Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Aanbieding reacties inwoners Leudal 30-10-2014 22:08

Leudal Directeur Liesbeth Vogelaar van Bibliocenter zal dinsdag 4 november om ongeveer 18.15 uur tijdens de raadsvergadering van de gemeente Leudal, gebruik zal maken van het spreekrecht voor niet-raadsleden. Zij zal de uitgeprinte reacties die de inwoners van Leudal op de website van Bibliocenter geplaatst hebben naar aanleiding van voorgenomen bezuinigingen op het bibliotheekwerk, overhandigen aan de Raad van Leudal.


Banner20141014

Hulp van het Jaarverkiezing 2014 30-10-2014 21:38

Regionieuws Twee kandidaten uit ons uitzendgebied doen mee aan de Hulp van het Jaar verkiezing 2014, namelijk: Marianne van Cadsan uit Roggel: http://www.hulpvanhetjaar.nl/marianne -van-cadsand/ en Jessica Mercado uit Haelen: http://www.hulpvanhetjaar.nl/jessica- mercado/ Tot en met 16 november kan er gestemd worden op de hulpen.


Manifestatie muziekverenigingen Leudal 30-10-2014 21:11

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Op dinsdag 4 november zal vóór de raadsvergadering van Leudal in en rond het gemeentehuis te Heythuysen een manifestatie van de Leudalse muziekverenigingen plaatsvinden. Op een ludieke wijze zullen zijn protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. Om 17.30 uur zullen zij zich verzamelen bij de bestuursingang aan het binnenplein van het gemeente- huis. Om 17.45 uur zal het Limburgs volkslied worden gespeeld gevolgd door een korte toespraak van Peter Derks, voorzitter van de Muziekfederatie Leudal (MFL) en Raymond Knops, LBM voorzitter. Om 18.05 uur zullen beide voorzitters gebruik maken van het spreekrecht en zullen zij de raadsleden toespreken. Het einde van de manifestatie is om 18.15 uur.


Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 28-10-2014 21:55

Heel Van 17 april t/m 02 juni heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Heel het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn 1985 vrouwen tussen 50 en 75 jaar uit Heel uitgenodigd. Er hebben 1705 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van 85,8%. Er zijn 57 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden.


Banner20141014

Pannenkoekendag in Sterrebosch 27-10-2014 08:00

Thorn Donderdag 30 oktober wordt er op de locatie Sterrebosch van Proteion Thuis in Thorn een pannenkoekendag georganiseerd. Er komen 75 kinderen van Basisschool St. Jozef uit Thorn naar het zorg- centrum om samen, onder begeleiding, pannenkoeken te bakken. De kinderen zullen tussen de cliënten gaan zitten aan gedekte tafels, onder het motto ‘jong ontmoet oud’.


Jong ontmoet oud in Thorn 27-10-2014 11:00

Regionieuws Donderdag 30 oktober wordt er op de locatie Sterrebosch van Proteion Thuis een pannenkoekendag georganiseerd. Ruim 75 kinderen van Basischool St. Jozef uit Thorn komen naar deze locatie om samen en onder begeleiding pannenkoeken te gaan bakken. De kinderen zullen tussen de cliënten gaan zitten aan gedekte tafels, onder het motto: jong ontmoet oud.


'Boom' brengt mensen dichter bij elkaar 25-10-2014 19:17

De wensboom met Mart Jansssen (r) Horn In Zorgcentrum Hornerheide in Horn is op initiatief van de cliëntenraad en teamleiders, de ‘Hornerheide boom’ geplaatst. Op het terrein van Horner- heide wonen ruim 100 dementerende bewoners in kleinschalige woningen. De schilderde houten boom werd opgehangen bij activiteitenruimte ’t Pumpke. Het schilderwerk is te danken de medewerkers van de activiteitenbegeleiding somatiek en bewoner Mart Jansen. Bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers kunnen appeltjes met een boodschap, idee of wens voor elkaar in de boom hangen. De boom is in gebruik genomen als complimentenboom, maar zal op een later moment als wensboom of ideeënboom worden ingezet.


Harmonie St. Cecilia: 1e prijs met lof 25-10-2014 17:40

Het korps tijdens het zeer succesvolle optreden.Maasbracht In een volle theaterzaal van 'de Oranjerie' te Roermond wist de Harmonie St. Cecilia uit Maasbracht 90,08 punten te behalen; eerste prijs met lof der jury. Dirigent Jos Dobbelstein en korps hadden een uitdagend en interessant programma in elkaar gezet dat de jury zeer positief heeft gewaardeerd. In 2015 bestaat K.E. Harmonie St. Cecilia Maasbracht 130 jaar. Een groot deel van het jaar zal in het teken staan van dit jubileum.


Bezuinigingen ramp muziekverenigingen 25-10-2014 13:56

Een van de vijftien harmonie- en fanfares van LeudalLeudal Het begrotingsvoorstel van het college van de gemeente Leudal stelt een bezuinigingsdoel van 5.4 miljoen euro tot en met 2018. Hiervan moet maar liefst 1 miljoen (19%) opgebracht worden door de kunst en cultuursector in Leudal. De subsidie voor de instand- houding van muziekverenigingen wordt met 90% gekort en muziekeducatie wordt met 25% gekort. “De gevolgen van deze bezuinigingen zijn een catastrofe voor de muziekcultuur." Dit zegt Peter Derks als voorzitter van de Muziekfederatie Leudal (MFL). De MFL behartigt de belangen van de 15 harmonie- en fanfareverenigingen met meer dan 1.300 muzikanten, waarvan 375 muzikanten een muziekopleiding volgen. Bijna alle politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen gepropageerd dat kunst en cultuur beschermd moet worden. FML wil z.s.m. in overleg met B en W treden.


Verbroederingsschieten te Buggenum 25-10-2014 11:30

Onthulling logo Schutterstreffen  Leudal In Buggenum was er op zondag 19 oktober voor de 3e keer het verbroederingsschieten met de 6 verenigingen die in 2018 het Europees Schutterstreffen organiseren. Een van de hoogtepunten was de onthulling van het logo door Leudal wethouder Vogels en stichtingsvoorzitter Ko Remijnse. Om elkaar beter te leren kennen werd er verder nog in gemixte zestallen geschoten.


Geslaagd jeugdschaaktoernooi 24-10-2014 21:37

Jeugdige schakers in actie. Regionieuws Het eerste Groot Leudal Jeugd Schaak- toernooi (GLJS) is zeer geslaagd. In de hoogste groep werd de overwinning een prooi voor Eduardo Sentjens. In de middengroep speelde Fedde Hermans een geweldig toernooi en werd eerste. In de groep van de jongste spelers was Dean Romeijnders de winnnaar. De meiden deden het overigens in deze groep ook erg goed, Quinty van den Berg werd tweede en Janique Eurlings werd derde.


Duurzaam bosbeheer houdt bos in stand 23-10-2014 22:12

Er komt meer ruimte voor dergelijke begroeiingLeudal Staatsbosbeheer start in november met de kap van bomen in het westelijk deel van natuurgebied het Leudal. Het doel van de werkzaamheden is de natuurlijke ontwikkeling van nieuw bos te stimuleren, in combinatie met het oogsten van hout. Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk zorgen de werkzaamheden voor overlast. Het grootste deel van het bos in het werkgebied wordt gedund: om de zoveel meter wordt een boom weggehaald, waardoor de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en nieuwe bomen kunnen ontkiemen. Op enkele plaatsen worden vrijwel alle bomen verwijderd en ontstaan open plekken. en ontstaan open plekken.


Trainer VV Haelen stopt einde seizoen 23-10-2014 19:17

Haelen Voetbalvereniging Haelen, uitkomend in de 4e klasse E, en trainer Roel Schreurs hebben in goed overleg besloten de samenwerking aan het einde van dit seizoen te beëindigen. Schreurs heeft VV Haelen drie jaar getraind.


Spark Tech Lab van start in Weert 23-10-2014 19:04

In het midden: Silke Engbrenghof Foto: Sjoerd van HoofRegionieuws Woensdag is in Weert het eerste regionale Spark Tech Lab geopend. Gedeputeerde van de Provincie Limburg Ger Koopmans en burgemeester van Weert Jos Heijmans gaven samen met directeur van Continium Hans Gubbels het startsein door een kettingreactie in werking te zetten. Het Spark Tech Lab Weert is het eerste van vijf regionale techniek- ateliers voor het onderwijs in Limburg gerealiseerd worden. Dit is de locatie waar het onderwijs uit de regio, zowel primair als voortgezet, alle ingrediënten vindt om invulling te geven aan hun wetenschap- & technieklessen. Het Spark Tech Lab Weert sluit aan bij de realiteit van vandaag; de vrees voor een tekort aan technisch opgeleid personeel binnen de Limburgse (maak) industrie.


Begroting Leudal en bezuiningen 23-10-2014 14:35

Leudal Ronduit Open maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die het College van Leudal en de coalitie voornemens zijn door te voeren voor de komende jaren. De bibliotheek maar ook sportverenigingen, gemeenschaps- huizen, culturele verenigingen zullen worden getroffen. Ronduit Open zal bij de begrotingsbehandeling op 4 november met voorstellen komen om de bezuiniging op bibliotheken wezenlijk te verlagen. Ronduit Open is er zich van bewust dat er bezuinigd moet worden en wel door iedereen. Volgens de fractie betekent dit ook dat er kritisch gekeken moet worden naar de interne organisatie en de kosten van het bestuur. Men heeft al jaren er op aangedrongen de uitgaven binnen de gemeentelijke organisatie stevig te verminderen. Er wordt veel te veel geld uitgegeven aan adviesbureaus en aan de inhuur van derden.


Vermindering schriftelijk vragen raadsleden 23-10-2014 14:18

Tot nu toe 190 ingediende vragen. Leudal Vorig jaar stelden raadsleden in de gemeente Leudal 212 schriftelijke vragen; in 2014 zijn er dit tot nu toe 190. Het beantwoorden van de vragen kost anderhalf tot twee fulltime banen. Het college van B en W heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd het aantal vragen te beperken. Ronduit Open is de partij die de meeste vragen stelt en erkent dit ook. De partij geeft bij monde van Stan Backus en Thieu Wagemans B en W het advies: "Om het aantal vragen van raadsleden te verminderen geven wij u nadrukkelijk in overweging voortaan als College u nadrukkelijker bezig te houden met de wijze waarop burgers en ondernemers tegemoet worden getreden, raadsleden volledig en correct te informeren en de aan het college opgedragen taken correct uit te voeren."


Nieuw te bouwen 'BMV Ell' ter discussie 23-10-2014 13:54

Ell De Dorpsraad Ell heeft aan het college van B en W van Leudal laten weten het geen goed idee te vinden de nieuw te bouwen BMV te Ell opnieuw ter discussie te stellen. Het college vraagt zich namelijk af of het raadsbesluit tot het nieuw te bouwen gemeenschaps- huis alsnog moet worden herzien. De Dorpsraad geeft verder aan dat het eventueel niet doorgaan van de nieuwe BMV geen besparing oplevert van 3,7 miljoen. Raadslid Jordi Custers geeft namens Ronduit Open aan dat de partij onverkort vast houdt aan realisering van de BMV en het nakomen van de gedane beloften. Hij vraagt het college, dan ook om een overzicht van alle tot dusver gemaakte kosten die uit het budget van de BMV Ell zijn betaald. De partij vraagt zich verder af of het bestemmingsplan Steenenbampt doorgang kan vinden wanneer de realisering van de BMV niet zal plaatsvinden.


Ten onrechte kopieerkosten gevraagd 23-10-2014 13:30

Kopieermachine. Leudal Een studente die als schoolopdracht bij de gemeente Leudal het dossier over ‘Grote Kampweg 49 te Haelen’ (zaak Gijsbert Ruiter) opvroeg, kreeg hiervoor een nota van € 1000 voor kopieerkosten. Haar begeleidend docent heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft gelijk gekregen. Er mogen namelijk geen behandelkosten in rekening worden gebracht bij een verzoek in het kader van de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). D66 heeft op 26 mei j.l. per brief aan het College laten weten dat de gemeente dit soort behandelkosten niet in rekening mag brengen. Woordvoerder Rens Raemakers van D66 is zeer verbolgen over het feit dat de partij via de media moet horen dat er bij de gemeente een grote fout in dezen is gemaakt. De fractie verwacht dan ook excuses van het College en beraadt zich op verdere politieke consequenties.


Vertrek 4wd kraamambulance 22-10-2014 19:54

De kraamambulance. Maasbracht De 4wd. kraamambulance die de stichting Wheels4Africa heeft verzorgd voor een kraamkliniek in Gambia, is klaar. Hij wordt nu volgeladen met verbandmiddelen, babykleding en ander materiaal voor de kraamkliniek. Verder ook een aantal voetballen en een tenue voor een jeugdvoetbalelftal. Woensdag 29 oktober om 10.30 uur zal hij worden uitgezwaaid door de leerlingen van de R.K. Basisschool de Tweesprong uit Maasbracht.


Sloop uitstellen Klooster Sint Joseph?! 21-10-2014 18:31

Maasgouw Raadslid Clemens Meerts (VVD) stelt dat men aan de vooravond staat van de sloop van klooster Sint Joseph aan de Heerbaan in Heel en men op gemaakte politieke keuzes men niet telkens moet terug blijven komen. Hij geeft echter aan dat er relevant nieuws op basis waarvan het mogelijk raadzaam is om een heroverweging te maken. Het gebouw staat er nu immers nog en zeer binnenkort weten we meer over dat nieuws. Er komt een nieuwe provinciale regeling om karakteristieke leegstaande gebouwen te behoeden voor verval. Die moet in 2015 ingaan. Kern ervan is dat de provincie activiteiten van ondernemers in die leegstaande gebouwen stimuleert, bijvoorbeeld door een startkapitaal te geven. Het gaat om panden die niet de status van monument hebben. Gedeputeerde Ger Koopmans bereidt de nieuwe aanpak momenteel voor.


Bibliotheken dreigen te verdwijnen 20-10-2014 16:45

 Leudal De reacties stromen binnen over de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken in Leudal. Op de website van Bibliocenter staan al honderden reacties sinds de leden van Leudal vrijdag op de hoogte zijn gebracht van de plannen van de gemeente Leudal. Vanaf 2015 wil de gemeente Leudal een nieuwe, enorme bezuiniging doorvoeren op het bibliotheekwerk. Deze bezuiniging komt bovenop de vele bezuinigingen sinds 2010. Liesbeth Vogelaar, de directeur van Bibliocenter, doet een oproep aan alle inwoners van Leudal en vooral aan de bibliotheekleden om via een e-mail te protesteren bij de gemeenteraad van Leudal tegen deze bezuinigingsplannen op de bibliotheken. Op de website van Bibliocenter is te lezen wat er over het bibliotheekwerk in de begroting van de gemeente staat. http://www.bibliocenter.nl/actueel/bezu inigingen-leudal


Promotie voor Harmonie Amicitia 20-10-2014 16:30

De Roggelse harmonie in actie. Roggel Afgelopen zondag werd in de Oranjerie in Roermond het Bondsconcours gehouden. Harmonie Amicitia uit Roggel heeft deelgenomen in de tweede divisie. Het muziekgezelschap onder leiding van Guido Swelsen behaalde 87,42 punten goed voor een eerste prijs met promotie naar de eerste divisie.


Grindgatenroute geopend in Heel 19-10-2014 17:09

Maasgouw Zondag 19 oktober is de wandelroute met als thema Grindgaten feestelijk geopend. De route brengt de wandelaar langs mooie plekjes rond de Boschmolenplas in Heel. Tijdens de opening vond ook de aftrap plaats van de wedstrijd #wandelselfie. Plaats een foto van uzelf op een herkenbare plek op één van onze wandelroutes op Facebook of Twitter o.v.v. #wandelselfie.


Koninklijke onderscheiding Edwin Wijers 19-10-2014 16:15

De gedecoreerde Edwin Wijers. Foto: John van Rijsse.Regionieuws Op zaterdag 18 oktober reikte loco- burgemeester Mackus van Nederweert de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer Edwin Wijers (49 jaar) uit Leveroy. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 50-jarig bestaansjubileum van de Lichamelijke Gehandicapten- vereniging Speravi in kasteel Groot Buggenum in Grathem. Vanaf 17 januari 1987 is de heer Wijers bestuurslid en secretaris van de Lichamelijke Gehandicaptenvereniging Speravi. Hij is in het bijzonder belast met de (leden)administratie, leden- contacten, ziekenbezoek en de kerkelijke vieringen van de vereniging. Verder was Wijers van 1986 tot 2011 (25 jaar) bestuurslid van SV Leveroy. Inmiddels is hij ook al 17 jaar actief voor de Parochie H. Barbara Leveroy.


Fanfare Aurora Baexem behaalt 86 punten 17-10-2014 20:44

Fanfare Aurora uit Baexem Baexem Op zondag 12 oktober heeft Fanfare Aurora Baexem deelgenomen aan het Bondsconcours te Roermond. In Theaterhotel De Oranjerie beoordeelde de jury het optreden van Fanfare Aurora in de Eerste Divisie met 86 punten. Vanaf vorig jaar september hebben de muzikanten en dirigent Marc Doomen enorm hard gewerkt om met eigen leden een muzikale prestatie van formaat neer te zetten. Onder het motto ‘Social Music in Vivo’ heeft Fanfare Aurora met de muziek- werken ‘Images’, Prière à Notre-Dame en Spectrum of the Sky afgelopen zondag een prachtig optreden gegeven. Naar aanleiding van het behaalde resultaat houdt Fanfare Aurora een receptie op vrijdag 31 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur in Gemeenschaps- huis Baexheimerhof te Baexem.


Toverland beste attractiepark 15-10-2014 19:04

 Regionieuws Attractiepark Toverland in Sevenum is het best gewaardeerde attractiepark van Nederland. Bezoekers van Zoover waarderen Toverland gemiddeld met een 8,6 in de periode van september 2013 tot en met september 2014. Daarmee wint Toverland de Zoover Award voor beste attractiepark 2014.


Burendag in St. Elisabeth 9-10-2014 19:00

Cliënten bij de Dartelweide Leudal Op maandag 6 oktober vierde Zorgcentrum St. Elisabeth Burendag samen met Elivagar, een organisatie voor mensen met een beperking met een werkplaats naast St. Elisabeth. De dag stond in het teken van de opening van de nieuwe dierenweide. Cliënten van Elivagar doen de verzorging met veel plezier en cliënten van zorgorganisatie Land van Horne genieten van de dieren. Anita Deckers, coördinator Vrijwilligerswerk bij St. Elisabeth: “Er was een presentatie van de weide en ook de nieuwe naam werd bekendgemaakt: Dartelweide. Een sfeervolle middag met muziek, een hapje en drankje.” Naast de cliënten van beide organisaties waren ook de vrijwilligers aanwezig die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de dierenweide.


Bedrijvenvereniging Leudal Centraal 9-10-2014 14:32

Bestuur Bedrijvenvereniging Leudal i.o Leudal Onlangs vond de oprichtingsbijeen- komst plaats van de nieuwe bedrijvenvereniging Leudal Centraal in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Het eerste project dat opgepakt gaat worden is het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een tiental ondernemers op de bedrijventerreinen die hiervoor waren uitgenodigd door collega-ondernemers waren aanwezig evenals vertegenwoordigers van politie, brandweer, OML, MKB Nederland en de gemeente.


Terugkeer dopheide en klokjesgentiaan 8-10-2014 20:40

Genitaan en dopheide. Foto Stichting  Limburgs Landschap, Luuk DaamenRegionieuws De gemeente Echt-Susteren en Stichting het Limburgs Landschap werken samen aan een kwaliteits- verbetering van de natuur bij het Marissen. Het natuurgebied Marissen ligt tussen de dorpen Sint-Joost, Montfort en Echt en is bij de vele wandelaars en fietsers vooral bekend door het Kranenbroekerven. Het Jaspersven is een voormalig ven van ongeveer 1 hectare en ligt midden in het natuurgebied Marissen Het voormalige ven is nu nog als een laagte herkenbaar, maar de laatste jaren dichtgegroeid door bosopslag. Door de dichte begroeiing zijn de natuurwaarden echter beperkt. Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw was het een bekende plek van vochtige heide met soorten als klokjesgentiaan.


Waterschapsbedrijf Limburg wint prijs 7-10-2014 21:44

De Tungelroyse beek Regionieuws Op 7 oktober hebben Effectory en Intermediair in het DeLaMar Theater in Amsterdam bekend gemaakt wie dit jaar de beste werkgevers van Nederland zijn. Waterschapsbedrijf Limburg is hierbij als winnaar uit de bus gekomen in de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. De prijs voor de beste werkgever binnen deze sector werd uitgereikt door minister Plasterk. Winnaars mogen zichzelf een jaar lang Beste Werkgevers van 2014 noemen. Van de 366 organisaties (profit en non- profit) die hebben meegedaan aan de Beste Werkgeversverkiezing, waren 100 organisaties genomineerd, waaronder Waterschapsbedrijf Limburg. Het is een samenwerkings- verband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.


Vrijwilligersaward voor Pierre Snijders 7-10-2014 19:27

Beegden Op 26 september werd door wethouder Jessie Smeets-Palmen van Maasgouw ‘de vrijwilligersaward van het jaar 2014’ uitgereikt aan de heer Pierre Snijders uit Beegden. Dit gebeurde als blijk van waardering voor de vele jaren van vrijwillige inzet met een bijzondere waarde voor de Maasgouwse samenleving, met name in de kern Beegden.


Tegen Gijsbert Ruiter 27 maanden cel geëist 7-10-2014 19:13

Haelen Gijsbert Ruiter uit Haelen werd vorig jaar tot 9 maanden cel veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. De eis was toen 8 jaar gevangenis. Zowel Justitie als Gijsbert Ruiter tekenden toen hoger beroep aan tegen deze uitspraak. Dinsdagmorgen diende het hoger beroep voor het Gerechtshof in Den Bosch. Er werd 27 maanden celstraf waarvan 18 maanden voorwaardelijk geëist.


Hennepdrogerij ontdekt in Baexem 7-10-2014 19:02

Baexem Dinsdagmorgen hebben wijkagenten van Leudal samen met medewerkers van Enexis in Baexem een hennep- drogerij ontdekt. In de schuur hingen ongeveer 7 kilo henneptoppen te drogen. Buiten stonden ook nog enkele zeer grote planten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.


OLS 2015 vindt locatie in Maasniel 7-10-2014 15:22

 Regionieuws De Stichting OLS 2015 Maasniel heeft een voorkeurslocatie gevonden voor het OLS 2015. Deze ligt op grond- gebied van de voormalige gemeente Maasniel en biedt de mogelijkheid om de optocht door het kerkdorp te laten lopen. Ondanks het feit dat er nog veel werk verzet moet worden om het OLS op de locatie Loyweg - gelegen tussen Broekhin Noord en Zandstraat - mogelijk te maken, is de organisatie zeer ingenomen met deze keuze.


Tafeltje-dek-je blijft behouden 6-10-2014 19:53

Directeur Raoul Bakkes levert een maaltijdset af.Regionieuws Woensdag 1 oktober werden er 182 nieuwe maaltijdsets rondgebracht in de gemeente Leudal en Maasgouw-west. Directeur Raoul Bakkes van Proteion Welzijn heeft als openingshandeling een nieuw maaltijdset bezorgd bij twee enthousiaste cliënten. Actieve vrijwilligers hebben met ondersteuning van Proteion Welzijn ervoor gezorgd dat de maaltijdvoorziening in de gemeente Leudal zal voortbestaan. De Tafeltje-dek-je maaltijden worden dagelijks vers bereid in de moderne keuken van Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen. Beek & Bos kookt al vanaf de start in 1989 voor Tafeltje- dek-je en doet dit nu nog als enige instelling in de regio Leudal. Contactgegevens Tafeltje-dek-je 06 - 52 66 95 73 of per e-mail: tafeltjedekje@proteion.nl.


Landelijke DoegoedWeek ook in Roermond 5-10-2014 19:15

Regionieuws Medewerkers van coöperatie DELA gaan op 8 oktober als vrijwilliger aan de slag bij Voedselbank Midden- Limburg en op 8 en 9 oktober bij verpleeghuis Camillus in Roermond. Tijdens de jaarlijkse DoegoedWeek steken ruim 400 medewerkers de handen uit de mouwen om iets goeds te doen voor een ander. In Roermond wordt de opslagruimte van de voedselbank opgeknapt. Bij Camillus wordt het park winterklaar gemaakt.


Loes Geelen Nederlands kampioen bugel 5-10-2014 16:38

De bugel Neer Zaterdag is in Utrecht het Nederlands Kampioenschap Blazers Solisten en Ensembles gehouden. In de 1e divisie is Loes Geelen uit Neer Nederlands kampioen geworden; ze bespeelde de bugel. Haar werk 'Two Faces' van Gilles Rocha leverde 92 punten op en was goed voor de Nederlandse titel.


BoerenBond wordt Welkoop 3-10-2014 22:07

 Regionieuws Twintig BoerenBond-winkels in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben een nieuwe naam: Welkoop. De naam is het enige dat verandert, verder is alles vertrouwd herkenbaar. De winkel, de merken, het assortiment, de openingstijden en de medewerkers blijven hetzelfde. Ook de bekende kleuren rood en groen zijn behouden in de uitstraling van de winkels en in het logo van Welkoop.


Solliciteren of je eigen bedrijf 2-10-2014 19:22

Een drukbezochte en geanimeerde bijeenkomst.Regionieuws Rabo Young van Rabobank Peel, Maas en Leudal organiseert regelmatig events voor jongeren tussen 18 en 35 jaar. Op 23 september stond solliciteren en het beginnen van een eigen zaak centraal in de bijeenkomst. Of je nu gaat solliciteren of dat je een eigen bedrijf start, het gaat erom dat jij het verschil maakt. Hoe? Dat kregen de bezoekers van het Rabo Young event in DOK6 te Panningen tijdens vijf presentaties te horen.


Actualiteitenmoment’ in raad Leudal 1-10-2014 22:14

Leudal De fractie van D66 stelt voor een ‘Actualiteitenmoment’ in de raadsvergadering van Leudal in te voeren. Het voorstel is dat de raadsvergadering voortaan start met een spontaan vragenmoment, waarbij iedere fractie maximaal één actuele vraag aan het College van B en W mag stellen. Veel onderwerpen kunnen volgens de Democraten niet snel voor de raadsvergadering worden geagendeerd. Ze zijn veelal onderdeel zijn van een langer lopend traject. Echter, inwoners zijn wel vaak benieuwd naar de voortgang van dit soort onderwerpen. Tevens krijgt het College in het voorstel de kans om actuele mededelingen al aan het begin van de vergadering te doen.


Weer vaat- én spataderkeurmerk in Weert 30-9-2014 11:00

 Regionieuws De vaatzorg binnen SJG Weert is, net als de afgelopen jaren, erkend met zowel het vaatkeurmerk als het spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. De keurmerken laten zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaatzorg aanbieden. SJG Weert voldoet aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Alle gegevens zijn beschikbaar op de website van de Hart&Vaatgroep.


Kid Infusion toch naar finale 28-9-2014 22:01

Dolle vreugde, grote teleurstelling,  toch weer 'uit het dak'.Heythuysen Robert ten Brink riep zaterdagavond tijdens de halve finale van Holland's Got Talent dansgroep Kid Infusion uit Heythuysen uit als winnaar. Dat bleek echter een foutje te zijn. Chantal Janzen, Gordon en Dan Karaty moesten vervolgens beslissen welke overgebleven act naar de finale mocht: Kid Infusion of TP4Y. Volgens Gordon een lastige klus, na de pijnlijke blunder: "Wij vinden unaniem dat beide acts naar de finale moeten."


Brandende vaten in Neer en Heythuysen 28-9-2014 21:37

 Leudal In Neer zijn zondagavond rond 18.00 uur op de Groezeweg twee brandende vaten met mogelijk XTC-afval aangetroffen. Een uurtje later zijn in Heythuysen in een bos op de Maxeterdijk / Spaanse baan eveneens twee brandende vaten aangetroffen met waarschijnlijk XTC-afval. De brandweer heeft beide branden geblust. De politie is een onderzoek gestart en gaat na of er een verband is tussen beide stortingen en branden.


Met de scootmobiel op de A2 28-9-2014 21:11

Hunsel Politieagenten hebben zaterdagavond omstreeks 22.30 uur een vrouw met haar scootmobiel van de autosnelweg A2 gehaald ter hoogte van Hunsel. Een blaasproef wees uit dat de vrouw onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Ze kreeg een rijverbod voor vijf uur en ze moest haar voertuig afstaan. De 58-jarige vrouw uit het Belgische Zutendaal is daarna overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft ze een boete van ruim € 600,00 euro opgelegd gekregen. Nadere controle wees uit dat zij nog een andere boete van duizend euro had openstaan. Nadat ze beide boetes had betaald, is per taxi naar huis toe gebracht.


Oprichting bedrijvenvereniging 26-9-2014 21:14

Leudal Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Het eerste project dat opgepakt gaat worden is het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op dinsdag 30 september om 16.30 uur vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen zijn hiervoor door collega-ondernemers uitgenodigd om aanwezig te zijn. De afgelopen maanden zijn er een drietal bijeenkomsten gehouden om te kijken of er mogelijkheden waren voor een meer intensieve samenwerking tussen bedrijven op de diverse bedrijventerreinen. In navolging van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Haelen en Ittervoort wordt voor de overige bedrijventerreinen in Leudal een gezamenlijke bedrijvenvereniging opgericht: Leudal Centraal.


Hoogste punt BMV Thorn bereikt 26-9-2014 21:09

Thorn Het hoogste punt van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Thorn werd op dinsdag 23 september bereikt. Wethouder Smeets-Palmen van de gemeente Maasgouw hield een toespraak ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal.


Opening vernieuwde havengebied 9-10-2014 11:00

Maasbracht Zaterdag 11 oktober is de feestelijke opening van het vernieuwde havengebied in Maasbracht. Tijdens de opening worden drie nieuwe kunst- werken onthuld, waarvoor Fleur Maessen, Sylvana Tinnemans en Indy De Vries uit Maasbracht model hebben gestaan. De onthulling van is om 13.30 uur. Na de onthulling starten er voor jong en oud allerlei activiteiten in de haven zoals schminken en een rondvaart.


Opening vernieuwde havengebied 26-9-2014 21:03

Maasbracht Zaterdag 11 oktober is de feestelijke opening van het vernieuwde havengebied in Maasbracht. Tijdens de opening worden drie nieuwe kunst- werken onthuld, waarvoor Fleur Maessen, Sylvana Tinnemans en Indy De Vries uit Maasbracht model hebben gestaan. De onthulling van is om 13.30 uur. Na de onthulling starten er voor jong en oud allerlei activiteiten in de haven zoals schminken en een rondvaart.


Documentaire ‘Het Schepenkerkhof’ 26-9-2014 20:59

Maasbracht De grootste ramp uit de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart is verfilmd. Tijdens de 70-jarige herdenking op 27 september aanstaande gaat de documentaire ‘Het Schepenkerkhof’ in première in Maasbracht. Op 30 september 1944 bliezen de terugtrekkende Duitsers in de haven van Maasbracht 240 binnenvaartschepen op. Zo'n duizend schippers en hun families raakten ontheemd. Zeventig jaar later blikken betrokkenen terug op die indrukwekkende gebeurtenis. De 92-jarige Jac. Linssen zag als ooggetuige hoe de Duitsers de schepen één voor één opbliezen. Behalve Linssen vertellen ook schipperskinderen en andere betrokkenen hun verhaal over de scheepsramp. Binnenkort is de film te zien bij Omroep 3ML.


Nieuwe wandelbrug over de Neerbeek 25-9-2014 18:58

Afronding van het project met de wandelbrug.Neer Donderdag 25 september is een nieuwe brug voor wandelaars geplaatst over de Neerbeek in Neer. De brug ligt bij Winkelmolenstuw. Met deze aanleg is een verbinding voor wandelaars tussen Hagendoorn en Klein Hanssum, door het beekdal van de Neerbeek, gerealiseerd. De aanleg betekent ook de afronding van het herinrichtings- project van deze beek. Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Leudal betalen de kosten.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 24-9-2014 22:00

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 25-10-2014 11:00

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Vrijwilligersspeld in Leudal 2014 24-9-2014 21:59

Leudal Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor hun medemens en omgeving. Het gemeentebestuur van Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen. Tot 1 november kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Via e-mail info@synthese.nl kan men individuen of organisaties nomineren onder vermelding van Vrijwilligersspeld 2014 Leudal. Meer informatie: Yvonne Reijnders, Synthese, (0475) 745138.


Duchenne heroes in het zonnetje gezet 24-9-2014 21:30

De twee helden met B&W, directeur en teamleider Beheer Openbare RuimteLeudal De Duchenne heroes Lars Helwegen en Marc Jacobs hebben de fietstocht volbracht. Ze maken deel uit van het team Team Leudal 4 Cyrill. Ze hebben met hun team een fantastische prestatie geleverd De gemeente Leudal is trots op hun collega`s en ze werden dan ook in het gemeentehuis te Heythuysen gehuldigd. Omroep 3ML heeft een rapportage gemaakt te zien van 22 t/m 28 september.


Sponsorloop van basisschool 'De Kwir' 25-9-2014 11:00

Volop in actie Regionieuws Op dinsdagmiddag 23 september j.l. werd de tweejaarlijkse sponsorloop van basisschool 'De Kwir' uit Neer gehouden. De opbrengst van deze sponsorloop wordt dit jaar besteed aan: de verbetering van de speelplaats, de drukkosten van de schoolkrant en het schoolkamp van groep 8.


Joerie Minses burgemeester in Alphen-Chaam 23-9-2014 22:50

Joerie Minses heeft een nieuwe baan Leudal Joerie Minses uit Kelpen-Oler is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester in de gemeente Alphen- Chaam. Op dit moment is de 34- jarige Minses raadslid voor Ronduit Open in Leudal. Alphen gaat met deze unanieme keuze voor verjonging. Het is de bedoeling dat Minses op 1 november wordt geïnstalleerd. Op dit moment bekleedt hij de functie concernjurist bij de gemeente Landgraaf. Ronduit Open meldt blij verrast kennis te hebben genomen van de unanieme voordracht van Joerie Minses. De partij is ervan overtuigd dat Minses deze functie op een voortreffelijke wijze zal invullen. De woordvoerder vervolgt: "In de partij én in de fractie zullen wij Joerie enorm gaan missen. Wij zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Ronduit Open en voor Leudal heeft gedaan. Intern gaan we de opvolging voorbereiden."


Verhuizing servicepunt Laurentius Echt 22-9-2014 16:13

Regionieuws Vanaf 6 oktober zal het servicepunt van het Laurentius Ziekenhuis in Echt, nu nog gelegen tegenover het NS- station, verhuizen naar het pand van Meditta Medisch Centrum. Alle medische zorg die het ziekenhuis in het huidige servicepunt aanbiedt, inclusief de spreekuren van artsen, verhuist mee naar de nieuwe locatie aan de Nobelweg in Echt. Op deze locatie kunnen ook röntgenfoto’s, echo’s en MRI-scans worden gemaakt. Begin 2014 hebben huisartsen- organisatie Meditta, het Laurentius Ziekenhuis en het Orbis Medisch Concern gezamenlijk het Regionaal Diagnostisch Centrum in Echt overgenomen. Het centrum is verder gegaan onder de naam Meditta Medisch Centrum (MMC). Het centrum zal worden bemenst met het huidige personeel van het MMC, aangevuld met het personeel van Laurentius.


Tweede dochter voor Roy Curvers 22-9-2014 13:02

Dochtertje heet Lot Roggel Profwielrenner Roy Curvers is afgelopen zaterdag voor de tweede keer vader geworden van een dochter. Het meisje heeft de naam Lot gekregen. De 34-jarige Roggelnaar en zijn vriendin kregen in 2012 al dochter Noek.


Kunst en Cultuurweekend Maasgouw 21-9-2014 21:23

Opening door wethouder Math Wilms Foto: 3MLMaasgouw Zaterdag 20 en zondag 21 september vond er in Maasgouw het Kunst en Cultuurweekend Maasgouw plaats. Gedurende het weekend waren er in vrijwel alle kernen van Maasgouw een keur van kunst en cultuuractiviteiten. Om 11.00 uur vond er in zalencentrum de Spil in Maasbracht de officiële opening plaats door wethouder Math Wilms. 3ML maakte er een reportage die binnenkort wordt uitgezonden.


Geslaagde Leudal Kernen Omloop 21-9-2014 21:03

Regenkleding was niet overbodig. Foto: 3MLLeudal Zondag 21 september gingen voor de vierde keer ongeveer 300 mannen en vrouwen van start bij de Leistert in Roggel voor een 100 km lange fietstocht door de gemeente Leudal. De Kernen Omlooptocht ging door alle 16 kernen van de gemeente. Het inschrijfgeld gaat ieder jaar weer naar een ander doel. Dit jaar is dat voor SPERAVI, een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke handicap.
Halloween-disco in Wessem

Op vrijdag 31 oktober is er een Halloween-disco van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen vanaf groep 4 is welkom. De entree is 1,50 euro per persoon inclusief 1 gratis consumptie. De disco is in het jeugdhuis De Sprong, Thornerweg 4 te Wessem.


‘The DriveXperience’ in Leudal

Autorijders van 18 t/m 24 jaar in de regio Midden-Limburg die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs hebben, kunnen op zaterdag 1 en zondag 2 november gratis meedoen aan 'The DriveXperience' bij het gemeentehuis in Heythuysen. Voor deze Praktijkdagen die beginnen om 9.00 uur en duren tot uiterlijk 16.00 uur, worden auto’s gratis beschikbaar gesteld door autobedrijf Gielen. Er kunnen per dag maximaal 48 autorijders meedoen. Aanmelden en meer info via http://www.thedrivexperience.nl of http://www.jongeautorijders.nl


Rondleiding St.Petruskerk in Roggel

Op dinsdag 4 november organiseert Seniorenvereniging Roggel een rondleiding met gids door de St. Petruskerk in Roggel. De start is om 15.00 uur in de kerk en deelnemers krijgen uitleg over de prachtige beelden, kunstschatten en geschiedenis van de gerestaureerde kerk. Iedereen is van harte welkom!


In de huid van een dementerende

In de huid van een dementerende Op zondag 9 november is er voor het eerst een beurs in Ell waarbij dementie als thema centraal zal staan. De beurs is zeker niet alleen voor de inwoners van Ell, maar voor de gehele regio. Ze is in Gemeenschapshuis Ellenho, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. De beurs zelf is vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Echter vanaf 8.20 tot 17.05 uur kan men kennismaken met unieke korte dementie simulaties. Kom naar de belevingsbus van Into D’ mentia! Na een introductie start de simulatie. De simulatie / beleving vindt plaats in een mobiele cabine. In de cabine is een ruimte gebouwd waar de bezoeker een dag uit het leven van iemand met dementie meemaakt. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via dementiebeursell@gmail.com. Meer informatie via: http://www.dorpsraadell.nl


Toneelvoorstelling: Kouwe kak en tattoos

De cast van Kouwe kak en tattoos Op zaterdag 1 november om 20.00 uur is er een opvoering van toneelgroep Het Scherm Open. De première van Kouwe kak en tattoos vindt weer plaats in de ‘Klokkestoel’ in Heibloem en staat onder regie van Ger Verdonschot. Er is na afloop een lekker warm hapje. Entree: € 8,00 en kinderen tot en met 12 jaar € 4,00. Kassa open om 19.00 uur. Voorverkoop: Bakkerij Christine, de Echte Bakker in Heibloem en bij Annie Hoebergen, 0475-495437.


Multimedia concert Pentagram II in Kelpen

 Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november zullen meer dan 100 artiesten acte de presence geven op het grote podium van het Multimedia concert Pentagram II. Speciaal voor dit concert wordt de loods bij de Molshoof in Kelpen-Oler omgebouwd tot een heus muziektheater. De aanvang is steeds om 20.00 uur en de entree is € 15,00 p.p. De afterparty is met dj Alex en dj Geert. Meer informatie: http://www.gestique.nl


Sint Maartensfeest in Heythuysen

Fakkels en mensen Sint Maartencomité Heitse organiseert op zaterdag 8 november het feest van St. Maarten. Om 18.30 uur zal pastoor Vankan de H. Mis in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen opdragen. Kinderkoor de Nachtegaaltjes zorgt voor de muziek en het St. Maarten schouwspel wordt door de Eerste communicantjes van 2015 opgevoerd. Ronds 19.30 uur vertrekt de stoet onder begeleiding van Schutterij St. Nicolaas via de Luyter- steegstraat naar de brandstapel. Deze is op het oude evenementen- terrein aan de Eykerstokweg. De meest creatief versierde/verlichte woning krijgt een Heitser-lekkernij. Nabij de vuurstapel kan men van een gratis geserveerde wafel en warme chocomel genieten. Kinderen met de mooist versierde bieten krijgen een prijs. 'Krotten' om te versieren kan men gratis afhalen vanaf vrijdag 31 oktober bij Verheggen Sport Mode Textiel (Dorpstraat 33).


Jubileumshow van Sportfokkers Neer

Negen jubilarissen, wegens ziekte afwezig: Huub Vissers 50 jaar lidZaterdag 8 van 10.00 tot 22.00 uur en zondag 9 november 10.00 tot 17.00 uur is er de Jubileumshow ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Sportfokkers Neer e.o. Deze wordt gehouden in de sorteerhal van Vestjens bv Brumholt 3 te Neer. De officiële opening is zaterdag om 20.00 uur. Er zullen tien jubilarissen worden gehuldigd. Kinderen kunnen zondag vanaf 12.00 uur ponyrijden en er is een knuffelhoek met dieren.


IVN-Jeugdtocht: Kringloop in Heythuysen

Vallende blaadjes, hoe komt dat? Zondag 2 november, aanvang 14.00 uur en einde 16.00 uur is een IVN Jeugdtocht. Startpunt is Zorglandgoed Rondmeer, Heide 3 in Heythuysen Deelname is gratis. IVN Roermond organiseert deze middag een jeugd- tocht in de herfst met als thema de kringloop. Gids is Eef Schoffelen. Wil je ook graag ontdekken waar al die bloemen blijven? Waarom de blaadjes vallen ? Hoe komen er nieuwe bomen en planten? Kom kijken!


Lampionnen maken in Wessem

Woensdag 5 november is er lampionnen maken van 14.00 tot 16.00 uur. Kinderen t/m groep 2 gaarne onder begeleiding. Entree: 1,50 euro per persoon en 1 consumptie gratis. De activiteit vindt plaats in jeugdhuis De Sprong, Thornerweg 4 in Wessem en wordt georganiseerd door Jongerenwerkgroep Wesjo.


Wandel naar het hart van De Groote Peel

Foto gemaakt door Marijke Vaes Midden in Nationaal Park De Groote Peel ligt een grote waterplas, ’t Elfde genaamd. Wie meer wil weten over de Peel kan op zondag 2 november mee met een Peelgids voor een Rondje om ’t Elfde. De excursie is ongeveer 9 kilometer lang en start om 11.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per persoon. Opgave gewenst via: 0495 – 641 497 of via: depelen@staatsbosbeheer.nl


Vogelbeurs in Meijel

Vogelspotten in d’n Binger Op zondag 2 november organiseert vogelvereniging Meijels Pracht van 9.00 tot 11.30 uur een grote vogelbeurs in Gemeenschapshuis d’n Binger in Meijel (nabij de kerk). Er wordt een ruime sortering vogels aangeboden zoals kanaries, parkieten en tropische vogels. Iedereen kan zijn of haar vogels te koop of te ruil aanbieden. Inlichtingen via 077-4663044 (na 18.00 uur).


50 Jaar Drumband Grathem

Drumband Grathem Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Drumband Grathem, organiseert Schutterij St. Severinus op zaterdag 1 november vanaf 19.30 uur een spetterend Jubileumconcert bij Restaurant Café Zaal Geraats in Grathem. Belangstellenden worden getrakteerd op een fascinerend en avondvullend schouwspel met een tijdverloop vanaf de oprichting tot heden. De toegang is gratis.


Beegden’s Got Talent

 Zondag 2 november organiseert Harmonie Crescendo 'Beegden’s Got Talent'. Het begint om 15.00 uur en gemeenschapshuis 't Leuke gaat om 14.30 uur open. Het programma bevat allerlei muziekstijlen. Deelnemers: Danique Boers, Milou Derckx, Aafke Delissen, Thijs Delissen, Milou Dwars, Lara Jeuriëns, Ella Jeuriëns, Aniek Meuwissen, Bram Reinders, Lissy Smeets, Sef Wolfs, Teun Wolfs, Lotte van Wijnen. Verder The Zumba Kids en de Efteling Elfjes. Als afsluiter zal een delegatie van de Beegdense Musicalklas een nummer vertolken uit de musical Oliver Twist. De entree is € 3,00; voor kinderen gratis. Meer info op http://www.crescendo-beegden.nl en op Facebook.


Hobby- en Creativiteitsmarkt in Roggel

 Zondag 2 november van 11.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting Cultureel Roggel de hobby- en crea- tiviteitsmarkt 'Creatief 2014'. Locatie: zaal La Rochelle, Pastoor Hanraets- straat 7A in Roggel. Aanbod o.a. tiffany glaskunst, sieraden, beeldende kunst, edelsmid, eigengemaakte likeur, schilderkunst, kantklossen, handwerk, betonfiguren, lood, ijzerframes, zijde schilderen, encaustic, borduurwerk. De entree bedraagt € 2,00.


Opening bibliotheek van Haelen

De bibliotheek De bibliotheek van Haelen is verhuisd naar basisschool De Leerlingst. Op vrijdag 7 november wordt het nieuwe servicepunt heropend. Er is Open Huis van de school en de bibliotheek van 16.30 tot 18.30 uur. Alle inwoners uit Haelen, van jong tot oud, kunnen er terecht. Wat niet voorradig is in Haelen, komt op bestelling naar de eigen bibliotheek. De bibliotheek is voortaan een onbemand servicepunt. Op deze manier kan een bibliotheek- voorziening voor volwassenen en kinderen in Haelen in stand blijven. Met een bibliotheekpas is het mogelijk om ook bij de andere bibliotheken van Bibliocenter te lenen en terug te brengen. De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 20.00 uur.


Receptie Harmonie Amicitia Roggel

De gepromoveerde harmonie Op 19 oktober behaalde Harmonie Amicitia uit Roggel 87.42 punten, goed voor een voortreffelijke 1e prijs met promotie, op het bondsconcours in de Oranjerie te Roermond. Het korps staat onder leiding van Guido Swelsen. De harmonie zal daarom op zaterdag 8 november van 19.30 tot 20.30 uur receptie houden in Café-zaal Briels in Roggel.


Beegden’s Got Talent

Crescendo begeleiding diverse talenten Zondag 2 november is om 15.00 uur in gemeenschapshuis ’t Leuke te Beegden de tweede editie van 'Beegden’s Got Talent'. Alles zal tijdens dit muzikaal en cultureel festijn de revue passeren; van rock, pop, ballad, tot latin en klassiek. Talenten t/m 25 jaar kunnen zich nog steeds opgeven en dat kan uiteenlopen van gitaar, piano tot zang, dans, etc. Meer info: http://www.crescendo-beegden.nl


Hobby- en Creativiteitsmarkt ‘Creatief 2014’

Snuffelen in Roggel Ook dit jaar organiseert Stichting Cultureel Roggel haar bekende hobby- en creativiteitsmarkt. ‘Creatief 2014’ vindt op zondag 2 november van 11.00 tot 17.00 uur plaats in La Rochelle. De markt is al volgeboekt. Vele hobbyisten uit Limburg, Brabant en België hebben zich ingeschreven om hun creaties aan het publiek te tonen, te demonstreren en te verkopen. Door de diversiteit is het voor het publiek een zeer aantrekkelijke markt. De entree bedraagt € 2,00.