Live Radio Live TV

Finalisten Midde Limburgs Leedjes Festival Geplaatst op: 13-12-2017 22:44

Midde Limburgs Leedjes Festival Regionieuws Op zondag 10 december zijn de finalisten bekend gemaakt van het Midde Limburgs Leedjes Festival. Een aantal inzendingen werd automatisch geplaatst, omdat er maar één inzending uit deze dorpen of steden was. De plaatsen die meer liedjes ingezonden hadden, zijn beoordeeld door een deskundige jury. De beste nummers twee en drie zijn toen ook nog toegevoegd aan de finale. De finale zal gehouden worden op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert. De organisatie is in handen van Vastelaovesvereniging de Pinmaekers. De finalisten in willekeurige volgorde: Pier en Stuf uit Baexem; Poelie Woelies uit Heel; Haelder Aod Prinse uit Heel; Ha-Rie uit Kelpen; Har Slabbers uit Linne; Djuu Toch!! uit Nederweert; Celine uit Nederweert; DZN uit Nederweert; Om In Te Lieste uit Neer; De Diva's uit Neer; t Graotekoeër uit Neer; Dao Geuns uit Ospel; Kevin Wolters uit Roermond; Toe Mer uit Stramproy; Auwt prinse Zöstere uit Susteren; Ganz Allein uit Susteren; Marij Seevens uit Tungelroy en Patrick Hendrikx uit Weert.


‘Leudal kiest voor meer biodiversiteit’ Geplaatst op: 12-12-2017 21:47

Tungelroyse beek Leudal Afgelopen oktober is de beheerovereenkomst tussen gemeente Leudal en Bosgroep Zuid Nederland verlengd voor de periode 2017 – 2026. Bij het beheer van de bos- en natuurterreinen ligt de nadruk op de natuur-, recreatieve- en belevingswaarden. Daarnaast is duurzaam ondernemen een belangrijke aspect. In totaal gaat het om ongeveer 180 hectare natuur in de nabijheid van Ell, Haelen, Horn en Roggel. Met dit beheer streeft de gemeente Leudal naar een verdere doorontwikkeling in de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het natuurgebied Heijkersbroek ten zuidwesten van Ell maakt onderdeel uit van de nieuwe beheerovereenkomst. In de weide worden twee boomgroepen aangeplant. Deze werkzaamheden worden op maandagmiddag 18 december in het teken van de nieuwe beheerovereenkomst uitgevoerd. Om 14.30 uur is een officieel moment ingepland waarbij de wethouder Verlinden van gemeente Leudal en de regiomanager van Bosgroep Zuid Nederland een boom planten.


Neeritter eert Jacq Hansen Geplaatst op: 11-12-2017 21:58

Jacq Hanssen en zijn echtgenote Neeritter Zondag 10 december is in de sfeervolle Sint Lambertuskerk te Neeritter tijdens het jaarlijkse Adventsconcert van de Grenszangers de unieke onderscheiding 't Itterke, uitgereikt aan de heer Jacq Hansen. De toekenning aan de heer Hansen geschiedde vanwege zijn enorme en belangeloze inzet voor de Neeritterse gemeenschap. Werkzaamheden voor voetbalvereniging Veritas, de Sint Lambertuskerk, het koor de Grenszangers en andere dorpsactiviteiten liggen ten grondslag aan deze waardering.


'Landgoed Leudal voor Managementtrainingen' Geplaatst op: 9-12-2017 16:37

Landgoed Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open richt zich in een brief tot het college van B & W van Leudal omdat hij vernomen heeft dat Landgoed Leudal in Haelen een verzoek heeft ingediend om een indertijd als trainingscentrum vergund paviljoen in gebruik te nemen voor huisvesting van seizoenarbeiders. Wagemans stelt onder andere dat "de plannen uit 2010 voor realisering van een hoogwaardig Landgoed voor Managementtrainingen in wezen een dekmantel zijn geweest voor de huisvesting van zoveel mogelijk seizoenarbeiders." De fractie Ronduit Open heeft daar meerdere malen voor gewaarschuwd. Hij vraagt aan het college van B & W: "dat vanaf heden een stevige koers wordt gevaren, omdat telkens weer een tegemoet tredende houding van de gemeente werd misbruikt voor andere doeleinden dan bedoeld. Strakke en regelmatige controle en handhaving van regels is aan de orde nu de situatie zich ontwikkelt in een geheel andere richting dan bedoeld. De situatie moet worden doorbroken dat de gemeente telkens weer juridische procedures verliest als gevolg van te lankmoedig optreden."


Reactie van Samen Verder: Studie Park-N280 Geplaatst op: 8-12-2017 21:52

De N280 Leudal Namens de fractie Samen Verder Leudal reageert raadslid Ria Teluij naar aanleiding van het artikel: “Toch nog studie naar park N280” in de Limburger d.d. 30-11-2017 over de N280 Roermond. Raadslid Teluij acht het uitermate zinvol het College van Gedeputeerde Staten in Limburg nogmaals te wijzen op tracé-wijzigingen binnen het grondgebied van de gemeente Leudal. Deze wijzigingen zijn van dien aard dat onderzoek naar alternatieve mogelijkheden relevant zijn. De fractie Samen Verder onderschrijft dit initiatief.


'Roggel is klaar voor de kerst' Geplaatst op: 8-12-2017 21:40

Kapelaan Patrick Lipsch helpt mee Roggel "Door samen te werken, kun je er iets moois van maken", is het motto in Roggel. Met de nieuwe kerstverlichting, negentig kleine kerstbomen en als klap op de vuurpijl een mooi versierde grote boom bij de parochiekerk, is Roggel klaar voor de kerst. Dit jaar hebben een aantal inwoners, de Dorpsraad, de Ondernemersvereniging en enkele horeca- ondernemers in het centrum, hiervoor gezorgd. Zelfs kapelaan Lipsch heeft geholpen om de bomen op te tuigen. Zo is in de donkere dagen rond kerst het centrum van Roggel extra gezellig gemaakt.


Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator Geplaatst op: 6-12-2017 21:34

Kathedraal van Roermond Regionieuws Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft maandag 4 december tijdens een vergadering in Roermond mgr. dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden. Het kiezen van een administrator was nodig, omdat mgr. Frans Wiertz afgelopen zaterdag op zijn 75e verjaardag officieel ontslag heeft gekregen als bisschop van Roermond. Mgr. dr. Hub Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg. Hij werd in 1974 tot priester gewijd. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Tegelijkertijd is mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Hij laat weten dat hij de komende maanden het beleid van mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop mgr. Everard de Jong.


Cheque voor Centrummanagement Leudal Geplaatst op: 5-12-2017 21:27

Het Eduard van Wegbergplein Foto: VZO HeythuysenLeudal De meerderheid van de centrumondernemers van Heythuysen heeft ja gezegd tegen de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ is een ondernemers investeringsfonds dat staat voor een opwaardering van de openbare ruimte zoals bloemendecoratie, kerstversiering en dergelijke. De ondernemers bepalen zelf op welke wijze de middelen besteed worden; de gemeente verzorgt alleen de jaarlijkse heffing en inning. Het is de bedoeling dat een parttime centrummanager wordt aangesteld. Donderdag 7 december zal wethouder Piet Verlinden van de gemeente Leudal aan het bestuur van Stichting Centrummanagement Leudal een cheque aanbieden met de toegezegde bijdrage van € 7.000,- aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Heythuysen. De aanbieding zal plaats vinden in Lunchroom Het Hoofdkantoor, Eduard van Wegbergplein 20 in Heythuysen.


Wijziging bedrijfsactiviteiten en bebouwing Biesstraat Geplaatst op: 5-12-2017 19:32

Wandelen langs de Tungeroyse beek Leudal Naar aanleiding van het besluit van het College van B & W van Leudal om in beginsel in te stemmen met uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten c.q. bebouwing voor het pand Biesstraat op verzoek van de heren Coolen heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open zijn bedenkingen geuit aan het college. Hij stelt dat de aangevraagde uitbreiding voor een belangrijk deel zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het perceel in de richting van de Tungelroyse beek. Het perceel grenst aan deze beek die heeft een hoog-ecologische waarde heeft. Als argument wordt door de aanvrager vermeld dat uitbreiding in noordelijke richting een probleem zou vormen vanwege het gebruik van de helikopter. Wagemans vindt dit een omgekeerde redenering: "Meewerken aan die opzet zou betekenen dat economische belangen belangrijker worden geacht dan de omgevingswaarden zoals landschap, natuur en milieu." Ook informeert hij of de aanvraag verband houdt met illegale bouwactiviteiten die bij een controle aan het licht zijn gekomen en er dus sprake kan zijn van legalisatie. Wagemans eindigt zijn brief aan B & W met: "Verder breng ik onder uw aandacht dat in het verleden meerdere malen plannen van agrarische ondernemers nabij het beekdal op problemen zijn gestuit wat de vraag oproept waarom het voornemen bestaat om in dit geval medewerking zou worden verleend. Ik ga graag uit van de veronderstelling dat regels voor iedereen van gelijke zwaarte zijn en dat er op dat punt geen uitzonderingen worden gemaakt."


Verdachte van overval op friture opgepakt Geplaatst op: 5-12-2017 19:03

 Regionieuws De politie heeft dinsdag een 17-jarige inwoner van Weert aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval. De politie verdenkt de jongeman ervan dat hij op 17 november samen met een andere persoon een frituur in Nederweert wilde overvallen. Omstreeks 21.00 uur kwamen de twee met bivakmutsen op en gewapend met een mes en een vuurwapen de frituur binnen en eisten geld. Toen de aanwezige eigenaar tegen hen zei dat alles wat ze deden met een beveiligingscamera werd opgenomen, gingen ze er zonder buit weer vandoor. Een uitgebreide zoektocht in de buurt, waarbij een speurhond werd ingezet, leverde die avond geen resultaat op. Het onderzoek naar de tweede verdachte is nog in volle gang


VVD Leudal stelt kandidatenlijst vast Geplaatst op: 5-12-2017 14:21

Ad Thomassen, lijsttrekker VVD Leudal Leudal Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft VVD Leudal haar kandidatenlijst gepresenteerd. Tot lijstaanvoerder is opnieuw Ad Thomassen verkozen. Met Jordi Vissers (22), student bestuurskunde op plek 2, is voor verjonging gekozen. De eerste vijf plaatsen worden verder bezet door Evert Kneepkens, Marjolijn Ouwerkerk- Van den Ende en Rick Beurskens. De verkiezingscampagne wordt ingegaan onder het motto: “VVD Leudal voor een herkenbare koers.”


Aanrijding bij de stoplichten in Kelpen-Oler Geplaatst op: 5-12-2017 13:45

Traumahelikopter Foto: ben DoensenKelpen Oler Dinsdagmorgen 5 december kwamen omstreeks 11.15 uur een politieauto en een personenauto met elkaar in botsing op de Rijksweg Zuid (N280) ter hoogte van de stoplichten bij de Kelpen-Oler. Beide inzittenden, een man en een vrouw, werden uit de auto bevrijd en zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Aanvankelijk werd een traumahelikopter ingezet, maar dit bleek achteraf niet noodzakelijk te zijn. De politieauto was met optische signalen en geluidssignalen onderweg naar een zogenaamde prio1-melding. De politie van de eenheid Oost-Brabant onderzoekt het ongeval.


Bedrijventerrein Windmolenbos: Keurmerk veilig Geplaatst op: 4-12-2017 21:58

Wethouder Verlinden (3e van links) was aanwezig bij de . bij de uitreiking van het  certificaat KVOLeudal Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen is opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein. Onlangs vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend. In 2017 is in de aanloop naar de audit voor het KVO, een veiligheidsenquête uitgezet onder alle ondernemers op het terrein Windmolenbos.


Formafantasma winnaar Limburg Design Award Geplaatst op: 3-12-2017 21:36

Winnaars van de Limburg Design Award Regionieuws De gemeente Roermond heeft de Limburg Design Award toegekend aan Formafantasma, de studio van Andrea Trimarchi en Simone Farresin. Dat maakte wethouder Ferdinand Pleyte zondag bekend in het Cuypershuis Roermond. De kunstprijs wordt uitgereikt aan het beste actuele vormgevingsbureau dat (inter)nationaal werkzaam is en linkt met de interieurontwerpen van Pierre Cuypers. De prijs omvat een aankoop of opdracht ter waarde van € 7.000,-. De bijbehorende expositie is nog te zien tot en met 25 februari 2018.


Jeugdteam Westa Talent kampioen in Hoofdklasse Geplaatst op: 3-12-2017 21:12

V.l.n.r. Ryan Cranen, Jelle Moris, Barry Berben  en Remi BeelenWessem Barry Berben, Jelle Moris en Ryan Cranen zijn zaterdagavond in Valkenburg kampioen gewonnen in de Hoofdklasse A bij de senioren. Met een grote achterstand werd Maastricht 1 ranglijst tweede. Door dit kampioenschap promoveert het talent team van Westa volgend voorjaar naar de landelijk derde divisie van de NTTB. In Valkenburg werd tegenstander Falco 1 met 3-7 verslagen. Barry Berben bleef ongeslagen met drie overwinningen, Jelle Moris won twee wedstrijden en Ryan Cranen won een wedstrijd. Het dubbelspel met Barry en Jelle leverde ook winst op voor Westa.


LLTB-regio Midden-Limburg van start Geplaatst op: 1-12-2017 21:10

Het LTTB-bestuur regio Midden-Limburg Foto: Maartje van BerkelRegionieuws Een week na de oprichting van de nieuwe Noord- Limburgse LLTB-regio is donderdagavond 30 november in Baexem de LLTB-regio Midden- Limburg officieel opgericht. Fruitteler en varkenshouder Giel van Herten uit Grathem is door de leden van de regio gekozen als regiovoorzitter. Naast Van Herten wordt het gehele regiobestuur gevormd door René Berden uit Sint Odiliënberg, Hans Bovend’eerdt uit Weert, Marlie Coumans uit Reuver, Johan Geraats uit Baexem, Edwin Kurstjens uit Montfort en Simon van Loon uit Nederweert. Door de oprichting van de LLTB-regio Midden- Limburg komen de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland te vervallen. De huidige tien LLTB-afdelingen fuseren tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord- Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De LLTB-regio Zuid-Limburg wordt op 19 december in Klimmen opgericht. Na de oprichting van deze resterende regio zijn alle drie de regio's volledig operationeel.


Ondernemersklankbord krijgt 40.000 euro subsidie Geplaatst op: 30-11-2017 21:07

Agrarische sector Regionieuws De provincie Limburg heeft Ondernemersklankbord (OKB) Limburg een subsidie verleend van bijna 40.000 euro. Het doel hiervan is om binnen één jaar minimaal honderd agrarische bedrijven te helpen zodat gedwongen bedrijfssluitingen en faillissementen voorkomen worden en de werkgelegenheid in de agrarische sector wordt behouden. Deze agrarische bedrijven worden gratis, belangeloos en onafhankelijk geholpen bij juridische, financiële en economische vragen en problemen.


Akkoord bij Trespa International B.V. Weert Geplaatst op: 29-11-2017 21:42

Foto: 3ML Regionieuws FNV Procesindustrie heeft met Trespa International in Weert een akkoord bereikt. De medewerkers krijgen 2 procent meer loon en alle 600 medewerkers kunnen vanaf nu kiezen of ze onder de cao willen vallen. De leden hebben unaniem ingestemd met het akkoord, dus de stakingen zijn afgelopen. Bij Trespa valt nu nog de helft van de ruim 600 medewerkers niet onder de cao. Ook is in het akkoord afgesproken dat het sociaal plan wordt verlengd tot april 2018 en met terugwerkende kracht. Ook medewerkers die al waren ontslagen met individuele afspraken, kunnen alsnog gecompenseerd worden bij nadelige verschillen. Adem Akdeniz, bestuurder FNV Procesindustrie: "De medewerkers van Trespa hebben duidelijk samen laten zien dat zij hetzelfde willen worden behandeld. Er heerste in dit bedrijf willekeur door persoonlijke afspraken, maar dat is nu verleden tijd. Met een mooi akkoord en een loonsverhoging van 2 procent als resultaat."


Stan Backus lijsttrekker Ronduit Open Geplaatst op: 29-11-2017 21:30

Stan Backus Leudal Nadat eerder het bestuur en fractie van Ronduit Open Stan Backus als lijsttrekker hebben voorgedragen heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018. Dat betekent dat Stan Backus de lijsttrekker is en samen met een team van ervaren en nieuwe kandidaten het verkiezingsprogramma zal gaan uitdragen. De lijst bestaat uit vertrouwde namen aangevuld met enkele nieuwe kandidaten. De eerste tien namen van de kandidatenlijst: 1. Stan Backus; 2. Jordi Custers; 3. Mathieu Wagemans; 4. Gerry Teeuwen; 5. Richard Verheul; 6. Mart Janssen; 7. Berry Hermans; 8. Evert Franzen; 9. Ger Laemers; 10. Baldwin Grabert.


Sluiting panden na aantreffen hennepplantage Geplaatst op: 28-11-2017 21:50

Hennep Maasgouw Burgemeester Stef Strous van Maasgouw heeft met ingang van 28 november drie panden gesloten. In de panden, twee in Heel en een in Maasbracht, werden hennepplantages aangetroffen. De verplichte sluiting duurt zes maanden. Met de sluiting maakt burgemeester Strous een einde aan de illegale situatie. “Wij treden direct op als wij merken dat er hennep wordt geteeld. De aanwezigheid van een hennepplantage zorgt voor gevaarlijke situaties. Er wordt illegaal stroom afgetapt. Dit kan leiden tot brand en is dus ook voor de omgeving onveilig. Dat accepteren wij niet. De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles”, aldus de burgemeester. Maasgouw is onlangs samen met achttien andere Limburgse gemeenten de drugspreventiecampagne: Wat staat er op het Spel? gestart. De campagne is erop gericht om mensen te waarschuwen tegen alle negatieve effecten en gevaren van hennepteelt. Ook richt de campagne zich op omwonenden om ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte en ook gevaarlijke situaties te melden.


DigitalLab op Scholengemeenschap St. Ursula Geplaatst op: 28-11-2017 21:43

Programmeren van robots en dromes Horn Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn is de vorige week van start gegaan met een DigitalLab dat programmeren en coderen inhoudt en een FitLab dat bestaat uit diverse bijzondere sporten te beginnen met FreeRunning. Het DigitalLab wordt in modulevorm aangeboden voor leerlingen van 2-, 3- en 4-VMBO-T. Als een van de slechts drie Apple Distinguished Schools in Nederland heeft de school haar reputatie met betrekking tot integratie van technologie in de klas, hoog te houden. Tijdens dit DigitalLab komt het programmeren van drones en robots dan ook uitgebreid aan bod.


Gouden Keurmerk in de Zorg voor Beek & Bos Geplaatst op: 28-11-2017 21:25

Grote blijschap over de erkenning Heythuysen Zorgcentrum Beek & Bos uit Heythuysen heeft weer het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg behaald. Dat deed het zorgcentrum in 2013 ook al en in 2014 en 2015 werd het keurmerk met tussentijdse controles verlengd. Het keurmerk is 3 jaar geldig dus Beek & Bos ging dit najaar opnieuw op om te laten zien dat het zorgcentrum nog steeds zorg met een gouden randje levert. “Het behalen van dit keurmerk is niet vanzelfsprekend. Medewerkers en vrijwilligers werken hier keihard voor. Samen zijn we in staat onze kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden”, aldus directeur Thijs van den Schoor. Het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg wordt verleend door Stichting Perspekt. Stichting Perspekt is een onafhankelijke organisatie met als doel kwaliteit in de zorg tastbaar en concreet te maken. Perspekt beoordeelt, test en bekijkt de geleverde kwaliteit van zorg intensief voordat zij tot een oordeel komt. Beek & Bos is door Perspekt op 15 prestaties beoordeeld en heeft deze op alle onderdelen met vlag en wimpel behaald. De auditoren van Perspekt waren lovend in hun oordeel: ‘Beek en Bos is zoals de ouderenzorg in heel Nederland zou moeten zijn’ .


Einde staking bij Trespa International BV Weert Geplaatst op: 28-11-2017 21:14

Trespa boeiboord Regionieuws De stakingen bij Trespa in Weert zijn ten einde. Bij de maker van kunststofplaten werd sinds vrijdag gestaakt door medewerkers uit de ochtendploeg. Trespa telt ruim zeshonderd medewerkers. De CAO onderhandelingen zijn ten einde en er is een principe akkoord bereikt tussen de FNV (werknemers) en de werkgever (Trespa). Vanaf donderdagmorgen worden de werkzaamheden weer hervat bij Trespa International.


Percussiegroep Zinvol Geweld Limburgs kampioen Geplaatst op: 27-11-2017 21:56

Zinvol Geweld na het geslaagde optreden in Heel Neer Percussiegroep Zinvol Geweld uit Neer heeft op 26 november groot succes geboekt tijdens het LBT concours in Heel onder leiding van Sjoerd Ceelen. De zéér gevarieerde melodieuze slagwerkmuziek werd door het enthousiaste publiek en de deskundige jury gewaardeerd met het Limburgs kampioenschap in de 2e divisie en promotie naar de 1e divisie. Sinds de oprichting heeft Percussiegroep Zinvol Geweld drie keer deelgenomen aan het LBT concours en is drie keer gepromoveerd. Zinvol Geweld is onderdeel van ww.muziekplein.eu.


Initiatiefraadsvoorstel Kademuur Neer Geplaatst op: 27-11-2017 14:33

De kademuur met een kartonnen ondoorzichtige verhogingLeudal Namens de fractie Ronduit Open heeft raadslid Thiemen Brouwer een initiatiefraadsvoorstel ingediend betreffende de verhoogde kademuur langs de Maas bij Hanssum in Neer. Dit houdt in dat conform het overleg met het Waterschap €200.000,- beschikbaar wordt gesteld met als doel een glaswand te realiseren in de te realiseren kademuur over een afstand van minimaal 25 meter vanaf de toegang naar de jachthaven in noordelijke richting.


Nieuw jeugdprinsenpaar van de Lemkes Geplaatst op: 26-11-2017 20:50

Prinses Kiki en prinsVince Horn In Horn werd het nieuwe jeugdprinsenpaar van de Jeugdcarnavalsvereniging De Lemkes gepresenteerd. Prins Vince I (Vince Janssen) en prinses Kiki I (Kiki Driesen) vormen het nieuwe prinsenpaar. Ze worden bijgestaan door de adjudanten Sara Derikx en Stef Meuwissen.


Vragen over Edelchemie aan B&W van Maasgouw Geplaatst op: 26-11-2017 19:52

Bas Busschops Maasgouw Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media over de casus van het recyclingbedrijf Edelchemie in Panheel stelt raadslid Bas Busschops van de CDA fractie vragen aan het college van B & W van Maasgouw: 1) De rechtbank lijkt in haar oordeel, gezien het forse verschil in de eis van het O.M. en het uiteindelijke vonnis, de aanklacht fors af te zwakken. Kan het College reeds een inhoudelijke reactie geven op de uitspraak? 2) Het mag niet zo zijn dat de inwoners van Maasgouw opdraaien voor de kosten van dit dossier. Uitgangspunt in het handhavingstraject is steeds geweest 'de vervuiler betaalt.' Hoe verhoudt zich dit uitgangspunt tot de uitspraak van de Rechtbank? 3) Hoe ziet het vervolgtraject van de casus Edelchemie er uit?


Geen celstraf voor Leo Nevels Geplaatst op: 23-11-2017 21:36

Edelchemie in Panheel Panheel De rechtbank Limburg heeft op woensdag 22 november Leo Nevels, directeur van het afvalverwerkingsbedrijf Edelchemie in Panheel voor het opzettelijk in werking hebben van het bedrijf zonder de daarvoor vereiste vergunningen beboet. Hij krijgt een geldboete van 25.000 euro. De eis was eerder dit jaar zestien maanden cel. Het bedrijf Edelchemie krijgt een geldboete van 25.000 euro. Het bedrijf Phoenica eveneens in Panheel krijgt vanwege het kleinere aandeel een geldboete van 5.000 euro. De echtgenote van Nevels, bestuurder van dit bedrijf, krijgt geen straf of maatregel opgelegd vanwege de kleine rol die zij in het geheel heeft gespeeld en de grote impact van het strafrechtelijk onderzoek. De twee zonen van Nevels waren ook gedagvaard. Dat geldt ook voor de vestiging van Edelchemie in België. Zij zijn vrijgesproken. Hun betrokkenheid was te gering voor een veroordeling.


Provincie geeft toch subsidie Samen Zorgen Huis Geplaatst op: 23-11-2017 20:00

Een gedeelte van het voormalige klooster Leudal Gedeputeerde Daan Prevoo heeft medegedeeld dat de provincie Limburg toch een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar stelt voor het Samen Zorgen Huis dat gepland is het voormalig klooster Mariabosch in Baexem. Een maand geleden nog besloot de provincie de subsidie niet te verlenen omdat de gemeente Leudal afgesproken termijnen niet gehaald zou hebben. Aanvullende informatie van de gemeente heeft de provincie anders doen beslissen.


Fakkelestafette Weert e.o. stopt er mee Geplaatst op: 22-11-2017 12:17

 Regionieuws In september 2017 heeft de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. voor de 65e keer de Fakkelestafette georganiseerd. Jarenlang heeft de stichting mogen bouwen en kunnen rekenen op veel medewerkers en enthousiaste deelnemers. Als organisatie hebben zij moeten vaststellen dat het steeds lastiger wordt om mensen enthousiast te krijgen en te houden. Een steeds meer veranderende maatschappij draagt bij aan een afname van draagvlak en daarmee afname van animo. Er is besloten te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse Fakkelestafette. Ook voor de Stichting Muziekshow Weert, zeer nauw verbonden aan de Stichting Fakkelestafette Weert e.o., valt hierdoor het doek. De beide stichtingen zullen per 1 januari 2018 hun activiteiten beëindigen. Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van 65 mooie en gedenkwaardige Fakkelestafettes.
Toons ToerTocht 2017

Zaterdag 22 april Zaterdag 22 april is Toons ToerTocht: Een recreatieve wandel- of fietstocht van het ene naar het andere Toon Hermans Huis. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen (inclusief een kopje koffie of thee met een stuk Limburgse vlaai, een speciale TTT-pen, een button, een oorkonde en de wandel- of fietsroutes). Informatie en inschrijven via: www.toonstoertocht.nl . Bij elk Huis kunt u starten. Om 10.00 uur wordt overal het officiële startschot gegeven door een (plaatselijke) prominent. Indien gewenst kunt u ook eerder starten. Voor wandelaars zijn er plaatselijke routes van 5 tot 10 km. Voor fietsers zijn er ruim 40 routes door het Limburgse land van 18 tot maximaal 58 km. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande fiets- en wandelroutes. Deelnemen is mogelijk voor iedereen, jong en oud en kan per fiets, e-bike of te voet. U kunt kiezen tussen verschillende routes: de korte plaatselijke route of de toeristische route. Deelnemers die nog meer uitdaging zoeken kunnen routes langs meerdere Toon Hermans Huizen combineren.


Creatieve mensen gezocht voor hobbymarkt

Zondag 4 maart 2018 houdt gemengde zangkoor Con Amore een unieke hobbymarkt in zaal Don Bosco, Boshoverweg 60 te Weert van 11.00 tot 16.00 uur. De organisatie is op zoek naar enthousiaste creatieve mensen met een hobby. Dus ontwerp je unieke, mooie, gezellige en/of bijzondere creaties van sieraden, hout, glas, bloemen, schilderstukken, quiltwerkstukken, kunst, of decoraties. Wil je deze mooie hobby tonen en eventueel voorwerpen verkopen? Iedereen die wenst deel te nemen aan deze hobbymarkt kan zich aanmelden via http://www.conamoreweert.nl


Toneel in Heythuysen

 Toneelgroep Het Scherm Open presenteert: Oma is jäörig. Regie: Ger Verdonschot. Vrijdag 15 en zaterdag 16 december om 20.00 uur en zondag 17 december om 14.00 uur. Entree € 8,00 inclusief 1 consumptie. Locatie: Oos Hoes, Heide 29 in Heythuysen Reserveren: heidebuurt@gmail.com of 0495-641 427. Zie ook: http://www.hetschermopen.com .


A wonderful night bij Wesjo

Vrijdag 22 december organiseert Jongerenwerkgroep Wesjo een chill-avond. Je neemt een voorproefje op de gezellige feestdagen. Er worden onder andere familiespellen gespeeld. Jongens en meisjes vanaf groep 4 kunnen van 19.00 tot 21.00 uur chillen in Jeugdhuis De Sprong aan de Thornerweg 4 in Wessem. Kijk op www.wesjo.nl of de facebookpagina of er wijzigingen in het programma zijn.


Themawandeling: Natuur in rust

Vrijdag 15 december Bezoekerscentrum Leudal organiseert op vrijdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur een themawandeling: Natuur in rust. De startlocatie is Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen. Deelname € 3,50, kinderen tot 12 jaar € 1,00. De bladeren vallen van de bomen, de sapstroom vermindert. Stilletjes aan bereiden de bomen zich voor op hun winterslaap. Het landschap verandert van een groene oase tot een kaal landschap. Een andere sfeer, een ander gevoel.


Versleten heup of knie: een prothese?

Dinsdag 19 december Op dinsdag 19 december organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst over de versleten heup of knie. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495-572 205. Als een heup of knie versleten is, kan een gewrichtsvervangende prothese een oplossing bieden. Bij een versleten heup of knie is het kraakbeen in het gewricht aangetast of in zijn geheel verdwenen. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over de 'versleten' knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.


ZZP, ja of nee?

Woensdag 20 december Woensdag 20 december van 09.30 tot 11.30 uur is in de Bibliotheek Weert, Wilhelminasingel 250 de maandelijkse ‘Walk & Talk' voor werkzoekenden. Het thema is: ZZP, ja of nee? Sjra Clerkx van het Ondernemersklankbord team Limburg geeft informatie over het starten van een eigen bedrijf. Graag van tevoren aanmelden op: http://www.bibliocenter.nl . Sjra Clerkx gaat in op de voor- en nadelen van het starten van een eigen onderneming. Hoe gaat het op fiscaal en belastingtechnisch gebied? Hoe staat het met verzekeringen en pensioen als ZZP’er? Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en dieper op een onderwerp in te gaan. Het Ondernemersklankbord is een landelijke non- profit organisatie en bestaat uit ex-ondernemers met een rijke praktijkervaring en kennis. Zij geven belangeloos en onafhankelijk advies.


Spirituele kerstlezing in Haler

Vrijdag 22 december geeft Boukje Paffen-Veenstra een spirituele kerstlezing in de Halerse school te Haler, Pinxtenstraat 4. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Toegang: € 7,50. Opgeven bij Babs Schaper: info@ku-bez.nl of 0495-552 720 of Boukje Paffen-Veenstra: boukjeveenstra@hotmail.com of 06-542 208 96. Na het kerstverhaal staat voor iedereen een kopje koffie/thee met een plakje kerststol klaar. Iedere gast ontvangt dan een kaars met persoonlijke boodschap van Boukjes gids. Boukje Paffen-Veenstra is schrijvend en helderhorend medium. Ze zet zich met haar gave in om mensen te helpen die lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben. Door haar contact met overledenen is zij in staat persoonlijke brieven voor haar cliënten te schrijven waarin vaak de adviezen staan die de mensen nodig hebben om verder te kunnen met hun leven.


In 2018: twee bibliotheken in Maasbracht

Bibliotheek In overleg met de gemeente Maasgouw wordt het bibliotheekwerk in Maasbracht in 2018 anders ingericht. De huidige bibliotheek aan het Europlein wordt in de loop van 2018 opgesplitst. In januari verhuist het grootste deel van de jeugdcollectie naar de brede school De Hoeksteen. De nadruk ligt hier bij de kinderen, op hun taal- en leesontwikkeling en het leesplezier. Medio 2018 verhuist de collectie voor volwassenen, jongeren en kinderen tot 4 jaar van het Europlein naar De Spil. De bibliotheek in De Hoeksteen wordt op basis een 'Bibliotheek op school' en gaat zich volledig richten op kinderen. De uitlening wordt door de bezoekers zelf verzorgd met selfservice apparatuur. Op vaste tijden zijn vrijwilligers aanwezig als gastvrouw/heer. De kinderen kunnen met een Bibliotheek op School bijna permanent over boeken beschikken. De Bibliotheek in Basisschool De Hoeksteen is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur. In verband met de verhuizing van de jeugdcollectie is deze van 2 t/m 6 januari beperkt beschikbaar. Medio 2018 gaat de bibliotheek van het Europlein verhuizen naar De Spil aan de Suikerdoossingel in Maasbracht. Tot die tijd kun je in de huidige vestiging aan het Europlein gewoon terecht voor het lenen uit de collecties voor volwassenen, jongeren en de hele kleintjes van 0 tot 4 jaar. De openingstijden van de bibliotheek blijven ongewijzigd. De bibliotheek is voor haar voortbestaan afhankelijk van de ondersteuning en inzet van vrijwilligers. Voor informatie Thea van Pol, coördinator zakelijke diensten Bibliocenter, 088- 2432036, e-mail t.vanpol@bibliocenter.nl


Kaarsenfeest in Stevensweert

Het feestelijk verlichte plein Tijdens het Kaarsenfeest op vrijdag 15 december branden van 19.00 tot 22.00 uur vele kaarsen achter de ramen van de prachtige panden aan het historische Jan van Steffeswertplein in Stevensweert. In combinatie met de muziek en zang in de Rooms Katholieke kerk en het Protestants kerkje, zorgt dit voor een unieke, intieme en romantische kerstsfeer. Jaarlijks genieten vele mensen onder het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk van dit prachtige schouwspel. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door diverse koren, ensembles en muziekgezelschappen die in en buiten de gebouwen op het plein optreden. In het Multi Functioneel Centrum is een levende kerststal met optreden van een kinderkoor. Tevens is het streekmuseum die avond opengesteld en eveneens gratis toegankelijk.


Kerstconcert Harmonie Amicitia en Zanggroep Kazoo

Op zaterdag 16 december organiseert Harmonie Amicitia Roggel een sfeervol kerstconcert in Gemeenschapshuis La Rochelle in Roggel. Het concert begint om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 5,00 zijn verkrijgbaar bij Top 1 Toys Coenen in Roggel. Aan dit concert neemt ook Zanggroep Kazoo en het Roggels Jeugdorkest deel. De Roggelse leerlingen van het Jeugdorkest GJIO openen het kerstconcert. Vervolgens brengen Harmonie Amicitia en Zanggroep Kazoo een breed scala aan kerstmuziek ten gehore.


Kerstconcert in het Fatima Huis in Weert

Con Amore Weert n het Fatima Huis te Weert houdt de gemengde zangvereniging Con Amore van Boshoven op vrijdag 15 december om 19.30 uur het jaarlijks Kerstconcert. Er zullen optreden: Con Amore onder leiding van Sylvia Berghs met aan de piano Rob van Heck. Verder de soliste: Veerle Henkens, Mannenkoor St. Caecilia uit Linne onder leiding van Piet Tobben en het Amicitia-ensemble uit Hamont-Achel (B) onder leiding van Stephan Simons. Kaarten voor dit Kerstconcert zijn te verkrijgen voor € 9,- inclusief koffie/thee) via 0495-536337.


Serious Request voor Vrienden van Laurentius

VR-bril maakt verblijf of onderzoek aangenamer Café de Amstelclub (Ammie) in Roermond organiseert op vrijdag 15 december weer een Serious Request actie voor een lokaal goed doel. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor de Vrienden van Laurentius. Deze stichting maakt het mogelijk bijzondere projecten te realiseren binnen het Laurentius Ziekenhuis. Momenteel zamelt de stichting geld in voor de aanschaf van Virtual Reality brillen voor kinderen. Wanneer je een VR- bril draagt, kun je je even in een andere wereld wanen. De 360º films zorgen ervoor dat waar je ook kijkt, je midden in de film zit.


Daelzicht opent pop-up kunstwinkel in Heel

Caspar Russel aan het werk Foto: Roel van der ListZorgorganisatie Daelzicht opent op zaterdag 16 december de deuren van een pop-up kunstwinkel in Heel. Locatie: voormalige Scheepers Elektro, Wilhelminaplein 5 in Heel. De pop-up winkel is uitsluitend geopend op zaterdag 16 december van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn kunstwerken te koop gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Werken in de winkel is voor cliënten een geweldige ervaring; de toekomstige winkelmedewerkers kunnen niet wachten om de bezoekers te verwelkomen.


Kerst in de Kapel

Kapel onder de Linden Op zaterdag 16 december start om 14.00 uur een rondleiding met een VVV-gids door de Kapel onder de Linden aan de Heerbaan, Kapel 4 in Thorn. Deelname: € 5,00 per persoon, inclusief een glaasje Glühwein; kinderen tot en met 12 jaar gratis; op vertoon Limburg Card € 4,00 per persoon. Duur: ongeveer 1 uur. Reserveren is niet nodig. De Kapel onder de Linden is een eeuwenoude kapel net buiten Thorn, met een prachtig barok interieur. Clara Elisabeth, gravin von Manderscheidt- Blankenheim, had een zeer goede reden om deze Loretokapel te stichten. Beleef deze kopie van de Santa Casa in een bijzondere sfeer waar de verhalen rondom Maria, kerst en de kapel samenkomen. Van de VVV-gids hoor je deze mooie verhalen waar natuurlijk vrouwen een duidelijke rol in hebben gespeeld.


Kerstconcert in de St. Martinuskerk te Linne

Zaterdag 16 december Zaterdag 16 december geeft Mannenkoor St.Caecilia Linne het traditioneel kerstconcert in de parochiekerk van St. Martinus Linne. Het concert begint om 19.30 uur. Toegang is gratis. De Southern Voices, een vernieuwend driekoppig damesensemble (sopranen Eline van den Broeke, Elmy Kremer en Aukje Pijper) verleent medewerking aan het concert. Bariton Leen Boogaard bespeelt het orgel. Ben van Daal begeleidt het koor en de Southern Voices op piano. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Piet Tobben.


Eiken zagen bij Herkenbosch

Zaterdag 16 december Foto: Wouter JansenDe Hakhoutbrigade Meinweg gaat op zaterdag 16 december onder begeleiding van stichting IKL aan de slag in het landschap bij Herkenbosch. Verzamelen om 10.00 uur op de afgesproken plaats en vanaf hier ga je gezamenlijk naar de werklocatie. De deelnemers zorgen zelf voor een aanhanger en een afdeknet. De dag wordt rond 15.00 uur gezamenlijk afgesloten met wat lekkers. Inschrijven op: http://www.buitenkrachtlimburg.nl of mail naar: w.jansen@ikl-limburg.nl . Je krijgt eerst een instructie en wordt begeleid door een medewerker van Stichting IKL. Daarna kun je aan de slag met het zagen van bomen en struiken die aangemerkt zijn om plaats te maken voor de jonge bomen. Stichting IKL zorgt voor het gereedschap, helmen, handschoenen en voor een eenvoudige lunch. Er worden Amerikaanse eiken gezaagd naast een verjongingsvlakte waar jonge bomen zijn aangeplant. De afgezaagde boomstammen worden op lengte gezaagd door de deelnemers zodat het hout op hun eigen aanhanger past. Al het werk wordt gedaan in handkracht en met handgereedschap.


Oudjaarswedstrijd ReddingsBrigade Weert

Familiekopgreep Zaterdag 16 december is het weer tijd voor de jaarlijkse Oudjaarswedstrijd van ReddingsBrigade Weert. Zwemmers en zwemsters in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar komen in teams in actie. Ze komen uit heel Nederland en uit Duitsland en proberen in Weert een plekje op het podium te bemachtigen. De wedstrijd vindt plaats in het wedstrijdbad van Zwembad ‘De IJzeren Man’ te Weert. Toegang is gratis. Programma: 14.30 uur Opening van de wedstrijd. 14.40 uur: Aanvang van de wedstrijd. Omstreeks 17.15 uur: Einde van de wedstrijd en om 17.30 uur prijsuitreiking in het zwembad. De zwemmers vervoeren tijdens deze Oudjaars- wedstrijd ringen, poppen en elkaar, een wisselslagestafette zwemmen en het spannende onderdeel lijnredding uitvoeren. Alle onderdelen worden in teamverband van vier personen gezwommen. Bij deze wedstrijdonderdelen staat het Zwemmend Redden centraal.


Vrienden van Magdalena in Haelen bij Jan Linders

De 'beroemde' wafels De 'Vrienden van Magdalena' houden hun laaste kerstmarkt bij Jan Linders. Met de opbrengst biedt men de bewoners van Zorgcentrum St. Magdalena in Haelen elke maand een of twee extra leuke dingen aan. Op vrijdagmiddag 15 december en zaterdagmorgen 16 december is de laatste actie van dit jaar. Er wordt non-stop kerstmuziek gedraaid bij binnenkomst. Verder zijn er zijn kerststukjes tentoongesteld die men kan kopen. Op verzoek worden als laatste keer ter plaatse de inmiddels beroemde wafels gebakken.


In Leudal gratis naar klimaatfilm ‘Before the Flood’

Dinsdag 19 december Dinsdag 19 december draait voor de derde keer de klimaatfilm ‘Before the Flood’. Deze spraakmakende documentaire van National Geographic wordt gratis vertoond bij Bezoekerscentrum Leudal in Haelen, Roggelseweg 58. Acteur Leonardo DiCaprio wordt gevolgd in zijn rol als vredesambassadeur van de Verenigde Naties. DiCaprio reist over de wereld om de gevolgen van het veranderend klimaat te aanschouwen. Aanmelden via: studiegroep.leudal@hetnet.nl . De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en wordt een kop koffie of thee aangeboden door de gemeente Leudal. Na de film kan men napraten in Bezoekerscentrum Leudal. Een initiatief van de gemeente Leudal in samenwerking met Studiegroep Leudal als onderdeel van een activiteitenreeks rond de tentoonstelling 'Duurzaamheid en Energietransitie', meer dan alleen ambitie.


Europees Schutterstreffen zoekt 1500 vrijwilligers

Optocht tijdens het Lentecongres Vijf schutterijen uit Leudal zijn gezamenlijk de motor achter de organisatie van het Europees Schutterstreffen Leudal 2018. Nu de datum waarop het Europees Schutterstreffen 2018 gehouden wordt, dichterbij komt, hebben we uw hulp nodig. Op maandag 18 december is er om 20.00 uur een informatieavond voor verenigingen die vrijwilligers willen leveren in zaal De Postkoets te Horn. Tijdens deze infoavond praten we u bij over de werkzaamheden, de vergoedingen en de aanmeldprocedure. U kunt zich voor deze infoavond aanmelden via het aanmeldformulier op http://www.est2018.eu Vrijwilligers kunnen hun gewerkte uren alleen ten gunste laten komen voor uw vereniging indien uw vereniging staat ingeschreven. Van 17 tot en met 19 augustus is Leudal gastheer voor het Europees Schutterstreffen 2018. Meer dan 50.000 schutters en andere belangstellenden zullen elkaar dan ontmoeten in Neer. Op het terrein waar in 2009 het OLS gehouden werd, wordt het feestterrein ingericht. Ook de grote optocht op zondag is in Neer. Het Europees Schutterstreffen wordt één keer in de drie jaar gehouden. De schutterijen St. Aldegundis uit Buggenum, St. Severinus uit Grathem, St. Martinus uit Horn, St. Sebastianus uit Neer en St. Petrus uit Roggel zijn er trots op dat het hun samen gelukt is om dit geweldige, internationale evenement naar Leudal te halen. Ze willen er een groot succes voor de hele regio van maken. Daarom nodigen ze verenigingen, stichtingen en inwoners van Leudal uit om hen te helpen.


Kerstsfeer met een knipoog

Zanggroep Biejeingeraaptj Zanggroep ‘Biejeingeraaptj’ organiseert zondag 17 december een muzikale middag onder het motto: Kerstsfeer met een knipoog. Locatie: Cultureel Centrum De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 in Heythuysen. Aanvang 14.30 uur, entree € 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Verheggen Sport en Mode te Heythuysen en CC De Bombardon (tijdens openingsuren). Meer info: René Joris 492 601; Lei Hendriks 491 860.


Themawandeling: Abdijkerk in Kerstsfeer

Kerstkribbe in de Abdijkerk Thorn Stichting Abdijkerk en Gidsenteam Toertje Thorn organiseren een gratis themawandeling: De Abdijkerk in Kerstsfeer op zondag 24 december. Aanmelden om 13.45 uur bij de nieuwe abdijwinkel nabij ingang Abdijkerk. Graag vooraf reserveren: +31 (0)6 208 384 58 of http://www.toertjethorn.nl of toertjethorrn@live.nl . Het imposante hoogaltaar met de voorstelling van de geboorte van het kindje Jezus, geeft vooral in de kersttijd een bijzondere uitstraling. Ook wordt aandacht gegeven aan de fraaie kerstgroep in de Abdijkerk en is ook de nieuwe abdijwinkel geheel in kerstsfeer ingericht.


Speciale kerstactiviteit in het Cuypershuis

Zondag 17 december Zondag 17 december tussen 14.00 en 15.30 uur organiseert het Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1 in Roermond een Wintersterren Workshop. Heb je nog nooit met een 3d-printer gewerkt maar wil je dat wel eens proberen? Ontwerp je eigen ster op de computer. Daarna kun je de ster 3d-printen met de Ultimaker2+. Of probeer eens te tekenen met een 3d-printpen. Of je nu 18 bent of 81 jaar, er is geen ervaring vereist. Tijdens de kerstvakantie zijn er in de weekenden instaprondleidingen en doordeweeks verhalen op zaal. Er geldt een toegangsprijs tot het Cuypershuis. Kijk voor meer informatie op: www.cuypershuis.nl .


Kerstactie Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg doet een oproep aan personen die een kerstpakket ontvangen dit te delen met mensen die een extraatje misschien nog meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven in de Marijkezaal, Gebroek 12 in Roermond. Vanaf dinsdag 19 december tot en met zaterdag 23 december tussen 09.00 en 12.00 uur. Daarnaast op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december ook weer tussen dezelfde tijden. Schikken genoemde tijden niet dan kunt u contact opnemen via: 06 136 682 75. Zonder steun kunnen gezinnen die voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank onvoldoende worden geholpen. Op uw betrokkenheid en steun wordt gerekend. Zie ook: www.voedselbankmiddenlimburg.nl .