Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Mols Notariaat in Neer officieel geopend Geplaatst op: 24-6-2016 21:58

Mevrouw mr Corrie Mols, notaris Neer Sinds 1 juni is aan de Engelmanstraat 56 te Neer, Mols Notariaat B.V. gevestigd. Dit is een bijzonder feit omdat het een compleet nieuwe plaats van vestiging betreft. Dit komt zelden voor. Mevrouw Corrie Mols is de eerste notaris in de geschiedenis van het dorp Neer. De officiële opening was op vrijdag 24 juni en werd verricht door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal.


Gezamenlijke handhavingsacties op het water Geplaatst op: 22-6-2016 15:46

Een van de handhavers was de waterpolitie Regionieuws Op dinsdag 21 juni zijn handhavers van verschillende organisaties, in Limburg op pad gegaan om de veiligheid op en rond het water te controleren. Totaal zijn ruim zestig hand- havingsacties uitgevoerd waarvan in ruim twintig gevallen een overtreding is geconstateerd of een vervolgactie is uitgezet. Er zijn vijf strafrechtelijke boetes uitgedeeld. De gezamenlijke handhavingsdag is een initiatief van Rijkswaterstaat en de Limburgse waterschappen. Ook de politie, de Groene Brigade en het Openbaar Ministerie deden dit jaar mee.


Meer informatie gevraagd over wensen jeugdhonk Geplaatst op: 21-6-2016 17:51

Voorbeeld van jeugdontmoetingsplaats (JOP) Leudal N.a.v. de motie over jeugdhonken heeft de verantwoordelijke wethouder, de raad van Leudal schriftelijk laten weten dat er vanuit de dorps- overleggen en bij Synthese momenteel geen wensen bekend zijn voor een jeugdhonk. En mocht deze wens er nog komen, dan zal de gemeente/ Synthese dit oppakken in samenwerking met jongeren, buurtbewoners en andere belanghebbenden. Als recent voorbeeld wordt de kern Heythuysen genoemd, waarbij de jeugd (samen met Synthese)is gekomen met een plan / voorstel voor een locatie voor een jeugdhonk. De fractie van Progressief Leudal vindt de mededeling summier. Reden voor Ron De Cock om namens de fractie te vragen of de wethouder in de eerstkomende vergadering van de commissie Sociaal kan aangeven met welke jongeren en dorpsoverleggen in welke kernen overleg is gevoerd en welke reacties daarbij zijn ontvangen.


D66 pleit voor veilig fietsverkeer Geplaatst op: 21-6-2016 17:22

Rens Raemakers (l) overhandigt voorzitter Leo Schouten het fietsvlaggetje als 'lokale held'Leudal D66 bestaat dit jaar 50 jaar. Daarom werd onlangs een D66-fietsestafette door Limburg gehouden. De tocht kwam ook langs in Leudal. D66 pleit geregeld voor meer geld naar veilig fietsverkeer. Volgens de partij is de gemeente Leudal op de goede weg. In de nieuwe Kadernota staat bijvoorbeeld een voorstel voor een fietspad op de Heldenseweg te Neer. Wel heeft D66 nog een aantal vragen over de ruimtelijke aspecten, die ze willen bespreken in de commissievergadering. D66 hoopt dat het fietspad aan de Heldenseweg er snel zal komen.


Mooie resultaten op Limburgs kampioenschap Geplaatst op: 21-6-2016 17:12

Ook op de loopnummers 2 keer een 4e plaats Leudal Tijdens de Limburgse Atletiekkampioenschappen voor junioren afgelopen zaterdag 18 juni, die bij Atletiekvereniging Swift in Roermond werden gehouden, hebben de junioren van Atletiek Leudal zich kranig geweerd. Er waren voor Atletiek Leudal twee zilveren en een bronzen medaille op dit kampioenschap. Zilver was er voor Hannah Cranen bij het verspringen. Kevin van Heel veroverde een zilveren plak bij het speerwerpen en tevens een bronzen medaille bij het hoogspringen.


Toetsochtend molengidsen op Auroma molen Geplaatst op: 21-6-2016 14:27

Resi overhandigt de opleiders een attentie Baexem Van de groep van acht molengidsen in opleiding bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Limburg hebben zes kandidaten hun toets met goed gevolg afgelegd op zaterdagmorgen 11 juni op en rond de Aurora-molen te Baexem. De twee andere kandidaten waren helaas verhinderd. Iedere molengids verzorgde een rondleiding van ca 20 minuten aan de 'examinatoren' Pieter Weerts en Frans Deben. Voorzitter Michiel Baltussen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars reikte de certificaten uit aan Jo, Irene, Joël, Peter, Resi en Enzo. Een van de kandidaten was de zestien jarige Joël Kerbel uit Baexem en hij mag zich nu de jongste geslaagde molengids van Limburg noemen. Hij is al drie jaar iedere woensdagmiddag op de Aurora molen te vinden en helpt de molenaar. De groep heeft hun opleiding gekregen van Frans Verstappen en Tjieu Tubee. De opleiders werden namens de groep bedankt door mevrouw Resi Scholtens.


Sociale Info kaart: Oog voor elkaar gepresenteerd Geplaatst op: 19-6-2016 21:43

Wethouder Richard Verheul (l) krijgt de kaart van Cor Voermans.Heythuysen Onder grote belangstelling heeft vrijdagmiddag 17 juni in De Bombardon de presentatie plaats gevonden van de 'Sociale Info Kaart'. Wethouder Richard Verheul van Leudal nam de kaart in ontvangst van Cor Voermans, lid van de werkgroep, die deze kaart tot stand heeft gebracht. De wethouder vond het een goed initiatief en zou het toejuichen als de overige kernen van de gemeente Leudal dit initiatief zouden willen volgen. Hij vroeg wel aandacht om de kaart actueel te houden. De sociale infokaart is een initiatief van de Seniorenvereniging Heythuysen. Een werkgroep heeft een sociale informatiekaart samengesteld waarop een 30-tal organisaties staan vermeld met hun website, telefoonnummer en een korte omschrijving van ieders doelstelling. Na de presentatie van de sociale infokaart gaven een achttal vertegenwoordigers van hulporganisaties een korte presentatie van de doelstellingen en inhoud van hun organisaties. Deze kaart wordt op korte termijn huis aan huis verspreid om b.v. bij de telefoon te leggen.


Duurzame Energie Unie Tour te gast in Leudal Geplaatst op: 18-6-2016 22:00

Op de eerste dag was Limburg aan de beurt Regionieuws Tijdens de Duurzame Energie Unie Tour op woensdag 15 en donderdag 16 juni, beklommen gedeputeerde Daan Prevoo en Urgenda directeur Marjan Minnesma de windmolen in Neer. In twee dagen wordt er, samen met zes lokale duurzame energiebedrijven en vele andere partijen, zichtbaar gemaakt wat er gebeurt op het gebied van decentrale duurzame energie in Limburg en Noord-­Brabant. De Duurzame Energie Unie Tour startte op de eerste dag in Haelen vanuit het duurzaamste kantoorgebouw ter wereld, van Geleen Counterflow.


Antwoord van wethouder Walraven op vragen AZC Geplaatst op: 18-6-2016 21:50

AZC in Baexem Leudal Op 26 mei heeft raadslid Ria Teluij vragen gesteld over het AZC in Baexem. Wethouder Arno Walraven van Leudal heeft ze onlangs beantwoord. 1. De uitbreiding van de opvangcapaciteit in het AZC gaat door. Het blijft bij 600 bewoners. 2. Door het COA is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van het oude schoolgebouw t.b.v. de huisvesting van bewoners van de hoofdbouw tijdens de verbouwing. Deze vergunningaanvraag is nu ingetrokken. Het COA komt met een nieuw plan. 3. Er zijn geen andere locaties bij het COA of de gemeente in beeld om asielzoekers te huisvesten. 4. Het huisvesten van statushouders staat door de toename onder druk. Het is moeilijk om de door het Rijk opgelegde taakstelling te halen. Voor het 1e halfjaar van 2016 wordt de taakstelling gehaald, mede door de plaatsing van jonge asielzoekers bij Rubicon (deze tellen mee voor de taakstelling). 5. Er is voortdurend overleg met het COA. Het COA gaat nog bezien hoe ze het terrein rondom de school gaan gebruiken en herinrichten. De aanvraag voor de hoofdbouw wordt beoordeeld.


Raadsinformatieavond over WMO-problematiek Geplaatst op: 17-6-2016 22:19

Hulpvragers Leudal Namens de fractie Samen Verder, met negen raadszetels het sterkst vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Leudal, vraagt raadslid Ria Teluij, het College van burgemeester en wethouders de WMO-problematiek op zeer korte termijn opnieuw en kritisch tegen het licht te houden. Aanleiding is de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het wellicht onterecht korten door gemeenten van uren in de huishoudelijke hulp. Door middel van een aparte raadsinformatieavond over het WMO-beleid wil Samen Verder dat college en alle raadsfracties gaan brainstormen hoe de gemeente Leudal de uitspraak van de Raad van Beroep in bijgesteld beleid kan vertalen. Samengevat is de vraagstelling van Samen Verder aan het College van B&W: Hoe geeft de gemeente Leudal ondersteuning aan thuiswonende hulpvragers via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, nu en in de toekomst?


Roermond kleurt volgend jaar juni weer paars Geplaatst op: 17-6-2016 21:59

Kanker treft jongen en oud Regionieuws Roermond maakt zich op voor de SamenLoop voor Hoop. Over één jaar, op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017, vindt de vierde SamenLoop voor Hoop Roermond plaats. Het belooft wederom een prachtig evenement te worden. Sportpark De Wijher kleurt voor de vierde keer 24 uur lang paars. Roermond kleurt paars. Paars, de kleur van de SamenLoop. De kleur van Beleven, Meeleven en Doorleven, van herdenken, steunen en het leven vieren. De SamenLoop voor Hoop is een 24- uurswandelestafette. 24 uur, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Tijdens de SamenLoop zijn er verschillende ceremonies, vele muziekoptredens en tal van activiteiten om op een bijzondere wijze geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De startbijeenkomst is op maandag 12 september om 20.00 uur in De Ster in Maasniel. Iedereen is welkom. Meer informatie op: http://www.samenloopvoorhoop.nl .


Doorstart woningbouwproject Napoleon in Haelen Geplaatst op: 17-6-2016 21:27

Directeur Renzo Goessens en wethouder Arno Walraven ondertekenen de overeenkomst.Leudal Mulleners Vastgoed BV en de gemeente Leudal hebben overeenstemming bereikt over de afbouw van het woongebied Napoleon in Haelen. In het gebied worden maximaal 27 woningen gebouwd. Aan het Limburgiaplein komt een openbare ruimte met groen- en speel- voorzieningen. De overeenstemming is uitgewerkt en vastgelegd in de 'Realisatieovereenkomst Napoleon 2016', die de gemeente en Mulleners Vastgoed BV op 16 juni hebben ondertekend. "Wij zijn blij dat deze overeenkomst er ligt. Als gemeente stimuleren we dat projecten worden afgebouwd en dat het braakliggende terrein een functie krijgt", zegt Arno Walraven. "Belangrijk is daarbij dat we kijken naar de toekomstige behoefte aan woningen, en daar met het aantal woningen op aansluiten." Op woensdag 22 juni is een informatiebijeenkomst over het uitwerkingsplan in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen, aanvang 19.00 uur Belangstellenden zijn van harte welkom.


Raad van Toezicht legt gefaseerd functie neer Geplaatst op: 17-6-2016 21:06

Daelzicht Heel De Raad van Toezicht van Daelzicht heeft besloten haar functie voltallig neer te leggen, maar zal dit gefaseerd doen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. De Raad heeft dit besluit genomen om de rust in de organisatie terug te laten keren en daaraan maximaal ruimte te geven in het belang van de cliënten, ouders en vertegenwoordigers, en de medewerkers van Daelzicht. Niet alle leden stappen op hetzelfde moment op. Per 1 juli aanstaande zullen vier leden terugtreden. De overige drie leden van de huidige Raad, mevrouw A.H.H. Stevens-Ruiters (voorzitter), de heer drs. E. Zijlstra (vicevoorzitter) en de heer D.F. Flink, blijven nog enige maanden aan en zullen de procedure voor de werving van nieuwe toezichthouders opstarten. Zij zullen ervoor zorgen dat (financiële en organisatorische) besluitvorming ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie en daarbuiten voortgang kan vinden. Zodra de nieuwe leden zijn geworven, zullen zij hun taken overdragen aan de nieuwe Raad van Toezicht.


Sacramentsprocessie in Roggel Geplaatst op: 16-6-2016 21:58

Het Allerheiligste gedragen onder de 'Hemel' Foto: Fred WaegemansRoggel Op zondag 5 juni vond in Roggel de traditionele Sacramentsprocessie plaats. Begeleid door de beide schutterijen en de eerste communicanten droeg pastoor Swillens het Allerheiligste door de Roggelse straten. Bij de parochiekerk en bij enkele rustaltaren werd de zegen met het Allerheiligste gegeven.


Hamerslagdag in Roggel Geplaatst op: 16-6-2016 21:01

De zelf gebouwde oven om ijzer te winnen Foto: Fred WaegemansRoggel Voor de zesde keer vond de Hamerslagdag plaats bij wind- en motormaalderij St. Petrusmolen in het Limburgse Roggel. Dit jaar kwamen weer vele smeden uit binnen- en buitenland bij elkaar op het terrein rond de molen. Ook werd er dit jaar een oven gebouwd waarin met lokale grondstoffen ijzer gewonnen gaat worden. De St. Petrus-molen was die dag ook in bedrijf.


Reactie Nettie Saarloos op artikel in NRC Geplaatst op: 15-6-2016 21:45

Er lopen drie onderzoeken Heel Woensdag 15 juni heeft de NRC een artikel gepubliceerd over een vastgoedtransactie bij Daelzicht in Heel. Nettie Saarloos, interim-bestuurder Daelzicht heeft hierop gereageerd: “Het belang van Daelzicht is ermee gediend dat er feiten boven tafel komen en er conclusies getrokken worden op grond van bewijs. Dat belang dien ik als interim- bestuurder en daarom stel ik een onafhankelijk onderzoek in. Eerder dan de uitkomsten daarvan spreek ik geen oordeel uit.” Momenteel lopen er bij Daelzicht een drietal onderzoeken. 1. Integriteits- en organisatieonderzoek (uitgevoerd door EC Advies uit Doorn); 2. Forensisch onderzoek (uitgevoerd door Integis); 3. Cultuuronderzoek binnen de organisatie (uitgevoerd door Significant).; De vragen die gesteld zijn over de genoemde transactie worden meegenomen in de eerste twee onderzoeken. "Deze onderzoeken betreffen (juridisch) onderzoek naar inkooptrajecten en transacties bij Daelzicht om op korte termijn duidelijkheid te krijgen of er correct gehandeld is binnen bevoegdheden en procedures, en of er besluiten zijn genomen die niet genomen hadden mogen worden. Bij deze onderzoeken spelen zaken als tekenbevoegdheid, beslissingsbevoegdheid en beslissingstrajecten een belangrijke rol," aldus Nettie Saarloos.


Verwarring over aantal bewoners AZC Baexem. Geplaatst op: 15-6-2016 21:25

Het AZC in Baexem Leudal In het dagblad De Limburger van 15 juni staat onder andere op de voorpagina een artikel over opname asielzoekers bij AZC's in Limburg. Over AZC Baexem staat geschreven dat er 175 bewoners bijkomen en in een schema staat bij Baexem het getal 700 genoemd. Verwarrend vanwege eerder genomen besluiten door de gemeenteraad in Leudal. Woensdagmorgen heeft raadslid Ria Teluij van de fractie Samen Verder over het aantal bewoners in het AZC een vraag gesteld aan wethouder Arno Walraven. Zij kreeg het antwoord dat het bij 600 bewoners zal blijven


‘Avontuur in Ruremunde’ debuutroman Geplaatst op: 14-6-2016 21:04

Avontuur in Ruremunde Regionieuws Onlangs is de debuut roman van Ankie-Pijpers- Meisters verschenen. Met ‘Avontuur in Ruremunde’ neemt Ankie haar lezers moeiteloos mee terug in de geschiedenis van de stad Roermond. De 14-jarige Louisa voelt zich na het rondtollen in een kermisattractie dusdanig beroerd, dat ze na het uitstappen flauwvalt. Als ze bijkomt is niets meer hetzelfde. Langzaam komt ze tot het besef dat ze terecht gekomen is op de voorjaarskermis in Ruremunde van 1665, waar op dat moment de grote stadsbrand is uitgebroken. Het liefst wilt ze zo snel mogelijk terug naar haar eigen tijd, maar voordat het zover is rolt ze van het ene in het andere avontuur, tijdens verschillende tijdperken van de stad. Het boek is onder andere te koop bij: mgl.mijnbestseller.nl. Prijs: € 16,95 Website: http://mgl.mijnbestseller.nl/avontuurinruremunde


Vragen over nieuwe dienstregeling Arriva Geplaatst op: 13-6-2016 21:56

Arriva, de nieuwe vervoerder Leudal Eind dit jaar gaat er een nieuwe concessie in voor het openbaar (bus)vervoer in Limburg voor de duur van 15 jaar. De provincie Limburg heeft de concessie uiteindelijk gegund aan Arriva. In de aanloop naar de nieuwe concessie is er vanuit Ronduit Open aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting van alle kernen van Leudal met de bus. Thiemen Brouwer, raadslid van Ronduit Open meldt dat in de nieuwe dienstregeling hieraan niets gaat veranderen. Er blijft net als nu een buurtbus in een uursdienst rijden tussen de kernen in Leudal-west en Heythuysen. Hij verzoekt B en W van Leudal hierover met de provincie en Arriva in gesprek te gaan om te bekijken of dit niet optimaler kan. Verder gaat Arriva op verschillende plekken in Leudal busvervoer georganiseerd met vrijwilligers, faciliteren. Brouwer vraagt het college ook hierover in gesprek te gaan om te kijken hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Tenslotte wordt er door de provincie en Arriva gesteld dat door de nieuwe dienstregeling mogelijke stations in Baexem en Haelen niets toevoegen. Hij wil weten of het college deze mening ook deelt.


Podiumplaats voor Daniëls en Peetoom Geplaatst op: 13-6-2016 21:02

Het 'bronzen' Limburgse duo op plaats 3. Regionieuws Afgelopen week deed het Limburgs duo Jeroen Daniëls uit Heibloem en Kirsten Peetoom uit Maastricht uitkomend voor Team MTB Baarlo mee aan de Alpen Tour in Oostenrijk als mix duo. Ze behaalden daar tweemaal een 3e plaats, éénmaal een 2e plaats en éénmaal de 1e plaats. Dit alles was goed voor een 3e plaats in de eindklassering.


Reactie Raad van Toezicht Daelzicht Geplaatst op: 13-6-2016 19:29

 Heel De Raad van Toezicht van Daelzicht heeft kennis genomen van de brief van de Ondernemingsraad van 9 juni waarin ze het vertrouwen in de Raad van Toezicht opzegt. De RvT beraadt zich komende dagen op de situatie en op de stappen die ze in het belang van (de rust) in de organisatie zal zetten.


Geslaagde Slotdag G-voetbal S.V. Heythuysen Geplaatst op: 10-6-2016 21:40

De trotse winnaars met hun trofee Heythuysen Op zaterdag 4 juni heeft de afdeling G-voetbal van S.V. Heythuysen op traditionele wijze de competitie 2015-2016 afgesloten. Het evenement bestond dit jaar uit het familietoernooi en de penalty-reeksen. Voor de uitreiking van de penalty bokalen waren de wethouders van de gemeenten Leudal en Maasgouw naar sportpark Molenhoek gekomen. Na alle sportieve inspanningen werden de prestaties van de G-voetballers nog eens benadrukt door Wim Reijnen, de algemeen coördinator van het G-voetbal. De volgende prijzen zijn behaald door: Penaltybokaal jeugd: Gwen Geurts. Troostfinale penalty: Reinier Smals. Winnaar grote penaltybokaal: Sandra Klokgieters . Ook werd er per team een prestatieprijs uitgereikt: G-jeugd Brian van de Ende; G3: Stefan de Jong, G2: Nick van Rijdt en G1: Ben Kusters. De Vester Stappers trofee ging dit jaar naar Vivianne Schroën het jongste lid in de G-leiding echter een voorbeeld in haar daden.


Realisatie Plattelandshoés vordert gestaag Geplaatst op: 10-6-2016 21:23

Combinatie van palliatieve,  respijt- en   overbrugginszorgRegionieuws Goed nieuws voor het Plattelandshoés. Het College van Peel en Maas gaat de raad vragen een geldlening van € 223.000,- beschikbaar te stellen voor de stichting Plattelandshoés. Eerder besloot het college al het pand aan de Koninginnelaan 4 te Panningen te verkopen aan de stichting. De voorbereidingen om in het Plattelandshoés voor het eind van het jaar, al de eerste gasten te ontvangen, zijn in volle gang. Ruim 70 vrijwilligers hebben zicht inmiddels al gemeld. “Dit project is uniek in zijn soort”, aldus Arno Janssen namens het college van Peel en Maas. Janssen vervolgt: “De combinatie van palliatieve, respijt- en overbrugginszorg voor mensen in kwetsbare situaties, onder een dak. Het voorziet in een behoefte niet alleen binnen Peel en Maas, maar ook daarbuiten. En dit alles zonder winstoogmerk, met brede maatschappelijke steun. Ik ben blij dat de stichting een definitieve plek gevonden heeft om dit mooie initiatief tot bloei te laten komen”.


Vragen over ontwikkeling van 'Mariabosch' Geplaatst op: 10-6-2016 21:09

Het voormalige klooster Mariabosch Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft het college van Leudal vragen gesteld voor de ontwikkelingen rond het voormalige klooster Mariabosch in Baexem. Hij stelt dat in de afgelopen jaren veel aandacht is gegeven aan het realiseren van een Samen Zorgenhuis. Hij vervolgt: "Als de berichten van de afgelopen maanden kloppen, is het hoogst onzeker of het Samen Zorgenhuis er zal komen. Partijen zouden zich hebben teruggetrokken." De ontwikkeling van Mariabosch zou naast het Samen Zorgenhuis ook woningbouw voor Baexem inhouden waar in de kern Baexem al vele jaren naar wordt uitgekeken. Wagemans: "Nu die koppeling niet meer aan de orde lijkt, dring ik erop aan dat uw College op korte termijn helderheid geeft en knopen doorhakt zodat de woningbouwplannen voortvarend ter hand kunnen worden genomen. Voortduren van de huidige impasse is na al de jaren van plannenmakerij rond Mariabosch niet wenselijk."


Project Voeding op Basisschool De Kwir Geplaatst op: 10-6-2016 20:51

De kinderen 'aan ' de pizza Neer De leerlingen van groep 1-2 van basisschool De Kwir zijn in het kader van het project Voeding” op bezoek geweest bij pizzeria Aly in Neer. De leerlingen mochten zelf pizza’s bakken en ook opeten. Het was een leerzame en leuke morgen.


Boodschappen online bestellen en snel ophalen Geplaatst op: 9-6-2016 21:08

Afhaalpunt in de winkel voor online bestellingen Regionieuws Goed nieuws voor inwoners van Nederweert en Heythuysen: de Jumbo winkels aan de Kerkstraat in Nederweert en aan de Dorpstraat in Heythuysen openen op dinsdag 14 juni een Pick Up Point voor online bestellingen. Klanten kunnen hun boodschappen eenvoudig bestellen op http://www.Jumbo.com en apps voor smartphone en tablet. Vervolgens kan de bestelling eenvoudig en snel worden opgehaald bij het speciale afhaalpunt in een van de winkels. Stan Heerschap, ondernemer van de beide Jumbo winkels binnen de Heerschap Groep, kijkt ernaar uit om klanten kennis te laten maken met de nieuwe service: “Bij alles wat we doen, staat de klant centraal. Met het Pick Up Point komen we tegemoet aan de wens van onze klanten om overal en op elk moment boodschappen te kunnen doen. Of dit nu in de winkel of online is.” De Pick Up Points zijn van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur geopend. Op zaterdag zijn de afhaalpunten van 10.00 tot 20.00 uur geopend.


Bekroning kwaliteit Laurentius Ziekenhuis Geplaatst op: 9-6-2016 19:26

Kees van Dun directeur NIAZ, Peter Sanders kwaliteitsfunctionaris en Marja Weijers, voorzitterRegionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond vindt veilig werken en het leveren van goede kwaliteit belangrijk. Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) controleert iedere vier jaar of het ziekenhuis aan alle geldende kwaliteitsnormen voldoet. Deze week kreeg het ziekenhuis bericht dat de accreditatie, NIAZ- Qmentum, weer behaald is. Bijzonder daarbij was dat het Laurentius het eerste ziekenhuis is dat deze heraccreditatie krijgt toegekend zonder verdere opmerkingen of verbeterpunten. Donderdag werd het certificaat officieel overhandigd. In april hebben zes auditoren van het NIAZ in het ziekenhuis de kwaliteit van zorg en dienstverlening getoetst door middel van zogenaamde traceraudits. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt leidend. Medewerkers werden aangesproken op de werkvloer en ook patiënten werden bevraagd over de verleende zorg. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg. Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur: “Kwaliteit heeft de aandacht van iedereen die binnen Laurentius werkt. We zijn erg trots."


Tanja Clercx verlaat RTV Roermond Geplaatst op: 9-6-2016 19:00

Tanja Clerx. Foto: RTV Roermond Regionieuws Directeur Tanja Clercx van RTV Roermond verlaat per 1 september omroep RTV Roermond. Clercx was part-time in dienst van RTV Roermond. Zij gaat zich meer richten op haar eigen bedrijven CMC Marketing en CMC Media, waarin de afgelopen periode de opdrachten sterk zijn toegenomen. In 2011 begon Clercx na een carrière van 12 jaar bij de regionale zender L1 bij, destijds, Omroep Vox. In datzelfde jaar werd de omroep omgedoopt naar RTV Roermond. De omroep onder haar leiding naar een professionele vrijwilligersorganisatie. Tanja Clercx: “Met dagelijkse actualiteiten hebben we ons met RTV Roermond de afgelopen vijf jaar een goede marktpositie verworven in de regio Roermond en Beesel. Ik ben trots op hetgeen wij hebben bereikt, vooral door de tomeloze inzet van vrijwilligers en een actief bestuur. Ik wens iedereen van RTV Roermond veel succes de komende jaren.” Haar taken worden door de medewerkers en bestuursleden overgenomen. Een vacature is inmiddels uitgezet, zodat het bestuur verwacht na de zomer de opvolger bekend te kunnen maken.


Nieuwe gras voor Jong Nederland Neer Geplaatst op: 7-6-2016 19:21

De nieuwe grasmat van 'Hendriks' bij het patronaat in NeerNeer Na ruim 30 jaar spelen, sporten, kamperen, rennen, rollen, klimmen, waren de kinderen en leiding van Jong Nederland Neer toe aan nieuw gras voor hun club gebouw het Patronaat in Neer. Hendriks Graszoden uit Heythuysen, was bereid de helpende hand uit te steken. Een aantal weken geleden heeft de leiding van Jong Nederland de voorbereidingen getroffen en begin mei zijn 1255 rolletjes graszoden uitgerold. Het resultaat mag er zijn: een prachtige grasmat dankzij Hendriks Graszoden. Inmiddels hebben de kinderen weer gebruik kunnen maken van dit nieuwe grasveld.


Verbouwing Ellenhof tot woningen? Geplaatst op: 6-6-2016 21:16

Het 'oude'  Ellenhof in Ell Ell In februari 2016 was de financiering voor de inrichting van BMV Ell rond. Sindsdien wordt er, tot dat de BMV Ell definitief in gebruik wordt genomen, langzaam afscheid genomen van Ellenhof. Een definitieve nieuwe functie voor Ellenhof is tot op heden nog niet bekend. Tegelijkertijd is er in Ell al jaren de grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen, zowel onder jongeren als ouderen. Deze behoefte werd in verschillende bijeenkomsten en gehouden enquêtes herhaaldelijk uitgesproken. Sinds een aantal maanden zijn een afvaardiging namens Dorpsraad Ell en de jongeren van Ell dan ook in gesprek met woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente Leudal. In deze gesprekken heeft de werkgroep, in het kader van co-creatie, het probleem aangekaart en meegedacht over eventuele oplossingen. Met een leegstaand Ellenhof in het vooruitzicht werd het idee geopperd om in dit pand (huur)woningen te realiseren. Zowel de gemeente Leudal als woningcorporatie Wonen Limburg zijn hier zeer positief over.
Philharmonie zuidnederland komt naar Beegden

De philharmonie zuidnederland  De philharmonie zuidnederland doet Midden- Limburg aan tijdens de HaFatour en wel op zaterdag 25 juni. De Beegdense Sint Martinuskerk fungeert als concertruimte voor het symfonieorkest dat deze avond onder leiding staat van Jan Cober, sinds kort drager van de Provinciale Erepenning. Harmonie Crescendo opent het “Concerto Mediterraneo”: een avond vol licht klassieke en Zuid-Europese werken. Een bijzondere optreden wordt gegeven door een blaaskwintet bestaande uit winnaars van de LBM Finale Jonge Solisten onder begeleiding van de philharmonie zuidnederland. Verder verlenen twee bekende Limburgse vocalisten hun medewerking aan het Galaconcert: bariton Sef Thissen (o.a. Viva Classic Live en El Rey) en sopraan Margriet Laumen-Schlössels (o.a. Opera Krefeld-Mönchengladbach). Een bijzondere optreden wordt gegeven door een blaaskwintet bestaande uit winnaars van de LBM Finale Jonge Solisten met begeleiding van de philharmonie zuidnederland. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €15,00 en zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Delissen, ATEP, in Beegden en via http://www.crescendo-beegden.nl


Bigband Boesten houdt tweedaags muziekfestijn

Bigband Boesten organiseert voor de derde keer het Internationaal Bigband Festival in Roermond op het Kloosterwandplein. Deze derde editie wordt een tweedaags muziekfeest met op zaterdagmorgen een masterclass ‘spelen in een bigband’. ’s Avonds is een optreden van een talentvol jeugdig Cello- kwintet, gevolgd door een ‘Tribute to Swing’, met ruim 100 muzikanten op de bühne. Op zondag 26 juni krijgt Roermond vijf fantastische Bigbands op een rij te horen. Het gehele programma is gratis toegankelijk. Info: http://www.facebook.nl/bigbandboesten


40ste Kasteelfeesten in Grathem

Impressie Kasteelfeest Op zaterdag 25 juni van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 26 juni van 10.00 tot 18.00 uur zijn op kasteel 'Groot Buggenum' aan de Loorderstraat 3 in Grathem de jaarlijkse Kasteelfeesten. De entree is € 6,00; kinderen van 5 tot en met 12 jaar € 3,00. Parkeren is gratis. Er exposeren 12 kunstenaars in de schitterende, parkachtige tuin en het kasteel is in zijn geheel toegankelijk ter bezichtiging. Er zijn diverse activiteiten in en rond het kasteel. Behalve beeldhouwwerk is er onder andere glas- kunst, metaalsculpturen, diverse vormen van keramiek, koperen wandobjecten, brons, klei, raku stoken en de pottenbakker draaischijf. Op zondag zijn er levende standbeelden en op het terras is beide dagen doorlopend live muziek.


Recreatieve fietstocht in Thorn

Zondag 26 juni Het Damescomité van Harmonie St. Michaël organi- seert zondag 26 juni een recreatieve fietstocht in de omgeving van Thorn. Inschrijven tussen 14.00 en 15.00 uur bij café d’n Ingel, Schoolstraat 20 in Thorn. Men krijgt bij de start een deelnemerskaart en een routebeschrijving. De kosten bedragen € 2,50 per persoon; kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee. Dit bedrag dient bij het inschrijven betaald te worden, de inschrijfkaart dient tevens als lot. Deelnemers kunnen in hun eigen tempo fietsen en onderweg is er gezorgd voor een rustplaats/stempel- post. Er is voldoende parkeergelegenheid voor eventuele fietsers die met de auto komen. De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door.


Expositie keramiek en schilderijen

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni exposeren enkele dames keramiek en schilderijen in de mooie tuin van de familie Bovend'Eerdt. De tuin ligt aan de Leveroyseheideweg 18 in Leveroy. Deze expositie is beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.


De Broekmolen is weer open voor belangstellenden

De molenstenen De afgelopen maanden is door enkele vrijwilligers de Broekmolen in Stramproy opgeknapt en weer maalvaardig gemaakt. Deze onderslag watermolen uit 1738 met 3 koppels maalstenen heeft tot midden van de jaren 50 van de vorige eeuw dienst gedaan als graanmolen. Ze ligt aan de Abeek in een prachtig natuurgebied aan de Grensweg 8 te Stramproy. Op de 2e woensdag en de 4e zondag van de maand is de molen te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur en verder voor groepen op afspraak. Meer informatie: http://www.broekmolen.nl .


Kofferbakmarkt in Heythuysen

Mannenkoor De Leudalzangers organiseert zondag 26 juni weer de maandelijkse kofferbakmarkt op het terrein achter Machinehandel Frank Coolen aan de Biesstraat 57 (Provinciale weg) in Heythuysen. De markt is voor het publiek open van 09.00 tot 15.30 uur. Entree € 1,00 per persoon. Verkopers moeten inschrijven via: http://www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl


Verrassende Veentocht in De Groote Peel

Op excursie in de Groote Peel Foto: Marijke Vaes-SchroënZondag 26 juni om 13.00 uur start een Verrassende Veentocht bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospeldijk. De excursie onder leiding van een Peelgids is ongeveer 10 kilometer lang en duurt ongeveer 3 uur. Deelname kost € 10,00 per persoon, inclusief koffie en vlaai. Reserveren via: http://www.staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht Zorg voor stevige, waterdichte schoenen. Elk seizoen is anders en elke wandeling ontdek je dus weer andere planten en dieren. In de zomer kun je genieten van de vele vlinders en libellen. In De Peel komen bijzondere soorten voor zoals het spiegeldikkopje, de phegeavlinder, de noordse- en de venwitsnuitlibel.


Tweedehands fietsenmarkt in Kelpen

Zondag 26 juni Zondag 26 juni organiseert fanfare St.Liduina Kelpen- Oler een tweedehands fietsenbeurs op de speelplaats van de Basisschool aan de Kerkstraat te Kelpen-Oler. Aanvang 10.00 uur. Einde 14.30 uur. De toegang is gratis. Er worden honderden tweedehands fietsen aangeboden van diverse merken, tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Er zijn fietsen speciaal voor studenten, stations- parking, stappen; maar ook E-bikes, oma- kinder- en sportfietsen, racekarretjes, driewielers en city-bikes. Deze fietsen zijn onder andere afkomstig van bijna alle fietsenhandelaren uit de regio. Voor het te koop aanbieden van uw eigen fiets kunt u al terecht vanaf 08.30 uur. Voor inlichtingen: Henk Raemakers: 06-474 342 48.


Vrolijke kinderband op het Peelpodium

Reintje & haar Voskes Foto: Marijke Vaes-SchroënOp zondag 26 juni speelt Reintje & haar Voskes, een kinderband uit Nederweert, vrolijke kinderliedjes bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospeldijk. De voorstellingen in het overdekt Amfi- theater zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt gespeeld in twee sets met een optreden om 13.30 en 15.00 uur. Reserveren is niet mogelijk en vol is vol. Entree is een vrijwillige bijdrage. Uw gift komt ten goede aan de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium. De Nederweerter muzikanten van Reintje spelen en zingen vol overgave liedjes uit het repertoire van Urbanus, Dirk Scheele en Cowboy Billy Boem. Meezingen van het publiek is daarbij niet alleen gewenst, het is zelfs een voorwaarde om de voor- stelling bij te mogen wonen. Ook voor ouders. Meer informatie:www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium


Music & Friends door Muziekplein

Zondag 26 juni in Neer Op zondag 26 juni is Music & Friends om 11.00 uur op het kerkplein bij Café ’t Roadhoes in Neer. Bij slecht weer in Gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer. De toegang is gratis. Percussiegroep Zinvol Geweld, Music Home en Fan- fare De Eendracht als onderdeel van Muziekplein maken samen met de muziekvrienden van Fanfare Excelsior uit Buggenum, zomerse muziek. Voor meer informatie: http://www.muziekplein.eu


Leudalbosloop Heythuysen

Zondag 26 juni vindt in de bossen bij Restaurant de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen een door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur: start Bishop Shorttrack (1 km jeugdloop). Om 10.00 uur: start Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van AL gratis. Meer info: 0475-493 857 of www.atletiekleudal.nl


Een dag wandelen in en rondom Beesel

Zondag 26 juni Foto: Wiel AelenOp zondag 26 juni houdt IVN afdeling Roermond e.o. van 10.00 tot 16.00 uur een ongeveer 14 km lange excursie/wandeling rondom het ‘Drakedörp’ Beesel. Startpunt is de Markt in Beesel. Gidsen: Leo Koster en Michiel Stemkens. Kosten: Voor IVN-leden gratis; voor niet-IVN leden € 2,50. Onderweg zal een pauze ingelast worden. Iedereen wandelt mee voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.


Kofferbakverkoop bij Annamolen Keent

Heeft u nog gebruikte spullen thuis in de garage, kelder of op zolder staan waar u vanaf wil? Doe dan mee aan de kofferbakverkoop op zondag 26 juni bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert. Verkoop de spulletjes die misschien toch nog wat euro’s voor u in het laatje brengen. De kofferbakverkoop duurt van 9.00 tot 15.00 uur. Inschrijven is nog mogelijk: www.molenmarathon.wordpress.com/kofferbakverk oop


Toon Hermans Huis Tussenstop wielrenners

Op zaterdag 25 juni verwelkomt het Toon Hermans Huis Roermond een 65-tal wielrenners uit Weert en Venlo, met een lunch. Op initiatief van het Toon Hermans Huis Venlo fietsen 11 jongeren met hun begeleiders de 6e editie van de 11 van Venlo, een tocht van 111 kilometer. Het team van het Toon Hermans Huis Weert bestaat uit ruim 30 deelnemers die de 4e editie van de Jan Caristocht fietsen. Onder hen een groot aantal Toon's Toppers, die in training zijn voor de beklimming van de Mont Ventoux op 1 en 2 september 2016. Deze twee teams ontmoeten elkaar voor de lunch tussen 12.30 en 13.00 uur in het Toon Hermans Huis Roermond en vervolgen hun tocht tussen 13.30 en 14.00 uur. De lunch wordt aangeboden door Kiwanis Roermond Ook de buren van het Toon Hermans Huis Roermond ondersteunen het initiatief en stellen parkeergelegenheid voor auto's en fietsen beschikbaar.


Vierentwintig uur draaien voor het goede doel

De molenaars zijn er klaar voor Molenmarathon Drejje van Drej wis Drej wordt gehouden op de Sint Annamolen aan de Keenterstraat 1 in Weert van zaterdag 25 juni 15.00 uur tot zondag 26 juni 15.00 uur. Tijdens de marathon worden verschillende activiteiten bij de molen georganiseerd. Zoals op zaterdag het rijden in een Cabrio Tuk van een Rondje Rond de Molen of een gezellige Molen BBQ. Zaterdags treden in de molen tussen 15.00 en 23.00 uur ook diverse artiesten op. Enkele namen: Von & Ome Wullum, Klink Klaor, Lei Houben, Jan Schroën, Paul Sterk en Frènske Adriaens. Zondags draait dj Paul Peek in de molen en wordt op een terrein tegenover de molen bovendien de kofferbakverkoop, kleedjesmarkt en buurtmarkt georganiseerd samen met buurtvereniging De Molenhoek. De opbrengst van alle activiteiten komt ten goede van de Stichting OntspanWater accommodatie. Voor info over Stichting OntspanWater zie: http://www.ontspanwater.nl


Parkinson: de kracht van breinstimulatie en dans

Dinsdag 5 juli organiseert ParkinsonNet Weert een informatiebijeenkomst voor mensen met Parkinson en hun naasten. Deze vindt plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijf- formulier op http://www.sjgweert.nl (zie Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495–572 205. Een neuroloog, klinisch neuropsycholoog en Parkin- sonverpleegkundige uit het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) belichten de mogelijkheden van ‘Deep Brain Stimulation’ (DBS). Een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. Hierdoor worden specifieke symptomen van Parkinson onderdrukt, waardoor klachten afnemen of worden opgeheven. Men krijgt informatie over ‘Dance for Health’. Wie Parkinson heeft krijgt het advies om zoveel mogelijk te bewegen. Dans for Health biedt danslessen aan die specifiek zijn afgestemd op mensen met Parkinson. Er is een ervaringsdeskundige aanwezig.


Versleten heup of knie, ben ik aan een prothese toe

Op woensdag 13 juli organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst: Versleten heup of knie, ben ik aan een prothese toe. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via http://www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495–572 205. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over de 'versleten' knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode.


Concert Clarinet Choir Weert in Kiosk Roermond

Het Clarinet Choir Weert Het Clarinet Choir Weert (CCW) treedt op in Roermond op zaterdag 25 juni van 14.30 tot 16.00 uur. Het concert vindt plaats in de Kiosk op het Munsterplein onder leiding van oprichter John van Peij uit Maasbracht. De entree is gratis. Informatie: http://www.clarinetchoirweert.nl Dit Weerter klarinetensemble, onderdeel van RICK in Weert, viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Het CCW bestaat uit zo’n 20 klarinettisten en 2 slagwerkers en speelt een heel scala aan stijlen, variërend van mars- muziek tot funk, blues, Keltische, Afrikaanse en klassiek symfonische muziek.


Seizoensafsluiting Alzheimer Café Leudal

Theatervoorstelling Pythia Winia Dinsdag 28 juni sluit het Alzheimer café haar seizoen af met de theatervoorstelling van Pythia Winia. De theatervoorstelling 'Oploskoffie' gaat over dementie en wat dit met drie generaties in een familie doet. De voorstelling is doorspekt met humor én een groeiende zwarte rand. Recht uit het hart en als ‘ervaringsdeskundige’ Alle belangstellenden zijn welkom in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen . Toegang is gratis. Zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het programma zal starten om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.


Grote boekenverkoop bij Bibliocenter Weert

Snuffelen tussen de afgeschreven boeken Zaterdag 25 en zondag 26 juni verkoopt Bibliocenter, Wilhelminasingel 250 in Weert haar afgeschreven boeken. Er zijn romans, dvd’s, tijdschriften, lees- boeken, strips en informatieve boeken te koop voor zowel jeugd als volwassenen. De prijzen variëren vanaf € 0,50. De verkoop start zaterdag om 09.30 en duurt tot 17.00 uur. Op zondag is de verkoop ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur. Bibliocenter heeft de afgelopen maanden de kasten opgeruimd. Er is voor iedereen wel wat te vinden. Voor een klein prijsje tik je misschien net dat ene boek op de kop waar je al jaren naar op zoek bent. Iedereen is van harte welkom om te komen snuffelen tussen de afgeschreven boeken.


Filmhuis Leudal Roggel

Fragment uit The Revenant Het Filmhuis Leudal (Businesscentrum Leudal, Markt 6, Roggel) vertoont op maandag 27 juni vanaf 20.00 uur de laatste film van dit seizoen: de opzien- barende spektakelfilm The Revenant. Een film van Alejandro Gonzalez Inarritu, met Leonardo DiCaprio in een opzienbarende rol als pels- jager die door een woedende beer bijna letterlijk verscheurd dreigt te worden. Zie ook: http://www.filmhuisleudal.nl


Zondag 26 juni Nautisch Leudal in Neer

Een spectaculair onderdeel: waterskiën Op zondag 26 juni vindt voor het tweede jaar op rij Nautisch Leudal plaats, een uniek waterevenement bij de jachthaven in Neer. Het start om 11.00 uur op het kerkplein in Neer met Music & Friends, een bijzonder zondagochtendconcert verzorgd door Fanfare Eendracht. Aansluitend is er een havenfestijn in de nieuw ingerichte jachthaven van Neer. Die dag zullen er verschillende demonstraties gegeven worden (reddend zwemmen, waterskiën, zeilen door de jeugd van Neer, duiken in een duiktank). Gedurende de middag zijn er rondvaarten over de Maas. En natuurlijk live muziek op het speciaal voor deze gelegenheid ingerichte terras met prachtig uitzicht op de nieuwe jachthaven. Alle activiteiten van Nautisch Leudal zijn gratis. Nautisch Leudal is een onderdeel van Maasplassen Nautique dat op 25 en 26 juni plaats vindt.


Klussers gezocht voor Plattelandshoés

Panningen Na het besluit van B&W van de gemeente Peel en Maas om de stichting Plattelandshoés een lening van € 223.000,- toe te kennen, wordt het tijd om de voorbereidingen voor de renovatie van het pand Konginnelaan 4 te Panningen ter hand te nemen. Het bestuur van het Plattelandshoés is daarom op zoek naar vrijwilligers die hen daarbij willen helpen. Op de eerste plaats zoeken we mensen die de armen uit de mouwen willen steken. Je hoeft niet perse vakman te zijn, want in de voorbereidingsfase is het vooral een kwestie van afbreken en opruimen. M.a.w. iedereen kan dat en vooral "Vele handen maken licht werk". Vind je het leuk om een morgen, een middag, of misschien wel een hele dag of meer dagen mee te helpen, neem dan contact op met: Jac Janssen ( jjpm.janssen30@gmail.com) of 06-514 961 40.