Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Harmonie St. Cecilia: 1e prijs met lof 25-10-2014 17:40

Het korps tijdens het zeer succesvolle optreden.Maasbracht In een volle theaterzaal van 'de Oranjerie' te Roermond wist de Harmonie St. Cecilia uit Maasbracht 90,08 punten te behalen; eerste prijs met lof der jury. Dirigent Jos Dobbelstein en korps hadden een uitdagend en interessant programma in elkaar gezet dat de jury zeer positief heeft gewaardeerd. In 2015 bestaat K.E. Harmonie St. Cecilia Maasbracht 130 jaar. Een groot deel van het jaar zal in het teken staan van dit jubileum.


Banner20141014

Bezuinigingen ramp muziekverenigingen 25-10-2014 13:56

Een van de vijftien harmonie- en fanfares van LeudalLeudal Het begrotingsvoorstel van het college van de gemeente Leudal stelt een bezuinigingsdoel van 5.4 miljoen euro tot en met 2018. Hiervan moet maar liefst 1 miljoen (19%) opgebracht worden door de kunst en cultuursector in Leudal. De subsidie voor de instand- houding van muziekverenigingen wordt met 90% gekort en muziekeducatie wordt met 25% gekort. “De gevolgen van deze bezuinigingen zijn een catastrofe voor de muziekcultuur." Dit zegt Peter Derks als voorzitter van de Muziekfederatie Leudal (MFL). De MFL behartigt de belangen van de 15 harmonie- en fanfareverenigingen met meer dan 1.300 muzikanten, waarvan 375 muzikanten een muziekopleiding volgen. Bijna alle politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen gepropageerd dat kunst en cultuur beschermd moet worden. FML wil z.s.m. in overleg met B en W treden.


Vebroederingsschieten te Buggenum 25-10-2014 11:30

Onthulling logo Schutterstreffen  Leudal In Buggenum was er op zondag 19 oktober voor de 3e keer het verbroederingsschieten met de 6 verenigingen die in 2018 het Europees Schutterstreffen organiseren. Een van de hoogtepunten was de onthulling van het logo door Leudal wethouder Vogels en stichtingsvoorzitter Ko Remijnse. Om elkaar beter te leren kennen werd er verder nog in gemixte zestallen geschoten.


Geslaagd jeugdschaaktoernooi 24-10-2014 21:37

Jeugdige schakers in actie. Regionieuws Het eerste Groot Leudal Jeugd Schaak- toernooi (GLJS) is zeer geslaagd. In de hoogste groep werd de overwinning een prooi voor Eduardo Sentjens. In de middengroep speelde Fedde Hermans een geweldig toernooi en werd eerste. In de groep van de jongste spelers was Dean Romeijnders de winnnaar. De meiden deden het overigens in deze groep ook erg goed, Quinty van den Berg werd tweede en Janique Eurlings werd derde.


Duurzaam bosbeheer houdt bos in stand 23-10-2014 22:12

Er komt meer ruimte voor dergelijke begroeiingLeudal Staatsbosbeheer start in november met de kap van bomen in het westelijk deel van natuurgebied het Leudal. Het doel van de werkzaamheden is de natuurlijke ontwikkeling van nieuw bos te stimuleren, in combinatie met het oogsten van hout. Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk zorgen de werkzaamheden voor overlast. Het grootste deel van het bos in het werkgebied wordt gedund: om de zoveel meter wordt een boom weggehaald, waardoor de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en nieuwe bomen kunnen ontkiemen. Op enkele plaatsen worden vrijwel alle bomen verwijderd en ontstaan open plekken. en ontstaan open plekken.


Trainer VV Haelen stopt einde seizoen 23-10-2014 19:17

Haelen Voetbalvereniging Haelen, uitkomend in de 4e klasse E, en trainer Roel Schreurs hebben in goed overleg besloten de samenwerking aan het einde van dit seizoen te beëindigen. Schreurs heeft VV Haelen drie jaar getraind.


Spark Tech Lab van start in Weert 23-10-2014 19:04

In het midden: Silke Engbrenghof Foto: Sjoerd van HoofRegionieuws Woensdag is in Weert het eerste regionale Spark Tech Lab geopend. Gedeputeerde van de Provincie Limburg Ger Koopmans en burgemeester van Weert Jos Heijmans gaven samen met directeur van Continium Hans Gubbels het startsein door een kettingreactie in werking te zetten. Het Spark Tech Lab Weert is het eerste van vijf regionale techniek- ateliers voor het onderwijs in Limburg gerealiseerd worden. Dit is de locatie waar het onderwijs uit de regio, zowel primair als voortgezet, alle ingrediënten vindt om invulling te geven aan hun wetenschap- & technieklessen. Het Spark Tech Lab Weert sluit aan bij de realiteit van vandaag; de vrees voor een tekort aan technisch opgeleid personeel binnen de Limburgse (maak) industrie.


Begroting Leudal en bezuiningen 23-10-2014 14:35

Leudal Ronduit Open maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die het College van Leudal en de coalitie voornemens zijn door te voeren voor de komende jaren. De bibliotheek maar ook sportverenigingen, gemeenschaps- huizen, culturele verenigingen zullen worden getroffen. Ronduit Open zal bij de begrotingsbehandeling op 4 november met voorstellen komen om de bezuiniging op bibliotheken wezenlijk te verlagen. Ronduit Open is er zich van bewust dat er bezuinigd moet worden en wel door iedereen. Volgens de fractie betekent dit ook dat er kritisch gekeken moet worden naar de interne organisatie en de kosten van het bestuur. Men heeft al jaren er op aangedrongen de uitgaven binnen de gemeentelijke organisatie stevig te verminderen. Er wordt veel te veel geld uitgegeven aan adviesbureaus en aan de inhuur van derden.


Vermindering schriftelijk vragen raadsleden 23-10-2014 14:18

Tot nu toe 190 ingediende vragen. Leudal Vorig jaar stelden raadsleden in de gemeente Leudal 212 schriftelijke vragen; in 2014 zijn er dit tot nu toe 190. Het beantwoorden van de vragen kost anderhalf tot twee fulltime banen. Het college van B en W heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd het aantal vragen te beperken. Ronduit Open is de partij die de meeste vragen stelt en erkent dit ook. De partij geeft bij monde van Stan Backus en Thieu Wagemans B en W het advies: "Om het aantal vragen van raadsleden te verminderen geven wij u nadrukkelijk in overweging voortaan als College u nadrukkelijker bezig te houden met de wijze waarop burgers en ondernemers tegemoet worden getreden, raadsleden volledig en correct te informeren en de aan het college opgedragen taken correct uit te voeren."


Nieuw te bouwen 'BMV Ell' ter discussie 23-10-2014 13:54

Ell De Dorpsraad Ell heeft aan het college van B en W van Leudal laten weten het geen goed idee te vinden de nieuw te bouwen BMV te Ell opnieuw ter discussie te stellen. Het college vraagt zich namelijk af of het raadsbesluit tot het nieuw te bouwen gemeenschaps- huis alsnog moet worden herzien. De Dorpsraad geeft verder aan dat het eventueel niet doorgaan van de nieuwe BMV geen besparing oplevert van 3,7 miljoen. Raadslid Jordi Custers geeft namens Ronduit Open aan dat de partij onverkort vast houdt aan realisering van de BMV en het nakomen van de gedane beloften. Hij vraagt het college, dan ook om een overzicht van alle tot dusver gemaakte kosten die uit het budget van de BMV Ell zijn betaald. De partij vraagt zich verder af of het bestemmingsplan Steenenbampt doorgang kan vinden wanneer de realisering van de BMV niet zal plaatsvinden.


Ten onrechte kopieerkosten gevraagd 23-10-2014 13:30

Kopieermachine. Leudal Een studente die als schoolopdracht bij de gemeente Leudal het dossier over ‘Grote Kampweg 49 te Haelen’ (zaak Gijsbert Ruiter) opvroeg, kreeg hiervoor een nota van € 1000 voor kopieerkosten. Haar begeleidend docent heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft gelijk gekregen. Er mogen namelijk geen behandelkosten in rekening worden gebracht bij een verzoek in het kader van de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). D66 heeft op 26 mei j.l. per brief aan het College laten weten dat de gemeente dit soort behandelkosten niet in rekening mag brengen. Woordvoerder Rens Raemakers van D66 is zeer verbolgen over het feit dat de partij via de media moet horen dat er bij de gemeente een grote fout in dezen is gemaakt. De fractie verwacht dan ook excuses van het College en beraadt zich op verdere politieke consequenties.


Vertrek 4wd kraamambulance 22-10-2014 19:54

De kraamambulance. Maasbracht De 4wd. kraamambulance die de stichting Wheels4Africa heeft verzorgd voor een kraamkliniek in Gambia, is klaar. Hij wordt nu volgeladen met verbandmiddelen, babykleding en ander materiaal voor de kraamkliniek. Verder ook een aantal voetballen en een tenue voor een jeugdvoetbalelftal. Woensdag 29 oktober om 10.30 uur zal hij worden uitgezwaaid door de leerlingen van de R.K. Basisschool de Tweesprong uit Maasbracht.


Sloop uitstellen Klooster Sint Joseph?! 21-10-2014 18:31

Maasgouw Raadslid Clemens Meerts (VVD) stelt dat men aan de vooravond staat van de sloop van klooster Sint Joseph aan de Heerbaan in Heel en men op gemaakte politieke keuzes men niet telkens moet terug blijven komen. Hij geeft echter aan dat er relevant nieuws op basis waarvan het mogelijk raadzaam is om een heroverweging te maken. Het gebouw staat er nu immers nog en zeer binnenkort weten we meer over dat nieuws. Er komt een nieuwe provinciale regeling om karakteristieke leegstaande gebouwen te behoeden voor verval. Die moet in 2015 ingaan. Kern ervan is dat de provincie activiteiten van ondernemers in die leegstaande gebouwen stimuleert, bijvoorbeeld door een startkapitaal te geven. Het gaat om panden die niet de status van monument hebben. Gedeputeerde Ger Koopmans bereidt de nieuwe aanpak momenteel voor.


Bibliotheken dreigen te verdwijnen 20-10-2014 16:45

 Leudal De reacties stromen binnen over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken in Leudal. Op de website van Bibliocenter staan al honderden reacties sinds de leden van Leudal vrijdag op de hoogte zijn gebracht van de plannen van de gemeente Leudal. Vanaf 2015 wil de gemeente Leudal een nieuwe, enorme bezuiniging doorvoeren op het bibliotheekwerk. Deze bezuiniging komt bovenop de vele bezuinigingen sinds 2010. Liesbeth Vogelaar, de directeur van Bibliocenter, doet een oproep aan alle inwoners van Leudal en vooral aan de bibliotheekleden om via een e-mail te protesteren bij de gemeenteraad van Leudal tegen deze bezuinigingsplannen op de bibliotheken. Op de website van Bibliocenter is te lezen wat er over het bibliotheekwerk in de begroting van de gemeente staat. http://www.bibliocenter.nl/actueel/bezu inigingen-leudal


Promotie voor Harmonie Amicitia 20-10-2014 16:30

De Roggelse harmonie in actie. Roggel Afgelopen zondag werd in de Oranjerie in Roermond het Bondsconcours gehouden. Harmonie Amicitia uit Roggel heeft deelgenomen in de tweede divisie. Het muziekgezelschap onder leiding van Guido Swelsen behaalde 87,42 punten goed voor een eerste prijs met promotie naar de eerste divisie.


Grindgatenroute geopend in Heel 19-10-2014 17:09

Maasgouw Zondag 19 oktober is de wandelroute met als thema Grindgaten feestelijk geopend. De route brengt de wandelaar langs mooie plekjes rond de Boschmolenplas in Heel. Tijdens de opening vond ook de aftrap plaats van de wedstrijd #wandelselfie. Plaats een foto van uzelf op een herkenbare plek op één van onze wandelroutes op Facebook of Twitter o.v.v. #wandelselfie.


Koninklijke onderscheiding Edwin Wijers 19-10-2014 16:15

De gedecoreerde Edwin Wijers. Foto: John van Rijsse.Regionieuws Op zaterdag 18 oktober reikte loco- burgemeester Mackus van Nederweert de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer Edwin Wijers (49 jaar) uit Leveroy. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 50-jarig bestaansjubileum van de Lichamelijke Gehandicapten- vereniging Speravi in kasteel Groot Buggenum in Grathem. Vanaf 17 januari 1987 is de heer Wijers bestuurslid en secretaris van de Lichamelijke Gehandicaptenvereniging Speravi. Hij is in het bijzonder belast met de (leden)administratie, leden- contacten, ziekenbezoek en de kerkelijke vieringen van de vereniging. Verder was Wijers van 1986 tot 2011 (25 jaar) bestuurslid van SV Leveroy. Inmiddels is hij ook al 17 jaar actief voor de Parochie H. Barbara Leveroy.


Fanfare Aurora Baexem behaalt 86 punten 17-10-2014 20:44

Fanfare Aurora uit Baexem Baexem Op zondag 12 oktober heeft Fanfare Aurora Baexem deelgenomen aan het Bondsconcours te Roermond. In Theaterhotel De Oranjerie beoordeelde de jury het optreden van Fanfare Aurora in de Eerste Divisie met 86 punten. Vanaf vorig jaar september hebben de muzikanten en dirigent Marc Doomen enorm hard gewerkt om met eigen leden een muzikale prestatie van formaat neer te zetten. Onder het motto ‘Social Music in Vivo’ heeft Fanfare Aurora met de muziek- werken ‘Images’, Prière à Notre-Dame en Spectrum of the Sky afgelopen zondag een prachtig optreden gegeven. Naar aanleiding van het behaalde resultaat houdt Fanfare Aurora een receptie op vrijdag 31 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur in Gemeenschaps- huis Baexheimerhof te Baexem.


Toverland beste attractiepark 15-10-2014 19:04

 Regionieuws Attractiepark Toverland in Sevenum is het best gewaardeerde attractiepark van Nederland. Bezoekers van Zoover waarderen Toverland gemiddeld met een 8,6 in de periode van september 2013 tot en met september 2014. Daarmee wint Toverland de Zoover Award voor beste attractiepark 2014.


Burendag in St. Elisabeth 9-10-2014 19:00

Cliënten bij de Dartelweide Leudal Op maandag 6 oktober vierde Zorgcentrum St. Elisabeth Burendag samen met Elivagar, een organisatie voor mensen met een beperking met een werkplaats naast St. Elisabeth. De dag stond in het teken van de opening van de nieuwe dierenweide. Cliënten van Elivagar doen de verzorging met veel plezier en cliënten van zorgorganisatie Land van Horne genieten van de dieren. Anita Deckers, coördinator Vrijwilligerswerk bij St. Elisabeth: “Er was een presentatie van de weide en ook de nieuwe naam werd bekendgemaakt: Dartelweide. Een sfeervolle middag met muziek, een hapje en drankje.” Naast de cliënten van beide organisaties waren ook de vrijwilligers aanwezig die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de dierenweide.


Bedrijvenvereniging Leudal Centraal 9-10-2014 14:32

Bestuur Bedrijvenvereniging Leudal i.o Leudal Onlangs vond de oprichtingsbijeen- komst plaats van de nieuwe bedrijvenvereniging Leudal Centraal in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Het eerste project dat opgepakt gaat worden is het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een tiental ondernemers op de bedrijventerreinen die hiervoor waren uitgenodigd door collega-ondernemers waren aanwezig evenals vertegenwoordigers van politie, brandweer, OML, MKB Nederland en de gemeente.


Terugkeer dopheide en klokjesgentiaan 8-10-2014 20:40

Genitaan en dopheide. Foto Stichting  Limburgs Landschap, Luuk DaamenRegionieuws De gemeente Echt-Susteren en Stichting het Limburgs Landschap werken samen aan een kwaliteits- verbetering van de natuur bij het Marissen. Het natuurgebied Marissen ligt tussen de dorpen Sint-Joost, Montfort en Echt en is bij de vele wandelaars en fietsers vooral bekend door het Kranenbroekerven. Het Jaspersven is een voormalig ven van ongeveer 1 hectare en ligt midden in het natuurgebied Marissen Het voormalige ven is nu nog als een laagte herkenbaar, maar de laatste jaren dichtgegroeid door bosopslag. Door de dichte begroeiing zijn de natuurwaarden echter beperkt. Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw was het een bekende plek van vochtige heide met soorten als klokjesgentiaan.


Waterschapsbedrijf Limburg wint prijs 7-10-2014 21:44

De Tungelroyse beek Regionieuws Op 7 oktober hebben Effectory en Intermediair in het DeLaMar Theater in Amsterdam bekend gemaakt wie dit jaar de beste werkgevers van Nederland zijn. Waterschapsbedrijf Limburg is hierbij als winnaar uit de bus gekomen in de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. De prijs voor de beste werkgever binnen deze sector werd uitgereikt door minister Plasterk. Winnaars mogen zichzelf een jaar lang Beste Werkgevers van 2014 noemen. Van de 366 organisaties (profit en non- profit) die hebben meegedaan aan de Beste Werkgeversverkiezing, waren 100 organisaties genomineerd, waaronder Waterschapsbedrijf Limburg. Het is een samenwerkings- verband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.


Vrijwilligersaward voor Pierre Snijders 7-10-2014 19:27

Beegden Op 26 september werd door wethouder Jessie Smeets-Palmen van Maasgouw ‘de vrijwilligersaward van het jaar 2014’ uitgereikt aan de heer Pierre Snijders uit Beegden. Dit gebeurde als blijk van waardering voor de vele jaren van vrijwillige inzet met een bijzondere waarde voor de Maasgouwse samenleving, met name in de kern Beegden.


Tegen Gijsbert Ruiter 27 maanden cel geëist 7-10-2014 19:13

Haelen Gijsbert Ruiter uit Haelen werd vorig jaar tot 9 maanden cel veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. De eis was toen 8 jaar gevangenis. Zowel Justitie als Gijsbert Ruiter tekenden toen hoger beroep aan tegen deze uitspraak. Dinsdagmorgen diende het hoger beroep voor het Gerechtshof in Den Bosch. Er werd 27 maanden celstraf waarvan 18 maanden voorwaardelijk geëist.


Hennepdrogerij ontdekt in Baexem 7-10-2014 19:02

Baexem Dinsdagmorgen hebben wijkagenten van Leudal samen met medewerkers van Enexis in Baexem een hennep- drogerij ontdekt. In de schuur hingen ongeveer 7 kilo henneptoppen te drogen. Buiten stonden ook nog enkele zeer grote planten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.


OLS 2015 vindt locatie in Maasniel 7-10-2014 15:22

 Regionieuws De Stichting OLS 2015 Maasniel heeft een voorkeurslocatie gevonden voor het OLS 2015. Deze ligt op grond- gebied van de voormalige gemeente Maasniel en biedt de mogelijkheid om de optocht door het kerkdorp te laten lopen. Ondanks het feit dat er nog veel werk verzet moet worden om het OLS op de locatie Loyweg - gelegen tussen Broekhin Noord en Zandstraat - mogelijk te maken, is de organisatie zeer ingenomen met deze keuze.


Tafeltje-dek-je blijft behouden 6-10-2014 19:53

Directeur Raoul Bakkes levert een maaltijdset af.Regionieuws Woensdag 1 oktober werden er 182 nieuwe maaltijdsets rondgebracht in de gemeente Leudal en Maasgouw-west. Directeur Raoul Bakkes van Proteion Welzijn heeft als openingshandeling een nieuw maaltijdset bezorgd bij twee enthousiaste cliënten. Actieve vrijwilligers hebben met ondersteuning van Proteion Welzijn ervoor gezorgd dat de maaltijdvoorziening in de gemeente Leudal zal voortbestaan. De Tafeltje-dek-je maaltijden worden dagelijks vers bereid in de moderne keuken van Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen. Beek & Bos kookt al vanaf de start in 1989 voor Tafeltje- dek-je en doet dit nu nog als enige instelling in de regio Leudal. Contactgegevens Tafeltje-dek-je 06 - 52 66 95 73 of per e-mail: tafeltjedekje@proteion.nl.


Landelijke DoegoedWeek ook in Roermond 5-10-2014 19:15

Regionieuws Medewerkers van coöperatie DELA gaan op 8 oktober als vrijwilliger aan de slag bij Voedselbank Midden- Limburg en op 8 en 9 oktober bij verpleeghuis Camillus in Roermond. Tijdens de jaarlijkse DoegoedWeek steken ruim 400 medewerkers de handen uit de mouwen om iets goeds te doen voor een ander. In Roermond wordt de opslagruimte van de voedselbank opgeknapt. Bij Camillus wordt het park winterklaar gemaakt.


Loes Geelen Nederlands kampioen bugel 5-10-2014 16:38

De bugel Neer Zaterdag is in Utrecht het Nederlands Kampioenschap Blazers Solisten en Ensembles gehouden. In de 1e divisie is Loes Geelen uit Neer Nederlands kampioen geworden; ze bespeelde de bugel. Haar werk 'Two Faces' van Gilles Rocha leverde 92 punten op en was goed voor de Nederlandse titel.


BoerenBond wordt Welkoop 3-10-2014 22:07

 Regionieuws Twintig BoerenBond-winkels in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben een nieuwe naam: Welkoop. De naam is het enige dat verandert, verder is alles vertrouwd herkenbaar. De winkel, de merken, het assortiment, de openingstijden en de medewerkers blijven hetzelfde. Ook de bekende kleuren rood en groen zijn behouden in de uitstraling van de winkels en in het logo van Welkoop.


Solliciteren of je eigen bedrijf 2-10-2014 19:22

Een drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst.Regionieuws Rabo Young van Rabobank Peel, Maas en Leudal organiseert regelmatig events voor jongeren tussen 18 en 35 jaar. Op 23 september stond solliciteren en het beginnen van een eigen zaak centraal in de bijeenkomst. Of je nu gaat solliciteren of dat je een eigen bedrijf start, het gaat erom dat jij het verschil maakt. Hoe? Dat kregen de bezoekers van het Rabo Young event in DOK6 te Panningen tijdens vijf presentaties te horen.


Actualiteitenmoment’ in raad Leudal 1-10-2014 22:14

Leudal De fractie van D66 stelt voor een ‘Actualiteitenmoment’ in de raadsvergadering van Leudal in te voeren. Het voorstel is dat de raadsvergadering voortaan start met een spontaan vragenmoment, waarbij iedere fractie maximaal één actuele vraag aan het College van B en W mag stellen. Veel onderwerpen kunnen volgens de Democraten niet snel voor de raadsvergadering worden geagendeerd. Ze zijn veelal onderdeel zijn van een langer lopend traject. Echter, inwoners zijn wel vaak benieuwd naar de voortgang van dit soort onderwerpen. Tevens krijgt het College in het voorstel de kans om actuele mededelingen al aan het begin van de vergadering te doen.


Weer vaat- én spataderkeurmerk in Weert 30-9-2014 11:00

 Regionieuws De vaatzorg binnen SJG Weert is, net als de afgelopen jaren, erkend met zowel het vaatkeurmerk als het spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. De keurmerken laten zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaatzorg aanbieden. SJG Weert voldoet aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Alle gegevens zijn beschikbaar op de website van de Hart&Vaatgroep.


Kid Infusion toch naar finale 28-9-2014 22:01

Dolle vreugde, grote teleurstelling,  toch weer 'uit het dak'.Heythuysen Robert ten Brink riep zaterdagavond tijdens de halve finale van Holland's Got Talent dansgroep Kid Infusion uit Heythuysen uit als winnaar. Dat bleek echter een foutje te zijn. Chantal Janzen, Gordon en Dan Karaty moesten vervolgens beslissen welke overgebleven act naar de finale mocht: Kid Infusion of TP4Y. Volgens Gordon een lastige klus, na de pijnlijke blunder: "Wij vinden unaniem dat beide acts naar de finale moeten."


Brandende vaten in Neer en Heythuysen 28-9-2014 21:37

 Leudal In Neer zijn zondagavond rond 18.00 uur op de Groezeweg twee brandende vaten met mogelijk XTC-afval aangetroffen. Een uurtje later zijn in Heythuysen in een bos op de Maxeterdijk / Spaanse baan eveneens twee brandende vaten aangetroffen met waarschijnlijk XTC-afval. De brandweer heeft beide branden geblust. De politie is een onderzoek gestart en gaat na of er een verband is tussen beide stortingen en branden.


Met de scootmobiel op de A2 28-9-2014 21:11

Hunsel Politieagenten hebben zaterdagavond omstreeks 22.30 uur een vrouw met haar scootmobiel van de autosnelweg A2 gehaald ter hoogte van Hunsel. Een blaasproef wees uit dat de vrouw onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Ze kreeg een rijverbod voor vijf uur en ze moest haar voertuig afstaan. De 58-jarige vrouw uit het Belgische Zutendaal is daarna overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft ze een boete van ruim € 600,00 euro opgelegd gekregen. Nadere controle wees uit dat zij nog een andere boete van duizend euro had openstaan. Nadat ze beide boetes had betaald, is per taxi naar huis toe gebracht.


Oprichting bedrijvenvereniging 26-9-2014 21:14

Leudal Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Het eerste project dat opgepakt gaat worden is het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op dinsdag 30 september om 16.30 uur vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen zijn hiervoor door collega-ondernemers uitgenodigd om aanwezig te zijn. De afgelopen maanden zijn er een drietal bijeenkomsten gehouden om te kijken of er mogelijkheden waren voor een meer intensieve samenwerking tussen bedrijven op de diverse bedrijventerreinen. In navolging van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Haelen en Ittervoort wordt voor de overige bedrijventerreinen in Leudal een gezamenlijke bedrijvenvereniging opgericht: Leudal Centraal.


Hoogste punt BMV Thorn bereikt 26-9-2014 21:09

Thorn Het hoogste punt van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Thorn werd op dinsdag 23 september bereikt. Wethouder Smeets-Palmen van de gemeente Maasgouw hield een toespraak ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal.


Opening vernieuwde havengebied 9-10-2014 11:00

Maasbracht Zaterdag 11 oktober is de feestelijke opening van het vernieuwde havengebied in Maasbracht. Tijdens de opening worden drie nieuwe kunst- werken onthuld, waarvoor Fleur Maessen, Sylvana Tinnemans en Indy De Vries uit Maasbracht model hebben gestaan. De onthulling van is om 13.30 uur. Na de onthulling starten er voor jong en oud allerlei activiteiten in de haven zoals schminken en een rondvaart.


Opening vernieuwde havengebied 26-9-2014 21:03

Maasbracht Zaterdag 11 oktober is de feestelijke opening van het vernieuwde havengebied in Maasbracht. Tijdens de opening worden drie nieuwe kunst- werken onthuld, waarvoor Fleur Maessen, Sylvana Tinnemans en Indy De Vries uit Maasbracht model hebben gestaan. De onthulling van is om 13.30 uur. Na de onthulling starten er voor jong en oud allerlei activiteiten in de haven zoals schminken en een rondvaart.


Documentaire ‘Het Schepenkerkhof’ 26-9-2014 20:59

Maasbracht De grootste ramp uit de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart is verfilmd. Tijdens de 70-jarige herdenking op 27 september aanstaande gaat de documentaire ‘Het Schepenkerkhof’ in première in Maasbracht. Op 30 september 1944 bliezen de terugtrekkende Duitsers in de haven van Maasbracht 240 binnenvaartschepen op. Zo'n duizend schippers en hun families raakten ontheemd. Zeventig jaar later blikken betrokkenen terug op die indrukwekkende gebeurtenis. De 92-jarige Jac. Linssen zag als ooggetuige hoe de Duitsers de schepen één voor één opbliezen. Behalve Linssen vertellen ook schipperskinderen en andere betrokkenen hun verhaal over de scheepsramp. Binnenkort is de film te zien bij Omroep 3ML.


Nieuwe wandelbrug over de Neerbeek 25-9-2014 18:58

Afronding van het project met de wandelbrug.Neer Donderdag 25 september is een nieuwe brug voor wandelaars geplaatst over de Neerbeek in Neer. De brug ligt bij Winkelmolenstuw. Met deze aanleg is een verbinding voor wandelaars tussen Hagendoorn en Klein Hanssum, door het beekdal van de Neerbeek, gerealiseerd. De aanleg betekent ook de afronding van het herinrichtings- project van deze beek. Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Leudal betalen de kosten.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 24-9-2014 22:00

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 25-10-2014 11:00

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 24-9-2014 21:59

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Duchenne heroes in het zonnetje gezet 24-9-2014 21:30

De twee helden met B&W, directeur en teamleider Beheer Openbare RuimteLeudal De Duchenne heroes Lars Helwegen en Marc Jacobs hebben de fietstocht volbracht. Ze maken deel uit van het team Team Leudal 4 Cyrill. Ze hebben met hun team een fantastische prestatie geleverd De gemeente Leudal is trots op hun collega`s en ze werden dan ook in het gemeentehuis te Heythuysen gehuldigd. Omroep 3ML heeft een rapportage gemaakt te zien van 22 t/m 28 september.


Sponsorloop van basisschool 'De Kwir' 25-9-2014 11:00

Volop in actie Regionieuws Op dinsdagmiddag 23 september j.l. werd de tweejaarlijkse sponsorloop van basisschool 'De Kwir' uit Neer gehouden. De opbrengst van deze sponsorloop wordt dit jaar besteed aan: de verbetering van de speelplaats, de drukkosten van de schoolkrant en het schoolkamp van groep 8.


Joerie Minses burgemeester in Alphen-Chaam 23-9-2014 22:50

Joerie Minses heeft een nieuwe baan Leudal Joerie Minses uit Kelpen-Oler is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester in de gemeente Alphen- Chaam. Op dit moment is de 34- jarige Minses raadslid voor Ronduit Open in Leudal. Alphen gaat met deze unanieme keuze voor verjonging. Het is de bedoeling dat Minses op 1 november wordt geïnstalleerd. Op dit moment bekleedt hij de functie concernjurist bij de gemeente Landgraaf. Ronduit Open meldt blij verrast kennis te hebben genomen van de unanieme voordracht van Joerie Minses. De partij is ervan overtuigd dat Minses deze functie op een voortreffelijke wijze zal invullen. De woordvoerder vervolgt: "In de partij én in de fractie zullen wij Joerie enorm gaan missen. Wij zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Ronduit Open en voor Leudal heeft gedaan. Intern gaan we de opvolging voorbereiden."


Verhuizing servicepunt Laurentius Echt 22-9-2014 16:13

Regionieuws Vanaf 6 oktober zal het servicepunt van het Laurentius Ziekenhuis in Echt, nu nog gelegen tegenover het NS- station, verhuizen naar het pand van Meditta Medisch Centrum. Alle medische zorg die het ziekenhuis in het huidige servicepunt aanbiedt, inclusief de spreekuren van artsen, verhuist mee naar de nieuwe locatie aan de Nobelweg in Echt. Op deze locatie kunnen ook röntgenfoto’s, echo’s en MRI-scans worden gemaakt. Begin 2014 hebben huisartsen- organisatie Meditta, het Laurentius Ziekenhuis en het Orbis Medisch Concern gezamenlijk het Regionaal Diagnostisch Centrum in Echt overgenomen. Het centrum is verder gegaan onder de naam Meditta Medisch Centrum (MMC). Het centrum zal worden bemenst met het huidige personeel van het MMC, aangevuld met het personeel van Laurentius.


Tweede dochter voor Roy Curvers 22-9-2014 13:02

Dochtertje heet Lot Roggel Profwielrenner Roy Curvers is afgelopen zaterdag voor de tweede keer vader geworden van een dochter. Het meisje heeft de naam Lot gekregen. De 34-jarige Roggelnaar en zijn vriendin kregen in 2012 al dochter Noek.


Kunst en Cultuurweekend Maasgouw 21-9-2014 21:23

Opening door wethouder Math Wilms Foto: 3MLMaasgouw Zaterdag 20 en zondag 21 september vond er in Maasgouw het Kunst en Cultuurweekend Maasgouw plaats. Gedurende het weekend waren er in vrijwel alle kernen van Maasgouw een keur van kunst en cultuuractiviteiten. Om 11.00 uur vond er in zalencentrum de Spil in Maasbracht de officiële opening plaats door wethouder Math Wilms. 3ML maakte er een reportage die binnenkort wordt uitgezonden.


Geslaagde Leudal Kernen Omloop 21-9-2014 21:03

Regenkleding was niet overbodig. Foto: 3MLLeudal Zondag 21 september gingen voor de vierde keer ongeveer 300 mannen en vrouwen van start bij de Leistert in Roggel voor een 100 km lange fietstocht door de gemeente Leudal. De Kernen Omlooptocht ging door alle 16 kernen van de gemeente. Het inschrijfgeld gaat ieder jaar weer naar een ander doel. Dit jaar is dat voor SPERAVI, een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke handicap.


Weert: Groenste regio van de wereld 21-9-2014 14:39

Een van de groene plekjes Regionieuws Weert is zaterdag 20 september uitgeroepen tot ‘Groenste regio van de wereld’. Burgemeester Jos Heijmans en wethouder Harrie Litjens hebben in Charlottetown in Canada de titel: 'Winner International Competition Communities in Bloom’ in ontvangst mogen nemen. Daarnaast behaalde Weert een 2de plaats in het thema Cultureel Erfgoed. Het winnen van de titel is een geweldige kans om Weert op de kaart te zetten.


Laurentius start proef patiëntbegeleider 20-9-2014 19:30

Regionieuws Op 1 oktober start het Laurentius Ziekenhuis Roermond een proef waarbij patiënten gebruik kunnen maken van een begeleider bij hun bezoek aan de arts in het ziekenhuis. Hiermee wil het ziekenhuis extra service bieden aan patiënten die behoefte hebben aan begeleiding tijdens hun bezoek aan de polikliniek, maar niemand in hun naaste omgeving hebben om met hen mee te gaan. “Voor sommige patiënten is het een prettig idee dat ze iemand bij zich hebben tijdens een bezoek aan hun arts. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om vragen stellen tijdens het bezoek aan de arts of begrijpen niet meteen wat de dokter vertelt,” vertelt Inge Hensen. Mensen die gebruik willen maken van de patiëntbegeleider kunnen contact opnemen met de afdeling patiëntencommunicatie (0475) 38 2236.


Huldiging OLS-winnaar 18-9-2014 19:34

Regionieuws Op vrijdag 19 september huldigt Gouverneur Theo Bovens de winnende schutterij van het OLS 2014, Schutterij St. Urbanus uit Maasniel. De huldiging, waarbij ook Gouverneur H. Reynders van Belgisch Limburg aanwezig is, evenals president G. Koopmans van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, vindt plaats in het Gouvernement. Bij de huldiging is o.a. aanwezig Schutterij St. Joris uit Wessem, de winnaar van de Espritprijs.


Een nieuw leven voor het schooltje in Haler 20-9-2014 08:00

De initiatiefnemers. Haler Twee jaar was het stil in de basisschool in Haler. Vanaf september staan de schooldeuren weer wijd open. Leerlingen zijn er opnieuw welkom. Niet om te leren lezen of schrijven, wel voor een uitgebreid aanbod aan creatieve cursussen en voor een creatieve opvang. Op zondag 21 september is de feestelijke heropening. Er is dan een InLoopDag en openstelling is van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen dan een voorproefje nemen van de cursussen glas-in-lood, brandschilderen, air brushen, tekenen/schilderen en pimpen voor volwassenen en kinderen. De gezamenlijke ruimte met podium nodigt uit als thee- en koffieschenkerij waar men gastvrij wordt onthaald. Bij voldoende belangstelling starten de kunstenaars in het schooltje met een creatieve opvang. info bij Babs Schaper: 0495-552720.


Kermis voor bewoners Beek & Bos 17-9-2014 19:44

Op de 'autobaan' in de botsauto. Heythuysen Kermismaandag 15 september was de kermis in Heythuysen even het domein van de bewoners van Zorgcentrum Beek & Bos. Volgens een goede traditie bracht een grote groep bewoners, vergezeld door familieleden en vrijwilligers, een bezoek aan de Heitser kermis. De maandagmiddag is een rustig moment voor de kermisexploitanten, die daardoor extra aandacht hadden voor de kermisgangers van Beek & Bos. Bij thuiskomst in het zorgcentrum stonden er, bijna als vanzelfsprekend, koude schotel en heerlijke broodjes met warm vlees klaar. Wat Beek & Bos betreft is de kermis een mooi moment om de bewoners eens extra te verwennen. Op zaterdag 11 oktober opent Beek & Bos haar deuren voor belangstellenden. De Open Dag begin om 14.00 en duurt tot 17.00 uur


Dames van Westa goed gestart 15-9-2014 16:34

Wessem De dames van Anytime Fitness Westa zijn goed gestart. In eigen huis werd Hilversum met 6-0 verslagen. Het jonge Wessemse damesteam is in dezelfde samenstelling als afgelopen jaar aan het nieuwe seizoen begonnen. In de wedstrijd werd gespeeld met de drie jeugdinternationals van het team, Lynn van der Elsen, Amber van de Velde en Melissa Bours. Lynn Zetsen bleef dit weekend aan de kant.


Ambulance voor Gambia 15-9-2014 16:08

De ambulance van Wheels4Africa Maasbracht Maasbrachtse stichting Wheels4Africa heeft in anderhalf jaar een goede- en geschikte 4wd. kraamambulance gerealiseerd, zodat hij binnenkort op transport kan naar Gambia. Daar zal hij gratis ter beschikking worden gesteld aan de kraamkliniek in Saba. Deze kliniek is met hulp van een Nederlandse stichting door de mensen zelf daar gebouwd en is helemaal klaar. Om er te komen, was echter nog niets geregeld. Men komt vaak kilometers lopend, op een ezelkar of in een kruiwagen naar de kliniek toe, wat tot gevolg heeft dat er regelmatig baby's onderweg zonder hulp worden geboren en overlijden of dat kraamvrouwen onderweg sterven aan complicaties. "Dit wordt straks dus gedeeltelijk ondervangen door deze kraam-ambulance", vertelt Jack van Duijn, drijvende kracht achter de stichting Wheels4Africa. Info: http://www.wheels4africa.nl
Tweede seizoen OPPEBANKOPPEBOS

‘sjoeane kal’ oppe bank oppe bos Er komt een 2e seizoen van de talkshow OPPEBANKOPPEBOS met 5 nieuwe afleveringen op 2 nov, 7 dec, 11 jan, 1 feb en 1 mrt. Op deze zondagen kan men vanaf 14.30 uur gesprekken met gasten uit Roggel en de regio, swingende muziek, ‘sjoeane kal’ en onverwachte foto’s en video’s verwachten met een toetje uit de Hartistieke keuken. Locatie: theater Op de Bos en entree €8,00 (incl. tas koffie). De Heren Op Leeftijd & Len zijn nog op zoek naar mensen die wat willen vertellen over Mijn Plek, hun favoriete straat, huis of stukje natuur. Ook voor Mijn Plaat kan men zich nog opgeven. Waarom vindt u een nummer te gek of heel bijzonder? Als u dat uitgelegd hebt, speelt de Goeden Band dit lied. Voor de mensen van Mijn Plaaten Mijn Plek zijn er 2 vrijkaarten. Men kan zich opgeven via de Facebookpagina van OPPEBANKOPPEBOS.


Thorn: Herstart Culturele Cafés

Culturele Café terug van weggeweest De Culturele Cafés onder de naam Torna|Cultura maken een herstart op zondag 26 oktober om 14.30 uur in Aod Thoear. Columnist Jo Wijnen zal het eerste Café presenteren en stadsdichter Har Sniekers is vaste gast. Met een donatie van € 25,00 ontvangt men een passe-partout die gratis toegang geeft tot alle Cafés in één jaar (min. 4 uitvoeringen). Doneren kan op NL50 RBRB 0827 7420 37 o.v.v. Torna|Cultura.


Standhouder zijn in Kelpen-Oler?

Een kleine greep uit het aanbod Zondag 26 oktober organiseert fanfare St. Liduina van 10.30 tot 16.30 uur weer de jaarlijkse Grote Vlooien- en Boekenmarkt in Gemeenschapshuis Trefcentrum aan de Kerkstraat te Kelpen-Oler. Totaal zijn er 40 stands van allemaal particulieren. Gegadigden s.v.p. melden bij marktmeester Jac Tinnemans 0495-651936. Eén standplaats van 2 tafels in totaal 2.40m, kost € 15,00. Entree is € 1,50. Tegelijkertijd is er op het podium en in de grote bergruimte ernaast een Grote Boekenmarkt met jaarlijks ongeveer 10.000 boeken, strips, tijdschriften e.d. maar ook dvd's,cd’s en lp's. Er is hiervoor geen aparte Boeken zijn het laagste geprijsd in de regio.


Presentatie over 3D printen in Weert

 Bij Bibliocenter in Weert is er op koop- zondag 26 oktober van 14.40 tot 16.00 een presentatie over 3D printen. Wat is 3D printen is en hoe gaat het in zijn werk. Er zijn printers en voorbeelden van 3D printing te zien. Marc Kemkens van 3D-systems en Ilko Bosman van Makerpoint verzorgen de presentatie. De toegang is gratis. Graag vooraf reserveren in de bibliotheek of via http://www.bibliocenter.nl Locatie: Wilhelminasingel 250 in Weert.


Dag van de stilte: stiltemeditatie

Op de dag van de stilte op zondag 26 oktober vindt van 11.00 tot 12.30 uur een meditatie o.l.v. Marja Nijskens plaats bij Bezoekerscentrum Leudal te Haelen. Marja doet samen met de deelnemers de hart chakra meditatie waarbij het laatste gedeelte zittend of liggend in stilte is. Breng daarom een dekentje, vestje o.i.d. mee en trek gemakkelijke kleding aan. Je hoeft geen ervaring met meditatie te hebben. Kosten: vrije donatie.


Derde Jubileumconcert van Op Herme

Stichting Op Herme houdt op zondag 26 oktober van 15.00 tot 16.00 uur het derde Jubileumconcert op de locatie Balderstraat 1 te Ell. Die middag zullen onder andere optreden het 'Op Herme' kinderensemble, Ben Heijnen tenor, Leon van Wijk accordeon, Alina Lin Jong viool, Wim Schroten viool en en Constant Notten vleugel. De entree is € 10,00. Kinderen en donateurs hebben vrij entree. Meer informatie: http://www.opherme.nl


Dansen voor 50-plus en alleenstaanden

Zondag 26 oktober is van 14.00 tot 17.30 uur dansen voor 50-plussers en alleenstaanden in Zaal De Mert (naast de kerk) in Swalmen. Men kan dan dansen op een vertrouwd nostalgisch repertoire zoals foxtrot, Engelse wals, tango, losse polka, line- dance, chachacha, etcetera. Chris van Goch draait plaatjes met praatjes.


Afwisselend Torna|Cultura

De twee acteurs van Schimmen Op zondag 26 oktober presenteert Torna|Cultura in nauwe samenwerking met Stichting Historisch Spel Thorn het herdenkingstoneel Schimmen. Het stuk voert een Piron-soldaat op die jaren na de bevrijding van het witte stadje terugkeert en droomt over de geschiedenis van het dorp. Het stuk wordt gespeeld door Cor Bastiaans en Marga Nijssen. Voorafgaand houdt historicus drs. Jac Forschelen een exposé over de bevrijding van Thorn. Columnist Jo Wijnen en stadsdichter Har Sniekers nemen het literaire deel van de middag voor hun rekening. Willem van Santen verzorgt op piano de muzikale omlijsting. Verder is te gast de Japanse sopraan Yukie Hada Zij wordt op piano begeleid door Hennie Ramaekers. De aanvang is om 14.30 uur in Café–zaal Aod Thoear. De entree bedraagt € 5. Meer info: http://www.tornacultura.nl


Kofferbakmarkt in Heythuysen

 Zondag 26 oktober is er weer kofferbakmarkt. De locatie is naast Machinehandel Frank Coolen, Biesstraat 59 te Heythuysen (aan de Provinciale weg Heythuysen/Horn). De markt is voor het publiek open van 9.00 tot 15.30 uur (entree €1,00 p/p). Vanwege organisatorische reden is inschrijven verplicht via de website www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl. Er is een limiet aan het aantal stand- plaatsen.


Vogelbeurs en tentoonstelling Ittervoort

Grote collectie vogels aanwezig Op zaterdag 25 oktober is de opening van de vogeltentoonstelling om 19.30 uur met een grote collectie vogels in CC De Mortel te Ittervoort. Op zondag 26 oktober is deze tentoonstelling tevens open van 9.30 tot 16.30 uur. Op zondag organiseert VV De Grensvogels van 9.00 tot 11.30 uur ook haar vogelbeurs. Eenieder kan vogels te ruil en te koop aanbieden (wel in tt-kooien). Inlichtingen via 0475-565987.


Vlooien- en boekenmarkt in Kelpen-Oler

Zeer veel boeken, strips, etc. Zondag 26 oktober is van 10.30 tot 16.30 uur de jaarlijkse boekenmarkt in Gemeenschapshuis Trefcentrum in Kelpen-Oler met zeer veel boeken maar ook DVD’s, CD’s en LP’s. Alles tegen de laagste prijs in de verre omtrek. Er zijn ook ongeveer 30 vlooienmarkt-stands met o.a. bloemstukjes. Eén entree voor beide markten samen € 1,50. Kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) gratis.


Afsluiting herfstvakantie in de Pelen

Foto gemaakt door Marijke Vaes Zondag 26 oktober kun je in de Pelen, in de Peelboerderij, luisteren naar de verhalen van verhalenverteller Frans van de Pas en de kinderliedjes van Reintje & haar Voskes. Frans van de Pas vertelt om 13.30 uur en om 15.30 uur; Reintje & haar Voskes speelt om 14.30 uur. Entree is een vrijwillige bijdrage. Reserveren is niet mogelijk en vol is vol. Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospelijk.


Word schoolgids van de Nationale Parken

In november 2014 biedt IVN Limburg weer de opleiding tot schoolgids aan. Nationaal Park De Groote Peel, De Maasduinen en De Meinweg zijn interessante leergebieden voor jong en oud. Verdeeld over zes zaterdagochtenden gaan deze schoolgidsen in spé kennismaken met het lespakket en leren tegelijkertijd hoe kinderen het best kunnen worden begeleid in de natuur. De cursus vindt plaats op zes zaterdagochtenden en wel op 8 en 22 november, 6 december, 10 en 24 januari en 7 februari. Deelname is gratis dankzij een financiële bijdrage van Provincie Limburg. Aanmelden kan tot en met 27 oktober via de websites van de Nationale Parken. Voor meer informatie: www.np-demaasduinen.nl, www.np-demeinweg.nl of www.nationaal-parkdegrootepeel.nl


Najaar tentoonstelling in Heythuysen

Werk van Paul Geelen De werkgroep expositie van de Stichting Kunst en Cultuur Leudal heeft haar traditionele najaar tentoonstelling 2014 ingericht met werk van Ineke Timmermans uit Roermond en Paul Geelen uit Ittervoort. De opening is op zondag 26 oktober om 14.00 uur in het gemeentehuis van Leudal door burgemeester Arno Verhoeven, portefeuillehouder van cultuur. In een gesprek met Jan Peeters worden de kunstenaars voorgesteld. Ineke Timmermans is in haar teken- en schilderwerk speels en serieus. Paul Geelen is met beeldend werk en installaties een ideeën man gefascineerd door wetenschap en natuur. De tentoonstelling is verder te bezichtigen op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur; op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. De expositie sluit op maandag 24 november.


Internationale vogelshow in Meijel

Een kleine greeep uit het aanbod Vogelvereniging Meijels Pracht er in geslaagd ook dit jaar weer vele topkwekers, waaronder wereld- kampioenen uit binnen- en buitenland naar Meijel te halen. In totaal 2046 vogels bevolken de Rabozaal van gemeenschapshuis d’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. Openingstijden van tentoonstelling en verkoopklasse: zaterdag 25 oktober van 13.00 tot 22.00 uur en zondag 26 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze show zullen zich maar liefst vier speciaalclubs presenteren: de speciaalclub Vorm- en postuurkanaries van het rayon Limburg, de speciaalclub voor Australische prachtvinken en papegaaiamadines, de Zebravinkenclub regio Limburg en de Japanse Meeuwen Club Limburg. Tevens is er de show van de parkietensociëteit Noord- en Midden Limburg met 22 volières met daarin 22 speciale koppels.


Grathem: laatste kermis van 2014

Zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 oktober is het kermis in Grathem. Het is de laatste kermis van 2014 in de gemeente Leudal. Op het Nassauplein staan de attracties opgesteld: botsauto`s, rupsbaan, fotoschietsalon, grijpkranen, draaimolen, brieven- / lijnenspel, suikerspin/popcorn, snoepgoed, kanalenspel en vis. De opening is zaterdag om 15.00 uur door het jeugdorkest Jong Tumult en de jeugddrumband Grathem. Dit alles vindt plaats in de BMV De Nassaurie. Maandag 27 oktober tussen 15.30 en 17.30 uur zijn alle kinderen welkom op het kermisterrein om zich gratis laten schminken. Dit gaat alleen door bij goed weer.


TENToonstelling op camping ‘De Rooëjbes’

zaterdag en zondag; Brumholt 15 Neer Zaterdag 25 en zondag 26 oktober exposeren twaalf kunstenaars op Camping ‘De Rooëjbes’ in Neer. De expositie is van 11.00 tot 18.00 uur op Brumholt 15 te Neer; entree is gratis. Onder de exposanten bevinden zich gerenommeerde kunstenaars en jong talent. De verschillende stijlen die tentoongesteld worden zijn onder andere; fotografie, schilderkunst, glas, brons, abstract, trash art en keramiek. Naast de sfeervolle camping wordt er ook in de ambachtelijke smederij geëxposeerd; dit geeft het evenement een uniek en speciaal karakter. De deelnemende kunstenaars zijn: Eef Augustinus, Ayfa van Oeteren, Maarten Bouman, Thea Houben, Tanja Webbers, Wilma Vermeij-Lakké, Detlef Tanz, Martina Zilles, Wiel Heemskerk, Rina de Corti, Monique Bruls en Miriam Severijns.


Kienen in Roggel

Op maandag 3 november organiseert Seniorenvereniging Roggel om 13.30 uur weer een kienmiddag in La Rochelle, te Roggel. Deelnemers ontvangen een gratis kopje koffie of thee in de pauze en kunnen mooie prijzen winnen. Neem gerust een vriend of vriendin mee en geniet samen van deze activiteit!


Weer Heilige Mis in ’t Kirkske 'Oos Hoes'

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de laatste H. Mis in 'Kirkske op de Heide in Heythuysen door Pater Jan Koekoek werd opgedragen (2e Paasdag 2004). Onlangs is het idee ontstaan één of twee keer per jaar weer een Heilige Mis te houden. De eerst- komende viering met als thema Verbinding en Oogst-Dank zal plaatsvinden op zondag 26 oktober om 15.00 uur. De voorganger is pastoor Vankan. Zowel de inhoud van de lezingen als de muziek en aankleding worden door eigen leden verzorgd. Iedereen leden en niet-leden van de buurtvereniging zijn welkom. Na afloop is er nog een gezellig samen- zijn onder het genot van een kop koffie dat door de buurt wordt aangeboden. Er is tevens gelegenheid om een misintentie door te geven. Dit kan men doen bij Gustav Ras 06-275 564 16 of heidebuurt@gmail.com.


Filmhuis Leudal: The Selfish Giant

Prachtig en hartverscheurende film Op maandag 27 oktober om 20.00 uur programmeert Filmhuis Leudal de grimmige en hartverscheurende Britse film The Selfish Giant van Clio Barnard uit 2013. Als portret van de onderklasse sluit The Selfish Giant naadloos aan bij het typisch Britse sociaal-realisme. Filmhuis Leudal is in De Bombardon te Heythuysen. Voor meer info: http://www.filmhuisleudal.nl


17e LiLiLi-daag in ECI Cultuurfabriek

Als op zondag 26 oktober de poorten van de ECI Cultuurfabriek in Roermond openzwaaien, dan is men ervan verzekerd het beste van het Limburgse talent tegen te komen. Ook het nieuwste Limburgse werk zal er te zien en te horen zijn op het enige culturele festival in Limburg dat de eigen streektaal centraal stelt. Wie langs de vijf podia is gegaan heeft een aardig overzicht van wat zich op dialectgebied het afgelopen jaar heeft afgespeeld.


369e Leudalbosloop in het Leudal

Op zondag 26 oktober organiseert Atletiek Leudal de Leudalbosloop. Deze recreatieve trimloop op onverhard parcours is geschikt voor alle niveaus. Om 9.45 uur start de Bishop Shorttrack (1 km jeugdloop; € 1,00) en om 10.00 uur de Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km; € 2,00). Locatie: Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9 te Heythuysen. Meer info: http://www.atletiekleudal.nl


Workshop van Computerclub 't Bitje

Zondag 26 oktober is een workshop over een onlangs ontdekt beveiligings- risico in alle unix gebaseerde systemen. CVE-2014-6271 oftewel shellshock. Deze workshop zal worden gegeven door Jules Graus Het begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur en wordt gehouden in Café ‘t Heukske, Rijksweg Nrd. 34 St. Joost. Deze workshop is voor iedereen vrij toegankelijk, ook voor niet-leden.


Lampionnen maken in Wessem

Woensdag 5 november kunnen er lampionnen gemaakt worden in Jeugdhuis De Sprong, Thornerweg 4, in Wessem. Deze activiteit is van 14.00 tot 16.00 uur. Voor kinderen tot en met groep 2 wordt begeleiding gevraagd. Entree € 1,50 per persoon; inclusief 1 gratis consumptie.


Beegden’s Got Talent, edition 2

Een van de deelnemers Zondag 2 november is de tweede editie plaats van Beegden’s Got Talent in gemeenschapshuis ’t Leuke te Beegden en begint om 15.00 uur. De entree is €3,00 en voor kinderen gratis. Nummers van Fabiëne Bergmans, Anna Kendrick, Beyoncé, Queen en zelfs Conchita Wurst worden afgewisseld met solo’s op hobo, klarinet en trompet. Composities uit Disneyfilms en uit de Efteling wisselen zich af met flitsende zumbadansen en ballet. Er zijn dertien gevarieerde acts door artiesten in de leeftijd van 5 tot 25 jaar. Als special act zal een delegatie van de Beegdense Musicalklas een nummer vertolken uit de musical Oliver Twist. Jeugdvereniging De Drammer- jes uit Beegden komt op 20 en 21 december met deze productie op de proppen. De musicalklas staat onder leiding van Maja van ’t Oever en Jan Alofs.


Toneelvoorstelling: Kouwe kak en tattoos

De cast van Kouwe kak en tattoos Op zaterdag 1 november om 20.00 uur is er een opvoering van toneelgroep Het Scherm Open. De première van Kouwe kak en tattoos vindt weer plaats in de ‘Klokkestoel’ in Heibloem en staat onder regie van Ger Verdonschot. Er is na afloop een lekker warm hapje. Entree: € 8,00 en kinderen tot en met 12 jaar € 4,00. Kassa open om 19.00 uur. Voorverkoop: Bakkerij Christine, de Echte Bakker in Heibloem en bij Annie Hoebergen, 0475-495437.


Wandeling op de Beegderheide

Op vrijdag 31 oktober organiseert het Service Gilde een wandeling van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Er wordt gewandeld in het natuurgebied de Beegderheide. De start is vanaf de parkeerplaats schuin tegenover de steenfabriek aan het Beegderveld 14 in Beegden. De wandeling is op eigen risico en gaat onder alle weersomstandigheden door. Info: Jan van de Venne, 0475-581781 of Paul Hilgers, 0650924957


Wandelen in Ell op zondag 26 oktober

Op zondag 26 oktober organiseren de wandelvrienden van Bach SV Ell natuurwandelingen door de Ellerhei, Roekes, Heijkersbroek, de Krang en Ellburg. De afstanden zijn 8, 14, 21 en 25 km. De start is in Eetcafé De Prairie, Sebastiaanstraat 51 in Ell vanaf 08.00 uur. Op de verzorgingsposten kan men tegen wandelvriendelijke prijzen genieten van zelfgemaakte erwtensoep, balkenbrij en Limburgse vlaai.


Multimedia concert Pentagram II in Kelpen

 Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november zullen meer dan 100 artiesten acte de presence geven op het grote podium van het Multimedia concert Pentagram II. Speciaal voor dit concert wordt de loods bij de Molshoof in Kelpen-Oler omgebouwd tot een heus muziektheater. De aanvang is steeds om 20.00 uur en de entree is € 15,00 p.p. De afterparty is met dj Alex en dj Geert. Meer informatie: http://www.gestique.nl


Rabobankzittingen voor Seniorleden

 Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft dinsdagmiddag 28 oktober zitting in gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum van 13.30 tot 15.30 uur. Deze zitting is speciaal bedoeld voor de seniorenklanten. Heeft u vragen over uw bankzaken, loop dan gerust even binnen. De seniorenadviseurs Chris Rijks of Marion Donders zijn er voor u en ze helpen u graag.