Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Muziekexamens Myouthic: 100% geslaagden Geplaatst op: 1-12-2016 21:37

De met lof geslaagde leerlingen: Links Sander Rooijakkers, rechts Maarten TakkenRegionieuws Afgelopen week deden 250 cursisten waarvan bijna honderd uit Leudal praktijkexamen muziek bij Myouthic, centrum voor kunst en cultuur in Thorn . Alle leerlingen zijn geslaagd. Twee hoboleerlingen, Sander Rooijakkers uit Haelen en Maarten Takken uit Grathem, leverden een zeer uitzonderlijke prestatie door met Lof voor het D-examen te slagen. De diploma's worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 22 januari 2017 om 11.00 u in De Bombardon in Heythuysen.


D66 bezorgd over voortgang voorstel geurnormen Geplaatst op: 1-12-2016 21:24

Varkenstaart Leudal De fractie van D66 Leudal is bezorgd over de voortgang van de verordening over de geurnormen. In de commissievergadering bleek dat coalitiepartij Samen Verder tegen het huidige voorstel is. Het college kwam na maanden voorbereiden met een raadsvoorstel. D66 wil wethouder Verlinden hiervoor een compliment maken. In het voorstel wordt voorgesteld de odeurnorm van 14 in het buitengebied te verlagen naar 10. Dat is hard nodig, omdat een norm van 14 gezondheidsschade kan veroorzaken. De afspraak om de geurnormen te veranderen en het buitengebied gezonder te maken, komt uit het coalitieakkoord van Samen Verder en Ronduit Open. Daarom ging D66 er ook vanuit dat Samen Verder zou instemmen met een verlaging van de geurnormen. Fractievoorzitter Rens Raemakers: Blijkbaar vindt Samen Verder de gezondheid van inwoners ondergeschikt aan bedrijvigheid van boeren en wil de partij adviezen van de GGD en de Gezondheidsraad negeren". Hij sluit af met: "D66 blijft zich inzetten voor een gezonder buitengebied en hoopt dat Samen Verder tot inkeer komt."


Raadsleden stappen uit fractie Ronduit Open Geplaatst op: 1-12-2016 15:29

 Leudal Raadsleden André Kierkels en Rob Flinsenberg zijn per direct uit de fractie Ronduit Open gestapt. Ook commissielid Jan Engelen heeft zijn lidmaatschap beëindigd. Dat laten ze donderdag weten in een persbericht. Engelen, Flinsenberg en Kierkels kunnen zich niet vinden in de manier waarop enkele fractie- leden politiek bedrijven en zich opstellen tegenover andere fracties en het college van B en W, maar ook tegenover het managementteam en het ambtenaren- apparaat. Het trio gaat verder als onafhankelijke partij onder de naam Leudal Sociaal. Vanavond in het 3ML Journaal hun uitleg op dit besluit.


Terechte ingreep afvalverwerker Milieu Service Zuid Geplaatst op: 30-11-2016 20:57

Afvalberg Maasgouw De gemeente Maasgouw heeft in 2015 terecht ingegrepen bij afvalverwerker Milieu Service Zuid in Maasbracht. Dat heeft de rechtbank Limburg met vier uitspraken geoordeeld. De gemeente Maasgouw voerde in maart en september 2015 bestuursdwang uit, omdat het bedrijf duizenden tonnen afval meer had opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. Ook werd afval verkeerd en op verkeerde locaties opgeslagen. Dit zorgde voor overlast voor de omgeving en een zeer groot risico op brand vanwege broei in de afvalbergen. In totaal is er meer dan 8.000 ton afval afgevoerd met kosten van circa 1,1 miljoen euro. Burgemeester Strous is tevreden met de uitspraak van de rechtbank: “De gemeente Maasgouw accepteert geen overlastgevend bedrijf dat de regels stelselmatig overtreedt. De uitspraak van de rechtbank sterkt ons in dit standpunt.”


Prostaat MRI mogelijk in Laurentius Roermond Geplaatst op: 28-11-2016 21:29

Rogier van Stiphout en Frank Raat (Laurentius) Prof. Dr. Jelle Barentsz en drs. Roel Mus (Radb.)Regionieuws Vanaf 25 november mag het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zich officieel een Regionaal Prostaat MRI Center of Excellence noemen. Het afgelopen jaar hebben de radiologen Frank Raat en Rogier van Stiphout zich samen met 2 MRI laboranten in het landelijk Referentie Expertisecentrum voor MRI Prostaat van de Radboud Universiteit Nijmegen verder gespecialiseerd in MRI van de prostaat. Ze zijn getraind in het toepassen van de meest geavanceerde MRI techniek. In heel Nederland zijn er slechts 5 ziekenhuizen die beschikken over het certificaat prostaat MRI center of excellence. Een prostaat MRI is in tegenstelling tot de huidige methode (prostaatpunctie) minder vervelend voor de patiënt. Bij een prostaatpunctie wordt er met een naald enkele stukjes weefsel weggenomen voor verder onderzoek. Door het maken van een MRI-scan kan in bepaalde gevallen zonder punctie al worden aangeven dat de kans op prostaatkanker erg klein is. Maar een MRI kan ook duidelijkheid geven wanneer een punctie geen afwijking laat zien, ondanks een verdenking op prostaatkanker. Door gebruik te maken van MRI, weten patiënten sneller waar ze aan toe zijn.


Adventskransen voor Neerse senioren Geplaatst op: 28-11-2016 20:51

Het vervaardigen van een adventskrans Neer De leerlingen van groep 7b, 8a en 8b van Basisschool De Kwir hebben adventskransen gemaakt voor senioren in Neer. De adventskransen zijn vrijdag 25 november tijdens de vormselviering gezegend en na de viering door de vormelingen aan de senioren uitgereikt. In totaal zijn er 32 adventskransen gemaakt. Een werkgroepje vanuit de parochie Neer heeft de adressen geselecteerd van de mensen die dit jaar een adventskrans in ontvangst mochten nemen. De geste viel erg in de smaak bij de senioren.


'Het Witte Stadje' op nieuwe Arriva-trein Geplaatst op: 24-11-2016 22:57

Het Witte Stadje. Foto: VVV Midden-Limburg. Thorn Een van de veertien Arriva-treinen die vanaf zondag 11 december in Limburg gaat rijden, heet 'Het Witte stadje'. Het is een verwijzing naar Thorn. Vervoerder Arriva vroeg Limburgers om te stemmen op een naam voor de nieuwe treinen. Dat deden ruim 4500 mensen. De komende vijftien jaar zal 'Het Witte Stadje'-trein door Limburg rijden.


TOP Leudal bezoekt twee ondernemers Geplaatst op: 24-11-2016 22:09

Frank Schers (directeur Gogive), Piet Verlinden  en Johan Zoutendijk ( Orgelbouw Verschueren)Leudal Op vrijdag 18 november vond weer een drukbezochte bijeenkomst van TOP Leudal plaats. Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ontmoetten ondernemers en politici elkaar tijdens een bedrijfsbezoek in Leudal. Dit keer in het teken van de Dag van de Ondernemer en om die reden deze keer een dubbel bedrijfsbezoek, te weten aan Gogive zakelijke geschenkservice en Verschueren Orgelbouw, beiden gevestigd op het bedrijventerrein in Ittervoort. Wethouder economische zaken, Piet Verlinden, bedankte in zijn openingswoord alle ondernemers in Leudal die dag in dag uit bezig zijn met hun bedrijf voor hun inzet, durf en doorzettings- vermogen. In Leudal zijn 3230 bedrijven die goed zijn voor 12290 banen. Op het bedrijventerrein Ittervoort waar TOP Leudal te gast was, zijn ongeveer 75 bedrijven gevestigd die goed zijn voor 1238 banen. De ongeveer 50 ondernemers en politici kregen vervolgens een rondleiding door beide bedrijven.


Sportieve KERNgezond-kinderen in Roggel Geplaatst op: 23-11-2016 21:48

Samen dansen met Dansstudio Pulse Roggel Op dinsdagmiddag 22 november vond in Roggel de tweede activiteit van KERNgezond plaats. De kinderen van de groepen 5 en 6 kregen sportieve clinics voorgeschoteld in de sportzaal van La Rochelle. SV Roggel was aanwezig om alle kinderen een leuke voetbalclinic te bezorgen waarbij zowel de meer ervaren voetballertjes als de onervaren kinderen veel plezier aan beleefden. Dansstudio Pulse leerde de kinderen een leuke dans waarbij iedereen actief mee deed. Door Sportcentrum Balance werd een clinic kickboksen gegeven.


Samen Verder vraagt ook aandacht kunstwerken Geplaatst op: 22-11-2016 19:51

De 'droge' fontein in Haelen Leudal Raadslid Pieke Houben van de fractie Samen Verder vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de reparatie van de zuil met de namen van de voormalige kernen van de gemeente Haelen bij het voormalige gemeentehuis en het fontein in Haelen, bij de gemeente Leudal op de plank zijn blijven liggen. Pieke Houben: "Als Samen Verder gaan we ons er ten volle voor inzetten dat deze twee smetten op het aangezicht van Haelen zo spoedig mogelijk worden aangepakt. Onze raadsvragen zijn reeds ingediend waarbij we een toezegging van het college vragen dit binnen 6 maanden op te lossen." Tiny Reijnders van de CDA-fractie heeft een maand geleden ook al aangegeven dat kunstwerken in de gemeente Leudal die in het verleden geplaatst zijn in de openbare ruimte dringend vragen om onderhoud. Zij verzocht het college van B & W dan ook bij deze kunstwerken onderhoud te plegen en om, daar waar anderen eigenaar zijn, actie te ondernemen. Ze noemde onder andere de zuil en fontein in Haelen.


Vanaf komend weekeinde een nieuw Onze Vader Geplaatst op: 22-11-2016 17:43

Rozenkrans bidden Regionieuws Vanaf komend weekeinde, op eerste zondag van de Advent, wordt in alle katholieke kerken in Nederland een Vlaanderen een nieuwe vertaling van het Onze Vader geïntroduceerd. De bisschoppenconferenties van Nederland en België hebben besloten dat het goed is om binnen hetzelfde taalgebied ook dezelfde woorden voor het Gebed des Heren te gebruiken. Voorheen waren er een paar verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse Onze Vader. De verandering is overigens beperkt en komt vooral voor in de laatste zinnen. Het Onze Vader is het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen geleerd heeft: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  


Koninklijke onderscheiding voor Matthieu Naus Geplaatst op: 21-11-2016 21:52

Mevrouw en de heer Naus en burgemeester Arno VerhoevenHunsel Op zaterdag 19 november werd aan de Matthieu Naus uit Hunsel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het jaarlijkse St. Ceciliafeest in het Parochiehuis in Hunsel. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Matthieu Naus (55 jaar) is actief in de Fanfare St. Cecilia in Hunsel. Hij is spelend lid van deze vereniging sinds 1972. Vanaf 1991 was hij onder andere secretaris en penningmeester en vanaf 2014 is hij voorzitter. Daarnaast is hij vanaf 2009 bestuurslid van Parochie H. Jacobus de Meerdere in Hunsel. Vanaf 2013 is hij bestuurslid van het cluster Emmaüs met taak de jaarplanning te maken van de vieringen in het cluster. Ook is de heer Naus lid van de kerngroep van de parochie met een gedeelde kosterfunctie en is hij lector. Als commissielid van de dorpsraad Hunsel maakt hij zich sterk de accommodatie voorzieningen op peil te houden.


Arriva nodigt 30 muziekgezelschappen uit Geplaatst op: 21-11-2016 21:27

De nieuwe vervoerder Arriva Regionieuws Met ingang van zondag 11 december verzorgt Arriva het bus- en treinvervoer voor de komende vijftien jaar in Limburg. Arriva wil deze bijzondere dag een Limburgs feestelijk tintje geven. Daarom nodigt Arriva diverse muziekgezelschappen uit om bij verschillende bus- en treinstations te komen musiceren tussen 12.00 en 15.00 uur. Daarmee wordt samen ‘The Sound of Arriva’ gemaakt. De muziekgezelschappen die worden uitgenodigd, variëren van Zaate Hermeniekes tot Fanfares en van Mannenkoren tot Singer-songwriters. "Wanneer muziekgezelschappen interesse hebben om een bijdrage te leveren aan deze ‘Sound of Arriva’, dan kunnen zij zich tot 30 november, inschrijven via http://www.arriva.nl/limburg ", aldus Roos Zevenboom, woordvoerder van Arriva Nederland.


Bijstand en collectieve zorgverzekering Geplaatst op: 20-11-2016 19:57

Zorgverzekering Leudal Tot op heden kunnen inwoners van Leudal met een bijstandsuitkering een collectieve zorgverzekering afsluiten via de gemeente. De gemeente sloot daartoe ieder jaar een overeenkomst met CZ, inclusief een goede aanvullende verzekering. Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) heeft vernomen dat zou worden overwogen c.q. zou zijn besloten deze collectieve verzekering met ingang van 1 januari 2017 niet langer aan te bieden. Het gevolg is dat mensen met een bijstands- uitkering zelf een verzekering moeten afsluiten. Dit betekent dat ze duurder uit zijn. Volgens Wagemans staat dit haaks op het armoedebeleid van de gemeente Leudal. Hij vraagt het college van B&W of de berichten hierover correct zijn en in bevestigend geval verzoekt hij dringend ook voor 2017 een collectieve verzekering aan te bieden.


Top prestatie Westa heren tafeltennis Geplaatst op: 20-11-2016 19:44

Man of the match Liu Qiang  Wessem Zaterdagmiddag speelden de Wijzenbeek Westa heren de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Enjoy & Deploy uit Zoetermeer. In een ouderwetse thriller tussen de twee oude rivalen speelden de Westanen naar een 4-2 overwinning na een 0-2 achterstand aan het begin van de wedstrijd. Man of the match was Liu Qiang die momenteel aan zijn tweede jeugd bezig lijkt.


Harrie Geraets 70 jaar lid van Muziekplein Neer Geplaatst op: 20-11-2016 19:37

De jubilaris Harrie Geraets   Neer De 90-jarige Harrie Geraets uit Neer is 70 jaar lid van Muziekplein Neer. Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op zaterdag 19 november werd Harrie gehuldigd met een onderscheiding van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, die uitgereikt werd door LBM secretaris Bart Nijs.  Harrie is een gepassioneerde muzikant die enorm betrokken is bij Muziekplein. Hij is bijna altijd van de partij tijdens repetities, concerten en tal van verenigingsactiviteiten. De jubilaris laat zich dan niet onbetuigd met zijn groot gevoel voor humor en relativeringsvermogen.


Convenant i.v.m. dreigend tekort bouwpersoneel Geplaatst op: 17-11-2016 19:29

Glenn Coert (Jongen) overhandigt de leerlingen Karim en Thijs een symbolische toolboxRegionieuws Diverse partijen in Midden-Limburg spannen zich in om het grote tekort van bouwpersoneel de komende jaren op een duurzame wijze op te vangen. Om dit kracht bij te zetten tekenden de bestuurders van de partijen, bestaande uit de zeven Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, woningcorporatie Wonen Limburg, Bouwend Nederland en opleider Bouwmensen Limburg, op woensdag 16 november een convenant met betrekking tot social return. Met het convenant willen de partijen de instroom van leerlingen in de bouwsector vergroten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijsmarkt te helpen een passende opleiding in de bouw te volgen. In de bouw wordt al langer gewerkt met het principe van social return, maar tot nu toe bleken vraag en aanbod in de praktijk niet goed op elkaar aan te sluiten. Aannemers hoeven niet langer per project Social Return in te vullen. In plaats daarvan leiden ze per jaar een vooraf vastgesteld aantal leerlingen op.


Nieuw boek: Zorg voor de Mantel Geplaatst op: 16-11-2016 12:04

Een gedeelte van de kaft van het boek Maasbracht Recentelijk is in Maasbracht het boek: Zorg voor de Mantel gepresenteerd. Het is geschreven door Victorien Rutten-van Lin en Janny Coenen-van Bussel. In dit boek worden de vrijwilligerszorg, mantelzorg en actief betrokken burgerschap beschreven over en voor een bijzonder mens. De bijzondere vrouw is Leentje, later Lena genoemd, die eerst gewoond heeft in Maasbracht en daarna in Zorgcentrum Sterrebosch in Thorn. Bij de presentatie van het boek in Maasbracht was wethouder Jessie Smeets-Palmen van Maasgouw aanwezig, die ook het voorwoord heeft geschreven in het boek. Tijdens de Mantelzorgdag van de gemeente Maasgouw die op 13 november in Kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn werd gehouden, heeft Victorien Rutten een intro-verhaal verteld over de totstandkoming van het boek. Meer informatie: m.r.rutten@home.nl  of  jeancoenen@hetnet.nl


Alquin Stevens 64ste Prins van de Sjansemaekers Geplaatst op: 15-11-2016 15:52

Prins Alquin en zijn drie adjudanten Roggel Tijdens het Prinsebal is afgelopen zondag Alquin Stevens uitgeroepen als 64ste Prins van de Sjansemaekers uit Roggel. Alquin woont samen met Nieke Custers en is trotse vader van Milan en Tygo. Hij zal worden bijgestaan door zijn adjudanten Mark Kooiman, Roy Kooiman en Dennis Kierkels. Prins Alquin I zal regeren met zijn spreuk: “Mèt vastelaovendj zeen wae thoes!” Café Sjrake is dit jaar het Prinsehoes. Dit is in overeenstemming met zijn spreuk want Hans en Marleen van 'Sjrake' zijn de schoonouders van Alquin en het voelt voor de prins als thuiskomen.


Nieuw-Guinea Herinneringskruis voor Peter Mouthaan Geplaatst op: 14-11-2016 21:02

Peter Mouthaan wordt gefeliciteerd door burgemeester Verhoeven. Horn Peter Mouthaan uit Horn is maandagmiddag verrast met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. Dit is een bijzondere onderscheiding voor wie als dienstplichtig militair enkele maanden in Nederlands-Nieuw-Guinea is geweest. Mouthaan werd gedecoreerd door burgemeester Verhoeven in het gemeentehuis in Heythuysen. Hij is in 1962 enkele maanden als dienstplichtig militair in Nederlands-Nieuw- Guinea geweest. Een interview met de gedecoreerde is dinsdag te zien in het 3ML Journaal.


Vandalen bekladden muren bedrijfspanden Geplaatst op: 14-11-2016 20:54

De afkorting op een muur van een van de panden. Foto: Henk Kurstjens Heythuysen Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag muren van verschillende bedrijfspanden in Heythuysen met graffiti beklad. De drie jongeren schreven S.A.A. op de panden. De daders zijn vastgelegd op camera. Een jongen met een geruite jas en een jongen met muts of capuchon voorzien van een tekst zijn duidelijk herkenbaar op de beelden. Ondernemer Henk Kurstjens meldt op Facebook dat hij de camerabeelden gaat verspreiden via social media als de daders zich niet vóór woensdagavond 16 november melden. Ook zal hij dan aangifte gaan doen bij de politie.


'Sparen voor je School’ actie een groot succes Geplaatst op: 12-11-2016 21:14

Roel Heerschap en de glunderende leerlingen van de St. Martinusschool uit BeegdenRegionieuws Klanten die de afgelopen tijd boodschappen deden bij Jumbo Roel Heerschap in Heel konden sparen voor spel- en leermaterialen voor lokale basisscholen. In totaal werd er een budget van € 6500 verdeeld onder de deelnemende basisscholen. Naar gelang het aantal gespaarde punten ontvingen de scholen een bedrag dat zij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. Jumbo Roel Heerschap in Heel heeft onlangs de cheques uitgedeeld met het gewonnen bedrag van de ‘Sparen voor je School’ actie. Hier volgt de uitslag: 1. Basisschool de Sleye Heel € 2526.03; 2. Basisschool Sint Martinus Beegden € 1347.93; 3. ZMLK De Maaskei Heel € 1243.79; 4. Basisschool St. Medardus Wessem € 575.22; 5. Basisschool de Koningsspil Thorn € 416.17; 6. Basisschool De Schakel Ittervoort € 233.58; 7. Basisschool St.Lambertus Neeritter € 157.29.


Havenfront Hanssum vordert gestaag Geplaatst op: 10-11-2016 19:36

Realisatie van de aanlegsteiger Foto: Har van KnippenbergNeer De afgelopen tijd is er intensief gewerkt om het Havenfront Hanssum in Neer op te waarderen. De jachthaven bij de watersportvereniging is uitgebaggerd, de landtong is afgegraven en de boulevard is bestraat. De dijk is samen met Waterschap Peel en Maasvallei versterkt. De aanlegsteigers zijn waar nodig vernieuwd. Het aantal passantenplaatsen is uitgebreid. En er is ook een begin gemaakt met het realiseren van een drijvende sanitaire voorziening. Men is onlangs gestart met een voorziening waar toekomstige rivier-cruisers kunnen aanmeren.


Lindeboom Herfstbock lekkerste bockbier Europa Geplaatst op: 10-11-2016 17:22

Goud en zilver voor Lindeboom in 2016.   Limdeboom brouwt het beste bier van EuropaNeer Lindeboom Bierbrouwerij wint goud én zilver op de Brau Beviale in Neurenberg. De European Beer Star competition is een van 's werelds meest prestigieuze bierwedstrijden. Met in 2016 een jury van liefst 124 meesterbrouwers, biersommeliers en erkende bierkenners afkomstig uit 30 landen. De gouden European Beer Star 2016 is toegekend aan de herfstbock van Lindeboom Bierbrouwerij uit Neer. Niet eerder was er een Nederlandse bockbierwinnaar. Lindeboom is de eerste Nederlandse brouwerij die deze internationaal gewaardeerde titel ontvangt sinds het ontstaan van de European Beer Star.   Gouverneur Blond wint dit jaar zilver. Te meer bijzonder omdat Blond, uit de reeks van Lindeboom's Gouverneur bieren, in 2015 reeds de gouden European Beer Star in de categorie Belgian- Style Blond Ale ontving. Dit betekent dus dat Gouverneur Blond voor het tweede jaar op rij op het Europese erepodium staat.  


Leerlingen Zonnehof ontbijten met burgemeester Geplaatst op: 9-11-2016 14:34

Het ontbijt Regionieuws Op donderdag 10 november brengen de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Zonnehof in Leveroy een bezoek aan het gemeentehuis van Nederweert. De kinderen ontbijten samen met de burgemeester in de raadzaal. Burgemeester Evers van Nederweert onderstreept hiermee, net als 254 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maken de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar.


Ellen Kuppens, nieuw lid Raad van Toezicht Geplaatst op: 9-11-2016 14:22

Mevrouw Ellen Kuppens Heel Per 15 november wordt Ellen Kuppens benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht. Ellen Kuppens (46) is vice president HR bij DSM Nederland. Onder haar verantwoordelijkheid vallen arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van cao- onderhandelingen), het interne overleg (C)OR, talent Ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Hiervoor bekleedde zij diverse andere HR posities binnen DSM o.a. als Project Director HR -transformatie DSM NL, en HR Director en VP HR DSM Fibre Intermediates. Daarnaast vertegenwoordigt zij DSM en is zij bestuurder in externe organisaties als het FSI (Fonds Sociale Instellingen), VNO/NCW, JetNet en CHILL. Ellen Kuppens: “Daelzicht verdient het om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Daar wil ik me als toezichthouder voor inzetten, te beginnen met het herwinnen van vertrouwen in de organisatie zelf.”


Pink van Veen, nieuw lid Raad van Toezicht Geplaatst op: 9-11-2016 14:06

Mevrouw Pink van Veen Heel Per 15 november wordt Pink van Veen en benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht. Pink van Veen (52) was van 2009 tot 2016 lid van de Raad van Bestuur van Vitalis WoonZorg Groep waar zij o.a. zorg, wonen, welzijn, organisatie- ontwikkeling, kwaliteit en veiligheid als aandachtgebied had. Daarvoor deed Van Veen ruime ervaring op bij diverse zorginstellingen als manager, beleidsmedewerker en beleids- psycholoog. Verder is ze toezichthouder bij RIBW Brabant en bij Beweging 3.0. Daarnaast bekleedt en bekleedde zij diverse functies in besturen, raden en colleges in de zorg. Pink van Veen: ”Als toezichthouder van Daelzicht wil ik me inzetten voor een goede verbinding met de organisatie en de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Daaraan lever ik graag een bijdrage.”


Nieuwe leden Raad van Toezicht Daelzicht Geplaatst op: 9-11-2016 13:30

 Heel Per 15 november worden Pink van Veen (52) en Ellen Kuppens (46) benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht in Heel. Met deze benoemingen is de Raad van Toezicht compleet. Op 17 juni kondigde de voormalige RvT van Daelzicht haar vertrek aan. Per 1 juli traden vier van de zeven leden terug. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Per 1 november droeg de voormalige RvT haar taken over aan de nieuwe RvT.


Spoorverbinding tussen Mol, Neerpelt en Weert Geplaatst op: 8-11-2016 14:55

Een Belgische personentrein Regionieuws De Provincie Limburg en de gemeente Weert zijn blij met de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederlandse en Vlaamse bewindslieden op de Vlaams-Nederlandse Top die 7 november in Gent plaatsvond. Op de Top werd onder andere gesproken over de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Antwerpen en Weert. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit. Wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert: "De treinverbinding Weert-Antwerpen is nu benoemd tot een van de spoorprioriteiten in Vlaanderen. Dit is een doorbraak. Een beloning voor het harde werken en lobbyen achter de schermen. Het Belgische achterland wordt bereikbaar voor inwoners van Weert, Midden-Limburg, Zuidoost- Brabant en vice versa. Weert gelooft al jaren in de verbinding en heeft daarvoor al 2 miljoen euro op de begroting gereserveerd. Ook de provincie heeft een bijdrage toegezegd." 


Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw zwemmen Geplaatst op: 7-11-2016 16:30

Martin Koldenhof, Jos de Kunder, Krokobillie en Alwin Bultmann. Foto: Jos SmeetsRegionieuws Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw heeft met Menswel een contract afgesloten voor de zwemlessen aan kinderen die dat nodig hebben, maar onvoldoende middelen hebben om dat te bekostigen. De Stichting neemt in dat geval de opleidingskosten voor de zwemlessen voor haar rekening. Op 2 november is ook met LACO zo’n overeenkomst gesloten. In het LACO zwembad in Heythuysen vond onder toeziend oog van de LACO- mascotte Krokobillie, de ondertekening plaats. Aanwezig daarbij Martin Koldenhof, voorzitter St. Leergeld Leudal/Maasgouw, Jos de Kunder penningmeester St. Leergeld en Alwin Bultman, manager Laco Heythuysen en Haelen. De zwembaden van Heythuysen en Haelen gaan de lessen verzorgen. Kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van 120% of minder van de bijstandsnorm komen voor deze vergoeding in aanmerking. Na aanmelding via http://www.leergeld.nl/leudalmaasgouw worden afspraken gemaakt over de te volgen zwemlessen.
Sylvesterloop in Maasbracht

Dit jaar organiseert Simply Running in Maasbracht voor de vijfde keer de Sylvesterloop. Op zaterdag 31 december kan jong en oud weer op een sportieve manier het oude jaar afsluiten. Het parcours voert de deelnemers via verharde wegen door het buitengebied van Maasbracht. Naast de 5 en 10 kilometer biedt de Sylvesterloop ook twee afstanden voor de jongste sporters, 250 meter voor jeugd t/m 8 jaar en 1 km voor jeugd van 9 t/m 11 jaar. De start is vanaf 9.30 uur bij de kantine van Simply Running, Europlein 12 in Maasbracht. Info: http://www.sylvesterloop.nl


Kerstviering in Alzheimercafé Leudal

Dinsdag 13 december is een kerstviering met het thema: Zingeving. Alle belangstellenden zijn welkom in Zorgcentrum Beek en Bos, L ’Unionlaan 1 te Heythuysen. Toegang is gratis. Zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 en eindigt om 21.30 uur. Als iemand dementie heeft betekent dit niet alleen verdriet, er worden ook hele fijne momenten met elkaar beleefd. Twee dochters (waarvan de vader dementie heeft) vertellen over zingeving en dementie. De vrijwilliger die met hun vader fietstochtjes onderneemt vertelt over zijn ervaringen. Het wordt een sfeervolle bijeenkomst met het koor To Be Continued en dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.


Zwanger? Informatieavond over de bevalling

Dinsdag 13 december Dinsdag 13 december is een informatieavond over de bevalling van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via: http:/www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495–572 205. Een verloskundige uit de regio en een verloskundige en gynaecoloog uit het ziekenhuis geven uitleg over de bevalling, eventuele pijnstilling en over ‘wat er anders kan gaan’. Indien mogelijk volgt een rondleiding over de verpleegafdeling en de verloskamers. Er is ruimte voor het stellen van vragen.


Kindercollege in de bieb: Bibberkou

Workshop zaterdag 10 december Op zaterdag 10 december is bij Bibliocenter, Wilhelminasingel 250 in Weert een workshop voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze begint om 13.30 uur en duurt twee uur. Kosten € 12,50. Meld je aan op: http://www.bibliocenter.nl Mad Science zorgt voor bibberkou. Ook wanneer het buiten niet vriest. De professor van Mad Science laat kinderen spectaculaire experimenten zien met droog ijs dat een temperatuur heeft van 79 graden onder nul. De prof leert hoe je bliksemsnel water kunt laten 'bevriezen'. En hoe je een sneeuwbui maakt. Wil je meedoen met alle vier de kindercollege’s neem dan een passepartout en je krijgt een tientje korting. Kijk op http://www.bibliocenter.nl voor het uitgebreide programma. Met Mad Science ontdek je de basisbeginselen van wetenschap en techniek door leuke, educatieve activiteiten en experimenten.


Themawandeling in Stevensweert

Zondag 4 december De VVV Midden-Limburg organiseert op zondag 4 december een wandeling onder leiding van een VVV- gids met als thema ‘Van Spaanse vestingbouw tot Hollandse bouwstijl’. Aanvang 14.00 uur. Duur ongeveer 1,5 uur. De start is bij VVV/Streekmuseum, J. van Steffeswertplein 1 in Stevensweert. Deelname: € 5,00 per volwassene, inclusief entree Streekmuseum; kinderen t/m 12 jaar gratis; met de Limburg Card € 1,00 korting p.p. Laat je door de VVV-gids rondleiden langs architecto- nische kenmerken vanaf de vroege middeleeuwen. Wandel langs sporen van bewoning door de Heren van den Bergh, de Spanjaarden en later het Hollandse leger, maar ook bouwkundige elementen uit recentere periodes komen aan bod. Naast de invloed van de Amsterdamse School treft men werk aan van Pierre Cuijpers, zijn zoon Jos en één van Cuijpers leerlingen: Emanuel Corbey.


Sint en Pieten in E-village in Roggel

Een game-piet Op zaterdag 3 december komen tussen 16.00 en 17.00 uur de Sint en zijn Pieten naar E-Village in Roggel, voorheen de Tennishal bij de Leistert. Met een heuse E-mail heeft Sinterklaas zijn komst bij E-Village aangekondigd. Hij heeft het natuurlijk heel erg druk maar op zaterdag 3 december is hij met zijn Pieten bij het gamecentrum. Net als vorig jaar zullen de Pieten een parcours afleggen met Sinterklaasspelletjes. En die spelletjes kunnen de kinderen natuurlijk die middagook doen. Er wordt gezorgd voor heerlijk suikergoed en speculaas en wie weet zorgt de Sint voor een kleine verrassing.


Concert Moretti String Trio gaat niet door

Moretti String Trio  Op zondag 4 december zou het Moretti String Trio vanaf 14.00 uur een concert verzorgen op Kasteel Aerwinkel in Posterholt. Er is te weinig belangstelling en gaat daarom niet door. Informatie: http://www.cultureelaerwinkel.nl


Wandeling stichting Omgaan met Angst

Op zaterdag 17 december kan men deelnemen aan een wandeling van de stichting Omgaan met Angst. De wandeling is bedoeld voor angstpatiënten, hun partners en vrienden. Deze keer wandelt men in de omgeving van het prachtige natuurgebied De IJzeren Man in Weert. De route gaat langs mooie vennetjes en leuke beekjes. Afgewisseld met bos en heide. De start is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van restaurant De Sluis, Industriekade 58 Weert. Na afloop is er gelegenheid om samen nog wat te drinken en/of te eten. De wandeling is gratis.


Borstvoeding: 'Een goed begin is het halve werk'

Informatieavond donderdag 22 december Donderdag 22 december organiseert SJG Weert samen met de GGD Noord een informatieavond over het geven van borstvoeding. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via: http://www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495–572 205. Lactatiekundige en kinderverpleegkundige Willy Gielen geeft samen met een verpleegkundige van de GGD Noord uitleg, praktische informatie en tips over het geven van borstvoeding. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen.


Lezing: Voedselbossen

Oogst uit Voedselbos Ketelbroek Dinsdag 13 december organiseert IVN Roermond in Ontmoetingscentrum Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F in Roermond een lezing over Voedselbossen, verzoening landbouw en natuur. De aanvang is om 19.30 uur. IVN-leden gratis; niet leden € 2,50. Landbouw en natuur lijken elkaar uit te sluiten. Door monocultuur en schaalvergroting staat de natuur onder druk. Wouter van Eck zoekt naar oplossingen. Zeven jaar geleden realiseerde hij op een kale maïsakker bij Groesbeek een van de eerste voedsel- bossen van Nederland. Een voedselbos kent een hoge productie van fruit, noten en eetbaar blad. Tegelijkertijd herbergen voedselbossen veel natuurwaarden.


Sociale steun vergemakkelijken met een app

Maandag 12 december is in Alzheimercafé Roermond, ’t Paradies, Munsterstraat 61 een themabijeenkomst: App voor afstemming tussen mantelzorger en vrijwilligers. Zaal open om 19.00 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur. Alieske Dam, gastspreker en psycholoog, ontwikkelde een app voor smartphone en tablet om bij dementie goede afstemming te bereiken tussen mantelzorger, familie, zorgverleners en vrijwilligers. Ze vertelt er alles over. “Via Inlife regel je samen de zorg voor je naasten met dementie. In een veilige, online omgeving kun je samen met betrokken familieleden, vrienden en buren de zorg makkelijk organiseren en blijf je goed op de hoogte” vertelt Alieske.


Tweede editie Cultureel café de Bombardon

Zondag 11 december Zondag 11 december vindt in Grand Café De Bombardon in Heythuysen de tweede editie van Cultureel café de Bombardon plaats van 15.00 tot 17.30 uur. De entree is € 5,-. Reserveren kan via info@debombardon.com. De gasten zijn Pieter Knippenberg met Archief De Streekbode, Vocaal kwartet Quartz, Frits Criens en Hans Manders met een hilarische wielerklucht, Jan Janssen fotografie en pastoor Marcus Vankan herkomst kersttradities. De volgende Culturele cafés zijn 5 februari 2017 en 9 april 2017.


Lezing: Bijen en mensen

Lei Hensels bij twee bijenkasten Op woensdag 7 december organiseert Heemkundevereniging Horn de lezing ‘Bijen en mensen’. Lei Hensels uit Roggel geeft aan de hand van prachtige beelden uitleg over de eeuwenlange geschiedenis van bijen en de bijenhouderij. Hij laat zien hoe bijen houden praktisch in zijn werk gaat. In de lezing wordt ook ingegaan op de feiten en mythes rond de bijenziekten die momenteel veel aandacht krijgen in de media. Aanvang 20.00 uur in de aula van basisschool De Mussenberg te Horn Ingang via de speelplaats Gravin Annastraat. Entree voor niet-leden bedraagt € 1,50.


Dansen voor 55-plussers

Zondag 11 december is van 14.00 tot 17.00 uur in Zaal De Mert (naast de kerk) in Swalmen dansen voor 55-plussers. Het is de laatste dansmiddag van 2016. Een middag lekker dansen op vertrouwd en nostalgisch repertoire zoals foxtrot, Engelse wals, tango, losse polka, line-dance en chachacha. Chris van Goch draait plaatjes met praatjes. Entree € 2,50.


Kerstconcert: Op zoek naar kerststemming...

Vocaal Ensemble Vocomotion Op zondag 11 december verzorgt Vocaal Ensemble Vocomotion een kerstconcert in de St. Theunis- kapel aan de Altweerterkapelstraat in Weert. Dit sfeervolle concert dat om 14.00 uur begint, vormt een opmaat naar het naderende kerstfeest en zal de toehoorders ongetwijfeld in de juiste kerststemming brengen. Vocaal Ensemble Vocomotion, dat onder leiding staat van Har van Pol, telt vijftien zangers en zangeressen. De leden, afkomstig uit Midden- Limburg, zijn gedreven en gepassioneerd met muziek bezig. Vanaf de oprichting in 2004 is er gewerkt aan een mooi repertoire van gezangen met een grote diversiteit. Van eenvoudige, eenstemmige gezangen tot wel zeven-stemmige a capella muziek. Tijdens het concert zal Vocomotion een weloverwogen selectie presenteren van vele bekende ook minder bekende kerstzang uit de hele wereld. Het ensemble wordt daarbij begeleid op piano door Jos van Pol en op dwarsfluit door Annemarie de Jong. De toegang is gratis. Meer informatie: http://www.vocomotion.nl


Abdijconcertino’s – Bijzondere optredens in Thorn

De Abdijkerk van Thorn Op zondagmiddag 11 december kan jong en oud genieten van een afwisselende concertmiddag door ensembles en solisten in de Abdijkerk van Thorn. Tussen 13.00 en 17.00 uur is iedereen van harte welkom om vrijblijvend de optredens van diverse ensembles en solisten bij te wonen. Om 14.30 uur kan er bijvoorbeeld geluisterd worden naar het verhaal van Hans en Grietje in een bewerking voor groot koperensemble. Verdere optredens zijn er van het koperkwintet Itter Brass, het Lucia Kwartet en melodisch slagwerk. Om 16.00 uur wordt de afsluiting geheel in kerstsfeer verzorgd door een optreden van de Kennemer Christmas Carol Singers. De Abdijconcertino’s vormen onderdeel van de grote kerstmarkt in Thorn die plaats vindt op zondag 11 december van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie over de kerstmarkt en het volledige programma van de Abdijconcertino’s: http://www.kerstmarktthorn.nl


Presentatie ‘Cuypers’ glasnegatieven’

Beschadigd glasnegatief Het Cuypershuis in Roermond start zaterdag 3 december met een ‘crowdfunding’ project, waarbij het publiek glasnegatieven uit de museumcollectie kan adopteren. Het betreft een collectie van 800 glasnegatieven, die een schat aan informatie bevatten over het functioneren van de ateliers van Cuypers. Met hulp van donateurs hoopt het Cuypershuis deze verborgen informatie voor iedereen beschikbaar te maken. Een presentatie over het belang en de waarde van deze glasnegatieven is tot en met 26 maart 2017 te zien in het Cuypershuis Roermond.