Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Heropening Buitencentrum De Spar Geplaatst op: 2-9-2015 21:58

Wethouder Vogels, deputé Marleen van Rijnsbergen en Sjra van HorneHaelen Woensdag 2 september werd het Buitencentrum de Spar te Haelen heropend. De renovatie van de in 1947 gerealiseerde accommodatie is na een jaar afgerond. De openingshandeling werd verricht door Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde van de provincie Limburg en door Paul Vogels, wethouder van de gemeente Leudal.


LiLiLi-daag 2015 gaat door Geplaatst op: 31-8-2015 16:22

Regionieuws Enkele dagen voor het sluiten van de actie is de eindstreep voor de LiLiLi- daag bereikt. Dit evenement is op zondag 8 november in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. De crowdfundingsactie heeft iets meer dan het streefbedrag opgeleverd. Daarnaast hebben auteurs, artiesten, cabaretiers, theatermakers en filmmakers toezeggingen gedaan dat ze voor een gereduceerde gage willen optreden of zelfs helemaal gratis. De LiLiLi-daag is opgezet om op de eerste plaats de Limburgse literatuur en auteurs een podium te geven en te promoten. De auteurs zullen daarom ook voorop staan tijdens de LiLiLi-daag. Andere disciplines zullen echter ook volop aandacht krijgen. Meer info: http://www.lililidaag.nl


Overdracht Europees Schuttersfeest 2018 Geplaatst op: 31-8-2015 16:01

Overdracht van de Europese vlag Foto: Omroep 3MLLeudal Dit jaar werd het driejaarlijkse Europees Schuttersfeest gehouden in het Noord-Duitse Peine van 27 tot en met 30 augustus. Het college van B & W van Leudal was daarbij aanwezig. In 2018 vindt dit evenement plaats in de gemeente Leudal en wel in Neer. Dit bijzondere evenement, waar duizenden schutters uit heel Europa aan meedoen, is toegewezen aan vijf schuttersverenigingen in de gemeente Leudal. Tijdens de sluitingsceremonie op zondag 30 augustus werd de organisatie van het Europees Schuttersfeest in 2018 officieel overgedragen aan de burgemeester Verhoeven van Leudal.


Er blijven 3 scholen voor speciaal onderwijs Geplaatst op: 27-8-2015 16:45

Gemeentehuis van Leudal Foto: D66Leudal Naar aanleiding van een vraag van de fractie van D66 over het mogelijk verdwijnen van een school voor speciaal onderwijs in Leudal antwoordt wethouder Vogels van Leudal dat de vacature inzake samenvoeging scholen voor speciaal onderwijs een vergissing is en dat er dus drie scholen voor speciaal onderwijs in Leudal blijven. D66 vindt dit positief nieuws en zal de vergissing in een commissie- vergadering aan de orde brengen.


Motie Samen Verder over kerncentrale Geplaatst op: 26-8-2015 22:59

Leudal Namens de fractie Samen Verder heeft Ria Teluij aan de raadsleden van Leudal een motie gestuurd over de veiligheid in Limburg. In de laatste maanden hebben zich namelijk diverse incidenten voor- gedaan bij de kerncentrale in Tihange nabij Luik. Deze centrale is al veel langer in gebruik dan oorspronkelijk is voorzien. Energiebedrijf Electrabel overweegt serieus de centrale op zeer korte termijn opnieuw op te starten. De Leudalse fractie Samen Verder hoopt dat in het belang van de veiligheid in Limburg dat de motie in de raadsvergadering van dinsdag 8 september door de overige fracties breed gesteund zal worden.


Progressief Leudal: Geld in gemeentefonds Geplaatst op: 26-8-2015 22:39

Leudal De fractie van Progressief Leudal heeft de regering per brief gevraagd om een deel van de voorgenomen belasting- verlaging (vijf miljard euro) te besteden aan een verhoging van het gemeentefonds. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor de gemeenten voor het uitvoeren van de per 1 januari jongstleden gedecentraliseerde taken op het gebied van de WMO (AWBZ taken) en Jeugdzorg. Gemeenten krijgen dan meer ruimte om deze nieuwe taken met voldoende middelen op een voor de burgers goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Progressief Leudal wil hiermee bereiken dat er meer geïnvesteerd wordt in een nieuwe zorgzame samenleving.


Brief naar minister over brandveiligheid Geplaatst op: 26-8-2015 22:38

Leudal Mathieu Wagemans heeft als raadslid van de gemeente Leudal namens de fractie Ronduit Open een brief gestuurd naar minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hierin vraagt Wagemans de minister zijn aandacht en zijn opvatting over hoe de gemeente Leudal is omgegaan met de brandveiligheidsproblematiek van een aantal (groeps)chalets op Landgoed Leudal in Haelen.


Opnieuw vaatkeurmerk voor SJG Weert Geplaatst op: 24-8-2015 19:45

Arthur Sondakh, vaatspecialist Leudal De vaatzorg binnen SJG Weert is ook dit jaar erkend met het vaatkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Dit keurmerk laat zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaatzorg aanbieden. Net als de andere ziekenhuizen en behandelcentra voldoet SJG Weert aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. De vaatzorg wordt binnen SJG Weert multidisciplinair aangepakt. Dat betekent dat niet alleen de vaatspecialist en vaatverpleegkundige bij de diagnose en behandeling betrokken zijn. Zij werken samen met de internisten, cardiologen, neurologen en radiologen van SJG Weert én de vaatgespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio. Arthur Sondakh is vaatspecialist binnen SJG Weert en werkt daarnaast nauw samen met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE).


Website Europees Schutterstreffen 2018 Geplaatst op: 23-8-2015 19:56

Ko Remijnse en wethouder Walraven Leudal Op donderdag 20 augustus werd onder grote belangstelling in de raadszaal van de gemeente Leudal de website Europees Schutterstreffen 2018 gepresenteerd. Loco-burgemeester Arno Walraven en stichtingsvoorzitter Ko Remijnse ‘schoten’ de website lucht in door middel van een druk op de rode knop. Hieraan voorafgaande werd een presentatie geven over de stand van zaken van de organisatie van dit grote Europese schuttersfeest in 2018. Deze vond plaats in aanwezigheid van afgevaardigden uit de schutterswereld, gemeentebestuur, provinciaal bestuur en pers. De voorzitter van het stichtingsbestuur werd geïnstalleerd met een sjerp waarop het logo van de organiserende verenigingen en het logo van het EST 2018 te zien is. Voor meer informatie: http:// www.est2018.eu


Lau van Bilsen overleden Geplaatst op: 22-8-2015 19:05

Lau van Bilsen Leudal Vrijdag 21 augustus is op 59-jarige leeftijd Lau van Bilsen uit Buggenum overleden. Hij is nu woonachtig in Roermond. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Hoewel gekozen als lid van de Provinciale Staten had hij wegens ziekte tijdelijk afstand gedaan van zijn zetel. Lau was loco-burgemeester en acht jaar wethouder van de voormalige gemeente Haelen en na de herindeling zeven jaar raadslid van 1991 tot 1998.


College bezoekt Europees Schuttersfeest Geplaatst op: 20-8-2015 21:32

 Leudal In 2018 vindt het Europees Schuttersfeest plaats in de gemeente Leudal en wel in Neer. Dit bijzondere evenement, waar duizenden schutters uit heel Europa aan meedoen, is toegewezen aan vijf schutters- verenigingen in de gemeente Leudal. Dit jaar wordt dit driejaarlijkse evenement gehouden in het Noord- Duitse Peine van 27 tot en met 30 augustus. Het college van B & W van Leudal is daarbij aanwezig. Zowel om deel te nemen aan de officiële overdracht van de organisatie, maar ook om de Leudalse schutterijen te ondersteunen bij hun promotie- activiteiten op weg naar een mooi en geslaagd evenement in Neer in 2018. Tijdens de sluitingsceremonie op zondag 30 augustus, wordt de organisatie van het Europees Schuttersfeest in 2018 officieel overgedragen aan burgemeester Verhoeven.


Tabakoloog helpt bij stoppen met roken Geplaatst op: 20-8-2015 11:58

 Horn CIRO, het Limburgse expertisecentrum op het gebied van chronische ziekten zoals long- en hartfalen in Horn heeft als enige in Nederland een erkende tabakoloog in dienst. Psycholoog- psychotherapeut Candy Gijsen heeft onlangs de opleiding ‘Tabakologie en rookstopbegeleiding’ met succes afgerond. De verworven kennis is van groot belang daar roken een factor is die bijdraagt aan het verergeren van longziekten en hartfalen. De belangrijkste vorm van preventie voor de meeste long- en hartaandoeningen zoals longkanker, astma en COPD is tabakspreventie. Rookstopbegeleiding is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van de behandeling bij CIRO in Hornerheide.


Onduidelijkheid speciaal onderwijs Leudal Geplaatst op: 20-8-2015 11:43

Een van de drie scholen, De Widdonck in Heibloem. Foto: D66 LeudalLeudal In juli stelde het College van B en W van Leudal in een persbericht dat men de drie scholen voor speciaal onderwijs (De Ortolaan in Heythuysen, De Lataste in Horn en De Widdonck in Heibloem) ‘graag voor Leudal wil behouden’. Nu is uit een online vacature gebleken dat er toch plannen zijn voor samenvoeging van drie naar twee scholen. De vacature is weliswaar geanonimiseerd weergegeven. Echter doordat er ook gesproken wordt over het traject ‘Os Dorp’, trekt de fractie D66 de conclusie dat dit wel om Leudal moet gaan. Fractievoorzitter Rens Raemakers heeft het College vragen gesteld. D66 wil dat het College de raad informeert over de stand van zaken en voortaan eerlijker gaat communiceren richting inwoners.


Toename overlast hondenpoep Geplaatst op: 19-8-2015 21:20

Ook worden de trottoirs niet ontzien Leudal Stan Backus, fractievoorzitter van Ronduit Open heeft in een brief het college van B & W van Leudal geattendeerd op een bijkomend probleem doordat veel groen in de wijken is weggehaald. Sommige hondenbezitters gebruiken volgens hem de opengevallen plaatsen als hondentoilet. De overlast van hondenpoep wordt daardoor een steeds groter probleem in Leudal. Backus is van mening dat de jaarlijks geheven hondenbelasting van € 236.000 grotendeels besteed moet worden aan het voorkomen van de overlast. Hij pleit voor een stevige publiekscampagne en vindt dat er ook werk gemaakt moet worden van de handhaving. Hij vraagt het college welke maatregelen men denkt te nemen om de toenemende overlast van hondenpoep voor de burgers te beperken.


Oudste inwoonster viert verjaardag Geplaatst op: 18-8-2015 20:58

Mevrouw Nouwen-Schreurs en  wethouder WilmsMaasgouw Op woensdag 12 augustus is mevrouw Nouwen-Schreurs uit Thorn 103 jaar geworden. Met het bereiken van deze leeftijd is zij tevens de oudste inwoonster van de gemeente Maasgouw. Wethouder Wilms bracht haar een bezoek en feliciteerde haar met een bloemetje.


Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost Geplaatst op: 17-8-2015 21:28

De huidige spoedeisende hulp Regionieuws Op donderdag 13 augustus tekenden Mark Perquin, medisch bestuurder van huisartsenorganisatie Meditta en Eric Rikkert, algemeen directeur van het Sint Jansgasthuis in Weert het contract rondom de samenwerking van een gecombineerde spoedpost. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot één spoedpost voor de regio Weert. De bouw van de gecombineerde Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost start in september.


Negatief zwemadvies voor Maasterp Geplaatst op: 12-8-2015 21:15

Ohe en Laak Waterschap Roer en Overmaas heeft giftige blauwalgen aangetroffen op zwemlocatie de Maasterp in Ohé en Laak (Dilkensplas). Bij deze locatie is op dinsdag 11 augustus inmiddels het bord "Negatief zwemadvies" geplaatst. Wanneer het gevaar voor blauwalgen is verdwenen, worden de borden verwijderd.


Bestuurder bestelbus overleden Geplaatst op: 10-8-2015 12:30

Heibloem De bestuurder van een bestelbus die zondagmiddag ernstig gewond raakte bij een frontale aanrijding op de Schaapsbrug/ N279 in Heibloem is zondagavond in het ziekenhuis in Nijmegen aan zijn verwondingen overleden. Het betreft een 50-jarige man uit Polen. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur. In de andere auto zaten een 66- jarige man en 67-vrouw uit Roggel. Zij liepen lichte verwondingen op en konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. De politie onderzoek de precieze toedracht van het ongeval.


Stef hoort bij de beste 8 van Nederland Geplaatst op: 7-8-2015 16:44

Stef Sniekers Foto: Neers NieuwsNeer Stef Sniekers uit Neer nam in de afgelopen dagen deel aan de Nederlandse Jeugd kampioenschappen Tennis te Rotterdam. Stef eindigde op dit toernooi bij de eerste acht. Hij behoort daarom tot de beste acht tennissers van Nederland in de categorie tot en met 12 jaar. (Bron Neers Nieuws)


Dwangsom voor Landgoed Leudal Geplaatst op: 7-8-2015 16:21

Cluster C chalet 6 van Landgoed Leudal Foto: Actiegroep Houd Haelen leefbaarLeudal Door de actiegroep Houd Haelen Leefbaar is aan de gemeente Leudal gevraagd om handhavend tegen camping Leudal (Landgoed Leudal) op te treden. De eigenaar van camping Leudal handelt volgens de actiegroep nog steeds in strijd met de vergunning en wetgeving. De gemeente heeft een onafhankelijk bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Dat bureau heeft de overtredingen die de actiegroep had vastgesteld bevestigd. De gemeente gaat na de conclusies van het bureau over tot het opleggen van een dwangsom van € 25.000. Voor 2 november moet alles in orde zijn. In een eerder rapport van de brandweer werd ook al vastgesteld dat de huisvesting niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Verder zijn door het onafhankelijk bureau 346 slaapplaatsen van arbeidsmigranten geteld. Volgens het bestemmingsplan mogen er maar 225 verblijven. De fractie van Ronduit Open heeft bij monde van Mathieu Wagemans vragen gesteld over de onveilige situatie van chalets op Landgoed Leudal en over de in zijn ogen onaanvaardbare en onbegrijpelijke opstelling vanuit de gemeente Leudal.


Tijdelijke stop inname van Maaswater Geplaatst op: 4-8-2015 21:51

De Lange Vlieter Regionieuws Aangezien het Maaswater op dit moment niet aan de kwaliteitseisen voldoet, heeft WML de inname van water in voorraadbekken De Lange Vlieter bij Beegden gestopt. Nu de situatie langer aanhoudt dan gebruikelijk, schakelt WML op donderdag 6 augustus op deze locatie over op de daarvoor ter beschikking staande back-up, namelijk het gebruik van grondwater. De kwaliteit van uw kraanwater blijft onberispelijk. Wel verandert de samenstelling enigszins. Merkbaar is de toename van de hardheid (gemiddeld van 11,3 naar 14,7 graden Duits) en de kalkafzettendheid (van 0,38 naar 0,71 mmol/liter). Zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld een laagje op de thee of aanslag op uw glaswerk. De hardheid van het water voldoet hiermee nog steeds aan de wettelijke voorschriften. De situatie is tijdelijk.


Waarschuwing blauwalgen dagstrand Geplaatst op: 4-8-2015 21:11

Het dagstrand in Ohé en Laak Ohe en Laak Waterschap Roer en Overmaas heeft een waarschuwing voor blauwalgen afgegeven bij Dagstrand de Maasterp (Dilkensplas) in Ohé en Laak. Er zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst. Waterschap Roer en Overmaas adviseert toeristen en recreanten niet te zwemmen in wateren waarin blauwalgen voorkomen, in het belang van hun eigen gezondheid en veiligheid. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd. Op http://www.zwemwater.nl vindt men de meest actuele gegevens van officiële zwemlocaties in de regio. Ook staat de actuele kwaliteit van het zwemwater vermeld op NOS teletekstpagina 725.


Maasgouw zoekt extra ogen bij hoosbuien Geplaatst op: 4-8-2015 21:01

Wateroverlast Maasgouw Om goed inzicht te krijgen waar de knelpunten in het watersysteem zitten, is de gemeente Maasgouw op zoek naar extra informatie van inwoners. Met name foto’s en filmpjes van water op straat of in de tuin helpen daarbij. Graag wil men weten hoe lang het water in de straat staat en hoe hoog het water staat. Dit geeft beter inzicht in het probleem. Mail foto’s, filmpjes of andere informatie naar: wateroverlast@gemeentemaasgouw.nl.


De Topcompetitie is terug van weggeweest Geplaatst op: 4-8-2015 15:05

Het peleton is onderweg Regionieuws Zondag 6 september start de 8e Kernen Omloop Echt-Susteren op de markt in Echt. Deelnemers uit allerlei landen doen mee aan de wedstrijd die deel uitmaakt van de Topcompetitie. De Topcompetitie is een klassement over een reeks zware Nederlandse koersen. De winnaar van het klassement krijgt een profcontract bij het Nederlandse ProContinentale team Roompot van onder andere Johnny Hoogerland. De ploegleiders van dit team zijn Erik Breukink en Michael Boogerd. Twan Castelijns van Babydump zal als leider van de Topcompetitie de oranje leiderstrui dragen tijdens de Kernen Omloop Echt-Susteren 2015.


Nieuw bestuur gemeenschapshuis Neer Geplaatst op: 1-8-2015 21:17

Bestuurswisseling In d'n Haammaeker Foto: Wiel aan de BoomNeer Enkele maanden is er hard gewerkt om een nieuw bestuur te vinden voor gemeenschapshuis In d'n Haammaeker in Neer. Per 31 juli is een nieuw bstuur is aangetreden en het bestaat uit Peter Vennekens, Marianne Pouls, Har Geenen en Jort Raemakers. Het nieuwe bestuur dankt de oude bestuursleden Peter Derks, Hans Blomen, Berend Bosscher, Ad de Veer en Marianne Pouls voor hun inspanningen. Nu er een nieuw bestuur is, betekent dit dat per 31 augustus 'de Haammaeker weer open gaat. Het bestuur zal voortbouwend op al het werk dat het vorige bestuur heeft verricht, samen met de bestaande en de nieuwe gebruikers, zijn uiterste best doen de positie die In d'n Haammaeker in de Neerse gemeenschap inneemt te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. Binnenkort volgen gesprekken met de gebruikers.


Zestig jarig huwelijk in Maasbracht Geplaatst op: 31-7-2015 20:37

Het diamanten echtpaar Maasbracht Het echtpaar Boelaars-Van Tiel uit Maasbracht vierde op zondag 26 juli hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Stef Strous van Maasgouw bracht hen op vrijdag 24 juli een bezoek en feliciteerde het paar met deze bijzondere dag.


Preventieve huisbezoeken 75+ van start Geplaatst op: 31-7-2015 19:47

Leudal Steeds meer ouderen blijven zelfstandig in hun eigen huis wonen. Om ouderen in de gemeente Leudal te ondersteunen en samen te kijken naar hoe je dat op een goede manier kunt doen, biedt Synthese hen vrijblijvend een huisbezoek aan. Synthese is de welzijnsorganisatie die in de gemeente Leudal uitvoering geeft aan het welzijnswerk. In de periode augustus tot en met december wordt gestart met de huisbezoeken. Deze zullen plaatsvinden in de kernen Haler, Neeritter, Ell en Ittervoort. Zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder zullen in die periode een uitnodiging ontvangen voor een bezoek. Wanneer een bewoner een uitnodiging heeft ontvangen, kan hij zich aanmelden bij Synthese voor een huisbezoek. Vervolgens zal een vrijwilliger van Synthese terugbellen om samen een afspraak te maken.


WK-titel voor Laura de Vaan Geplaatst op: 31-7-2015 19:32

De gelukkige wereldkampioene Foto: Mathilde DusolBaexem Handbike-ster Laura de Vaan uit Baexem heeft vrijdagmorgen 31 juli in het Zwitserse Nottwil de wereldtitel voor zich opgeëist tijdens het wereldkampioenschap paracycling. Zij wist de tijdrit te winnen voor Andrea Eskau en Dorethe Vieth. Voor De Vaan is het de tweede wereldtitel in haar carrière. Zondag staat de wegwedstrijd op het programma.


't Gouverneurtje, broodje van eigen bodem Geplaatst op: 30-7-2015 19:22

Trots wordt het broodje gepresenteerd, Chantal, Mariëlle, Bert en bakker Ton.Heythuysen Sinds kort is er 't Gouverneurtje, een smaakvol broodje van Heitser bodem. Het is luchtig van binnen en lekker krokant van buiten. Bakker Ton Peskens heeft hoogstpersoonlijk voor Grand Café Restaurant de Gouverneur in Heythuysen dit broodje bedacht ’t Gouverneurtje wordt gebakken van een bijzondere samenstelling van verschillende graansoorten. De combinatie met gierst, lijnzaad en zonnebloempitjes zorgt voor een broodje waar je met smaak in hapt. Voor ’t bakken van ’t Gouverneurtje wordt de tijd genomen. De gebruikte zuurdesem maakt dat het brood langer moet rijzen. Hierdoor krijgen de aroma’s alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. Een geurig én smaakvol broodje is het resultaat.


Samenwerking Laurentius en Proteion Geplaatst op: 28-7-2015 19:37

24-uurs begeleiding en zorg voor dementerende patiëntenRegionieuws Het Laurentius ziekenhuis in Roermond en twee Roermondse zorgcentra van Proteion starten een proef op de afdelingen acute opname en orthopedie. Wanneer dementerende bewoners van de zorgcentra RCG en Roncalli worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een gebroken heup, zorgen medewerkers van RCG en Roncalli, vrijwilligers en familieleden gedurende 24 uur, 7 dagen per week mee in het ziekenhuis. Zo heeft de kwetsbare, dementerende cliënt vertrouwde mensen om zich heen gedurende een toch al ingrijpende ervaring. De opname van een dementerende bewoner in het ziekenhuis is geen routinekwestie. Een dementerende cliënt beleeft een opname anders, waardoor continu aandacht noodzakelijk is.


CC Don Bosco krijgt € 15.000 voor een lift Geplaatst op: 28-7-2015 16:40

CC Don Bosco in vogelvlucht Heel De gemeente Maasgouw wil graag de bibliotheek voor volwassenen vestigen in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ruimte op de eerste verdieping. Voorwaarde hierbij is dat deze ruimte bereikbaar moet zijn voor iedereen. Hiervoor is het nodig een personenlift te plaatsen. Om die reden heeft CC Don Bosco subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds. Het cultureel centrum is dan ook erg blij met de toezegging van het Oranje Fonds om voor dit doel € 15.000,- subsidie te verstrekken. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 28,7 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden.


Leudal krijgt lokaal opgewekte windstroom Geplaatst op: 27-7-2015 21:53

De bekrachtiging van de overeenkomst.  info@leudalenergie.nl.Leudal Op vrijdag 17 juli werd bij de in aanbouw zijnde turbine van Zuidenwind nabij de Boerderijweg in Neer symbolisch de cirkel van energie opwekking en levering rondgemaakt. Zuidenwind, leveringscoöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie) en Leudal Energie spraken door het sluiten van de groene cirkel af dat de opgewekte stroom door Leudal Energie in het najaar geleverd gaat worden aan burgers en bedrijven van Leudal.


SJG Weert mag roze lintje behouden Geplaatst op: 22-7-2015 17:05

Regionieuws Opnieuw voldoet het Sint Jans Gasthuis in Weert aan de strenge eisen die de borstkankervereniging stelt aan patiëntgerichte zorg rondom borstkanker. Elk jaar doorstaat de zorg van het Weerter ziekenhuis de toets met vlag en wimpel. De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft een monitor ontwikkeld die laat zien hoe de zorg rondom borstkankerpatiënten in ziekenhuizen is georganiseerd. Door de feitelijke ziekenhuisinformatie te combineren met patiëntervaringen is het een uniek instrument. Door deze jaarlijkse aanscherping wil BVN een impuls geven om kwaliteit van borstkankerzorg, vanuit patiëntperspectief, te verbeteren. Op de site van Monitor Borstkankerzorg staat alle informatie rondom de monitor inclusief de nieuwe criteria.Zie: http://www.monitorborstkankerzorg.nl


Limburgse windstroom bij u thuis geleverd Geplaatst op: 21-7-2015 22:25

Leudal Op 17 juli tekende de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV (EBN BV) een stroomcontract met leverings- coöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). De EBN BV is een samen- werkingsverband tussen drie burgercoöperaties die gezamenlijk een windturbine bouwen te Neer. De lokale Limburgse energie- coöperaties verkopen via DE Unie hun eigen opgewekte stroom aan hun leden. Het afsluiten van dit contract betekent dat de hele keten van deze windturbine nu in handen is van burgerenergie- coöperaties. Dit is uniek in Nederland en toont de professionalisering van en goede samenwerking tussen Nederlandse energiecoöperaties aan.


De Ortolaan blijft in Heythuysen Geplaatst op: 20-7-2015 16:29

Leudal De woordvoerder van de gemeente Leudal laat weten naar aanleiding van ontvangen berichten dat de school voor voortgezet speciaal onderwijs De Ortolaan in Heythuysen uit Leudal zou verdwijnen, en dat op de huidige locatie van De Ortolaan asielzoekers of seizoenarbeiders worden gehuisvest, willen we u laten weten dat dit onjuist is. De Ortolaan behoort met o.a. De Lataste in Horn en De Widdonck in Heibloem tot de Aloysius Stichting. Deze stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. De gemeente wil die voor Leudal graag behouden. Met ingang van het schooljaar 2015- 2016 opent De Ortolaan gewoon weer haar deuren aan de Graaf van Loonstraat in Heythuysen. Een andere bestemming voor het schoolgebouw is niet aan de orde.


Info-avond over AZC Baexem Geplaatst op: 20-7-2015 15:57

Het AZC in Baexem aan de N280 Leudal Het landelijke Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Leudal verzocht medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het AZC Baexem. Het college van Leudal heeft via een principebesluit besloten mee te werken aan het benodigde stappen om te komen tot een raadsbesluit over deze uitbreiding. Vanwege de beoogde uitbreiding van asielzoekerscentrum (AZC) Baexem wil de gemeente Leudal graag van gedachte wisselen met inwoners van de omliggende dorpen en met name van Baexem. De avond zal plaatsvinden op maandag 14 september in het AZC te Baexem. Meer informatie hierover wordt binnenkort gepubliceerd op de gemeentepagina in 1Leudal en op http://www.leudal.nl .


Skatebaan in Heel opgeknapt Geplaatst op: 20-7-2015 15:50

Heel De skatebaan in Heel is onlangs opgeknapt. Dit is gebeurd door bewoners van St. Anna en jongeren die regelmatig aanwezig zijn op de skatebaan. Door dit project gezamenlijk op te pakken, leerden de jongeren en de cliënten van St. Anna elkaar beter kennen. De cliënten van St. Anna waren enthousiast dat deze jongeren meehielpen met verven. Het was een geslaagde samenwerking met een mooi eindresultaat.


Oplaadpunt E-fietsen bij Jumbo Heel Geplaatst op: 20-7-2015 15:34

Maasgouw Onlangs is in de gemeente Maasgouw het eerste oplaadpunt op zonne- energie voor elektrische fietsen geopend. Dit oplaadpunt wordt via een zonnepaneel gevoed door hernieuwbare zonne-energie. Het oplaadpunt bevindt zich bij de Jumbo in Heel. Inwoners en recreanten met elektrische fietsen in de gemeente Maasgouw kunnen hier voortaan gebruik van maken.


Vrachtauto uitgebrand Geplaatst op: 18-7-2015 20:51

Baexem In de nacht van vrijdag op zaterdag is omstreeks kwart over drie op de N280 bij Baexem een vrachtauto uitgebrand. De chauffeur kon zich in veiligheid brengen. Het wegdek werd door de hitte beschadigd. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting.


Auto tegen lantaarnpaal, kind gewond Geplaatst op: 18-7-2015 20:40

Kelpen Oler Op de N280 ter hoogte van Kelpen- Oler is een personenauto in een flauwe bocht van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. In de auto zaten vijf mensen, drie volwassenen en twee kinderen. Eén van de kinderen raakte aan het hoofd gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.


Limburg Festival 2015 Geplaatst op: 18-7-2015 19:54

 Regionieuws Van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus is het Limburg Festival. Het is een festival met theatertochten, straattheater en bijzonder theater op bijzondere locaties. Met het project Theatrale T®ippelzone voegt het LMBG FSTVL een nieuw dynamisch onderdeel aan het al rijke pallet toe. Op woensdagmiddag 26 augustus loopt deze theatertocht, ± 7 kilometer lang door Kinrooi, Leudal en Maasgouw. Het is een grensoverschrijdende wandeling met een caleidoscoop van kleine, kernachtige figuren- en objecten theatervoorstellingen geschikt voor jong en oud. Binnenkort is het complete programma te vinden op: http://www.limburgfestival.nl .


Harmonie Katwijk te gast bij Aurora Geplaatst op: 16-7-2015 15:09

Donateursconcert Baexem Fanfare Aurora Baexem kan ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagd Donateursconcert. Het concert dat de fanfare ieder jaar traditiegetrouw voor de Baexemse gemeenschap verzorgt, vond plaats op zondag 12 juli. Harmonie Katwijk zag dit concert, in het kader van hun muziekweekend, als een mooie gelegenheid om kennis te maken met een Limburgse muziekvereniging. Op de vroege zondagochtend heeft het publiek onder het genot van een heerlijk ontbijt kunnen genieten van de klanken van Aurora. Alle geledingen die binnen Aurora actief zijn, hebben weer een verrassend programma ten gehore gebracht. Net als andere jaren werd het concert afgesloten met een gezamenlijk muziekwerk.


Nieuw boek van Dorien Grootendorst Geplaatst op: 16-7-2015 14:57

Haar tweede boek Heel Vorige week presenteerde Dorien Grootendorst uit Heel haar tweede kinderboek: Een overwachts avontuur. Haar eerste boek was Femke, Zigeunermeisje uit Friesland. Dorien Grootendorst is geboren in Scheveningen in 1954 en in 1990 kwam zij naar Limburg. Zij heeft het boek speciaal geschreven voor kleinzoon Thijs. Het is een boek vol spanning en humor geworden.


Kledingbank zorgt voor een extraatje Geplaatst op: 16-7-2015 14:06

Voorbeeld van een taart die gekozen kan wordenRegionieuws Samen met enkele particulieren, organisaties en bedrijven in Limburg, kan Kledingbank Limburg haar cliënten sinds kort verrassen op enkele bijzondere extra's. Is een kind uit een gezin van cliënten jarig en is een verjaardagstaart té kostbaar, dan is er wellicht een oplossing. Bij tijdige aanvraag bij Kledingbank Limburg behoort het kind tot de mogelijke winnaars van een schitterende taart. Een particuliere moeder in de regio biedt dit aan. De voorwaarden zijn bekend bij het uitgiftecentrum van de kledingbank. Kledingbank Limburg hoopt dat dit voorbeeld aanleiding is voor meer particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties om iets extra's te doen voor hen die het moeilijk hebben. Informatie? Kledingbank Limburg, 0475 - 436008 of info@kledingbank-limburg.nl


Verhuizing poliklinieken SJG Weert Geplaatst op: 14-7-2015 21:31

Het SGJ- Gebouw 2 Regionieuws Op vrijdag 17 juli verhuizen de poliklinieken Geriatrie, Revalidatie, Reumatologie, Plastische Chirurgie en Mediweert naar ‘SJG - Gebouw 2’. Dit is een vleugel in het voormalige RcGGZ- gebouw, naast het ziekenhuis. Alle poliafspraken voor deze afdelingen vinden vanaf maandag 20 juli plaats op de nieuwe locatie. Er is bewegwijzering aanwezig die patiënten naar de juiste plek zal leiden. Ook staan de gastvrouwen en de medewerkers van de receptie klaar, om eventuele vragen te beantwoorden. Door de verhuizing wordt plaats gemaakt voor de verhuizing van de polikliniek Chirurgie, die weer plaats maakt voor de verbouwing van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost.


Weer Poolse kinderen op vakantie in Hunsel Geplaatst op: 14-7-2015 20:56

De motortocht is dinsdag 21 juli om 19.00 uurLeudal Al 18 jaar wordt om het jaar in de voormalige gemeente Hunsel, nu gemeente Leudal, aan Poolse kinderen uit Pogorzela een vakantie aangeboden. De gastgezinnen begroeten de 30 kinderen tussen de 10 en 15 jaar op donderdag 16 juli. Zij gaan tot en met 23 juli een geweldige vakantieweek tegemoet. Maar helaas zijn iedere keer gastgezinnen en motorrijders voor de motortocht te kort. Meer informatie: 0475- 567890 of kaspar@hobbyist.nl.


Opening nieuwe kiosk Horn Geplaatst op: 13-7-2015 21:29

Wilma van Dommelen en gouveneur Theo BovensHorn Op 12 juli is de kiosk in Horn feestelijk geopend. De initiatiefnemers Wilma van Dommelen en Theo Linssen mochten zich verheugen op een grote belangstelling vanuit de Hornse gemeenschap. Gouverneur Theo Bovens verrichtte samen met Wilma van Dommelen de openingshandeling. Dit deed hij in het kader van een kennismakingsbezoek met Wilma van Dommelen, die sinds maart Statenlid is voor D66 in Limburg. Na een grondige restauratie is de kiosk gebruiksklaar. Muziekgezelschappen, cultuurverenigingen, schoolklassen enz. kunnen gebruik gaan maken van de kiosk. Harmonie De Drie Horens uit Horn gaf zondag het goede voorbeeld en luisterde de opening op met een prachtig concert. Ook enkele schoolkinderen mochten hun bijdrage leveren.


Aanmelden voor 10e Burendag kan nu Geplaatst op: 13-7-2015 19:20

Burendag 2014 op De Kreppel in HeythuysenRegionieuws Op zaterdag 26 september organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds de tiende editie van Burendag. Inmiddels hebben bijna 2.500 buurten zich al aangemeld. Burendag is een feest waarop buren gezellig samen komen onder het genot van een goede kop koffie en iets goeds doen vóór, in of mét de buurt. Inschrijven voor Burendag en een bijdrage van maximaal €450,- voor de activiteit aanvragen: http://www.burendag.nl .


Convenant Samen Zorgen Huis Leudal Geplaatst op: 12-7-2015 21:49

Mariabosch in Baexem Leudal Diverse betrokken vanuit onder andere de Leudalse gemeenschap, overheid en zorgen ondertekenen woensdag 15 juli het convenant voor het Samen Zorgen Huis Leudal. Zij zetten hiermee een belangrijke stap, waarmee de realisering van een eerste Samen Zorgen Huis op de locatie Mariabosch te Baexem dichterbij komt. De Stichting, vooral bestaande uit inwoners uit Leudal, zet zich in om een Samen Zorgen Huis, een 'kort bij thuis ziekenhuis', te realiseren: mét en vóór de zieke medemens, haar of zijn naaste, in samenwerking met de dokter en de verpleegkundige.


Park Leudal-Oost krijgt verdere uitwerking Geplaatst op: 12-7-2015 21:41

Schetsontwerp Park Leudal-oost Leudal Het gepresenteerde schetsontwerp voor Park Leudal-Oost kon tijdens de inloopavond 23 juni in Neer in grote lijnen rekenen op steun van de aanwezigen. Diverse buurtbewoners, vertegenwoordigers van verenigingen en overige inwoners uit Leudal-Oost gaven tips en adviezen mee voor een toekomstbestendig multifunctioneel bovenlokaal park in Neer waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Tips en adviezen over parkeren, het evenemententerrein en het multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Deze inbreng neemt de Beheersstichting Park Leudal-Oost mee bij de gezamenlijke uitwerking van het voorlopig ontwerp. Daarbij hoort ook een verdere onderbouwing van de haalbaarheid en plan van aanpak voor het vervolg. Meer informatie: http://www.parkleudaloost.nl


Zinderende OLS-finale in Maasniel Geplaatst op: 12-7-2015 11:40

Regionieuws Zaterdag 11 juli was de dag van het kavelen op het OLS in Maasniel. Toen de eerste ronde met 36 schutterijen van start ging, vielen al snel de eerste deelnemers af. Na de eerste ronde waren er nog 28 schutterijen over. Na 8 ronden werd er gewisseld naar de kleine bölkes van 1 bij 1 cm. Na 11 kavelronden waren er nog 9 deelnemers en daarna werd een pauze ingelast. Na de pauze meteen twee afvallers. In kavelronde 13 miste St. Catharina Stramproy waardoor en nog maar 1 Nederlands-Limburgse Schutterij in de strijd was, naast drie Belgische. In kavelronde 14 miste St. Antonius en St. Petrus uit Baarlo als laatste Nederlandse deelnemer. In kavelronde 15 viel de schutterij van Opoeteren af. In ronde 20 miste Maasmechelen, maar even later miste Sint-Huibrechts- Lille eveneens. Maar in kavelronde 23 klonk het “veer höbbe um” van Maasmechelen.


Plan voor vernieuwing Leudalmuseum Geplaatst op: 11-7-2015 17:34

Het interieur van het Leudalmuseum Haelen De Studiegroep Leudal wil graag het Leudalmuseum in Haelen vernieuwen. Vernieuwen wil zeggen volgens de huidige inzichten inrichten. Dit houdt in dat de bezoeker meer informatie krijgt over een voorwerp en zijn beleving groter wordt. Voorwerpen hebben niet alleen een naam. De bezoeker kan interactief informatie krijgen hoe, door wie en in welke omgeving een voorwerp werd gebruikt. Het is de bedoeling dat dit alles in woord en beeld in een fraaie entourage wordt geplaatst. Voor de schoolgaande jeugd zullen programma’s worden ontwikkeld. De Studiegroep is op zoek naar mensen die willen helpen, zowel daadwerkelijk als financieel. Voor informatie kan men terecht bij: Theo van Duijnhoven, 0475-597024 of Jan Hocks, 0475-592797.


"Ôs Dörp zijn we samen" Geplaatst op: 10-7-2015 21:31

Sporthal en gemeenschapshuis in Neer Leudal Dinsdag 7 juli heeft de gemeenteraad van Leudal het voorstel voor het traject Ôs Dörp aangenomen. Dit traject is bedoeld om te komen tot een toekomstbestendige, vernieuwde inrichting van accommodaties, voorzieningen en de facilitering daarvan. “Om te beginnen wordt samen met de gemeenschap, tijdens bijeenkomsten in alle dorpen, bepaald welke toekomstige en huidige behoeften er zijn. Gezamenlijk kijken we, hoe we die behoeften kunnen realiseren”, aldus wethouder Van den Beuken. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden van de gemeenschap en de gemeente. Alle inwoners, verenigingen, besturen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en alle andere geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De eerste bijeenkomsten in de dorpen vinden plaats van september t/m november.


Uitreiking verkeersdiploma's De Maaskei Geplaatst op: 10-7-2015 21:02

De geslaagden Maasgouw Wethouder Lalieu van Maasgouw overhandigde donderdag 9 juli aan negen leerlingen van zmlk school De Maaskei het welverdiende VVN verkeersdiploma. Van de negen leerlingen hebben zes leerlingen deelgenomen aan het VVN- praktijkexamen. Zij hebben op de fiets, zelfstandig de officiële examenroute gefietst door Heel. Alle zes leerlingen hebben het examen perfect afgelegd. De leerkrachten en assistentes hebben de leerlingen de verkeersregels, verkeersituaties en het fietsen met veel geduld bijgebracht. Op de Maaskei wordt veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. "Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilige en volwaardige verkeersdeelnemers worden", aldus Frits Meijer, verkeerscoördinator van zmlk De Maaskei. De leerlingen zelf zijn super trots op hun prestatie.


Groots musicalproject 'Project-K' Geplaatst op: 10-8-2015 11:00

 Regionieuws Op 4, 5 en 6 september vindt op het Raadhuisplein in Panningen Project-K plaats. Project-K wordt gecreëerd door 17 verenigingen uit de dorpen Beringe, Hegelsom, Helden, Horst, Kelpen-Oler, Lottum, Maasbree, Meerlo, Meijel, Melderslo, Meterik, Panningen en Sevenum. De medewerkers zijn al maanden in de weer om een spetterende en verrassende show neer te zetten. Project-K laat verschillende grote musicalnummers horen.


Groots musicalproject 'Project-K' Geplaatst op: 10-7-2015 20:56

 Regionieuws Op 4, 5 en 6 september vindt op het Raadhuisplein in Panningen Project-K plaats. Project-K wordt gecreëerd door 17 verenigingen uit de dorpen Beringe, Hegelsom, Helden, Horst, Kelpen-Oler, Lottum, Maasbree, Meerlo, Meijel, Melderslo, Meterik, Panningen en Sevenum. De medewerkers zijn al maanden in de weer om een spetterende en verrassende show neer te zetten. Project-K laat verschillende grote musicalnummers horen.


Beeren Plantproducts bestaat 60 jaar Geplaatst op: 9-7-2015 21:41

Links Wim Beeren en rechts John  Beeren tussen de aspergeplantenNeer In de gemeente Leudal is één van de grootste plantenkwekerijen van Nederland en zelfs Europa gevestigd. Beeren Plantproducts uit Neer exporteert jaarlijks miljoenen aardbei-, prei- en aspergeplanten door heel Europa. Dit jaar bestaat het bedrijf zestig jaar; een mijlpaal die de familie Beeren niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Op zondag 19 juli organiseert Beeren Plantproducts daarom een open dag.


Keurmerk voor bedrijventerreinen Leudal Geplaatst op: 9-7-2015 20:53

Leudal De bedrijventerreinen Heldenseweg en Soerendonck in Neer, Laak in Roggel, Arenbos en Op den Kouk in Heythuysen, Kelpen-Oler in Kelpen- Oler en St. Antoniusstraat in Baexem in de gemeente Leudal hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren.


Nieuwe School-, Jeugd- en Leudalgidsen Geplaatst op: 8-7-2015 21:30

De nieuwe gidsen Leudal In Bezoekerscentrum Leudal in Haelen zijn zaterdag 4 juli de vervolg- opleidingen tot School-/Jeugdgids en Leudalgids succesvol afgesloten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd voor alle vrijwilligers van Groen Hart Leudal die actief zijn bij het centrum, zijn onder tropische omstandigheden door Groen Hart Leudal voorzitter Ed Jedeloo de bijbehorende certificaten uitgereikt aan de geslaagde gidsen. Paul Vogels, als voorzitter van Bezoekerscentrum Leudal en kwartier- maker Fritz van Hattem waren even- eens aanwezig. Vanuit de basisopleiding, die de tweede helft van 2014 werd georganiseerd, is een aantal deelnemers doorgestroomd naar beide vervolgopleidingen. Dit resulteerde in drie nieuwe School- / Jeugdgidsen en vier nieuwe Leudalgidsen. Al eerder ontvingen acht nieuwe balievrijwilligers een certificaat.


Het nieuwe digitale dorpsplein Geplaatst op: 8-8-2015 11:00

Een initiatief van de gemeente Leudal Leudal Gesprek in de Buurt is een site waar je vragen en ideeën kunt delen met anderen in je wijk of dorp. Je kunt samenwerken om leuke, vernieuwende en helpende initiatieven te realiseren. De gemeente Leudal stelt Gesprek in de Buurt kosteloos ter beschikking van alle inwoners van de gemeente. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op participatie, zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers. Mooie woorden... Maar om dit te bereiken, is het nodig dat de overheid burgers goed uitrust om deze taken op zich te nemen. De gemeente Leudal maakt daarom gebruik van Gesprek in de Buurt. Voor alle 16 kernen is een eigen portaal in Gesprek in de Buurt beschikbaar. Elk portaal is voorzien van foto's van kenmerkende gebouwen uit de eigen woonomgeving. Neem ook een kijkje op http://www.gesprekindebuurt.nl . Zie ook: http://www.synthese.nl
Publiekswandeling in Wessem

De Medarduskerk in Wessem Op zondag 13 september is er een wandeling door het historische maasdorp Wessem onder leiding van een stadsgids. Bijeenkomst om 16.00 uur bij ’t Veerhuis, Polstraat 1 in Wessem. Om 16.45 uur start rondwandeling met een bezoek aan de St. Medarduskerk. Rond 18.00 uur terug naar 't Veerhuis voor een 3-gangen diner. Prijs € 35,00 p.p. (excl. drankjes). Reserveren uiterlijk vrijdag 11 september: 0475-215 926 of per email: info@veerhuiswessem.nl Op een steenworp afstand van Thorn ligt het typische maasdorp Wessem. Dat het maasdorp een belangrijke handelsplaats was, blijkt onder andere uit het grote marktplein. Of Wessem stadsrechten heeft gehad, is niet bekend, hoewel in de gerechtsstukken en andere officiële documenten wordt gesproken over de stad Wessem.


Vlooienmarkt in Thorn

Zondag 13 september Thorn Op zondag 13 september organiseert buurtvereniging De Waterkant in Thorn voor de tweede keer de Marché aux puces, dit is een vlooienmarkt in typisch Franse stijl. Deze gratis happening zal plaatsvinden tussen 11.00 en 17.00 uur in de Trippaardstraat in Thorn. Tijdens het bezoek is er gelegenheid spulletjes te bekijken en te kopen. Ook wordt er gezorgd voor een drankje en een hapje en voor de kinderen is er vertier.


Lezing over Russische vrouwen in WOII

Russische vrouwen Op uitnodiging van Heemkunde- vereniging Oos Naerverzorgt Rob Dijcks uit Beesel op woensdag 16 september een presentatie over het leven van de Russische vrouwen die door de Tweede Wereldoorlog in Beesel, Reuver, Swalmen en Belfeld terecht zijn gekomen. Rob doet dit aan de hand van het levensverhaal van zijn grootmoeder Olga Levels – Medwedowa (1925-2013) over wie hij in 2014 een boek schreef.


End of Summer in Neeritter

Enjoy Life Op vrijdagavond 4 september is in 't Pastorieke, Driessensstraat 24 te Neeritter, de tweede editie van End of Summer. Dit is lekker nagenieten van de zomer met DJ Aron, loungemuziek, cocktails; alles in een aangeklede sfeer. Een avond om te koesteren. De start is om 19.00 uur en duurt tot 23.45 uur. Enjoy Life. De entree voor deze avond is € 5,00 inclusief cocktail. Het aantal plaatsen is beperkt. Uitsluitend op reservering. E-mail: pastorieke-neeritter@hotmail.com


Rondleidingen Oude Kerkhof Roermond

Het graf met de handjes Zaterdag 12 en zondag 13 september zal tijdens de door de Stichting Oude Kerkhof georganiseerde rondleidingen op het Oude kerkhof in Roermond speciale aandacht besteed worden aan de dit jaar voltooide restauraties van het interieur van de grafkapellen van de families Bongaerts en Stoltzenberg (1860). Ook het gerestaureerde befaamde 'Graf met de handjes' (1888) is weer in volle glorie te bezichtigen. Uniek is bovendien het gereed komen van een nieuwe grafkapel met crypte op de uit 1785 stammende Roermondse algemene begraafplaats. De gratis rondleidingen starten beide dagen om 13.30 uur vanaf de hoofdingang. Meer informatie: http://www.oudekerkhofroermond.nl


Herdenking bevrijding van Thorn

Op donderdag 3 september wordt de bevrijding van Thorn door de Belgische Brigade Piron weer herdacht. Het is dan 71 jaar geleden dat Thorn bevrijd werd. Het programma begint op Basisschool St. Jozef met een bezoek van oudstrijders gevolgd om 18.15 uur door een kranslegging bij de Beekstraat. Daarna is om 18.30 uur kranslegging bij de Kerkberg. Om 19.00 uur is er een plechtigheid op de Wijngaard. Daar zijn toespraken en kranslegging door de familie van de burger- slachtoffers bij het monument. De herdenking wordt afgesloten met demonstraties van militairen in gevechtssituaties op de Wijngaard en met een grote parade waaraan het regiment 5e linie, de Wapenbroeders en uiteraard de nog levende anciens deelnemen. De parade wordt om 19.45 uur muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie van Thorn.


Kunst & Cultuurweekend Leudal 2015

Op vrijdag 4 september om 19.30 uur wordt het Kunst & Cultuur Weekend Leudal officieel geopend door burgemeester Arno Verhoeven in De Bombardon in Heythuysen. De opening wordt opgeluisterd door Joost Roumen (gitaar) en Renée Steenvoorden (zang). Om 20.00 uur begint literair café 'Niet Direct' met o.a. Kader Abdolah, schrijver uit Iran, Lisanne van Geleuken en John Hölsgens. Er is gratis entree.


Filmhuis Leudal op maandag 7 september

The Disappearance of Eleanor Rigby  Het Filmhuis Leudal vertoont maandag 7 september vanaf 20.00 uur de Amerikaanse film The Disappearance of Eleanor Rigby (Him) van regisseur Ned Benson uit 2013. Dit gebeurt op de nieuwe locatie in het Bussiness Centrum in Roggel (Markt 6). Deze opmerkelijke film gaat over hoe een relatie vanuit twee volstrekt verschillende perspectieven ervaren kan worden en tot een schrijnend besluit kan leiden.


Echt creatief schrijven in Weert

Zelf schrijven Donderdag 10 september van 19.30 tot 22.00 uur is er een workshop creatief schrijven bij Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250 in Weert. Reserveer op http://www.bibliocenter.nl . Deelname € 20,00 voor bibliotheekleden, € 25,00 voor niet-leden. Ervaar het effect van zelf schrijven in de schrijfworkshop. Bij ‘Echt creatief schrijven’ gaat het om inspireren, fantaseren en creëren. Hoe begin je met schrijven en waar haal je inspiratie vandaan? Zelf schrijven is een creatieve beleving. Woorden en zinnen zijn overal te vinden. Taal vormt een rode draad door het leven en omringt ons met verhalen. Ervaar hoe het bevalt om je verhaal te vertellen en laat je door jezelf verrassen. Schrijfervaring is niet nodig. Meer info: E-mail: b.bocken@bibliocenter.nl


Junior ontmoet Senior in Wessem

Woensdagmiddag 16 september organiseren Wesjo en Proteion een middag voor de jeugd en de senioren van woon- en zorgcentrum Sint Jozef te Wessem. Deze activiteit, compleet met o.a een high tea, schilderen en pannenkoeken bakken zal plaatsvinden in de beweeg- en ontmoetingstuin bij zorgcentrum Proteion St. Jozef aan de Kloosterlaan in Wessem. De start is om 14.00 uur en het einde is rond 16.00 uur. Deelname is gratis.


Bloemtapijt Kapel in 't Zand

Het bloemtapijt Van zaterdag 12 tot en met donderdag 17 september kan men het Bloemtapijt 2015 in het Kruiswegpark aan de Kapel in het Zand in Roermond bezoeken. Men kan er terecht van 10.00 tot 17.00 uur.


Remunjse Dweijelaovend op 4 september

Presto Pronto treedt op in Resistent Op vrijdag 4 september staat de Roermondse binnenstad weer in het teken van de Remunjse Dweijelaovend. In achttien horeca-etablissementen wordt het publiek vanaf 21.00 uur getrakteerd op swingende live-muziek in de ruimste zin des woords. Gerenommeerde bands, deejays en entertainers maken er samen een feestelijke happening van. Het aanbod is enorm gevarieerd en nodigt de bezoekers dan ook uit tot het ouderwetse ‘dweijelen’, oftewel het slenteren van kroeg naar kroeg. De toegang is overal gratis. De Remunjse Dweijelaovend die uitgegroeid is tot één van de populairste uitgaansavonden, trekt al vele jaren duizenden liefhebbers naar de binnenstad. Het aanbod aan acts is ook dit jaar zeer uitgebreid.


Open dag Kinderdagverblijf Ratjetoe in Horn

Het speelhuisje Zaterdag 5 september viert Kinderdagverblijf Ratjetoe in Horn haar 5-jarig bestaan. De open dag vindt plaats van 10.00 tot 12.30 uur. Alle locaties op het Van Horneplein 1, Gravin Annastraat 12 en scouting Haelerweg 2a zijn te bezoeken en er vinden leuke activiteiten plaats voor jong en oud. Wil je een mooie prijs winnen? Doe dan mee aan de kleurwedstrijd. Met een treintje kunnen bezoekers van locatie naar locatie gereden worden. Het mooie nieuwe speeltoestel wordt die dag officieel geopend. Kinderdagverblijf Ratjetoe biedt Dagopvang voor 0 tot 2 jaar; Peutergroep 2 tot 4 jaar (VVE programma), BSO 4 tot 12 jaar. Kinderdagverblijf Ratjetoe staat voor: Flexibiliteit, persoonlijke benadering, warme huiselijke sfeer, enthousiaste pedagogisch medewerkers, professionaliteit, gunstige uurtarieven, veel activiteiten, gecertificeerde VVE peutergroep, opvang op maat. Meer info: http://www.kinderdagverblijfratjetoe.nl


Fotografie voor senioren in de Groote Peel

Wandelen en fotograferen Foto: Marijke Vaes-SchroënDinsdag 8 september is een excursieworkshop natuurfotografie voor senioren van 60 jaar en ouder en wordt begeleid door vrijwilligers van Staatsbosbeheer. De route is twee kilometer en verhard, dus ook geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en rolstoelers. De start is om 13.30 uur bij Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ospeldijk. De activiteit duurt tot 16.00 uur en deelname kost € 5,00 per persoon. Aanmelden is noodzakelijk via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 0495–641 497. Een gids vertelt alles wat men wil weten over dit prachtige hoogveengebied. Om deze wandeling nog meer te beleven kan men fotograferen. Elke camera kan gebruikt worden en ervaring met fotografie is niet nodig. Voorafgaand en tijdens de wandeling krijgt men tips voor het gebruik van de fotocamera en over het fotograferen. Er zijn workshops op dinsdag 22 september, dinsdag 6 oktober en dinsdag 20 oktober.