten, kermissen, braderieën. Bovendien is het de vraag in hoeverre het terecht is dat commerciële partijen op deze wijze gebruik maken van de openbare ruimte. De fractie stelt voor in de verordening op te nemen dat de driehoeksborden uitsluitend bedoeld zijn voor (tijdelijke) lokale evenementen.


Fracties tegen verhoging kademuur in Neer Geplaatst op: 14-1-2017 11:51

De kademuur bij Hanssum  in Neer Leudal De fracties van Leudal Sociaal, D66, Samen Verder, VVD en Ronduit Open vragen het College van B&W van Leudal per omgaande met het Dagelijks Bestuur van het Waterschap in gesprek te gaan en te verzoeken de ter visie legging van het besluit tot het verhogen van de kademuur te Neer in het buurtschap Hanssum e.o. in te trekken c.q. op te schorten. De fracties doen dit verzoek omdat de grote meerderheid van de gemeenteraad samen met de buurtbewoners van mening is dat bij de besluitvorming mogelijke alternatieven onvoldoende zijn meegenomen c.q. zijn onderzocht. Daarnaast willen bovengenoemde fracties dat er eerst een integrale afweging plaatsvindt tussen de belangen van het waterschap en de gemeente, waarbij de vaste verhoging van de kademuur, de verhoging van het wegdek ter plaatste en de mogelijke alternatieven en de kosten worden meegenomen. Verder willen bovengenoemde fracties dat deze integrale afweging eerst aan de gemeenteraad wordt aangeboden alvorens over wordt gegaan tot een eventuele vergunning verlening aan het waterschap.


Comité wielerronde Panningen doneert geld Geplaatst op: 13-1-2017 21:45

Start Wielerronde van Pannningen Foto: Jac WillekensRegionieuws Het wielercomité Panningen heeft de afgelopen week een donatie gedaan aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en Iedereen Kan Sporten (IKS). Elk goed doel ontving € 2.600,-. In 2013 werd de laatste wielerronde georganiseerd door de Stichting Wielerpromotie Limburg, die vanaf 2007 de wielerronde Panningen heeft georganiseerd. Voorzitter Ger Hermans: "We zagen de laatste jaren het deelnemersaantal flink teruglopen; een tendens die elders in Limburg ook is te zien. De wielercriteriums hebben het moeilijk. We werden zo gedwongen om te stoppen."


Uitreiking onderwijsprijs basisschool Heibloem Geplaatst op: 13-1-2017 21:36

Directeur Thieu Scheepers met de cheque Foo: Wiel aan de BoomHeibloem Basisschool De Heihorst uit Heibloem heeft met het project ‘Os Heibloem’ de Onderwijsprijs Limburg voor het basisschoolonderwijs gewonnen. Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte en Onderwijs kwam de prijs donderdag 12 januari persoonlijk overhandigen. De Heihorst staat in de landelijke finale die op 29 maart plaatsvindt in Rotterdam. Omroep 3ML maakte een reportage. Zie: http://www.3ml.nl/gemist.php?id=5497


Kamerleden op werkbezoek in Laurentius Geplaatst op: 13-1-2017 21:20

De delegatie werd ontvangen door Marja Weijers, vrz. R v. Best. en vrz. Cliëntenraad Theo HoekjanRegionieuws Afgelopen donderdag mocht het Laurentius Ziekenhuis enkele vertegenwoordigers van de VVD ontvangen, waaronder de Tweede Kamerleden Karin Straus en Arno Rutte. Hun interesse in het Laurentius werd gewekt naar aanleiding van het Elsevier-onderzoek waarin het ziekenhuis als één van de beste ziekenhuizen van Nederland werd benoemd. Bijzondere interesse was er voor de manier waarop het Laurentius invulling geeft aan het begrip klantgerichtheid. Na een eerste algemene kennismaking met het ziekenhuis werden de gasten ontvangen in het nieuwe OK-complex. Ook werd een bezoek gebracht aan het vorig jaar geopende Moeder & Kind Centrum, een afdeling die invulling geeft aan klantgerichtheid door te werken volgens de principes van de gezinsgerichte zorg. Het werkbezoek werd afgesloten op de afdeling radiologie waar een demonstratie werd gegeven van de nieuwe 3D mammografietechniek en de delegatie uitleg kreeg over het opsporen van prostaatkanker met de meest geavanceerde MRI- techniek.


Spoedpost Weert: één loket voor medische hulp Geplaatst op: 13-1-2017 21:03

Plaquette opening Spoedpost Weert Regionieuws Op dinsdag 17 januari is de Spoedpost Weert een feit. Vrijdag 13 januari vond de officiële opening plaats. Met de Spoedpost Weert creëren SJG Weert (Spoedeisende Hulp) en Meditta (huisartsenpost) één loket waar patiënten terecht kunnen voor medische hulp die niet kan wachten. De huisartsenpost Weert verhuist daarmee per 17 januari van de Begijnenhofstraat 36 naar de Vogelsbleek 5 in Weert. De ingang van de gecombineerde Spoedpost Weert bevindt zich aan de voorzijde van het ziekenhuis. De achteringang is alleen nog toegankelijk voor ambulances. De openingstijden van de Huisartsenpost zijn op weekdagen van 17.00 tot 08.00 ’s ochtends en in de weekenden en op feestdagen de hele dag. De spoedeisende hulp is altijd open.    


Nieuwe expositie in de Missiekapel Geplaatst op: 12-1-2017 21:40

Catharina Geraedts en burgemeester Arno Verhoeven van Leudal. Foto: Kees van der HeijdeHeythuysen De opening van 'How does meaning get into the image?' van beeldend kunstenaar Catharina Geraedts in De Missiekapel bij de parochiekerk in Heythuysen kreeg, ondanks de kou veel warme belangstelling. Burgemeester Arno Verhoeven van Leudal verrichtte vrijdagavond 6 januari de opening. De verrassende en betekenisvolle video-installaties zijn permanent te zien door de glazen deur van de kapel tot 31 maart.


Kasteeltuinen Arcen het Leukste Uitje van Limburg Geplaatst op: 12-1-2017 21:05

Luchtfoto Kasteeltuin Arcen Regionieuws Kasteeltuinen Arcen is uitgeroepen tot het Leukste uitje van Limburg 2017. Dat blijkt uit een verkiezing van het Land van ANWB. De prijs is dinsdag uitgereikt op de Vakantiebeurs in Utrecht. Tijdens de verkiezing konden leden van de ANWB zowel landelijk als regionaal hun stem uitbrengen. Kasteeltuinen Arcen scoorde de hoogste cijfers op de onderdelen sfeer, personeel, prijs/kwaliteit, faciliteiten en aanbod en is hiermee voor het tweede jaar op rij verkozen. De tweede prijs was voor De Miljoenenlijn en de derde prijs voor Kasteelpark Born.


Roermondse wethouder in de top 10 Geplaatst op: 10-1-2017 21:57

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne Foto: M. van BerkelRegionieuws De verkiezing ‘Beste Bestuurder’ wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Kenmerk van deze verkiezing is dat collega- bestuurders en politici hun vakgenoten nomineren. Uit de eerste ronde, waaraan ruim 1500 lokale en regionale bestuurders en politici deelnamen, is wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne uit Roermond als genomineerde uit de bus gekomen in de categorie Beste Lokale Bestuurder. Deze top 10 bestaat uit 9 mannen en uit 1 vrouw.


Bryan Linssen ambassadeur Stichting Intermobiel Geplaatst op: 10-1-2017 21:22

Bryan Linssen Regionieuws Profvoetballer Bryan Linssen is sinds 10 januari ambassadeur van Stichting Intermobiel. Hiermee geeft hij aan achter Intermobiel en haar doelstellingen te staan. Bryan Linssen (26) voetbalt sinds 2015 als aanvaller bij FC Groningen. Daarvoor maakte hij zijn Eredivisie-doelpunten bij Heracles Almelo en VVV-Venlo. Stichting Intermobiel zet zich met een positieve insteek in voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in Nederland. Deze jongeren zijn vaak ongezien door hun mobiliteitsbeperking. Bryan: "Ik wil me graag inzetten voor jongeren die minder mobiel zijn en ook wil ik de bekendheid van Intermobiel vergroten.” Hij is geboren in Neeritter. Daar ging hij bij de plaatselijke vereniging VV Veritas voetballen. Al gauw kwam hij in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard terecht, waar hij op 17-jarige leeftijd in het eerste debuteerde.Stichting Intermobiel is erg trots op Bryan Linssen als ambassadeur. Hij kwam onmiddellijk in actie door de Weerter Wijnbeurs, georganiseerd voor Intermobiel, te openen. Zie ook http://www.intermobiel.com 


Graotekoeër wint Midde Limburgs Leedjes Festival Geplaatst op: 7-1-2017 16:08

De trotse winnaars uit Neer Foto: Facebook Het Graotekoeër Neer Vrijdag 6 januari heeft in Linne de finale plaatsgevonden van het Midde Limburgs Leedjes Festival 2017. Deze goed bezochte avond, georganiseerd door de C.V. de Kwekkerte uit Linne, bevatte 23 liedjes die streden om de titel: Het bèste leedje van Midde Limburg. Een vijfkoppige vakjury heeft de liedjes beoordeeld op tekst, muziek en uitvoering. De titelverdediger Het Graotekoeër uit Neer heeft gewonnen met het liedje: Limburg slueëptj (nog lang neet). De tekst is van de hand van Bas Keltjens en de muziek van Frans Kropivsek. Als tweede is geëindigd Zugabe uit Susteren met het liedje Alles Gegaeve. Derde werd een inzending uit Heel van “Patty Nakken” met de titel: Ich haoj mich vas. De winnaar krijgt normaal gesproken het recht om de volgende editie te mogen organiseren. Dit recht vervalt indien de winnaar de afgelopen 5 jaar al een keer de finale georganiseerd heeft. Deze regel is in dit geval van toepassing, aangezien de editie 2014 in Neer heeft plaatsgevonden. De organisatie bekijkt nog waar de editie 2018 plaatsvindt.


Max Visser stopt als directeur zorg van SJG Weert Geplaatst op: 5-1-2017 21:23

Directeur Max Visser Regionieuws Max Max Visser heeft kenbaar gemaakt per 1 maart te willen stoppen als directeur zorg van SJG Weert. Hij zal nog wel tot 1 juli 2017 beschikbaar blijven voor een goede overdracht van zijn werkzaamheden. Max Visser trad per 1 maart 2014 aan als directeur zorg en was daarvoor als toezichthouder bij SJG Weert betrokken. Tineke van Schaik-Veltman, voorzitter van de Raad van Toezicht laat weten dat SJG Weert in de bestuursperiode van Max mooie resultaten heeft behaald: "De kwaliteit van de zorg, het belang van de patiënt, het scheppen van een goede werkomgeving voor de specialisten en de verpleging en de samenwerking van SJG Weert met diverse betrokkenen in de zorgketen hadden in het bijzonder de aandacht van Max Visser." De Raad van Toezicht dankt Max Visser voor zijn inzet en wenst hem alle goeds toe voor zijn verdere toekomstplannen. De RVT zal zich beraden over de wijze waarop in de vacature van directeur zorg zal worden voorzien. 


Roggelnaar is Utrechter van het Jaar Geplaatst op: 5-1-2017 14:35

Johan Gijsen voelt zich vereerd. Foto: Math Mennen Roggel Johan Gijsen, opgegroeid in Roggel, is Utrechter van het Jaar 2016 geworden. Lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad gaven de meeste stemmen aan Gijsen die muziekprogrammeur en bedenker van het festival 'Le Guess Who?' is. In het AD zegt de 41-jarige Gijsen dat hij de fijne kneepjes van het vak in de jongerensoos in Roggel leerde. Volgens hem was er zo weinig te doen dat de jongeren gedwongen werden om zelf dingen te organiseren. Hij was onder andere 16 jaar muziekprogrammeur bij TivoliVredenburg in Utrecht.


Het Elisabethpad ontvangt een Groene Duim Geplaatst op: 31-12-2016 17:26

Het Pesthuisje in de tuin van St.Elisabeth Haelen In de afgelopen jaren zijn er in Limburg veel buurtinitiatieven ontstaan om de woonomgeving groener en leuker te maken. Sommige mensen maken zich extra verdienstelijk voor groene buurtprojecten. Voor deze mensen heeft Groen Dichterbij-partner IVN de Groene Duim in het leven geroepen. Afgelopen week heeft IVN een Groene Duim uitgereikt aan deze mensen die zich enorm hebben ingespannen om een groen buurtproject in Limburg tot een succes te maken. Vijf projecten waaronder het Elisabethpad in Haelen ontvingen een Groene Duim voor hun inzet. De initiatiefnemers van het Elisabethpad in Haelen willen bezoekers van de tuinen en bewoners van het St. Elisabeth Klooster in de nabije toekomst een toegangspoort bieden tot de tuinen. Bezoekers krijgen zo de ruimte om elkaar te ontmoeten en te genieten van de mooie kloostertuinen. Meer informatie over Groen Dichterbij is te vinden op de website http://www.groendichterbij.nl
Op zoek naar beversporen in het Leudal

Beversporen Sinds de bever weer een plek heeft gekregen in de natuur van Nederland nadat hij 200 jaar geleden volledig uitgeroeid was, kan men spreken van een heus succesverhaal voor deze ijverige knager. Zo'n succes, dat hij eigenlijk een beetje een probleem begint te worden voor sommige partijen. Ook in het Leudal heeft de bever het goed gedaan. Aan de hand van vele sporen, willen de gidsen van Groen hart Leudal laten zien, hoe die bever eigenlijk leeft en welke rol hij speelt in de natuur. Hebt u interesse? Kom dan met de gidsen mee op zondag 22 januari van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur voor een mooie tocht langs de beken in het Leudal. De start is bij het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50.


Nieuw festival ‘Mijl op Zeven’ bij De Pelen

Rob Heron en the Tea Pad Orchestra uit Newcastle Met Hemelvaart bij De PelenDonderdag 25 mei (Hemelvaart) is er bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospeldijk een nieuw Open Air festival: ‘Mijl op Zeven’. Het festival start om 15.00 uur (terrein open om 14.00 uur) en duurt ongeveer tot middernacht. Kaartjes kosten € 16,00 (inclusief € 1,00 servicekosten) en zijn online te bestellen via: www.en-tickets.nl/tickets/mijlopzeven Van elk verkocht kaartje gaat € 2,50 naar het Buiten- centrum De Pelen ten behoeve van natuureducatie. Zie: Facebookpagina van Festival Mijl op Zeven of www.staatsbosbeheer.nl/depelen voor meer informatie. Op de picknickweide van het Buitencentrum spelen vanaf 15.00 uur twee internationale en vijf Nederlandse bands. De muziekstijlen zijn Americana, Country, bluegrass, soul, singer-songwriter en roots.


Uitreiking muziekdiploma's Myouthic

Locaties: De Bombardon en Zaal Peijerhof Zondag 22 januari houdt Myouthic, het centrum voor kunst en cultuur de jaarlijkse diploma- uitreikingen voor de leerlingen die geslaagd zijn voor de verschillende muziekexamens. Deze zullen muzikaal worden omlijst door diverse optredens van de leerlingen. In De Bombardon  te Heythuysen, aanvang 11.00 uur zal wethouder Stan Backus van de gemeente Leudal de diploma’s uitreiken. In Zaal Peijerhof te Pey-Echt, aanvang 14.00 zullen de wethouders Smeets-Palmen en Pustjens van resp. de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren de diploma’s uitreiken.


Concert: Scandinavian Reflections

UniversiteitsOrkest Maastricht  Zondag 22 januari zal het UniversiteitsOrkest Maastricht haar traditiegetrouwe winterconcert geven. Met trots presenteren zij dan ook het programma “Scandinavian Reflections”. Het concert vindt plaats in de St. Christoffelkathedraal in Roermond om 14.30 uur. In dit concert staat het thema Scandinavië centraal en zullen er werken gespeeld worden van uitsluitend Scandinavische componisten, zoals onder andere Grieg, Nielsen en Sibelius. In het Flute Concerto van Nielsen zal Leonie Wolters de fluitsolo spelen. Het UniversiteitsOrkest Maastricht is een voltallig symfonieorkest en staat onder leiding van Raymond Spons. Het orkest bestaat uit ongeveer vijftig studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Dit jaar viert ze haar 39-jarige bestaan. Entree: € 12,00 en € 6,00 voor studenten.


Broekmolen Stramproy open voor bezoekers

Zondag 22 januari Zondag 22 januari is in het grensoverschrijdende natuurgebied nabij Stramproy tussen 11.00 en 16.00 uur een wandeling mooi te combineren met een bezoek aan de gerestaureerde watermolen aan de Grensweg 8 in Stramproy. De molenaar is aanwezig om te malen, bezoekers te ontvangen en uitleg te geven over deze traditionele manier van malen. Zie: www.broekmolen.nl Elke tweede woensdag en vierde zondag van de maand is de molen open voor bezoekers.


Filmhuis Leudal Roggel

Filmhuis Leudal (Businesscentrum Leudal, Markt 6 in Roggel) vertoont op maandag 23 januari vanaf 20.00 uur de film: Room. Regie: Lenny Abrahamson- Canada/Ierland 2015. Zie ook: http://www.filmhuisleudal.nl Wat meubels, een bed, badkuip, wc en televisie, in een hok van negen vierkante meter. De 5-jarige Jack weet niet beter of deze naargeestige ruimte waar hij al sinds zijn geboorte vastzit met zijn jonge moeder Ma is de hele wereld. De mensen op tv zijn nep heeft Jack van Ma geleerd.


Prinse Ontbijt bij Jumbo Heel

Jumbo Roel Heerschap in Heel heeft zaterdag 25 februari een 'Prinse Ontbijt' georganiseerd. Het ontbijt zal van 09.30 tot 11.30 uur gehouden worden in de winkel te Heel. Hierbij zullen onder andere Toeter Thijs,  groep 8 van B.S. De Sleye (finalist KVL) en Heelse artiesten optreden. Alle prinsen van Maasgouw 'aan deze kant van de Maas' te weten Thorn, Wessem, Beegden en Heel zijn aanwezig.


Alzheimer Café Leudal

Dinsdag 24 januari is Alzheimer Café Leudal in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen. Toegang is gratis. Zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het programma zal starten om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Een specialist oudergeneeskunde bezoekt het Alzheimercafé Leudal. Aan de orde zullen komen de afwegingen die je als mantelzorger en professional moet maken in de zorg. Dwang en drang versus autonomie en recht op zelfbeschikking. Voor meer informatie: facebookpagina Alzheimercafe Leudal. Alzheimer Café Leudal zoekt nog vrijwilligers. Mocht u zich in willen zetten voor het Alzheimercafé, loop gerust binnen. We kunnen alle hulp gebruiken. Lijkt het u leuk om koffie te schenken, onze bezoekers te ontvangen of liever achter de schermen te helpen met de administratieve ondersteuning: meld u dan aan. Meer informatie: alzheimercafeleudal@gmail.com


Vluchtelingen exposeren in het Leudalmuseum

verder exposeren Juliën Obama (Gabon) en Mohamed Abdul Latif (Jordanië)Vanaf zondag 18 december tot en met zaterdag 25 februari 2017 is er in het Leudalmuseum c.q. Bezoekerscentrum Leudal te Haelen een bijzondere kunstexpositie te bezichtigen onder de titel Kunst van de Wereld, een Wereld aan Kunst. Het betreft kunstwerken van een viertal vluchtelingen waarvan sommigen binnen Leudal en ook daarbuiten inmiddels al enige bekendheid hebben verworven. Voor meer informatie over de exposanten zie ook de websites: http://www.studiegroepleudal.nl of http://www.bezoekerscentrumleudal.nl


Versleten heup of knie; ben ik aan een prothese toe

Dinsdag 24 januari Op dinsdag 24 januari organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst over de versleten heup of knie en gewrichtvervangende protheses. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via: http://www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495–572 205. Bij een versleten heup of knie is het kraakbeen in het gewricht aangetast of in zijn geheel verdwenen. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over de 'versleten' knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.


Cursussen Ku-Bez Atelier en Halerse School

De Halerse School en het Ku-Bez Atelier in Haler bieden creatieve, meditatieve en bezinningslessen en cursussen aan, toegankelijk voor een breed publiek. Zie voor meer informatie: http://www.ku-bez.nl . Ku-Bez Atelier, Lochterstraat 3 in Haler. Halerse School, Pinxtenstraat 4 in Haler. Een scala aan mogelijkheden om je grenzen te leren verleggen, te experimenteren, de uitdaging aan te gaan en eens helemaal tot jezelf te komen.


Lezing over Uilen

Maandag 23 januari Op maandag 23 januari aanvang 20.00 uur organiseert de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Land van Thorn een lezing in Zaal ‘Oad Thoear’, Steegputstraat 4 te Thorn. Onderwerp: Uilen; stille jagers en hun geheime leven in de biotoop. De lezing wordt gegeven door Henk van Dijk. Een diaserie gaat over 13 soorten uilen die in Europa voorkomen. Ze zijn tijdens de meest uiteenlopende bezigheden gefotografeerd met details van bijvoorbeeld verenpak, spiegel, ogen, klauwen.


CD- en Platenbeurs in Neerkant  

Oldies Club Neerkant organiseert op zondag 29 januari een grote internationale CD- en Platenbeurs. De beurs wordt gehouden in gemeenschapshuis De Moost, Moostenstraat 3 te Neerkant. De zaal gaat open om 11.00 uur en er zullen standhouders uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Er kan tijdens de beurs gesnuffeld worden tussen meer dan 95.000 (vinyl) singles, lp’s, cd’s en dvd’s. De zaal is geopend tot 17.00 uur en de entree en het parkeren is gratis. Aanwezig is auteur Twan Linders met zijn nieuwe boek Listen to the man with the golden voice.


Vogelbeurs in Ittervoort

Op zondag 29 januari houdt vogelvereniging De Grensvogels haar vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort van 9.00 tot 11.30 uur. Voor de vogelbeurs kan iedereen vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig o.a. kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tt- kooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565987.


Rapper Sjors naar Neer

Rapper Sjors Op zaterdag 28 januari komt de bekende Rapper Sjors naar Neer. Sjors brengt een bezoek aan DJ Admins XL Bday Bash. DJ Admin beter bekend als Rick Janssen uit Roermond viert in januari bij diverse horecagelegenheden zijn verjaardag. Zaterdag 28 januari sluit hij deze tour af bij Sjaen in Neer. Hij heeft voor zijn Birthday Bash: Loudgarden (2 vrouwelijke DJ's), The Lionice (lokale jonge DJ' s) en Rapper Sjors uitgenodigd. Toegang vanaf 16 jaar).


Voorverkoop Buutte Gala Leudal 2017

BUUTTE GALA LEUDAL 2017 Ook de 13e editie van het Buutte Gala Leudal op 24 en 25 februari in De Bombardon in Heythuysen belooft weer een fantastisch spektakel te worden. Naast de Limburgs kampioen 2016, vaandeldrager Gilbert Petit uit Ulestraten, zullen Henry van Geneijgen en Ger Frenken resp. 2e en 3e op de Limburgse Buutte kampioenschappen 2017, Har Daniëls, Boy Janssen en Rob van Elst hun opwachting maken tijdens het grote Buutte Gala Leudal. Verder treden op Roland en Carien en de Prinselikke Hofkapel. De voorverkoop van entreekaarten start zaterdagmorgen 28 januari om 9.30 uur in De Bombardon met het uitdelen van loten. Zolang de voorraad strekt ontvangt iedere aanwezige maximaal 4 loten. Om 10.00 uur kunnen tegen inwisseling van de loten de entreekaarten worden gekocht. De entree bedraagt, net als voorgaande jaren, € 14,00 per persoon.


Lezing door Engelandvaarder Leo Hendrikx

Leo Hendrikx Maandag 30 januari start Heemkundevereniging Heitse haar activiteitenprogramma van 2017 met een lezing van Engelandvaarder Leo Hendrikx (1923 Horn) die tegenwoordig in Heel woonachtig is. Aanvang is om 19.30 uur in Zorgcentrum De Kreppel in Heythuysen De heer Hendrikx heeft in het verleden ook al eens een lezing voor HVH verzorgd maar op veler verzoek is hij opnieuw uitgenodigd om over zijn avontuurlijke tocht te vertellen die hij op 14 mei 1941 begon toen hij met drie vrienden Horn verliet om naar Engeland te gaan.