Live Radio Live TV

Uitslagen verkiezingen in stadhuis 17-2-2010 11:42

Regionieuws De gemeente Weert houdt aan het eind van de verkiezingsdag op woensdag 3 maart een open huis waar belangstellenden kennis kunnen komen nemen van de uitslagen. Vanaf ongeveer half tien 's avonds is iedereen welkom op de bovenverdieping in de hal van het stadhuis. Vanaf een podium in de raadzaal worden van tijd tot tijd de binnengekomen uitslagen bekendgemaakt door middel van projectie op een groot scherm.Registreer uw eigendommen Geplaatst op: 25-10-2016 15:54

Sieraad Maasgouw De kans op succesvolle opsporing van woninginbrekers, dieven en helers wordt vergroot als mensen hun waardevolle spullen registreren. Als aangevers bij de aangifte direct een lijst met de unieke serienummers van bijvoorbeeld apparatuur en foto’s van sieraden kunnen geven, kan de politie gevonden buit sneller koppelen aan de rechtmatige eigenaar. Registreren van de eigendommen kan door het kostbaarhedenregistratieformulier van Politiekeurmerk te downloaden of de ‘app’ van http://www.stopheling.nl gebruiken. Met deze app kan men ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan. Op http://www.dnavaneensieraad.nl kan men stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van de sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen terug te bezorgen. Installeer ook track-and- trace-software op uw mobiele telefoon, laptop en/of tablet om deze makkelijker op te kunnen sporen.


Monumentenwacht Limburg gaat verhuizen Geplaatst op: 24-10-2016 17:22

Cultuurhuis Thorn Thorn In het kader van een centralisatie van de huisvesting van enkele provinciale instellingen gaat de Monumentenwacht Limburg per 1 januari 2017 vanuit Thorn verhuizen naar Roermond. Hiermee komt een kantoorverdieping in het Cultuurhuis op de Wijngaard in het centrum van Thorn vrij. Het gebouw blijft onderdak bieden aan Myouthic Centrum voor Kunst en Cultuur, VVV en het Regionaal Historisch en Documentatiecentrum (RHIDOC). De Stichting Cultuurhuis Thorn onderzoekt op korte termijn voor welke culturele, sociale of dienstverlenende instelling de vrijkomende kantoor- en vergaderruimten een welkome oplossing zijn, passend bij de overige gebruikers en de gebruiksfunctie van het voormalig gemeentehuis van Thorn. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de stichting (info@cultuurhuisthorn.nl; contactpersoon voor bezichtiging H. Geelen (0475) 56 12 69).


Diefstal en vernielingen bij Schutterij St. Petrus Geplaatst op: 23-10-2016 16:55

De schutterij in vol ornaat bij Café Sjrake Roggel In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 oktober heeft Schutterij Sint Petrus ongewenst bezoek gehad in het clublokaal aan het Roligt in Roggel. Dit bezoek heeft er toe geleid dat de afrastering is vernield, er vernielingen aan het clublokaal zijn aangebracht en de stroomkabels om een schuttersfeest van stroom te voorzien, zijn gestolen. Het allerergste is dat alle loden kogels voor het seizoen 2017 zijn gestolen. Het is een drama voor de schutterij want ze heeft een financiële strop van meerdere duizenden euro’s. Door de diefstal en vernielingen moet nu van alles hersteld en nieuw aangeschaft worden, terwijl de vereniging eigenlijk andere plannen had. Het spaargeld was namelijk bedoeld voor een verbouwing. Het clublokaal zou de komende weken asbestvrij gemaakt worden en het zou nieuwe geïsoleerde dakplaten krijgen. Daarnaast zou het clublokaal verbouwd worden, zodat de vereniging zelf het schietmateriaal zou kunnen onderhouden en afstellen.


KERNgezond en Aevitae slaan de handen ineen Geplaatst op: 24-10-2016 07:00

 Regionieuws Verzekeraar Aevitae wordt 'overall partner' en naamgever van KERNgezond en maakt het mogelijk dat KERNgezond start met haar eigen programma: KERNgezond TV powered by Aevitae. Met deze gezonde en sportieve samenwerking willen beide partijen meer aandacht voor positieve gezondheid genereren. Zowel KERNgezond als Aevitae zijn trots op deze samenwerking. Hun expertise en enthousiasme bieden veel mogelijkheden om door kennisdeling en interessante, leerzame maar vooral leuke activiteiten een gezonde leefstijl te bevorderen.


Koninklijke onderscheiding voor Peter Corstjens Geplaatst op: 21-10-2016 22:03

Lid in de Orde van Oranje Nassau Thorn Ter gelegenheid van zijn afscheid van de vrijwillige brandweer post Thorn is Peter Corstjens (58) uit Thorn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de brandweer op vrijdagavond 21 oktober door burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw. De heer Corstjens is van 1988 tot heden lid van de vrijwillige brandweer geweest en hij is al diverse jaren penningmeester van PV De Stiftblussers.


Kunstwerken in Leudal onderkomen of defect Geplaatst op: 21-10-2016 21:12

De 'droge' fontein in Haelen Leudal Tiny Reijnders van de CDA-fractie is van mening dat kunstwerken in de gemeente Leudal die in het verleden geplaatst zijn in de openbare ruimte dringend vragen om onderhoud. Zij verzoekt het college van B & W dan ook bij deze kunstwerken onderhoud te plegen en om, daar waar anderen eigenaar zijn, actie te ondernemen. Nu staan kunstwerken te verloederen, zijn onderkomen en worden niet gerepareerd. Drie voorbeelden zijn: het monument bij de Maascentrale in Buggenum;  de kolommen bij het oude gemeentehuis in Haelen en de fontein bij de kerk in Haelen.


Patrick van der Broeck nieuwe dijkgraaf Geplaatst op: 20-10-2016 22:03

Patrick van der Broeck  Regionieuws Patrick van der Broeck wordt de dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg. De algemeen besturen van de twee Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben dit unaniem besloten. De benoeming tot dijkgraaf bij Waterschap Limburg gaat in op 1 januari 2017, de startdatum van het nieuwe waterschap. Op die datum fuseren Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei tot Waterschap Limburg. Patrick van der Broeck (50 jaar, Oirlo) is sinds 2006 als bestuurder met het openbaar bestuur verbonden. Eerst als wethouder van de gemeente Venray en vanaf 2011 als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Vanuit deze functies heeft de heer Van der Broeck ruime ervaring opgedaan met de ontwikkelingen die zich voordoen op het platteland, de waterveiligheid en de waterketen. 


Nieuwe Raad van Toezicht Daelzicht benoemd Geplaatst op: 20-10-2016 21:45

De nieuwe voorzitter Antoinette Knoet-Michels Heel Per 1 november draagt de huidige Raad van Toezicht van Daelzicht haar taken over aan een geheel nieuwe Raad van Toezicht. Antoinette Knoet-Michels zal het voorzitterschap van de Raad op zich nemen. Daarnaast zal Charles Evers als lid van de Raad toetreden op 1 november en Jean-Paul Essers op 3 november. De nieuwe Raad beslist in de komende weken over toetreding van nog twee andere leden, waarmee de nieuwe Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf nieuwe leden. Aanleiding voor een nieuwe RvT was dat per 1 juli vier van de zeven leden terug traden. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Hieraan voorafgaand zegde de OR in maart van dit jaar het vertrouwen op in de Raad van Bestuur (RvB). Het Managementteam (MT) deed dit in mei. Met de Raad van Toezicht (RvT) werd toen overeengekomen dat de RvB, in het belang van de organisatie, terug zou treden. Op 13 mei 2016 werd een interim bestuurder, Nettie Saarloos, aangesteld.


Tjechische onderscheiding voor Roel Rijks Geplaatst op: 20-10-2016 21:22

Roel Rijks met onderscheiding en oorkonde Heythuysen Roel Rijks uit Heythuysen heeft donderdag 20 oktober uit handen van Major Jindrich Plescher en uit naam van de Minister van Defensie van Tsjechië, het Erekruis van Verdienste Derde Klasse in ontvangst mogen nemen. Hij lid van de Stichting Herdenkingsmonument Militairen, Monument of Tolerance. Het Erekruis van Verdienste is een bijzondere Tsjechische ministeriële onderscheiding voor personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Tsjechische krijgsmacht. Verder is Roel Rijks onder andere een van de initiators van een monument dat enkele jaren geleden in Petten werd onthuld ter nagedachtenis aan een daar in de buurt tijdens de Tweede Wereldoorlog gecrashte bommenwerper met Tsjechische bemanning. Hij houdt zich bovendien al jaren bezig met onderzoek naar crashes en andere zaken gerelateerd aan Tsjechië, onder andere een crash van een Tsjechische Wellington in Baexem.


Vragen van Ronduit Open over het AZC Geplaatst op: 19-10-2016 19:57

Een gedeelte van het AZC in Baexem Foto: website COALeudal Op 15 september 2015 is door de gemeenteraad van Leudal besloten om de opvangplaatsen in het AZC Baexem uit te breiden van 425 tot 600 opvangplaatsen. Dit besluit is genomen in een periode dat er veel vluchtelingen opgevangen moesten worden. Inmiddels is de vluchtelingen- stroom naar Nederland flink afgenomen en worden veel opvangcentra’s gesloten. Er zouden in het AZC ook aanpassingen gedaan worden om vijftig mindervalide bewoners op te kunnen vangen. Rob Flinsenberg van Ronduit Open heeft hierover vragen gesteld van het college van B&W o.a. hoeveel vluchtelingen er nu opgevangen zijn; of de aanpassingen uitgevoerd zijn voor 50 mindervaliden en deze mensen geplaatst zijn; of men ondanks de vermindering van de instroom van vluchtelingen men nog steeds 600 bewoners wil plaatsen en wel speciaal gezinnen. Verder voldoet het integratiebeleid van de gemeente Leudal aan een goede participatie en integratie van deze vluchtelingen binnen de gemeente. Ook informeert hij naar het overleg met het COA en de plaatselijke ondernemers over winkeldiefstallen door bewoners van het AZC. Flinsenberg geeft verder aan dat afgesproken is dat voortaan zoals ook eerder het geval was, de kosten voor inrichting van woningen voor statushouders vanaf 2017 wederom als een lening worden verstrekt en niet meer als een gift om niet. Kunt u bevestigen dat deze lijn vanaf 1 januari a.s. wordt ingezet? Waar kan ik dat vinden in de begroting voor komend jaar?


'De Pollart' in Roermond feestelijk geopend Geplaatst op: 18-10-2016 21:31

Dré Wagemans en mevrouw Bielders kiezen  de winnende wens die aan de wensboom hangtRegionieuws In zorgcentrum Proteion RCG Roermond was het vrijdag 14 oktober feest. Na een grondige verbouwing is verzorgingsafdeling De Pollart weer klaar voor de toekomst. Bouwkundig was De Pollart aan renovatie toe. Maar ook de verandering in zorgvraag en de veranderingen in overheidsbeleid dwongen Proteion ertoe om het gebouw te moderniseren. Wethouder Marianne Smitsmans van Roermond verrichtte de opening en sprak haar waardering en bewondering uit over de bewoners. Sommigen zijn binnen één jaar twee keer verhuisd en maakten zich aanvankelijk flinke zorgen. Het personeel wist gelukkig zeer goed om te gaan met verhuisperikelen door een flexibele en professionele opstelling. In de Pollart krijgen de bewoners zorg naar wens. Die gedachte was gesymboliseerd in de wensboom. Hierin konden de bewoners hun wens hangen. Dré Wagemans van de Cliëntenraad van Proteion nodigde bewoonster mevrouw Bielders uit om met hem de winnende wens uit de boom te plukken. De heer Rutten was de gelukkige. Hij wenste een uitstapje naar Noordwijk, omdat hij daar nog nooit was geweest.


Leudal kent geen geluidsnormen voor muziek Geplaatst op: 18-10-2016 17:38

Decibelenmeter Leudal Raadslid Mathieu Wagenmans van de fractie Ronduit Open heeft van inwoners van de gemeente Leudal vernomen dat bij evenementen in de weekends de muziek in de late avonduren en na middernacht nog erg hard is. Volgens Wagemans realiseert zich vrijwel iedereen dat bijvoorbeeld bij kermissen of carnaval in de avonduren sprake kan zijn van enige hinder. Zijn ervaring is dat burgers daar in het algemeen ook wel begrip voor kunnen opbrengen. Het komt echter bij evenementen voor dat de muziek nog zo hard staat dat men zelf niet kan slapen, noch kinderen. In een brief aan B&W schrijft Wagemans: "Ik heb vastgesteld dat door uw College daar niet tegen wordt opgetreden en overigens ook niet kan worden opgetreden, omdat er geen enkele geluidsnorm geldt in Leudal. Dat betekent dat er sprake kan zijn van onbeperkt harde muziek. Ik geef u een overweging en dring erop aan maximale geluidsnormen vast te stellen zodat er een basis is om op te treden wanneer er sprake is van ontoelaatbare overlast, zeker in de late uren en na middernacht.


Grote renovatie Franciscus Hospice in Weert Geplaatst op: 17-10-2016 21:03

Het tijdelijk onderkomen: Gebouw 37 Regionieuws Het Franciscus Hospice in Weert staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie. Het pand aan de Doolhofstraat 14, waar zes bewoners in hun laatste levensfase terminale palliatieve zorg krijgen, wordt ingrijpend gemoderniseerd en uitgebreid. “Het wordt helemaal aangepast aan de huidige behoeften van onze bewoners”, zegt voorzitter Ine Verhaeg van de Stichting Eerbied voor het Leven, die het hospice beheert. De bouwstart is gepland in de eerste maanden van het komende jaar. Links, aan de oostelijke zijde van het huis, wordt een nieuwe vleugel gerealiseerd, waarin vier moderne kamers zijn gepland. Voorts komt er een aparte berging. De bewoners worden tijdens de verbouwing en nieuwbouw ondergebracht in Gebouw 37, het onderofficiershotel in Weert. Er wordt energiek gewerkt aan fondswerving. Donateurs, zowel particulieren als bedrijven, worden met open armen verwelkomd. Meer informatie is te vinden op de website http://www.franciscushospice.nl


Bouwstop bouw en renovatie Vogelmolen Geplaatst op: 16-10-2016 21:30

De Vogelmolen in Haelen Foto: website De VogelmolenLeudal De fractie van het CDA Leudal heeft vernomen dat de bouw en renovatie aan de Vogelmolen in Haelen is stilgelegd en dat er dwangsommen zouden zijn opgelegd. De CDA-fractie betreurt dit zeer. Vandaar dat namens de fractie Maurice Schreurs een aantal vragen aan B en W van Leudal heeft gesteld. De eerste vraag is of het college kan aangeven wanneer de bouwstop ongedaan gemaakt gaat worden. Verder ontvangt de fractie graag een overzicht van alle bouwwerkzaamheden waar in 2016 een bouwstop is opgelegd en wat de redenen zijn. De CDA-fractie rekent op ruimhartige medewerking van het college van Leudal om te zorgen dat er iets moois wordt gemaakt van beide monumenten (de Vogelmolen en Aldenghoor) in Haelen. "De ondernemers kunnen nu niet vooruit met hun plannen. De CDA-fractie heeft de indruk dat het college onvoldoende oog heeft voor het draagvlak binnen de Haelense gemeenschap voor deze geweldige initiatieven", aldus Maurice Schreurs.


D66: Zorgen over accommodatiebeleid Geplaatst op: 15-10-2016 21:22

Schetsplan Park Leudal Oost Leudal D66 Leudal ziet een aantal goede aanknopings- punten terug in de begroting 2017-2020, maar heeft zorgen over het accommodatiebeleid.  D66 is blij dat een aantal langlopende dossiers nu wél wordt opgepakt. Een voorbeeld is het bibliotheek- werk. Het college van Leudal geeft in de begroting nu aan dat het subsidiebedrag voor dit jaar alsnog verhoogd wordt naar € 380.000. Een tweede voorbeeld betreft het omgaan met grote projecten zoals Park Leudal Oost en de fusie van de voetbal- verenigingen van Hunsel, Ell en Grathem / Kelpen- Oler. Zorgen heeft D66 evenwel aangaande het accommodatiebeleid. Het feit dat het onderhoudsniveau bij gemeentelijke accommodaties tot maar liefst 2020 op het allerlaagste niveau wordt gezet, bevreemdt de fractie. In 2017 zouden juist de eerste stappen moeten worden gezet om de bezuiniging van 1,6 miljoen euro op accommodaties te behalen. Dit wordt nu uitgesteld. D66 wil dat de gemeente eerder werk maakt van de bezuinigingen of de bezuinigingen schrapt.


Resultaten Westa Tafeltennis Geplaatst op: 15-10-2016 21:12

Lode Hulshof in actie Wessem Zaterdagmiddag speelden de AnytimeFitness Westa dames de eerste van twee thuiswedstrijden van dit weekend. Tegen ranglijst tweede in de eredivisie VTV Silvery Dragon uit Nieuwegein wisten de Wessemse dames geen vuist te maken en bovendien geen enkel punt te pakken. Lode Hulshof en Kas van Oost speelden zaterdagmiddag de thuiswedstrijd in de derde divisie Wijzenbeek Westa 2 tegen TTC 1 uit Tegelen. De Westanen boekten met 9-1 een ruime overwinning. Lode en Kas bleven ongeslagen.


Weerter Podium Publieksprijs uitgereikt Geplaatst op: 15-10-2016 16:05

De winnaars in de categorie: Uit de regio. Regionieuws De Weerter Podium Publieksprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt voor de meest bijzondere voorstelling. Deze prijs kent twee categorieën: professioneel en ‘uit de regio’. Deze laatste categorie bestaat uit Weerter verenigingen die het afgelopen seizoen in het Munttheater hebben opgetreden. Jörgen Raymann maakte donderdag 13 oktober de winnaar van de categorie ´professioneel´ bekend. Dit jaar gaat de prijs naar de Piaf,de musical met de Belgische cabaretière en zangeres Els de Schepper in de hoofdrol. In de categorie ´uit de regio´ zijn de gelukkige prijswinnaars: De 1e prijs is voor West Side Story in Concert van Stichting Jeugd heeft de Toekomst! De 2e prijs is voor Wieërt Zéshoongerd-en-êin door de Stichting Weerter Operettes & Musicals. Tot slot gaat de 3e prijs naar het Oranjeconcert van de Stedelijke Harmonie St. Antonius.


Verbroederingsschieten Europees Schutterstreffen Geplaatst op: 13-10-2016 21:10

Kennismaken met elkaar bij de schietboom Leudal Meer dan 600 schutterijen nemen in 2018 deel aan het Europees Schutterstreffen in Leudal. Zo’n mega-evenement vraagt om een goede voorbereiding. Daarom zijn vijf schutterijen uit Leudal al sinds 2011 bezig met de organisatie. St. Aldegundis uit Buggenum, St. Severinus uit Grathem, St. Martinus uit Horn, St. Sebastianus uit Neer en St. Petrus uit Roggel zijn de vijf schutterijen die samen het EST 2018 organiseren. Er zijn tien werkgroepen actief. Ko Remijnse, voorzitter Stichting EST 2018: "Dat zijn dus een heleboel vrijwilligers. Samen hebben ze één doel: van het EST 2018 een grandioos succes maken. Goed samenwerken is dus heel belangrijk. En dat gaat nu eenmaal beter als je elkaar kent." Op zondag 16 oktober verstevigen vijf schutterijen de onderlinge banden door samen met de leden van alle werkgroepen mee te doen aan het Verbroederingsschieten bij schutterij St. Martinus in Horn.


De regenboogvlag op Coming Out Day Geplaatst op: 12-10-2016 21:48

De regenboogvlag Maasgouw De VVD Maasgouw wil graag als liberale partij de sociale acceptatie bevorderen. Daarom heeft de partij het college van Burgemeester en wethouders gevraagd om op dinsdag 11 oktober, Coming Out Day, de regenboogvlag als symbool van tolerantie en verdraagzaamheid te hijsen bij het gemeentehuis in Maasbracht. De VVD Maasgouw wil laten zien dat de Maasgouw een tolerante gemeente is. Sinds 1979 wordt deze vlag gehesen en gezien de recente gebeurtenissen in Maastricht, blijft het belangrijk om steun te betuigen aan trots en diversiteit.


GrensparkLimburg genomineerd Geplaatst op: 11-10-2016 16:04

Heidelandschap Foto: Anki RitecoRegionieuws Op 10 oktober maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat GrensparkLimburg genomineerd is voor de titel Mooiste natuurgebied van Nederland. Een vakjury onder leiding van mr. Pieter van Vollenhoven koos de mooiste natuurgebieden uit alle inzendingen. Het Nederlandse publiek kiest uiteindelijk het allermooiste natuurgebied. Stemmen kan via www.mooistenatuurgebied.nl/grensparklimburg. De winnaar wint een bedrag van € 300.000,- om het natuurgebied toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor het publiek. De uitslag van de verkiezing wordt op 31 oktober bekend gemaakt in het Tv-programma ‘De Wereld Draait Door’. GrensparkLimburg is een langgerekt lint van bijna 200 km met natuurgebieden en cultuurland- schappen langs de Duitse en Belgische grens. GrensparkLimburg bestaat uit 17 natuurgebieden met in totaal meer dan 13.000 hectare natuur. De bekendste natuurgebieden in GrensparkLimburg zijn Nationaal Park De Meinweg, Nationaal Park De Maasduinen en Nationaal Landschap Zuid-Limburg.


Ongemeen spannend aan de tafeltennis-top Geplaatst op: 9-10-2016 21:57

Heren dubbel Wessem De spanning stijgt ten top in poule B, landelijk A van de najaar competitie landelijke jeugd tafeltennis. Vijf teams staan binnen 5 punten van de kop. En uiteindelijk kunnen vier teams aanspraak maken op deelname aan de poule om het kampioenschap van Nederland. Na de 4-6 nederlaag van afgelopen weekend staat het team van HelwegenPeters Westa 1 nog nipt aan de goede kant van de streep met een vierde plaats op de ranglijst.


Belangrijke uitzege Westa heren Geplaatst op: 9-10-2016 21:54

In gedachten verzonken Wessem De Wijzenbeek Westa heren waren zaterdag op bezoek bij promovendus Salamanders Wateringen. De Westanen boekten met 1-5 het eerste aansprekende resultaat van dit seizoen. Met name de dubbele winst van eredivisie debutant Ibrahim Yildizlar was een aangename verrassing aan Wessemse kant. De wedstrijd gaf een totaal ander beeld dan de uitslag doet vermoeden. Van de zes wedstrijden werden er vier pas in de laatste en vijfde game beslist. Van die vier wist Westa er drie te winnen. Alleen de laatste wedstrijd van de dag trok Rino Alberts aan het kortste eind.


Anne Hendriks naar Nederlands kampioenschap Geplaatst op: 5-10-2016 21:22

Anne met haar pony Buggenum Anne Hendriks uit Buggenum zal op zaterdag 15 oktober Limburg vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap shetland pony voorbrengen in het Gelderse Lunteren. Ze veroverde de titel Limburgs kampioen op 10 september te Panningen na een spannend strijd met de pony Greace van het Heufke van Wim Bergs. Ze heeft de kneepjes geleerd van Mara Alofs die in 2011 de Limburgse titel pakte en in Lunteren als tweede eindigde.


Accretos wint VolleybalAward 2016 Geplaatst op: 5-10-2016 21:16

Een afvaardiging met de cheque van € 2500,- Leudal Volleybalvereniging Accretos heeft zondagmiddag de VolleybalAward 2016 gewonnen. De club uit Roggel en Neer kreeg de prijs uitgereikt tijdens de Supercup in Doetinchem. De Limburgse vereniging werd door de jury genomineerd en na stemming van het publiek tot winnaar uitgeroepen. “De jury was unaniem onder de indruk van de veelomvattendheid en de breedte van ‘Het huis van Accretos’ dat de vereniging heeft ontwikkeld”, zegt juryvoorzitter Ruud Bergwerff. “Een initiatief dat binnen Accretos heel veel draagvlak heeft gekregen en waardoor er nu een programma staat dat de deskundigheid van het kader daadwerkelijk zal vergroten”. “Daarnaast zijn andere verenigingen in de directe omgeving van Roggel en Neer ook heel geïnteresseerd om dit model binnen hun sport en vereniging ook te gaan toepassen. Met deze prijs wil de jury, ondersteunt door het publiek, een aanzet geven om de plannen van Accretos te bestendigen.”


Nieuwe dienstregeling Arriva: frequenter en sneller Geplaatst op: 5-10-2016 21:10

Arriva verzorgt Limburgnet Foto: VERKEERSNETRegionieuws Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van kracht. Arriva, de komende 15 jaar verantwoordelijk voor het bus- en treinvervoer in Limburg, zet vooral in op méér en snellere verbindingen tussen de drukke bestemmingen. Ook reiscombinaties van bus en trein leveren meer mogelijkheden en tijdwinst op, zowel grensoverschrijdend als richting Brabant, Gelderland en de Randstad. Op plaatsen en tijden met weinig reizigers wordt maatwerk de norm met onder andere vervoer op afroep. De treinstations van Weert en Roermond zijn ideale vertrekpunten richting Eindhoven en de steden Sittard, Heerlen en Maastricht. De busdienst- regeling is vooral ingericht op het ophalen van passagiers in de verschillende dorpen met bestemmingen in Weert en Roermond en aansluiting daar op de Intercitytreinen naar de genoemde steden. Op diverse trajecten worden Qliners ingezet die minder tussenstops aandoen en sneller met een luxe bus de eindbestemming bereiken. Concreet gaat dit om de lijnen Venlo - Helden Panningen - Meijel - Weert, Roggel - Heythuysen - Weert en Roggel - Heythuysen - Roermond. Voor kleine kernen als Leveroy zorgt een buurtbus voor het vervoer. Nieuw in deze regio is ook de Qliner tussen Roermond Designer Outlet en Heinsberg met een perfecte aansluiting op het spoor Düsseldorf-Aken. Vanaf woensdag 5 oktober presenteert Arriva op http://www.arriva.nl/limburg de nieuwe dienstregeling. Reizigers kunnen vanaf dat moment zien wat er voor hen verandert.


Winst en verlies voor Westa tafeltennisteams Geplaatst op: 2-10-2016 21:09

Opperste concentratie Wessem De AnytimeFitness Westa wisten zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Hilversum met ruime cijfers te winnen, 1-5 . De Wijzenbeek Westa heren verloren zaterdagavond thuis van Itass DTK ’70 uit Klazienveen met 2-4. Het Jeugd Team Helwegen-Peters Westa 1 speelde zaterdagmiddag in landelijk A Poule B de uitwedstrijd tegen Hilversum, de nummer vier van de ranglijst. De eerste serieuze krachtproef eindigde in een 3-7 verlies.


Voorstel D66 informatievoorziening aangenomen Geplaatst op: 2-10-2016 20:59

Locatie van de golfbaan: het voormalig KI-centrum Leudal De gemeenteraad van Leudal heeft een voorstel van D66 over informatievoorziening aangenomen. In de raadsvergadering van 27 september stemde de raad in met een amendement van D66 om voortaan ieder jaar een evaluatie te houden over de informatievoorziening tussen het college van B en W en de gemeenteraad. Dit jaar was zo’n evaluatie er voor het eerst. D66 vindt dat er een aantal goede punten in de evaluatie van dit jaar staan, maar dat er ook een aantal zaken ontbreken. Zo constateert de fractie dat het verstrekken van informatie in Leudal vaker te laat gebeurt. Fractievoorzitter Rens Raemakers: "Bij sommige dossiers zoals de golfbaan in Heythuysen en Landgoed Leudal, krijgt de raad te laat cruciale informatie. Daarom is het belangrijk volgend jaar ook te meten of de gestelde termijnen steeds worden gehaald." D66 is blij dat het amendement is aangenomen en hoopt dat hiermee opnieuw stappen kunnen worden gezet naar een transparantere en beter functionerende gemeente.


Oranje fonds geeft € 30.000, - aan Plattelandshoés Geplaatst op: 2-10-2016 20:52

Klussende vrijwilligers Regionieuws De Stichting Plattelandshoés in Panningen krijgt een bijdrage van € 30.000, - van het Oranje Fonds voor de inrichting van het toekomstige hospice/verblijfhuis. Momenteel is een groep vrijwilligers en de aannemer volop bezig met de verbouw en renovatie van de voormalige basisschool Panningen-Noord. Conform de planning van de bouwcommissie, architect, hoofdaannemer en onderaannemers is de verbouw in de eerste helft van december gereed en kan men starten met de inrichting. In het hospice/verblijfhuis komen negen appartementen voor de gasten en hun familieleden/mantelzorgers, een grote ontmoetingsruimte, keuken, afscheidsruimte en enkele facilitaire ruimten. Tevens zal er in het voorjaar van 2017 rond het gebouw een belevingstuin worden aangelegd.


G-jeugd S.V. Heythuysen in het nieuw Geplaatst op: 2-10-2016 20:46

De trotse voetballers in hun nieuwe tenue Heythuysen Dankzij sponsoring van Kessels Tegels en Natuursteen uit Horn staan de jongens en meiden van Heythuysen G-jeugd er weer sprankelend op. Met mooie, frisse nieuwe shirts in het onvervalste Heitser blauw, kunnen zij de strijd op groene mat vol vertrouwen aan.


Langer thuis wonen: 'Huis van Morgen' Geplaatst op: 30-11--0001 00:00

Hulpmiddel om kranen te bedienen Foto: Huis van MorgenRegionieuws Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Een goede zaak mits er voldoende aanpassingen en hulpmiddelen in de woningen aanwezig zijn. Het CDA Leudal is onlangs op werkbezoek geweest in het 'Huis van Morgen' in Panningen. Een bestaande jaren zestig woning waar bezoekers kennis kunnen maken met woningaanpassingen en hulpmiddelen die het langer zelfstandig thuis wonen zo veilig en comfortabel mogelijk maken. Het is een samenwerkingsproject van diverse partners waaronder de gemeente Peel en Maas en in 2017 ook de gemeente Horst aan de Maas. De CDA fractie neemt het initiatief en komt met een voorstel dat ook de gemeente Leudal hierin gaat participeren. Dit zodat ook inwoners van Leudal die gebruik maken van de WMO- voorzieningen, kennis kunnen nemen van de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Belangstellenden kunnen iedere donderdag tijdens de open inloop van 14.00 tot 16.00 uur terecht in het 'Huis van Morgen' om een kijkje te nemen en inspiratie op te doen. Meer info:http://www.huisvanmorgen.nu .
Vier de Herfstvakantie in De Groote Peel (1)

Ontdekken in De Peel Foto: Marijke Vaes-SchroënDinsdag 25 en donderdag 27 oktober kun je meedoen met een Peel Ontdektocht Herfst. Je gaat op zoek naar herfstschatten zoals paddenstoelen, gekleurde bladeren en boomvruchten. Op woensdag 26 oktober is er een Spannende Spinnentocht. Al speurend naar kleine kriebelbeestjes kom je er achter hoe interessant en nuttig spinnen zijn. De Peel Ontdektochten op 25, 26 en 27 oktober zijn twee keer op een dag; om 11.00 en 14.00 uur. Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en € 3,50 per kind, inclusief een leuke dierenpin voor de kinderen. Aanmelden via: 0495–641 497 of depelen@staatsbosbeheer.nl Alle activiteiten starten bij het Buitencentrum aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen


Jeugd activiteit: Herfstkunstwerk maken

Het maken van een herfststukje De herfst is er weer. Tijd om een kleurrijk herfststukje te maken met al het moois dat de herfst ons te bieden heeft. Ben je tussen de 6 en 12 jaar dan kun je op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 12.00 uur met de vrijwilligers van Groen Hart Leudal het bos in te trekken en daarna iets moois te gaan knutselen. De kosten zijn € 4,50 per persoon. Locatie: Bezoekerscentrum Leudal in Haelen. Je hoeft niets mee te nemen. Aanmelden: 0475 497 010 of de website van het Bezoekerscentrum.


Allerzielenloop naar de 'Aje Kerkhof'

Deels verlichte begraafplaats 'den Aje Kirkhaof'  Foto: Wim BongaertsOp zondag 30 oktober vindt vanaf 19.15 uur de jaarlijkse Allerzielenloop plaats met het uitreiken van stormlampen aan deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in ’t Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aanwezig te willen zijn. Om 19.30 uur vertrekt de processie naar de hoofdingang van de nabij gelegen begraafplaats. Vanaf 20.00 tot 21.00 uur is er met tussenpozen bij het voormalige lijkenhuisje een muziekoptreden te beluisteren door sopraan Ingrid Bergs en Hilde Ubben (piano en trompet). Ook op maandag 31 oktober vanaf 19.30 uur is er weer een bezoek aan de deels verlichte begraafplaats mogelijk. Dan kan de wandeling onderbroken worden met een verblijf in het gerestaureerde lijkenhuis, alwaar  een presentatie te zien is van de restauratie van het familiegraf van architect Pierre Cuypers.  Beide dagen is de begraafplaats geopend tot 21.30 uur. Aan alle activiteiten zijn geen kosten verbonden. Meer informatie: http://www.oudekerkhofroermond.nl


Expositie ‘Onderweg naar Kunst’ l  

Camino, onderweg naar Compostela Van zaterdag 30 oktober tot en met 13 november exposeren Jos Solberg en Leo Horbach in het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen. De opening vindt plaats op zondag 30 oktober om 14.00 uur. Dan zal burgemeester Arno Verhoeven beide kunstenaars, genodigden en andere belangstellenden ontvangen. Het gemeentehuis, Leudalplein 1 is voor het bezichtigen van de expositie geopend op de zondagen 30 oktober, 6 november en 13 november van 14.00 tot 17.00 uur en op werkdagen van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Leo Horbach (1951, Landgraaf) houwt zijn beelden bij voorkeur uit harde en middelharde steensoorten. Leo vindt zijn inspiratie vaak in de mythologie en de wereld van sagen en legenden. Een wezenlijk deel van zijn leven staat bij Jos Solberg (1945, Geleen), naast het schilderen, in het teken van het lopen langs historische wandelwegen in Europa: de Grandes Randonnées. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Werkgroep Exposities van de ‘Stichting Kunst en Cultuur Leudal.


Vogeltentoonstelling en vogelbeurs

Op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober wordt weer de onderlinge vogeltentoonstelling gehouden van VV De Grensvogels in Ittervoort. Opening is op zaterdag om 19.30 uur en zondag is openstelling van 9.30 tot 13.00 uur. Tevens is er op de zondag 30 oktober van 9.00 tot 11.30 uur de bekende Vogelbeurs beiden in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Voor de vogelbeurs kan iedereen vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Voor inlichtingen: 0475-565987.


Glazen Huis Echt-Susteren tegen longontsteking

De actie van 2015 Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december staat er weer een Glazen Huis bij de Stoba in Echt. Dit jaar tegen de stille killer longontsteking. Deze stille ramp speelt zich vooral af in de Hoorn van Afrika en ten zuiden van de Sahara, maar ook in landen als Haïti. De mensen in deze gebieden zijn ontzettend arm. Er heerst veel armoede en er is nauwelijks kennis over de ziekte, Vrijdag 16 december om 11.00 uur gaat het huis dicht en maken drie dj’s zonder te eten non-stop radio en televisie tot en met zondag 18 december 15.00 uur. Het is in zijn geheel te volgen via het televisie- en radiokanaal van de Lokale Omroep Echt-Susteren. Wat kun jij doen? Sponsor een veiling-item; Organiseer een sponsorloop; Haal lege flessen op; Doe heitje voor een karweitje; Vraag een plaatje aan tijdens het Glazen Huis.


Bisschop wijdt vijf diakens in Kathedraal

De Kathedraal van Roermond Zaterdag 29 oktober wijdt bisschop Frans Wiertz vijf mannen tot diaken. Het betreft drie permanent- diakens en twee transeunt-diakens. Het is voor het eerst dat de wijding van permanente en transeunte diakens in één viering plaatsvindt. Hiermee wil het bisdom de eigenheid van het diakenambt en de eenheid van de beide soorten diakens onderstrepen. De wijding vindt plaats tijdens een speciale eucharistieviering in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond en begint om 10.30 uur. Iedereen is welkom om er aan deel te nemen. Transeunt-diakens zijn diakens op weg naar het priesterschap. Permanent-diakens zijn veelal gehuwde mannen die, naast hun gewone werk en gezinsleven, het diakenambt bekleden. De drie permanent-diakens zijn Patrick Bastings (47) uit Roermond, Kees Bekker (59) uit Maastricht en Cor Sonnemans (56) uit Venray. De twee transeunt- diakens zijn Henyer García León (29) van het Neocatechumenaat en broeder Geraldo de Vasconcelos (32). Deze laatste is lid van het Oratorium van Filippus Neri te Maastricht.


Toekomst nierpatiënt zonder ingrijpende behandelingen?

Symposium vrijdag 4 november Op vrijdag 4 november vindt in het Laurentiuszieken- huis Roermond vanaf 16.30 uur een symposium plaats over ontwikkelingen in de behandeling van nierpatiënten. De toegang is gratis. Graag aanmelden voor vrijdag 28 oktober via: www.lzr.nl of een mail aan: nierpatiëntenvereniging_roermond@outlook.nl . Sprekers op het gebied van nierziekten (waaronder professor Kooman van de universiteit van Maastricht) informeren u onder andere over behandeling bij nierfalen, draagbare kunstnier, stamceltherapie en transplantatie.


Wandeling in Heythuysen

Vrijdag 28 oktober Service Gilde Roermond organiseert vrijdag 28 oktober de maandwandeling in het buitengebied van Heythuysen en het Leudal van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. De start is vanaf de parkeerplaats bij Café-Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen, waar ook de auto geparkeerd kan worden. Voor deze wandeling is goed schoeisel gewenst, is voor eigen risico en gaat onder alle weersomstandigheden door. Voor meer informatie: www.servicegilderoermond.nl .


Cursus psycho-educatie voor naasten

Eind oktober start MET ggz met de cursus psycho- educatie voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. De cursus is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de zorg voor een persoon die psychotische episodes heeft gehad. De cursus wordt gegeven bij MET ggz, Minister Beversstraat 3 in Roermond. De kosten voor deelname bedragen € 25,-. Vooraf is er met iedere belangstellende een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie of aanmelding: 0475-387474 of secretariaten@metggz.nl. Neem ook een kijkje op http://www.metggz.nl . De cursus Psycho-educatie voor naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid kan naastbetrokkenen helpen. In de cursus, die bestaat uit acht bijeenkomsten, komen onderwerpen aan bod als: wat is een psychose; medicatie, behandeling en eventuele opname; hoe met elkaar om te gaan; samen op weg naar herstel en voor jezelf zorgen. Ook is er aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van steun en herkenning bij elkaar.


Herfstconcert De Symphonie en jachthoornblazers

De jachthoornblazers uit Vlodrop Het Roermonds symfonieorkest orkest De Symphonie’ bestaat dit jaar 135 jaar en gaat dit vieren met een bijzonder najaarsconcert op zaterdag 5 november. Een primeur is de samenwerking met de vermaarde jachthoorn- blazers St. Hubertus uit Vlodrop. Het ensemble werd dit jaar in twee categorieën vice-Nederlands kampioen. De jachthoornklanken sluiten aan bij het thema van het najaarsconcert: Herfstlegende. De Symphonie is een springlevend orkest met bijna 50 enthousiaste musici en al meer dan 10 jaar onder leiding van dirigent Christiaan Janssen. Op het programma staan, naast het traditionele symfonische repertoire, film- en musicalmuziek en werk van hedendaagse componisten. Het najaarsconcert wordt vanaf 20.00 uur uitgevoerd in de theaterzaal van het Forum in Roermond-Maasniel. Toegangskaarten zijn te reserveren via kaarten@symphonie-roermond.nl à € 12,50. Vrienden van de Symphonie en kinderen tot 18 jaar betalen € 7,50. Aan de kassa kosten de kaarten € 15,- per stuk. Toegang is inclusief een kopje koffie en een versnapering.


Spokentocht: De bende van Thorn

Op zaterdag 5 november is de jaarlijks terugkerende spokentocht van Jeugdwerk Thorn voor alle jongens en meiden en hun ouders. Het thema is De bende van Thorn. Kinderen vanaf 4 jaar mogen deelnemen: Om 19.00 uur is de start voor kinderen jonger dan 8 jaar en om 20 uur ouder dan 8 jaar. Start is bij de voetbalvelden in Thorn. Vooraf aanmelden is aanbevolen. Entree €2,50 in de voorverkoop. Alle informatie en aanmelden via website http://www.jeugdwerkthorn.nl


Haelen door in de 'beker'

In een zinderende wedstrijd tegen MMC won voetbalvereniging Haelen afgelopen zondag in Weert de bekerwedstrijd met 8-6 na penalty's. Vaak vallen wedstrijden mee als je je er vooraf niet al te veel van voorstelt. Zo ook de bekerwedstrijd die de mannen van Patrick Wolters deze grijze zondagmiddag afwerkten tegen MMC (Moesel Megacles Combinatie) Combinatie. Op de website http://www.amateurgoals.com staat een aantal filmpjes over de wedstrijd, onder andere de volledige strafschoppenserie.


Verhalenlunch met appeltaartverhalen

Barbara de Vries Op vrijdag 4 november vertelt Barbara de Vries bij Bibliocenter Weert aan de Wilhelminasingel 250 haar verhalen met appeltaart. De verhalenlunch kost € 9,95; begint om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 november op: http://www.bibliocenter.nl . Barbara vertelt met een mimiek en een beweeglijkheid die je vanaf het eerste moment meeneemt. Puur en oprecht en soms met een knipoog. Barbara kruipt in de hoofdpersoon, ze kruipt in een voorbijganger en in de beschouwer. Ze vertelt sprookjes, legendes, spannende spinsels, vrolijke verzinsels, waargebeurd of uit de duim gezogen. En natuurlijk ook verhalen over en met appeltaart.


Voorlichtingsavond Clusterhoofdpijn

Dinsdag 8 november Het Laurentius Ziekenhuis Roermond organiseert op dinsdag 8 november een voorlichtingsavond over ‘Clusterhoofdpijn’. Locatie: Munsterzaal 1 van het Laurentius Ziekenhuis. Aanvang om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelden voor donderdag 3 november via: www.lzr.nl; communicatie@lzr.nl of (0475) 382 236. Hoofdpijnverpleegkundige Van de Laar gaat nader in op de verschillende vormen van clusterhoofdpijn en dhr. R. Hopstaken vertelt over zijn eigen ervaringen. Neuroloog Eekers informeert u over de behandeling van clusterhoofdpijn en onderzoeken die er momenteel lopen. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met clusterhoofdpijn, partners en overige geïnteresseerden.