Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Promotie Europees Schutterstreffen 2018 Geplaatst op: 30-7-2016 21:02

De schietboom met de 'bölkes' Regionieuws Zondag 24 juli stond Toverland in Sevenum in het teken van de Limburgse Cultuurdag. De gehele dag waren dansgroepen, fanfares, harmonieën, schutterijen en producenten van streek- en Limburgse producten in het pretpark aanwezig om de Limburgse Cultuur te promoten. Vijf Leudalse schutterijen St. Petrus Roggel, St. Aldegundis Buggenum, St. Severinus Grathem, St. Martinus Horn en St. Sebastianus Neer presenteerden zich als organisatoren van het Europese Schutterstreffen dat op 17, 18 en 19 augustus 2018 in de gemeente Leudal plaatsvindt. De bezoekers hebben de schutterswereld leren kennen door de demonstraties van exercities en muzikale optredens. Ze hebben zelf kunnen ervaren wat een schutter moet doen om de bölkes af te schieten op de speciaal daarvoor ingerichte schietstand. Naast de demonstraties heeft het publiek in de promotiestand informatie gekregen over het unieke evenement dat in 2018 plaatsvindt.


Reactie van Ronduit Open op rapport Rekenkamer Geplaatst op: 29-7-2016 21:53

De raadszaal van Leudal Leudal Onlangs verscheen het rapport van de Rekenkamer Leudal over het intern functioneren van de gemeente. Jordi Custers van de fractie Ronduit Open reageert hierop in een persbericht: "Commotie alom, maar voor Ronduit Open weinig nieuws. De afgelopen jaren heeft Ronduit Open hieraan herhaaldelijk aandacht besteed en dat werd ons niet in dank afgenomen. Ronduit Open herkent de kritische punten uit het rapport. Voorbeelden zijn ambtenaren die hun eigen eiland gecreëerd hebben en onvoldoende sturing vanuit college en management." "Verder slechte informatievoorziening en een kloof tussen raad, college en ambtenaren. Na bijna tien jaar Leudal en een hoop investeringen blijken dit soort essentiële zaken nog niet op orde. Dit alles is maar op een manier op te lossen, namelijk door het probleem daadwerkelijk aan te pakken en niet te blijven hangen in het verleden." Jordi Custers va Ronduit Open vervolgt: "Het probleem gaat niet alleen de ambtelijke organisatie van de gemeente aan maar ook de politiek van Leudal. De afgelopen maanden is er al flinke vooruitgang geboekt."


Renovatie RCG aan de Pollartstraat voltooid Geplaatst op: 29-7-2016 21:26

RCG de Pollart aan het Munsterplein Regionieuws Een dik jaar na de verhuizing naar hun tijdelijke huisvesting in Ursula en Binnenhof, keren 72 bewoners terug naar het totaal gerenoveerde RCG aan de Pollartstraat in Roermond. Dankzij de volledige renovatie voldoet het gebouw ‘De Pollart’ – onderdeel van Zorgcentrum Proteion RCG - weer helemaal aan de behoeften van de bewoners en is het klaar voor de zorg van de toekomst. Toen de eerste plannen voor de renovatie gemaakt werden, was de verwachting dat De Pollart van een intramurale zorginstelling een ‘wonen met zorg- complex’ zou worden. Helen Aarts, locatiemanager: “Door de ontwikkelingen in de zorg zien we echter dat mensen langer thuis blijven wonen. Als ze naar ons komen, is de zorgbehoefte vaak veel groter dan in het verleden. Vooralsnog wordt het gebouw daarom volledig ingezet voor intramurale zorg. De verwachting is dat dit op termijn wijzigt naar zelfstandig wonen met zorg, waarbij mensen zelf een appartement huren.”


Nieuwe directeur Toon Hermans Huis Roermond Geplaatst op: 27-7-2016 14:57

Ontmoeten... Regionieuws Het Toon Hermans Huis Roermond is op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige directeur, Anita Janssen, heeft aangegeven haar carrière elders voort te willen zetten. De nieuwe directeur wordt het boegbeeld van het Toon Hermans Huis Roermond en zal leiding geven aan een vrijwilligersorganisatie van bijna 60 personen. Het Toon Hermans Huis Roermond is op zoek naar een bevlogen kandidaat die wederom vanuit oprechte betrokkenheid bereid is net dat stapje extra te zetten, dat nodig is om van het Toon Hermans Huis Roermond een groot succes te maken.


D66: raad en college met Rekenkamer in gesprek Geplaatst op: 27-7-2016 10:18

 Leudal De fractie van D66 Leudal heeft kennisgenomen van het rapport van de Rekenkamer over de opvolging van aanbevelingen in de periode 2008 t/m 2015. Volgens D66 is dit een analytisch sterk rapport, dat de vinger op de zere plek legt. Het college van B en W herkent zich evenwel niet in een groot deel van het rapport en wil met de Rekenkamer in gesprek hierover. Volgens D66 moet niet alleen het college, maar ook en vooral de gemeenteraad van Leudal nu met de Rekenkamer in gesprek gaan. D66 dient daartoe een voorstel in tijdens de extra raadsvergadering van 2 augustus. Dat het college in een eerste reactie aangeeft zich niet in een groot deel van het rapport te herkennen, is volgens D66 opmerkelijk, maar niet onmogelijk. Echter, D66 heeft moeite met het feit dat het college nu alleen met de Rekenkamer in gesprek gaat. Afdelingsvoorzitter Leo Schouten licht toe: "De Rekenkamer is een door de gemeenteraad ingesteld en benoemd orgaan. De raad van Leudal zou dus ook direct bij die gesprekken aan tafel moeten komen. En uiteraard bevat het rapport ook voor de gemeenteraad voldoende leerpunten."


Reactie B & W op rapport Rekenkamer Leudal Geplaatst op: 25-7-2016 17:32

De raadszaal van Leudal Leudal Het College van B & W van Leudal heeft gereageerd op het rapport dat de Rekenkamer afgelopen week aan de gemeenteraad van Leudal overhandigde en schrijft onder andere: "Het college kan zich na het lezen van het rapport niet aan de indruk onttrekken dat de conclusies en aanbevelingen meer een weergave zijn van een opvatting van de Rekenkamer, dan een objectivering op basis van onderzoek. Er staan diverse aannames in het rapport die het college niet kan herleiden tot feiten. Hierover gaat het college het gesprek aan met de Rekenkamer." Het college vervolgt: “Verhoudingen tussen gemeente en gemeenschap veranderen. De gemeente wordt steeds meer de stimulerende en faciliterende partner. Dat vraagt om een cultuuromslag, een andere manier van denken en doen. Een statisch onderzoeksrapport is hiervoor niet de drijfveer, de dynamiek in onze kernen wel.” De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar gemeentelijk beleid. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek geeft zij aanbevelingen en adviezen aan de gemeenteraad; die bepaalt wat zij met dit onderzoek doet.


Jachthaven en camperplaats gereed Geplaatst op: 22-7-2016 21:49

Hanssum in Neer. Foto: Har van Knippenberg Neer In het kader van het vernieuwen van het Havenfront Hanssum in Neer is de jachthaven opnieuw ingericht en is er een aanvang gemaakt met de dijkversterking. Na enige vertraging door de hoge stand van de Maas en de overvloedige regenval is onlangs de nieuwe jachthaven en de compleet nieuw aangelegde camperplaats gereedgekomen. Vanaf deze plek heeft men een weids uitzicht over de Maas en omgeving.


Uitreiking cerificaten aan bijstandsgerechtigden Geplaatst op: 21-7-2016 21:27

Roland Janssen, wethouder Richard Verheul,  de drie geslaagden en Jacques Stoop (Leudal)Leudal Op donderdag 21 juli reikte wethouder sociaal domein Richard Verheul van de gemeente Leudal het DAV1 en VCA certificaat uit aan de drie geslaagde kandidaten uit de gemeente Leudal. Het traject, opgezet door Janssen Jobs personeelsdiensten uit Horn en Peoples Choice Jobcoaching, omvatte de opleiding tot Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) en een veiligheids- training (VCA). In het kader van de Participatiewet hebben naast de gemeente Leudal ook de gemeenten Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen deelgenomen aan dit traject Het doel van het project is een aantal bijstandsgerechtigden door middel van scholing op te leiden naar een kansrijk beroep. "Dankzij de vele inspanningen van Janssen Jobs onder leiding van directeur Roland Janssen en Peoples Choice mag dit traject als geslaagd bestempeld worden", aldus wethouder Verheul. Bijna 70 % van de geslaagden hebben inmiddels een baan in de asbestsanering.


Start hoogveenherstelprojecten Geplaatst op: 20-7-2016 21:03

Knuppelbrug in de Groote Peel. Foto: Marijke Vaes-Schroën, StaatsbosbeheerRegionieuws De uitvoering van de hoogveenherstelprojecten Life+ Groote Peel (Noord-Brabant en Limburg) en Life+ project Mariapeel (Limburg) is onlangs gestart. In deze provinciegrens-overschrijdende projecten werkt een groot aantal partijen samen, waaronder de provincies Noord-Brabant en Limburg, het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te herstellen is het belangrijk om een stabiel waterpeil te krijgen in de natuurgebieden. Op vrijdag 22 juli is een feestelijke startbijeen- komst in Buitencentrum De Pelen in Ospel. De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) en zijn Limburgse collega Patrick van der Broeck (Natuur) zijn hierbij aanwezig. Er vindt onder andere de ondertekening van de Bestuursovereenkomst en Samenwerkings- overeenkomst plaats. Ook zal het projectbord Life+ Groote Peel worden onthuld.


VVV Midden-Limburg breidt gidsenteam in Thorn uit Geplaatst op: 20-7-2016 13:57

Het gidsenteam Thorn Thorn Op maandag 18 juli zijn vier VVV-gidsen geïnstalleerd die de rondleidingen in Thorn gaan verzorgen. Zij ontvingen uit handen van wethouder Jessie Palmen van de gemeente Maasgouw een certificaat. Giel Polman, directeur van VVV Midden- Limburg, overhandigde de nieuwe gidsen de officiële VVV naambadge. De ceremonie vond plaats in het Cultuurhuis in Thorn. De nieuwe gidsen hebben gestudeerd op alle aspecten van de geschiedenis van Thorn voor hun nieuwe, vrijwillige functie. De cursisten zijn opgeleid door drs. Jac. Forschelen. Naast de theorie werd tijdens twee praktijklessen een rondleiding gemaakt in de Abdijkerk, het museum Land van Thorn en door het historische centrum van Thorn. De nieuwe gidsen gaan het bestaande gidsenteam van VVV Midden-Limburg in Thorn versterken en gaan zorg dragen voor de VVV-rondleidingen in Thorn. Met de komst van de nieuwe gidsen telt het gidsenteam van VVV Midden-Limburg 84 (stads) gidsen.


Geslaagd gouden jubileum TV Wimbledonck Geplaatst op: 19-7-2016 20:42

Een collage van de kunstwerkjes van de Junioren Roggel Tennisvereniging TV Wimbledonck in Roggel vierde haar 50-jarig bestaan met een feestweekend van 15 tot en met 17 juli. Het begon op vrijdag met een toernooi voor 60+ leden en de onthulling van de kunstwerkjes gemaakt door de eigen junioren onder leiding van Mariska Lahaije. Zaterdag was de Reünie met veel verrassende ontmoetingen en 's avonds was er een feestavond. Op zondag namen 20 koppels deel aan het Invitatietoernooi voor 18+ leden met introducé. Gedurende het geslaagde weekend werd intensief gebruik gemaakt van de 'snelheidsmeter'.


Nieuwe kinderafdeling in Laurentius Ziekenhuis Geplaatst op: 19-7-2016 19:14

Patiëntje Amira knipt het blauw roze lint door  en opent de nieuwe afdelingRegionieuws Dinsdag 19 juli was het een bijzondere dag voor de jongste patiënten in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Zij verhuisden naar de nieuwe kinderafdeling binnen het ziekenhuis en voor ieder patiëntje wachtte een cadeautje bij aankomst op de nieuwe kamer. De kinderafdeling gaat deel uitmaken van het Moeder & Kind Centrum. Hier wordt in een compleet gerenoveerd deel van het ziekenhuis alle zorg voor (aanstaande) moeders, baby’s en kinderen samengebracht. In tegenstelling tot de oude situatie zijn er op de nieuwe afdeling voornamelijk eenpersoonskamers voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Iedere kamer is voorzien van een eigen toilet en douche. Voor ouders en verzorgers is het mogelijk om dag en nacht bij hun kind te zijn. Het Moeder & Kind Centrum is compleet zodra ook de verloskundige zorg naar de nieuwe locatie gaat. Dit zal naar verwachting medio augustus gebeuren. Voor geïnteresseerden wordt op zaterdag 1 oktober een open dag gehouden.


Baekspringe en touwtrékke groot succes Geplaatst op: 18-7-2016 21:13

Jeudige toeschouwers aan rand van de beek. Foto: Fred WaegemansNeer Zondag 17 juli vond het Baekspringe en touwtrékke in en om de enige echte Naerse Baekspringlocatie, de Naerbaek bij Spuitjes plaats. Onder ideale weersomstandigheden heeft dit Neerse evenement plaatsgevonden. Vele toeschouwers waren aanwezig om te zien hoe de meeste deelnemers tijdens het springen in plaats van de overkant, het water kozen om te landen. Tijdens het touwtrekken werden, vooral bij de damesteams, alle 'middelen' gebruikt om ook maar van de andere ploeg te kunnen winnen.


Bezoek Mobiele Vastelaoves Ambassade succes Geplaatst op: 17-7-2016 21:22

Loco burgemeester Arno Walraven en de  delegatie van de drie vastelaovesverenigingenLeudal De Mobiele Vastelaoves Ambassade van De 3-kes bezocht zaterdag 16 juli de gemeente Leudal. Omstreeks 14.00 uur begon de Roadshow op de Dorpstraat in Heythuysen. Na het openingswoord door loco burgemeester Arno Walraven werd de ‘Laeve de 3!-vlag’ door hem in de top gehesen. Daarnaast waren er delegaties van de Plekploasters uit Baexem, De Kwakkert uit Heythuysen en de Sjansemaekers uit Roggel present. Alle aanwezigen mochten meedoen aan het ‘Limburgs Vastelaoves Dartspel’. Geert Pouwels van Vastelaovesvereniging de Kwakkert gooide zijn pijl op 0,5 cm van de roos (Blerick). Er is dus een nieuwe nummer 1. Verder werd er gesproken met voorbijgangers en winkelend publiek. Vanzelfsprekend werd het speciale Laeve de 3!-leed van W-Dreej ook ten gehore gebracht. Meer informatie op http://www.bcltreffen 2106.nl


BS Antonius neemt afscheid van groep 8 Geplaatst op: 16-7-2016 21:53

De twee schoolverlaters Kéo en Tessy  Buggenum Totaal twee leerlingen in groep 8 die de school verlaten, waar zie je dat tegenwoordig nog? Op Basisschool Antonius in Buggenum is dit. Twee weken geleden gingen Kéo en Tessy samen met groep 7 (in totaal 5 leerlingen) op kamp. Samen met meester Menno Hovens en twee logeerjuffen, ondernamen ze elke dag spectaculaire dingen en bleven ze ’s avonds slapen op een wel heel bijzondere locatie: op school. Op donderdag 14 juli werd uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van groep 8. Samen met hun ouders kwamen Kéo en Tessy naar school voor een heus diner. Met een oud volkswagenbusje van de Rabobank werden de kinderen thuis opgehaald en gingen ze via de rode loper naar binnen. In elk klaslokaal werd een gang van het diner genuttigd en werd nagepraat over hoe het allemaal was geweest. Dit diner hadden de kinderen overdag samen met juf Linda bereid. Het plaatje was compleet; een zeer geslaagd afscheid waar nog lang over nagepraat zal worden. Na de zomervakantie zullen Tessv en Kéo starten op Scholengemeenschap St. Ursula in Horn.


Samen werken aan verminderen van file-druk A2 Geplaatst op: 16-7-2016 21:36

De twee bestuurders, Mackus en Geurts (r)  bij het informatiebordRegionieuws Op vrijdag 15 juli hebben gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Hubert Mackus de nieuwe carpoolplaats aan de Randweg West in Nederweert officieel geopend. Dat deden ze door samen een informatiebord te onthullen. De twee bestuurders stimuleren het carpoolen en willen hiermee nastreven dat filedruk vermindert en dat het milieu minder wordt belast. Daarnaast staat verbetering van mobiliteit en de regionale bereikbaarheid hoog in het vaandel. Deze carpoolplaats biedt ruimte aan zo’n 100 carpoolers. Tevens is er een fietsvoorziening op de fiets kunnen stallen. Na een belangenafweging tussen andere potentiële locaties en overleg met bewoners is gekozen voor het braakliggende groengebied tussen de Randweg West en de Laurierstraat in Nederweert. De oude carpoolplaats is vanaf vrijdag 15 juli gesloten. Er mag ook niet meer in de bermen worden geparkeerd. Hier is namelijk het parkeerverbod van kracht. Met borden en flyers zijn en worden de carpoolers hierop gewezen. Na een gewenningsperiode van ongeveer twee weken zal verbaliserend worden opgetreden tegen foutparkeerders.


Cimpress award voor basisschool De Neerakker Geplaatst op: 15-7-2016 17:12

De kinderen ontvingen enthousiast hun prijzen Heythuysen De 27 leerlingen van groep 5/6B van basisschool De Neerakker uit Heythuysen hebben vrijdagmiddag de Cimpress award ontvangen uit handen van Maurice Graef, directeur Sport- Company en Wim Jacobs, directeur Cimpress. De klas had van de bijna dertig inzendingen het creatiefste de KERNgezond poster bewerkt. Als prijs kregen ze een beker en elk kind een sporttas met bidon. Basisschool De Neerakker deed dit schooljaar voor het eerst mee aan het project KERNgezond. Doel is om kinderen bewust te maken van gezond bewegen, gezond gedrag en gezond eten. Dit wordt gedaan door een aantal activiteiten gedurende het schooljaar.


Geen live verslag raadsvergadering Maasgouw Geplaatst op: 14-7-2016 21:09

Publiekscentrum Maasgouw Maasgouw Door een storing bij Ziggo is het helaas niet mogelijk de raadsvergadering van Maasgouw van hedenavond LIVE uit te zenden. De raadsvergadering wordt nu opgenomen en vrijdagavond 15 juli vanaf 19.30 uur geheel uitgezonden. Het van te voren opgenomen tv-programma: 'Op raadsagenda' wordt wel uitgezonden.


Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Munttheater Geplaatst op: 11-7-2016 22:34

Voorzitter Wim Hoogers Regionieuws De Raad van Toezicht van het Munttheater heeft Wim Hoogers benoemd tot nieuwe voorzitter per 1 februari 2017. Hij volgt hiermee Cas Matthijssen op die 12 jaar verbonden is geweest aan het Munttheater en daarmee zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt. Wim Hoogers woont in Weert en is als Chief Financial Officer en statutair bestuurder verbonden aan AZL, een pensioenuitvoeringsorganisatie in Heerlen. Hij is (tevens) lid van de Raad van Toezicht van Lunet Zorg in Eindhoven (ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking).


Start grootschalig programma meten in de zorg Geplaatst op: 11-7-2016 20:50

Meten is weten.  Regionieuws Met het goedkeuren van het project door Provinciale Staten Limburg, is maandag 11 juli het grootschalige ontwikkelingsprogramma Limburg Meet (LIME) op het gebied van meten in de zorg gestart. Met nieuwe en verbeterde meetmethoden kan dure zorg voor mensen met een chronische ziekte verplaatst worden van het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners of zelfs naar de mensen thuis. Bovendien kunnen met deze slimme meetmethoden chronische aandoeningen voorkomen worden en wordt overbodig meten in de zorg gereduceerd.


Nieuw Moeder & Kind Centrum in Laurentius Geplaatst op: 9-7-2016 21:32

Rechts boven de nieuwbouw van het Laurentius ziekenhuis. Foto: website LZRRegionieuws In augustus opent het Laurentius Ziekenhuis in Roermond in een compleet gerenoveerd deel van het ziekenhuis het nieuwe Moeder & Kind Centrum. In dit centrum zijn de kinderafdeling, neonatologie, kraamafdeling en de verloskundige zorg geïntegreerd volgens de principes van de gezinsgerichte zorg. In de gezinsgerichte zorg staan de behoeftes en wensen van het gezin centraal. Er komen eenpersoons kraamsuites en couveusesuites waar de moeder en het kind samen kunnen verblijven. De partner wordt zoveel mogelijk betrokken bij de zorg en kan, indien gewenst, ook in dezelfde kamer overnachten. Door de thuissituaties na te bootsen wordt met professionele ondersteuning de basis gelegd voor een goede band tussen ouders en kind. Op de kinderafdeling van het Moeder & Kind Centrum komen voornamelijk eenpersoonskamers met een eigen toilet en douche waar kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen verblijven. Op deze afdeling is het voor ouders eveneens mogelijk om dag en nacht bij hun kind te zijn. Het Laurentius Ziekenhuis opende begin dit jaar het eerste gedeelte van de nieuwbouw met afdelingen voor de acute medische zorg en de operatiekamers. Het bouwproces voor een tweede gedeelte nieuwbouw start eind 2016. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met de renovatie van de bestaande gebouwen. Naast het Moeder & Kind Centrum wordt er onder andere gewerkt aan een nieuw Hart-Longcentrum dat later dit jaar wordt geopend.


LLTB zwaar teleurgesteld starre houding kabinet Geplaatst op: 9-7-2016 21:20

Natte landerijen Regionieuws De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is zwaar teleurgesteld in de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over de waterschade in Zuidoost-Nederland. Diverse politieke partijen riepen het kabinet op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) in werking te stellen of te komen tot een vergelijkbare oplossing. Staatssecretaris Martijn van Dam voelde hier echter helemaal niets voor en werd hierin gesteund De LLTB blijft in nauw overleg met o.a. ZLTO, provincies en gemeenten bekijken welke vervolgstappen mogelijk genomen kunnen worden.


Mevrouw Aquarius, Ridder Orde Oranje Nassau Geplaatst op: 9-7-2016 21:04

Mevrouw Aquarius en burgemeester Verhoeven Foto: Hans van der BeeleHaelen Op vrijdag 8 juli werd aan mevrouw drs. Cock Aquarius (64) uit Haelen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de versierselen door Arno Verhoeven, burgemeester van Leudal vond plaats in het Forum in Roermond tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van Stichting Zorg aan Zet. Dit werd gevierd met een symposium, tevens het moment waarop mevrouw Cock Aquarius afscheid nam als voorzitter van de Stichting Zorg aan Zet. Mevrouw Aquarius had in het verleden diverse leidinggevende functies zoals directievoorzitter bij Cordaid-Memisa (1997-2000) en voorzitter van de Raad van Bestuur van Gehandicaptenorganisatie Daelzicht in Heel (2000-2010). Sinds 2010 is zij zzp-er (Kula BV). Daarnaast is zij vanaf 2012 lid van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum La Providence en voorzitter van de Raad van Toezicht Abrona. Ook is zij vanaf 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht van Brabant Zorg. Zij verricht en verrichtte op maatschappelijk gebied diverse vrijwilligersactiviteiten.


Ambulancepost Roggel verhuist naar Kelpen Geplaatst op: 9-7-2016 20:11

De ambulances in Midden-Limburg moeten eerder ter plaatse zijn Leudal De ambulancepost die in Roggel aan de Heverstraat is gevestigd, gaat aanstaande woensdag verhuizen naar Kelpen. Dat meldt Dagblad de Limburger. AmbulanceZorg Limburg-Noord hoopt met de verplaatsing de opkomsttijden in Midden-Limburg te verbeteren. Het is wettelijk verplicht dat in minstens 95 procent van de gevallen de hulpdiensten binnen een kwartier na een 112- melding op locatie zijn. Die norm wordt al jaren niet gehaald in Midden-Limburg. Met de verplaatsing van de ambulancepost zou de ambulance sneller ter plaatse moeten kunnen zijn.


St. Johannes en St. Clemens wint OLS 2016 Geplaatst op: 9-7-2016 19:35

Het winnende zestal met  OLS federatie president Ger Koopmans.  Foto: L1Regionieuws Na 12 kavelrondes heeft Schutterij Sint Johannes en Sint Clemens uit Merkelbeek het OLS 2016 in Maasmechelen zaterdagmiddag gewonnen en ging met D’n Um naar huis. Het was een spannende eindstrijd tussen Sint Laurentius uit Bocholt, Sint Michaël uit Thorn en Sint-Johannes en Sint Clemens uit Merkelbeek. Volgend jaar wordt het OLS dus in de gemeente Onderbanken in Zuid- Limburg gehouden. Dertig schutterijen startten zaterdagmorgen met het kavelen. De zon en de wind zorgden ervoor dat de afvallers in een hoog tempo elkaar opvolgden.


Roel Schenk nieuwe directeur RTV Roermond Geplaatst op: 8-7-2016 21:13

Roel Schenk,   Foto: RTV RoermondRegionieuws RTV Roermond, de lokale omroep van Roermond en Beesel, heeft Roel Schenk benoemd als directeur (parttime). Schenk was de afgelopen vijftien jaar werkzaam als communicatieadviseur bij Rabobank Roermond-Echt. Daarvoor was hij actief in meerdere commerciële en journalistieke functies. In zijn nieuwe functie vervangt Schenk de vertrekkende Tanja Clercx die te kennen gaf zich volledig te willen gaan richten op haar eigen ondernemingen. De nieuwe directeur treedt aan op 1 augustus.


Officiële oplevering rivierverruiming Zandmaas Geplaatst op: 7-7-2016 21:28

De Maas Regionieuws Woensdagmiddag 13 juli wordt de oplevering van het rivierverruimingsprogramma Zandmaas gevierd. Ook worden dan de onderzoeksresultaten gepresenteerd over de waterveiligheidsbeleving van de bewoners in het overstroomgebied langs de Maas. Dit vindt plaats bij het Retentiebekken Lateraalkanaal West, nabij Osen 6 in Heel. In 2005 ging de eerste schop de grond in voor het rivierverruimingsprogramma Zandmaas. Er is gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de rivier, het aanleggen van hoogwatergeulen en het inrichten van een retentiegebied. Met deze maatregelen is dit gebied beter beschermd tegen hoogwater. Ook voor bewoners in het gebied zijn het soms ingrijpende veranderingen geweest. Hoe hebben zij dit alles beleefd en hoe beleven zij de verbeterde hoogwaterveiligheid? Dit is onderzocht onder 500 bewoners langs de Maas. De verrassende resultaten van dit publieksonderzoek worden tijdens de opening gepresenteerd. Meer info: http://www.rijkswaterstaat.nl


Geslaagde TOPLeudal bijeenkomst in Hunsel Geplaatst op: 5-7-2016 21:56

Het sorteren van courgettes Leudal Op vrijdag 24 juni vond weer een bijeenkomst van TOP Leudal plaats. Ongeveer vijftig ondernemers en mensen uit de politiek waren aanwezig bij Tuinderij Beegdenhof in Hunsel. Paul Janssen gaf een interessante inkijk in het bedrijf dat zich de grootste courgettekweker van Nederland mag noemen. Uiteraard kregen de aanwezigen ook een rondleiding over het bedrijf met een moderne sorteer- en bewaarloods en een professionele huisvesting voor seizoensarbeiders. Het thema van de netwerkbijeenkomst was het economisch actieprogramma agribusiness Keyport2020. Hans Corsten informeerde de aanwezigen over de transitieopgaven van de sector en de mogelijkheden voor partijen om hieraan invulling te geven. Projectmanager Michel van Lieshout gaf tekst en uitleg over MKB-Sectorplan Limburg. Dit plan ondersteunt en faciliteert ondernemers in het MKB- segment om medewerkers die met ontslag bedreigd worden te herplaatsen in kansrijke beroepen bij nieuwe werkgevers.


Uniek: vijf generaties in Hunsel Geplaatst op: 5-7-2016 19:28

De vijf generaties Regionieuws Met de geboorte van de kleine Keylah Huijskens heeft de familie Curvers niet vier, maar vijf generaties binnen de familie. Een uniek gegeven. Zittend rechtsonder over-overgrootmoeder Lies Curvers (89) uit Hunsel met haar dochter (oma en overgrootmoeder) Willy Beckers (65) (links boven) uit Ittervoort en diens dochter (moeder en oma) Jolanda Zweers (46) (rechts boven) uit Weert en de jongste moeder van het stel Kelsey Heijkers (26) (links onder) uit Bree met Keylah (6 weken) op schoot. Allen zijn, op de kleinste telg na, woonachtig (geweest) binnen de gemeente Hunsel.


Dronken bestuurder in Kelpen-Oler aangehouden Geplaatst op: 5-7-2016 11:09

Dronken bestuurder knalde tegen een  lantaarnpaal maar raakte niet gewondKelpen Oler Een dronken bestuurder is vannacht rond half 2 aangehouden door de politie. De politie kwam de man op het spoor op de Grathemerweg in Kelpen- Oler. Later raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een lantaarnpaal op de Graafschap Hornestraat tot stilstand. De bestuurder gaf zelf al aan dat hij waarschijnlijk iets de diep in het glaasje had gekeken. Bij de blaastest bleek hij bijna vier keer meer te hebben gedronken dan toegestaan is. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en de zaak wordt voorgelegd aan justitie.
Wandelingen en fietstochten in Maasgouw

Wandeling Maasbracht Tijdens de vakantieperiode tot en met zondag 28 augustus kun je in de gemeente Maasgouw mooie wandelingen en fietstochten maken onder leiding van VVV gidsen. De VVV gids weet je tijdens deze rondleidingen veel te vertellen over de omgeving en de bezienswaardigheden onderweg. Deelname € 5,00 per volwassene, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Op vertoon van de Limburg Card ontvang je € 1,00 korting per persoon. Meer info: http://www.limburgcard.nl Meer informatie over vertrektijden en deelname zie: http://www.vvvmiddenlimburg.nl of via VVV, Wijngaard 8 in Thorn; 0475-561 085 of thorn@vvvmiddenlimburg.nl VVV-Streekmuseum Stevensweert-Ohé en Laak, Jan van Steffeswertplein 1 in Stevensweert; 0475-550 236 of stevensweert@vvvmiddenlimburg.nl


Zomervakantie in het Leudal

Jetpack Deze zomervakantie is in de gemeente Leudal veel te doen. Op http://www.liefdevoorlimburg.nl staan honderden tips op een rij. Van attractie tot museum en van fietsroute tot evenement. Bezoekerscentrum Leudal is een perfect startpunt voor een wandeling door het natuurgebied. Waterliefhebbers trekken naar Panheel waar Fun Beach de zomer vier met allerlei activiteiten zoals flyboarden, wakeboarden, kanoën en SUPboarden. De zwembaden van De Leistert Roggel of ’t Ligteveld Neer bieden veel zwemplezier. Een dagje genieten aan het water kan ook bij Forellenvijver Heioord in Neeritter of vanaf een boot van Rederij de Veerman. Op zondag 31 juli vinden in Neer de Dorpsfeesten plaats met een braderie en muziekprogramma. In Heythuysen is op vrijdag 5 augustus de Jaarmarkt en in Roggel de Tirolermarkt op zondag 7 augustus.


Streekfestival bij Buitencentrum De Pelen

Zondag 31 juli Foto: Marijke Vaes-SchroënWie van Streekmuziek houdt kan op zondag 31 juli zijn hart ophalen bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Vanaf 12.30 tot ongeveer 17.30 uur is er een gevarieerd festival met Brabantse en Limburgse muzikanten uit de omgeving van Nationaal Park De Groote Peel. Op het voorterrein van het Buitencentrum treden blazers en een zanggroep op: Musikfreunde Zum grünen Kranz; Seniorenorkest Cranendonck; De Coconblazers en Shantygroep aan Paol 60. In het Amfitheater zingt troubadour Gerard van Kol. Entree is een vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie: http://www.staatsbosbeheer.nl/depelen


Indie/Folk muziek op het Peelpodium De Pelen

Alice & the Lord of Comfort Op zondag 7 augustus speelt Alice & the Lord of Comfort op het Peelpodium van De Pelen. Ze spelen om 13.30 en 15.00 uur in het overdekte Amfitheater van het Buitencentrum aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. De voorstellingen op het Peelpodium zijn voor iedereen toegankelijk. Entree is een vrijwillige bijdrage. De gift komt ten goede aan de muzikanten en aan de organisatie van het Peelpodium. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium De band bestaat uit drie studenten met een oprechte passie voor Indie en Folk. Vurige ballades maar ook lichte en heldere liederen; de muziek van Alice & the Lord of Comfort voert je mee naar uitgestorven landschappen waar de vogels het lied van het verleden fluisteren. Perfect passend bij het decor waarin gespeeld wordt; Nationaal Park De Groote Peel


Met Piet op pad in De Peel

Zondag 7 augustus Foto: Marijke Vaes-SchroënOp zondag 7 augustus kun je met voormalig bos- wachter Piet Zegers op pad in De Groote Peel. Hij maakt een wandeling van 7 kilometer vanaf het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospeldijk. De excursie start om 10.00 uur. Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en € 3,50 per kind. De excursie duurt 3 uur en is vooral geschikt voor (jong) volwassenen. Deelnemers krijgen € 2,50 korting op het Peelboek en gratis wandelflyer. Reserveren: http://www.staatsbosbeheer.nl/depelen De excursie gaat via Peelbanen, de paden waarover de turfsteker vroeger zijn turf vervoerde, naar het Bescheid oftewel de Astense Moostscheiding; de grens van Brabant en Limburg, die midden door het gebied loopt. Via de 10de baan naar de Amsloberg, het hoogste punt van De Groote Peel. Hier bloeit in augustus de heide en kun je genieten van een prachtig uitzicht over het gebied. Door de zogenaamde ‘paardenbegrazing’ loop je terug naar het Buitencentrum De Pelen.


Jaarmarkt in Heythuysen, meer dan 200 kramen

Het kerkplein in Heythuysen Traditioneel op de eerste vrijdag van augustus, dit jaar op 5 augustus staat het centrum van Heythuysen weer helemaal in het teken van de jaarmarkt. Dit festijn, dat in ruim 30 jaar is uitgegroeid tot een van de grootste en gezelligste markten van Midden-Limburg, begint om 13.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Wandelend langs de vele marktkramen wordt men verrast door straattheater, shows en ander amusement. Voor de kinderen is er een grote Himalaya klimtoren van 16 meter hoog, een draaimolen, zweefmolen en een bungee jumper. Twee dweilorkesten zorgen voor een muzikale noot. De ondernemers hebben tijdens de Jaarmarkt hun winkel geopend en zorgen voor diverse interessante shows en boeiende demonstraties. Het kerkplein is omgetoverd in een sfeervol horeca- plein, maar ook op het Eduard van Wegbergplein en op het oude gemeentehuisplein kan men genieten van Waanzinnig Heitse. Na afloop van de markt gaat het feest gewoon door. Op diverse podia is er volop muziek, sfeer en gezelligheid.


Tirolermarkt in Roggel

Met veel amusement Op zondag 7 augustus is er van 11.00 tot 17.00 uur weer een Tirolermarkt in het centrum van Roggel. In de loop der jaren is de Tirolermarkt uitgegroeid tot een drukbezocht evenement. Het staat bekend om de gezellige sfeer, maar natuurlijk ook om de bijpassende, swingende muziek. Het centrum van Roggel staat vol met gezellig marktkraampjes en er worden heerlijke lekkernijen gepresenteerd. Daarnaast is er op de Koppelstraat en Kloosterstraat een Kofferbakmarkt.


Vakantietijd: duofietstijd

De duo-fiets met elektrische ondersteuning In 2012 nam de Dorpsraad Buggenum het initiatief om deel te nemen aan de Rabo-Award competitie. Samen met de Seniorenvereniging, de Zonnebloem en Gemeenschapshuis De Roffert werd het project Duofiets ingediend. Het project werd bekroond met de 3e prijs. In 2013 werd de Duofiets aangeschaft. Het is een tweezitter met elektrische ondersteuning en de bijrijder kan, al naar believen, wel of niet meetrappen. De duofiets is vooral bedoeld om mensen, die minder gemakkelijk of niet zelfstandig de fiets nemen, onder begeleiding (bv mantelzorger, partner, vriend, kennis, kleinkind) een ritje te laten maken. Nu, na drie jaar, is 2300 km met de duofiets afgelegd en voorziet duidelijk in een behoefte. Om het project draaiende te houden wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. De fiets kan gereserveerd worden via 0475 594495 (B&B Helena's Hoeve, Holstraat 45 Buggenum).


Beweeg mee op het Beweegplein in Maasbracht

Een van de 'beweeg toestellen' Lekker in de buitenlucht bewegen én in contact komen met anderen. Dat is het doel van de gratis beweeguurtjes die de Beweegcoaches van de gemeente Maasgouw organiseren. Twee keer in de week kan iedereen die dat leuk vindt onder deskundige begeleiding van een Beweegcoach meedoen aan de beweeguurtjes op het Beweegplein bij de brede school in Maasbracht. De beweeguurtjes starten op 22 augustus en worden elke maandag en donderdag gehouden. Maandag van 11 tot 12 uur en donderdag van 9.30 tot 10.30 uur. Iedereen kan meedoen ook mensen die minder mobiel zijn en bijvoorbeeld gebruik moeten maken van een scootmobiel, een rollator of een stok. De Beweegcoach zorgt ervoor dat elke deelnemer passende oefeningen krijgt. Mensen die mee willen doen, hoeven zich niet aan te melden. Ze kunnen in gemakkelijke kleding op de afgesproken tijden naar het Beweegplein komen. Het beweeguur onder leiding van de Beweegcoach is gratis. Het Beweegplein ligt aan de Neutrale Hoek in Maasbracht.


Project-K 2.0 in DOK6 te Panningen

Project-K 2.0 in Panningen Het Project-K 2.0 is zonder enige twijfel het allergrootste gemeenschapsproject van Peel en Maas dat plaatsvindt op 23, 24 en 25 september in DOK6 in Panningen. Achttien van de beste, de mooiste en de leukste groepen uit de omgeving presenteren een meesterstuk. Het thema dit jaar is: Een reis door de tijd. Kinderkoor Swing It Out uit Kelper-Oler draagt zorg voor een opzwepende opening. Lachen is gezond, maar bewegen ook. Reserveer nu voor het te laat is via http://www.dok6.eu