Telfort
Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Recente veranderingen management Leudal 31-7-2014 22:49

 Leudal "Loco-secretaris Lucassen van de gemeente Leudal is tijdelijk met de leiding belast in afwachting van de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris/directeur." Dit is op 29 juli bekendgemaakt in een brief aan het personeel van de gemeente Leudal. De fractie Ronduit Open heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college van B en W. Een van de vragen is: "Gelet op de grote financiële en veranderingsopgaven waar de gemeente zich momenteel voor gesteld ziet, wensen wij op zeer korte termijn volledig geïnformeerd te worden over de achtergronden van de recente personele ontwikkelingen in de ambtelijke top van Leudal en de mogelijke (financiële) consequenties daarvan."


Omroep 3ML

Kleine Moost krijgt ven terug 30-7-2014 22:42

De afgravingen zijn begonnen. Heythuysen De Dienst Landelijk gebied (DLG) is gestart met de uitvoering van het natuur-inrichtingsproject Kleine Moost. Het gebied ligt in het noorden van Heythuysen in de buurt van Caluna/ Aan de Heibloem tussen de Noordervaart en de N279. Het veen in de komvormige laagte van Kleine Moost is in de loop der eeuwen afgegraven en het gebied is in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw. Om het gebied in oude staat te herstellen, wordt het veen opnieuw uitgraven. In totaal wordt er ongeveer 75.000 m3 grond afgevoerd. Dit zijn 5.000 vrachten via de N275 (weg langs de Noordervaart. Door het stijgen van de grondwater- stand en het verlagen van het gebied zal er permanent water in het laagste gedeelte blijven staan. Zo wordt het oude ven weer zichtbaar.


OOK van start in Leudal 31-7-2014 11:00

Regionieuws OOK staat voor: Ondersteuning Ouders en Kinderen. OOK biedt hulp op maat voor elk gezin; een luisterend oor, ondersteuning bij de alledaagse gang van zaken in het huishouden, hulp bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, of bij de uitbreiding van het sociaal netwerk. De hulp van OOK vindt plaats bij het gezin thuis, waar het leven van ouders en kinderen zich afspeelt. De regie van de ondersteuning blijft in handen van ouders zelf. Denkt u dat OOK u en uw kind(eren) kan helpen? Wilt u als vrijwilliger voor OOK aan de slag? Wilt u graag meer informatie? Neem contact op met Irma Versteegen, coördinator van OOK. i.versteegen@synthese.nl of 06 36547546.


Veel wateroverlast in Midden-Limburg 29-7-2014 19:51

Leudal De hevige regenbui die dinsdagmiddag omstreeks 17.00 uur over Midden- Limburg trok, heeft in diverse kernen van Leudal tot overlast geleid. Zo is de brandweer te hulp geroepen op diverse locaties in Neer, Haelen en Neeritter. Er zijn onder andere kelders ondergelopen.


Omroep 3ML

Natuurbaden in Maasgouw 29-7-2014 19:17

Maasgouw Gemeente Maasgouw bestaat voor een groot deel uit water. Niet alle plassen zijn geschikt om een duik in te nemen. Over de kwaliteit van zwemgelegen- heden in oppervlaktewater liggen de taken en bevoegdheden bij de beide Limburgse waterschappen. Beide organisaties monitoren de kwaliteit van het zwemwater en houden toezicht op de veiligheid en hygiëne. Zwem- gelegenheden in oppervlaktewater die geschikt zijn om in te zwemmen: de Kis - plas Eiland in Stevensweert; de Kis - plas Brandt in Stevensweert; de Kis - Porto Isola in Stevensweert; natuurbad de Heelderpeel in Heel; dagstrand Funbeach in Panheel; dagstrand de Grote Hegge in Thorn. Voor dagstrand de Maasterp Dilkensplas in Ohé en Laak geldt momenteel een negatief zwemadvies i.v.m. giftige blauwalgen.


Waardevolle zangvogels uit volière gestolen 28-7-2014 22:05

Zangvogels zoals putters, sijzen en  groenlingen werden gestolenBeegden In de nacht van zaterdag op zondag zijn circa 200 vogels gestolen uit een volière in Beegden. Dat gebeurde achter een woning aan de Leukenstraat. Exclusieve kleine zangvogels zoals putters, sijzen en groenlingen werden ontvreemd door de dieven. De dieren zijn enkele duizenden euro’s waard volgens de eigenaar. Alle vogels zijn geringd met de code KW1754. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen.


Vragen VVD over randweg bij Baexem 28-7-2014 20:22

Baexem In het voorjaar stemde een meerder- heid van Provinciale Staten in met de aanleg van de nieuwe randweg bij Baexem, de N280. Recent is bekend geworden dat de N280 tussen Weert en Baexem maar liefst 52 meter breed zal worden, terwijl in de besluitvorming uitgegaan werd van een breedte van 15 meter. Deze verbreding leidt ertoe dat meer natuur- en landbouwgrond nodig is en meer huizen gesloopt worden. Statenleden Martin de Beer en Clemens Meerts van de VVD fractie vragen Gedeputeerde Staten daarom om Provinciale Staten op zeer korte termijn te informeren over de redenen en de gevolgen van deze wijziging, met name om te kunnen beoordelen of de aanpassingen stroken met de besluitvorming inzake de keuze uit de beschikbare varianten van het tracé van de N280 bij Baexem.


Kledingbank gedupeerd door wateroverlast 28-7-2014 19:47

Veel schade door hoosbui. Foto: KledingbankMaasbracht Maandagmorgen bleek dat het het uitgiftecentrum van Kledingbank Limburg in Maasbracht ernstige schade ondervonden heeft van de hoosbui van afgelopen weekend. De plaatselijke riolering bleek niet bestand tegen de grote hoeveelheid water. Door het water is een groot aantal kleren niet meer bruikbaar. De vloerbedekking in de winkel is onherstelbaar beschadigd. Kledingbank Limburg is zeer ernstig gedupeerd door de wateroverlast.


Knoflookpad weer in Kempen~Broek 27-7-2014 20:57

Gaby Bollen zet larven uit. Foto: Bob Luijks NatuurportretRegionieuws Op vrijdag 25 juli kreeg het GrensPark Kempen~Broek één van haar karakteristieke bewoners terug: de knoflookpad. Ruim 1.700 knoflookpad- larven werden uitgezet in verschillende natuurgebieden in het Kempen~Broek. Afgelopen jaren werkte ARK Natuur- ontwikkeling op de Loozerheide en rond het Wijffelterbroek aan de ontwikkeling vannatuur. De tijd is rijp om een van de zeldzaamste dieren van Nederland een nieuwe kans te geven.


Verandering hulp bij het huishouden 26-7-2014 17:03

Regionieuws De Wet maatschappelijke onder- steuning (Wmo) verandert per 1 januari 2015. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van meer taken. Hiervoor krijgen zij minder geld. Voor hulp bij het huishouden, een onderdeel van de Wmo, krijgen gemeenten 40% minder budget. Het aantal uren hulp in de huishouding gaat voor iedereen omlaag. Aan de hand van een normeringskader wordt bepaald hoeveel uur hulp iemand krijgt. Dit normeringskader is aangescherpt, waardoor het aantal uren voor iedereen omlaag gaat. Dit betekent in de praktijk dat er minder tijd kan worden besteed aan huishoudelijke taken zoals het stofzuigen, dweilen en het doen van de was.


Start aanbesteding Wmo en Jeugdhulp 26-7-2014 16:56

Regionieuws Gemeenten krijgen in 2015 extra taken op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Het gaat om individuele maatwerk- voorzieningen in de Wmo 2015 en om zorg en hulp binnen de nieuwe Jeugdwet. Hiervoor moeten gemeenten overeenkomsten sluiten met de aanbieders van deze ondersteuning en zorg. Zeven Midden-Limburgse gemeenten waaronder Leudal en Maasgouw hebben een inkoop- en aanbestedingstraject gestart.


Informatiebijeenkomsten Wmo & jeugdzorg 26-7-2014 16:48

Maasgouw De gemeenten krijgen vanaf 2015 meer en andere taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. Daarom organiseert gemeente Maasgouw in het najaar in iedere kern een informatie- bijeenkomst. Medewerkers van de gemeente leggen uit wat de verandering in de Wet maatschap- pelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor de individuele voorzieningen. Verder laat men zien hoe een z.g. keukentafelgesprek wordt gevoerd. Verder is er onder andere aandacht voor het versterken van de burgerkracht in de samenleving en voor mantelzorgondersteuning. Dit zijn enkele onderdelen uit het programma. Informatie over veranderingen in de Wmo is 's middags en over de Wmo én jeugdzorg 's avonds. De eerste middagbijeenkomst is dinsdag 23 september.


Actiegroep Houd Haelen Leefbaar 25-7-2014 21:58

Impressie van het campingterrein Haelen Onlangs heeft de eigenaar van camping Leudal in Haelen een omgevingsvergunning gevraagd voor het plaatsen van een oud school- gebouw dat uit containers bestaat. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente heeft al geadviseerd om geen vergunning te verlenen. Die vergunning is nog niet verleend maar de eigenaar van de camping heeft, met toestemming van de gemeente, al bouwmaterialen laten aanvoeren. Ook is de eigenaar al begonnen met het maken van de fundering. De actiegroep Houd Haelen Leefbaar heeft de gemeente op deze overtredingen gewezen maar deze heeft volgens de werkgroep nog geen reden gezien om daartegen op te treden. De actiegroep wil in samenspraak met de gemeente en de eigenaar komen tot een voor alle partijen aanvaardbare inrichting van het campingterrein, aldus het persbericht van de actiegroep.


Feestelijke opening met Drijf-in bioscoop 25-7-2014 21:15

Werthaboulevard in Weert Foto: Ines  van MegenRegionieuws Weert gaat zaterdag 23 augustus het Bassin en de Werthaboulevard op bijzondere wijze openen. Er komt een Drijf-in bioscoop aan de oever van het kanaal (zijde Suffolkweg). Daar wordt op groot scherm de muzikale film Blues Brothers vertoond. Via de grote trappen en op het terras van de Werthaboulevard is de film te bekijken. Verder is er live-muziek, wordt er een plaquette onthuld en wordt het kanon teruggeplaatst.


Blauwalgen in Maasterp (Dilkensplas) 24-7-2014 22:26

Ohe en Laak Blauwalgen in Maasterp (Dilkensplas) Waterschap Roer en Overmaas heeft giftige blauwalgen aangetroffen op zwemlocatie de Maasterp in Ohé en Laak (Dilkensplas). Bij deze locatie is inmiddels het bord "Negatief zwemadvies" geplaatst. Het waterschap en de beheerder van de zwemgelegenheid blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Wanneer het gevaar is verdwenen, worden de borden verwijderd.


Nieuwe SMOG-website Provincie live 24-7-2014 21:57

Smog  Regionieuws De nieuwe SMOG-website van de Provincie Limburg is sinds kort in de lucht. Men kan op http://www.luchtmeetnet-limburg.nl per Limburgs luchtmeet station zien wat de luchtkwaliteit op en rond die plek is. Op de website kan iedereen zich aanmelden voor een SMOG-alert: een seintje via de mail wanneer er SMOG dreigt te ontstaan in de directe leefomgeving. Ook is achtergrond- informatie over smog te vinden.


Gemeente opent condoleanceregister 22-7-2014 19:48

Regionieuws De gemeente Nederweert heeft een condoleanceregister geopend voor Kristy van den Schoor, haar vriend en de overige slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Burgemeester Evers heeft dit register op dinsdag 22 juli als eerste getekend namens de gemeente Nederweert. Bij de ramp met de MH17 kwam de 25-jarige Kristy van den Schoor opgegroeid in Nederweert-Eind en haar vriend Sjors Pijnenburg om het leven.


Drukte reddingsbrigade Maasplassen 21-7-2014 22:23

 Regionieuws De Reddingsbrigade Maasplassen uit Wessem heeft een druk weekend gehad. Door de warmte en de vakantie- periode was het druk op het water. De vrijwilligers van de reddingsbrigade zijn meerdere keren in actie gekomen: voor een omgeslagen catamaran en assistentie bij een boot met motor- problemen. Ook werd hulp geboden aan een pasgeboren kalf dat dreigde te verdrinken. Het kalf zal weer met de moeder worden herenigd.


Zomerse plaatjes 20-7-2014 21:24

De Neerbeek en Friedessse molen Foto: Fotowiel.nlLeudal Het prachtige zomerweer van de afgelopen tijd leverde veel mooie sfeerfoto's op. Zo ontvingen we van Wiel aan de Boom uit Neer een foto van de Friedesse molen gelegen aan de Neerbeek in Neer en een foto van een zonsopgang.


Ondernemers bedrijventerreinen Leudal 20-7-2014 21:14

Leudal Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Dinsdag 15 juli vond een tweede informatie-bijeenkomst plaats van en voor ondernemers in samenwerking met de gemeente Leudal en Ontwikkelings-maatschappij Midden- Limburg (OML). Uitgenodigd waren de ondernemers van de bedrijventerreinen Soerendonck en Heldenseweg in Neer. Dinsdag 9 september vindt een derde bijeenkomst plaats voor ondernemers van de bedrijventerreinen Arenbos en Op den Kouk in Heythuysen en Laak in Roggel. Op 30 september zal de oprichtings- bijeenkomst worden gehouden voor de nieuwe bedrijvenvereniging annex startbijeenkomst voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Meer informatie: b.schinck@leudal.nl, (0475) 85 90 00.


‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ 20-7-2014 21:08

Regionieuws De huidige Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ van de provincie Limburg is verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Vanaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Meer info: http://www.limburg.nl/asbestvanhetdak


Check van conditie van de bodem 20-7-2014 21:04

Regionieuws Onlangs stond de conditie van de bodem centraal bij een groep melkveehouders in Midden Limburg. Zij draaien vanaf januari mee in het project Kringlooplandbouw. Melkvee- houder Bert van Lier uit Heythuysen stelde zijn grond beschikbaar voor een heuse bodem Conditie Score. Het was een zinvolle check die goed aan te leren is om de bodemgesteldheid te controleren en zo nodig bijsturen door aanpassing in het bedrijfsmanagement.


Jury onder de indruk van Groen Weert 19-7-2014 21:14

Links op de foto twee juryleden. Regionieuws Weert had zondag 13 en maandag 14 juli de jury van de competitie Groenste regio van de wereld op bezoek. De jury van organisatie ‘Communities in Bloom’ is erg onder de indruk van Weert en haar omgeving. Vooral het hoge aantal vrijwilligers in de maatschappij noemt men zeer bijzonder. Weert behoort tot de laatste zes finalisten. In 2013 was Weert de Groenste stad van Europa en maakt zich dus nu op voor de wereldtitel.


Vrijwilligers voor Bezoekerscentrum Leudal 19-7-2014 21:06

Het bezoekerscentrum Leudal Haelen Bezoekerscentrum Leudal in Haelen zoekt vrijwilligers die als school- en Leudalgidsen en als gastvrouwen of als gastheren zich inzetten voor natuur en milieueducatie, duurzaamheid en promotie van het Leudal. Voor alle onderdelen starten in oktober opleidingen. Meer info: http://www.bezoekerscentrumleudal.nl


Regeling hoge zorgkosten minima 20-7-2014 11:00

Regionieuws De gemeente Leudal neemt in oktober een besluit over een gemeentelijke regeling voor mensen met hogere zorgkosten. De gemeente wil inwoners met hogere zorgkosten die deze moeilijk kunnen betalen tegemoet komen. Dit vanwege het afschaffen van landelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Duidelijk is dat de nieuwe regeling bedoeld is voor minima.


Lopen voor Stichting Intermobiel 18-7-2014 22:09

John Heldens uit Nederweert Regionieuws John Heldens (40 jaar) uit Nederweert heeft als sponsorloper, dagelijks 50 km, meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. Zijn doel was aandacht geven aan de Stichting Intermobiel en geld op te halen. Het was het een groot succes, opbrengst €580,00 Intermobiel is een organisatie voor en door jongeren met een lichamelijke handicap en of chronische ziekte. Meer informatie en sponsoring: ttp://www.intermobiel.com


Zeven gemeenten stemmen gelijktijdig in 18-7-2014 21:59

Regionieuws Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. De gemeenten van Midden-Limburg organiseren het hulpaanbod niet zelf, maar realiseren de aansluiting tussen vraag en aanbod bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG wordt ondergebracht bij een regionale voorziening: stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML). Eind maart 2014 heeft het AMW-ML opdracht gekregen hiervoor een inrichtingsplan op te stellen. Vorige week stemden de zeven Midden- Limburgse gemeenten gelijktijdig in met dit inrichtingsplan. Zo richten zij samen een vernieuwd jeugdzorgstelsel in en stimuleren ze een inhoudelijke omslag in de werkwijze.


Ouderenfonds geeft hittetips 17-7-2014 22:33

Regionieuws De komende dagen worden tropische temperaturen verwacht. Advies van het Nationaal Ouderenfonds is: veel drinken, rustig aan doen, voorzichtig met alcohol en houd de urine in de gaten! Vooral kwetsbare ouderen hebben veel last van de hitte. Kans op uitdroging en oververhitting liggen op de loer. Het Nationaal Ouderenfonds kan gebeld worden via: 0900-6080100 (lok. tarief). De hittetips zijn ook te vinden: http://www.ouderenfonds.nl .


Strandpaviljoen Wakers Lounge 17-7-2014 22:24

Het beste zoetwaterpaviljoen van  Nederland. Foto: 3MLPanheel Onlangs werd strandpaviljoen Wakers Lounge in Panheel uitgeroepen tot het beste zoetwaterpaviljoen van Nederland. Dit vond plaats in Scharendijke de winnaar van 2013. Afgelopen week werd Fun Beach ook nog door het ANWB-testpanel uitverkozen tot een van de 12 beste recreatieplassen van Nederland. Omroep 3ML bezocht dit strandpaviljoen en maakte een reportage.


Zwemmen in rivieren levensgevaarlijk 16-7-2014 21:35

De Maas bij Wessem. Regionieuws Met warm weer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water. Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Rijkswaterstaat wijst daarom op de risico’s. Veilig zwemmen in natuurwater kan op de officiële zwemlocaties. De kwaliteit van deze locaties wordt in de zomer scherp in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. De veilige zwemlocaties staan op http://www.zwemwater.nl . Er is ook een gratis zwemwater-app met gegevens van honderden zwemlocaties.


Nieuws Steunpunt Vrijwilligers 15-7-2014 11:00

Regionieuws U wilt actief worden in het vrijwilligers- werk? Een goede keuze, want u leert nieuwe mensen en organisaties kennen en u kunt uw talenten en vaardigheden inzetten. Op dit moment zijn diverse vrijwilligersvacatures beschikbaar. Voor meer informatie over vrijwilligers- werk in de gemeente Leudal kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligers Leudal, Dorpstraat 32, Baexem, 0475-453033, of kijk op http://www.klikleudal.nl


Handreiking Houd Haelen Leefbaar 14-7-2014 21:21

Haelen De actiegroep Houd Haelen Leefbaar heeft in een overleg met de betrokken wethouders de eerder gedane handreiking om de eigenaar van camping Leudal volledig tegemoet te komen toegelicht. Het bezwaar van de actiegroep was met name gericht tegen de mogelijkheden die in het bestemmingsplan stonden om veel meer te mogen doen op de camping dan nodig is volgens de plannen van de eigenaar. De actiegroep is er mee akkoord dat er tot 1 april 2016 op een beperkt deel van de camping maximaal 225 arbeidsmigranten gedurende het seizoen gehuisvest worden. Nu de actiegroep tegemoet komt aan de plannen en wensen van de eigenaar van de camping verwacht zij dat op korte termijn een nieuw bestemmingsplan kan worden aangevraagd.


Ondernemers bedrijventerreinen Leudal 14-7-2014 21:15

Leudal Ondernemers op de bedrijventerreinen in Leudal die nog niet georganiseerd zijn, gaan zich verenigen. Op 1 juli jl. vond een eerste informatie- bijeenkomst plaats van en voor ondernemers in samenwerking met de gemeente Leudal en Ontwikkelings- maatschappij Midden-Limburg (OML). Uitgenodigd waren de ondernemers van de bedrijven-terreinen in Kelpen- Oler en St. Antoniusstraat in Baexem. Dinsdag 15 juli vindt een tweede bijeenkomst plaats voor ondernemers van de bedrijventerreinen Soerendonck en Heldenseweg in Neer. Na de zomer vindt een derde informatiebijeenkomst plaats voor ondernemers van de bedrijven- terreinen Arenbos en Op den Kouk in Heythuysen en Laak in Roggel. Planning is om in het najaar de oprichtingsbijeenkomst te houden voor de nieuwe bedrijvenvereniging.


Dode bij botsing tegen boom in Maasbracht 14-7-2014 16:29

Auto botst tegen boom in Maasbracht foto: Marijke PetersMaasbracht Maandagochtend rond kwart voor negen is er op de Rijksweg in Maasbracht een auto tegen een boom gebotst. Hierbij is de 54-jarige automobilist om het leven gekomen. Een voorbijganger heeft het brandje geblust dat bij de botsing is ontstaan. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie verricht hier onderzoek naar.


Vier gewonden bij botsing Horn 13-7-2014 21:01

De oorzaak van het ongeval is een  voorrangsfoutHorn Zondagmiddag zijn vier gewonden gevallen bij een verkeersongeval in Horn. Het gaat om vier inzittenden van twee auto’s. Een 92-jarige bestuurder reed rond 13.15 uur de Roermondseweg op en gaf daarbij geen voorrang aan een auto op die weg. Het voertuig van de hoogbejaarde man werd aan de zijkant geraakt. Hierbij raakte de man bekneld. Hij is door de brandweer bevrijd uit zijn benarde positie. In de andere auto raakten een vrouw en twee kinderen gewond. De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.


Schutterij St. Urbanus Maasniel wint OLS 13-7-2014 18:55

Het winnende team met D'n Um Regionieuws Nadat er bij het kavelen op zaterdag nog geen beslissing gevallen was, is zondag de strijd om D'n Um in Grevenbicht voortgezet. Al in de eerste ronde heeft schutterij Sint Urbanus uit Maasniel alle bölkes omlaag weten te halen, terwijl bij de schutterij van het Belgische Maasmechelen er één bölke is blijven staan. Hiermee heeft de Maasnielse schutterij voor de eerste keer in haar geschiedenis het OLS naar Roermond weten te halen.


Bibliocenter Weert heeft Brocade 15-7-2014 11:00

Regionieuws Maandag 30 juni heeft Bibliocenter Weert het nieuwe bibliotheeksysteem Brocade Library Services in gebruik genomen. Bibliocenter is de eerste bibliotheek in Nederland die Brocade invoert. Het is in België en Zuid-Afrika al enige tijd naar tevredenheid in gebruik en werd de voorbije maanden uitgebreid met Nederlandse functio- naliteiten. Brocade is een compact en klant- en gebruiksvriendelijk Nederlands bibliotheeksysteem.


Informatiebijeenkomst BMV Ell 12-7-2014 19:17

Fer Koolen is ceremoniemeester van deze avond. Foto: Johan HorstEll Onlangs werd op een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in gemeenschapshuis Ellenhof het ontwerp van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gepresenteerd voor de inwoners van Ell. Eerder was er al een soortgelijke bijeenkomst voor gebruikers en omwonenden. Het voormalige bankfiliaal van de Rabobank aan het Scheijmansplein wordt verbouwd en uitgebreid tot een nieuw gemeenschapshuis. Het wordt combineerd met de aanwezige gymzaal, basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De Rabobank zal de huidige geldautomaat in het gebouw handhaven. Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden eind 2014 van start gaan en de in gebruikname in augustus/september 2015.


Kogelvangers vrijgesteld van OZB 12-7-2014 17:23

Regionieuws Een Roermondse schutterij was van mening dat kogelvangers onder de zogeheten 'werktuigenvrijstelling' dienden te vallen. Het Gerechtshof in Den Bosch besliste echter in 2013 dat er terecht OZB-belasting is geheven op kogelvangers. Fiscaal jurist Clemens Meerts betwijfelde de juistheid van dit oordeel en adviseerde zijn cliënt om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Deze concludeerde op 11 juli 2014: kogelvangers zijn vrijgesteld van OZB.


Afscheidsgala groep 8 van B.S. De Zwiek 12-7-2014 17:03

Aankomst van de schoolverlaters Bie    Briels. Foto: 3ML.Roggel Sinds vier jaar organiseert Basisschool de Zwiek in Roggel voor de schoolverlaters van groep 8 een afscheidsgala. Dit jaar vond dat plaats op donderdag 10 juli. Het feest wordt georganiseerd door de school en vindt plaats Zaal Bei Briels. De organisatie van de optocht van het evenementen- terrein naar Bei Briels werd georganiseerd door ouders van de leerlingen. Omroep 3ML was bij de optocht en maakte een reportage.


Waterschap inspecteert beken en buffers 11-7-2014 21:09

Regionieuws Waterschap Roer en Overmaas inspecteerde vrijdag de beken en regenwaterbuffers in Midden-Limburg na de wateroverlast van de afgelopen dagen. Het waterpeil in beken en regenwaterbuffers daalt weer, al zitten de beken en regenwaterbuffers nog vol. Het peil in de Roer ter hoogte van Vlodrop (Roerdalen) en Roermond stijgt nog, maar dit levert naar verwachting geen wateroverlast op.


SJG Weert werkt samen met 'Catharina' 10-7-2014 21:43

Regionieuws Het St. Jans Gasthuis heeft in 2012 in zijn beleidsplan ’SJG Weert Kiest!’ uitgesproken op het terrein van hoog complexe en hoog risicovolle interventies goede ziekenhuiszorg in de regio aan te bieden door samenwerking met anderen. Doelstelling daarbij is dat patiënten altijd in SJG Weert terecht kunnen, alwaar diagnose en behandeling worden gestart. Onderdelen van de behandeling die complexer zijn, kunnen in een ander ziekenhuis worden uitgevoerd, waarna de follow up weer in SJG Weert plaatsvindt. SJG Weert kiest voor Catharina Ziekenhuis in Eindhoven als topklinische samenwerkingspartner. Tevens ondersteunt het Catharina Ziekenhuis, SJG Weert op functies zoals de Ziekenhuis Apotheek en Klinische Fysica.


Ronduit Open zorgen over mestverwerking 10-7-2014 21:30

Leudal De fractie Ronduit Open maakt zich zorgen over ontwikkelingen rond mestverwerking in Leudal. Plannen nabij Karreveld te Heythuysen hebben aanleiding gegeven tot tal van reacties van omwonenden die vrezen voor nog meer overlast en stank. Wat op basis van berekeningen in orde is, blijkt in de praktijk heel anders uit te pakken. De fractie vindt het ongewenst dat nabij woningen grootschalige bedrijven met mestverwerking ontstaan. Ook is er kritiek op de handhaving. Tegen overtredingen tijdens het weekend wordt niet opgetreden. De fractie wil dat de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn beleid vaststelt om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Naar aanleiding van een informatieavond over de komst van een mestcentrale nabij de woonkern Buggenum vraagt de fractie bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad.


Betere zorg in laatste levensfase 10-7-2014 21:19

Regionieuws Zorg voor mensen in hun laatste levensfase vraagt om bijzondere aandacht en gespecialiseerde kennis en kunde. Door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met zorgpartners in Weert en omgeving wil de Stichting Land van Horne als initiator van het netwerk palliatieve zorg meer betekenen voor deze doelgroep. Het netwerk is actief in de gemeenten Cranendonck, Leudal, Weert en Nederweert. Door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen SJG Weert, De Zorggroep, Meditta, Het Franciscus Hospice, het Regionaal Centrum Weert en de Stichting Land van Horne kunnen er verdere stappen worden gezet naar betere zorg in de laatste levensfase. Eén van de vele concrete voorbeelden is het project Palliatieve Thuiszorg (PaTz), dat samen met het netwerk palliatieve zorg in Roermond is gestart.


10.000ste bezoeker theepottenmuseum 9-7-2014 20:06

 Regionieuws Mevrouw Nelly Ravesteijn uit Burgh- Haamstede was onlangs de 10.000 ste bezoeker van het theepottenmuseum in Swartbroek. Dit jaar staat de er-op- uit-in-eigen-land-beker op het verlang- lijstje. Stemmen kan tot 31 augustus via http://theepottenmuseum.nl Het aantal tentoongestelde theepotten is 1618. Het museum ligt op St. Corne- lisplein 2 in Swartbroek. Open: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur, en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.


Nieuwe aanlichting Abdijkerk Thorn 7-7-2014 21:14

De Thorner Abdijkerk Thorn Zondagavond 29 juni is de Abdijkerk van Thorn opnieuw in het licht gezet. De nieuwe energiezuinigere lichtinstallatie verlicht de Abdijkerk rondom en benadrukt de typische vormen van het kerkgebouw. Hierdoor komt de gotische allure van het monumentale gebouw meer tot zijn recht. De nieuwe lichtinstallatie is aangelegd en bekostigd door de gemeente Maasgouw.


Zorgeloos met vakantie 7-7-2014 20:48

Haelen "Laat de buren binnen… en houd de dief buiten". Onder dit motto houdt de gemeente Leudal woensdagmiddag een preventieve actie bij basisschool De Leerlingst in Haelen. Meteen na schooltijd krijgen leerlingen en ouders tips hoe zij het risico op een woninginbraak tijdens hun vakantie zo klein mogelijk kunnen maken.


Wens in beweging voor Guus Heber 6-7-2014 22:23

Guus en zijn zusje. Foto: 3ML.Neer Afgelopen vrijdag was de stichting Wens in beweging in Neer om de ernstig zieke Guus Heber en zijn familie te verrassen. Met loeiende sirenes kwamen de brandweer, een ambulance en diverse politiewagens Guus en zijn zusje thuis afhalen om ze naar de Maas te begeleiden. Daar werd onder leiding van de brandweer- commandant o.a. schuim gespoten met de brandweerslang. Het was voor iedereen een onvergetelijk spektakel.


Weert groenste regio van de wereld? 5-7-2014 20:31

Regionieuws Weert krijgt volgende week de jury van de competitie Groenste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laatste 6 finalisten. De stad is in 2012 al uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland, in 2013 tot Groenste stad van Europa en maakt zich dus nu op voor de wereldtitel. Op zondag 13 en maandag 14 juli krijgt de jury een uitgebreid programma. Hierin wordt zowel het groen in de stad als het buitengebied getoond. Als extra toetje gaat de jury zondagavond naar festival Bospop, waar ze kunnen ervaren dat het in de groene stad ook bruist van de activiteiten.


Leumolen in de zomermaanden open 5-7-2014 17:30

Foto Lida Goede Regionieuws In de maanden juli en augustus zet Staatsbosbeheer de deur van de Leumolen open. Tijdens de openstelling wordt mais gemalen of olie geslagen en zijn er twee exposities te zien. In juli en augustus is de molen open van zondag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur; er wordt dan graan gemalen. Olie wordt het hele jaar geslagen op iedere 1e en 3e zater- dag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur. Info http://www.leumolen.nl


Leerlingen Maaskei maken film 6-7-2014 11:00

 Regionieuws De leerlingen van ZMLK school de Maaskei in Heel hebben de afgelopen maanden een film gemaakt met de titel 'ik ben oké'. Woensdag 2 juli was de première op school en werden de acteurs en de gasten ontvangen op de rode loper. In de film laten de leerlingen zien wat ze allemaal kunnen en doen op een dag. Filmmaker Eric Creemers uit Weert en regisseur Cor Bastiaans hebben de kinderen zelf aan het werk gezet. De leerlingen geven de kijker inzicht hoe een dag verloopt. Zo wordt er samen gekookt, gesport en muziek gemaakt. Maar er wordt ook gewerkt in de moestuin en in het schildersatelier. Doel van de film is meer inzicht en waardering te krijgen voor de talenten van de leerlingen. De film is een pro- ject van De Maaskei in samenwerking met stichting Catharijn. Zie ook http:// www.stichtingcatharijn.dds.nl


Nieuwe CT-scanner voor SJG Weert 5-7-2014 11:00

 Regionieuws Onlangs is in SJG Weert een nieuwe CT- scanner in gebruik genomen. Het gaat om een vervanging van de bestaande scanner maar brengt ook een heel arsenaal aan nieuwe mogelijkheden voor patiënten in de regio Weert met zich mee. Marjon Aendekerk, manager Medische Beeldvorming bij SJG Weert: 'het allerbelangrijkste is dat de beeldkwaliteit veel beter is. Daar- door zijn er veel meer details zichtbaar op de scans'. Helemaal nieuw is de virtuele colonscopie die de nieuwe scanner kan uitvoeren. In sommige gevallen kunnen de darmen onderzocht worden door middel van een CT-scan en is een inwendig onderzoek niet meer nodig. Wel zo prettig voor de patiënt.


Basisschool 25 jaar gast van 'De Spar' 30-6-2014 21:52

Voorzitter Sjra van Horne overhandigt een taart. Foto: 3ML.Haelen Vorige week werden leiding en de schoolverlaters van Basisschool Bocholtz uit het Zuid-Limburgse Bocholtz op vlaai getrakteerd in Buitencentrum De Spar in Haelen. Als afsluiting van hun basisschooltijd hadden de leerlingen van groep 8 hun schoolverlatersdagen van 25 t/m 28 juni. Omdat deze school al 25 jaar trouwe gast is van 'De Spar' was het bestuur present met een traktatie. Omroep 3ML maakte een reportage.


Euregionale schippersdagen 30-6-2014 21:35

Oude boten in de Maasbrachtse haven.  Foto: 3ML.Maasbracht In Maasbracht werden afgelopen weekend voor het eerst de Euregionale schippersdagen georganiseerd. Er werd speciaal stil gestaan bij de sleepvaart van begin vorige eeuw. Diverse varende historische sleepboten en schepen waren te zien. Oude ambachten waren er ook zodat het Cultuur Historische Erfgoed vanuit de Binnenvaart in de herinneringen blijft bestaan en niet verloren gaat. Omroep 3ML maakte een reportage.


Yvonne Lemmen protesteert in Pamplona 30-6-2014 21:23

Baexem Yvonne Lemmen (28) uit Baexem zal vrijdag naar Pamplona in Spanje vertrekken om te protesteren tegen het wrede 'Rennen van de Stieren' in de stad en het stierenvechten dat daarna volgt. Ze doet dit door campagne te voeren in de bekende wit-rode kleding, maar met een wit geschminkt gezicht en zwarte ogen om te lijken op een 'death runner'. Yvonne Lemmen die op de Tramweg opgroeide, is één van de tientallen mensen die zal deelnemen aan de demonstratie, die één dag voor de aanvang van het 'Rennen van de Stieren' op 5 juli gehouden wordt.


Jeugd bouwt hutten in Panheel 30-6-2014 21:14

Hutenbouwwedstrijd in Panheel Panheel Afgelopen zaterdag werd er in Panheel voor de eerste keer een huttenbouw- wedstrijd gehouden. Ondanks de regen was de jeugd goed vertegenwoordigd. Uiteindelijk kwam het 'grijze team' als winnaar uit de bus. Leon Corstjens eigenaar van een bouwbedrijf werd geïnspireerd door een tv-uitzending om kinderen van de lagere school weer actief te laten zijn in hun vrije tijd. Er werd gekozen voor groep acht van de basisschool. Met behulp van enkele sponsors en vrijwilligers wil hij van deze wedstrijd een jaarlijks terugkerend evenement maken. Omroep 3ML was er bij en maakte een reportage.


Toneelvereniging COM winnaar ‘t Muulke 29-6-2014 22:26

In het midden de trotse winnares. Regionieuws Vrijdagavond 27 juni werd in het Munttheater in Weert de uitslag bekend gemaakt van de nominaties voor de Muulkes 2014, de oscars van de Limburgse amateur toneelwereld. Toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel (C.O.M.) werd uitgeroepen in de persoon van Wilke Goessen als winnaar voor de meest opvallende vrouw in een kleine rol als Lieve Goedele in de toneelproductie Harvey. ( htpp:/www.toneel-meijel.nl )


Biljartcracks DOS: de sterkste zenuwen 29-6-2014 22:17

Baexem Het derde biljartteam van De Oude Smidse uit Baexem heeft een grote prestatie geleverd door het veroveren van het algemeen kampioenschap in de tweede klasse van de Midden Limburgse Biljart Bond. In die klasse spelen totaal 48 teams. De Baexemse biljartcracks versloegen vrijdag j.l. in vier zenuwslopende wedstrijden tijdens het jubileumtoernooi van de MLBB in Boukoul medefinalist Odilia 1 uit St.-Odiliënberg met 5-3.


Geslaagd veldbezoek Wijnaerden 28-6-2014 14:09

Leden bekijken ter plaatse de situatie Leudal Onlangs zijn alle leden van de klank- bordgroep Wijnaerden in het veld geweest om ter plekke te voelen, ruiken en zien. Het was een zeer waardevolle dag waarbij het plangebied in Buggenum en Neer per fiets en per voet is verkend. Leden van de klankbordgroep deelden hun kennis, wensen en aandachtspunten en luisterden naar de mogelijke toekomstige ontwikkeling. Wijnaerden is een gebiedsontwikkeling met kansen voor het Maasdal zoals (water)recreatie, natuur en toerisme en hoogwaterbescherming. "Werkelijk proeven, een hele ontdekkingsreis, open sfeer, zeer positief," waren enkele reacties van de klankbordgroepleden tijdens dit veldbezoek.


Aanleg Belevingstuin bij De Pelen 28-6-2014 13:34

Een vrijwilliger aan het werk. Foto: © Marijke Vaes-SchroënRegionieuws Vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn onlangs gestart met de aanleg van een Belevingstuin bij de Peelboerderij van Buitencentrum De Pelen in Ospeldijk. De kruiden- en vlindertuin bij de ingang van Nationaal Park De Groote Peel wordt zo ingericht dat ook mensen met een visuele beperking er van kunnen genieten. Voor de realisatie van onderdelen van de tuin is Staats- bosbeheer op zoek naar sponsors. Info: m.vaes@staatsbosbeheer.nl
Vijftig jaar KVW Heibloem

50 jaar kindervakantiewerk Het is 50 jaar geleden dat KVW in Heibloem is opgericht. De KVW-week van 11 t/m 15 augustus wordt daarom een speciale week voor de kinderen met allerlei leuke activiteiten. Op vrijdagavond 15 augustus wordt deze feestelijke week afgesloten met een jubileumfeestavond. Daarvoor worden ook alle oud-leiding & oud- bestuursleden uitgenodigd. Om 18.00 uur starten de optredens en de fancy fair met een loterij. Omstreeks 21.00 uur begint de feestavond op het KVW-terrein. Opgeven kan tot uiterlijk 1 augustus via kvwheibloem@gmail.com.


Boergondische brunch met expeditie in Baexem

Boergondisch feestmaal in Baexem Zondag 3 augustus en zondag 17 augustus is er een Boergondische brunch met Foodonfoot-expeditie bij landgoed en veehouderij Heijerhof in Baexem. Kosten € 27,50 per persoon inclusief welkomstdrankje, brunch en footonfoot-expeditie met de boer. Aanvang 11.00 uur. Meer info over o.a. reserveren (noodzakelijk) via http://www.vaneigenerf.nl of info@heijerhof.nl


Dorpskoning 2014 te Roggel

Grof geschut met grote schuttersbuks Op zondag 3 augustus is tijdens de Tirolermarkt in Roggel om 19.00 uur het dorpskoning schieten. Deze wedstrijd is voor iedere niet-schutter uit Roggel boven de 16 jaar. De winnaar wordt dorpskoning 2014 en wint een fust bier bij de schutterij. Inschrijving €5,- en opgave via info@schutterijstpetrusroggel.nl. Meer info: http://www.schutterijstpetrusroggel.nl


Eerste lustrum Festeynder plein

Foto: Nederweert 24 Zaterdag 9 augustus viert Festeynder plein haar eerste lustrum met als hoogtepunt een ode aan Bruce Springsteen & The E-Street Band. Helemaal gratis kan men genieten van de ode aan 'the hardest workin’ man in Rock ’n Roll business' en zijn legendarische 'E-Street Band'. Bij de zeven-koppige band rond frontman Thomas Heinen gaat het er om de bezoekers een onvergetelijke avond te bezorgen. Festeynder Plein start vanaf 19.00 uur en het live gedeelte zal om 19.30 uur geopend worden door de Midden- Limburgse band CAS. De band rond multi talent Cas Ronckers deelde het podium met diverse grootheden uit de bluesscene. Afsluiter van de avond is de band BOSSTIME uit Duitsland met een ode aan Bruce Springsteen. Alle info op: http://www.festeynderplein.nl


Zomer-Snuffelmarkt in Roggel

 Zondag 3 augustus staat Roggel in het teken van de Tirolermakt. Tijdens deze markt organiseert Stichting Cultureel Roggel / Bigband XPERO van 10.00- 16.00 uur een gezellige Zomer- Snuffelmarkt in La Rochelle, Past. Hanraetsstraat 7a. Snuffelend door de vele koopjes vindt u vast iets van uw gading. Entree is € 1,00. Op deze markt is uw gulden een daalder waard.


Tirolermarkt Roggel

Gezellig shoppen in hartje Roggel Zondag 3 augustus is het vanaf 11.00 uur Tirolermarkt in Roggel met 140 standhouders, kinderattracties en de horeca die bijdragen aan de sfeer. Ook is er een kofferbakverkoop, snuffel- markt en zijn alle winkels geopend tot 17.00 uur. Verder vindt het Koning schieten weer plaats en er rijdt er een treintje tussen De Buitenhof en het centrum. Alles omlijst met live muziek.


Geniet van streekmuziek in De Pelen

Zondag 3 augustus vanaf 12.00 uur is er bij het Buitencentrum een gezellig Streekfestival met Brabantse en Limburgse muzikanten. De optredens zijn afwisselend in het overdekte amfitheater, in de kiosk op het voorterrein van het Buitencentrum en in de Peelboerderij. Entree is een vrijwillige bijdrage. Het bezoekers- centrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.


Grote boeken- en sjoemelmert

Zondag 24 augustus is er een grote boeken- en sjoemelmert; georganiseerd door ZijActief afdeling Maasbracht-Beek. De aanvang is om 10.00 uur. Locatie: in en rond het Baekerhoes aan de Kerkstraat te Maasbracht-Beek. Entree bedraagt € 1,00.


Kroedwès, Kroedwusj, Kroetwis wandeling

Zondag 10 augustus Kroedwès wandeling in Thorn. De route voert over veldwegen naar de Kapel onder de Linden. Onderweg wordt uitleg gegeven over het gebruik van het maken van een kroedwès. Zo’n boeket zou tegen alle soorten ziektes en onheil beschermen. Na de wandeling kan iedere deelnemer in het Kapelhuis zelf een kroedwès maken. Prijs € 4,00 p.p. en kinderen tot 12 jaar gratis. Melden voor de wandeling om 13.45 uur bij de ingang van de Abdijkerk Thorn. Reserveren is gewenst bij Toertje Thorn. Via toertjethorn@live.nl of via 0031620838458. Zie ook http://www.toertjethorn.nl


Expositie in zorgcentrum Sterrebosch

 In zorgcentrum Sterrebosch in Thorn, is t/m zondag 28 september werk te zien van medewerkers en bewoners. Samen geven ze Sterrebosch een an- dere uitstraling met een nieuwe expo- sitie. Daarbij ondersteund door Rietje Evers die de schildertechnieken overbrengt. De werken zijn dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur te zien in het zorgcentrum, Onder de Bomen 4 in Thorn. De toegang is gratis; bezoekers s.v.p melden bij de receptie.


Probeer het eens: Schrijven!

Deelnemers aan de Schrijflounge  Foto: Esther van der Werf/zozieje.nlAls je zin hebt om te schrijven, heb je bij ‘Zo zie je’ de mogelijkheid in een losse schrijfles te ervaren wat schrijven met én voor je doet. Elke maand zijn er twee SchrijfLounges waarin je kunt oefenen. De SchrijfLounge Creatief Schrijven en de SchrijfLounge LevensMozaïek. Wil je in een cursus je levensverhaal schrijven, dan kan dit vanaf 22 september in de cursus: ‘Portret van je leven’. Schrijfdocent Esther van der Werf verrast en helpt je met haar oefeningen. Schrijfplezier staat in al haar lessen centraal. Aanmelden kan nu via esther@zozieje.nl. Meer informatie vind je op: http://www.zozieje.nl


Pruimendag in Ohé en Laak

Het Pomologisch Genootschap Limburg organiseert op zondag 3 augustus van 11.00 tot 17.00 uur een pruimendag in de boomgaard van Ger Graus, Contelmostraat te Ohé en Laak. Buiten een collectie van pruimen worden er diverse producten aangeboden: van pruimenport tot pruimenvlaai gebakken in een sjansoven. Daarnaast is er is een rondleiding en is VELT Ecologisch tuinieren op bezoek.


'Van vlas tot linnen'

Textielgroep aan het werk Op zondag 3 augustus gaan de Eynderhoof hoveniers vlas oogsten en laat de textielgroep zien hoe vlas bewerkt wordt tot linnen. Kinderen mogen een eigen weefwerkje maken, er is muziek en vlaai uit eigen bakhuis. 'Van vlas tot linnen' vindt van 13.00 tot 17.00 uur plaats in openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaat 1 te Nederweert-Eind. Meer info via http://www.eynderhoof.nl


'Nooit te Oud...' houdt jaarvergadering

 De Biljartvereniging N.T.O-Biljarten (Nooit Te Oud ...) houdt op donderdag 21 augustus om 14.00 uur haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in Café-restaurant De Oude Smidse in Baexem. NTO-biljarten vindt plaats in de regio Leudal en Thornerkwartier. De deelnemers aan deze competitie zijn allen 50 jaar en ouder en spelen 's middags een eigen competitie. Men behoeft geen lid te zijn van een lokale biljartvereniging.


'Nooit te Oud...' houdt jaarvergadering

 De Biljartvereniging N.T.O-Biljarten (Nooit Te Oud ...) houdt op donderdag 21 augustus om 14.00 uur haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in Café-restaurant De Oude Smidse in Baexem. NTO-biljarten vindt plaats in de regio Leudal en Thornerkwartier. De deelnemers aan deze competitie zijn allen 50 jaar en ouder en spelen 's middags een eigen competitie. Men behoeft geen lid te zijn van een lokale biljartvereniging.


Grote boeken- en sjoemelmert

Zondag 24 augustus is er een grote boeken- en sjoemelmert; georganiseerd door ZijActief afdeling Maasbracht-Beek. De aanvang is om 10.00 uur. Locatie: in en rond het Baekerhoes aan de Kerkstraat te Maasbracht-Beek. Entree bedraagt € 1,00.