Live Radio Live TV

Het stille probleem van carnavalsverenigingen Geplaatst op: 28-4-2017 21:54

De succesvolle carnavalswagen uit Ell Leudal In de maanden voor de carnavalsperiode hebben carnavalsverenigingen grote moeite met het vinden van een bouwplaats om te bouwen aan een carnavalswagen. Ook na de carnavalsperiode hebben de verenigingen problemen met het stallen van hun carnavalswagens en bouwmateriaal, laat staan in een afgesloten ruimte, beschut tegen de weersomstandigheden die schade kunnen toebrengen aan de wagens. Ronduit Open wil, samen met de andere fracties in de gemeenteraad van Leudal, in gesprek over deze problematiek en zo samen tot een Leudalse oplossing komen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals het beschikbaar stellen van budget of reeds beschikbare financiële middelen voor de huur van leegstaande bedrijfshallen, de bouw van een nieuwe gemeentelijke loods of het beschikbaar stellen van loodsen die eigendom zijn van de gemeente, die ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. VV De Vervaelers uit Ell die in 2017 in Ell en Haler een 1e en in Weert een 6e plaats behaalde, is een van de verenigingen die al jaren grote moeite heeft met het vinden van een bouw- en opslagloods.


Drie fracties schrijven Notitie Ondernemersbeleid Geplaatst op: 28-4-2017 21:43

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Kaj Beurskens (D66, initiatiefnemer) heeft met Ad Thomassen (VVD) en Berry Hermans (Ronduit Open) een notitie geschreven over een ondernemersbeleid door de gemeente Leudal. De rolverdeling tussen gemeente en ondernemers bleek in een aantal dossiers niet duidelijk te zijn. De organisatie van de gemeente moet daarvoor aangepast worden. Voor ondernemers moet er ook een duidelijk aanspreekpunt bestaan bij de gemeente, een zogenaamde 'Leudal-manager. Maar dit aanspreekpunt moet ook ondernemers die zich niet aan de regels houden, daarop aanspreken. Ook moet gekeken worden - binnen de regels van de aanbesteding - of opdrachten niet vaker gegund kunnen worden aan lokale ondernemers. Deze zijn wellicht meer gemotiveerd om kwaliteit te leveren. Ook levert een korte reisafstand een positieve bijdrage aan de duurzaamheid. De notitie zal binnenkort worden besproken in de commissie Bestuur & Middelen en daarna in de raad. D66, VVD en Ronduit Open hopen dat ook de andere partijen willen meedenken en bijdragen en dat deze notitie de basis kan vormen voor een degelijk ondernemersbeleid': ‘Op naar co-creatie’.


Ronduit Open: Zonnepanelen voor Ellenhof Geplaatst op: 28-4-2017 20:51

De openingsplechtigheid op 8 april Leudal Onlangs vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van BMV Ellenhof in Ell door wethouder Stan Backus en gedeputeerde Daan Prevoo. De voorzitter van Dorpsraad Ell maakte die morgen diverse kritische opmerkingen over het bouwtraject van meer dan tien jaar. Zo krijgt het stichtingsbestuur voortdurend de vraag waarom er geen zonnepanelen op het dak liggen, zo ook vanuit de gemeente en provincie. De provincie is alsnog van plan om voor deze zonne- panelen geld uit te trekken om daarmee het ‘meest duurzame gebouw’ van Leudal te realiseren. Gerry Teeuwen, raadslid van Ronduit Open prijst de vrijwilligers die de BMV Ellenhof gemaakt hebben tot wat het nu is en hoopt dat de zonnepanelen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden, voordat ook de hiervoor beschikbare gelden opgedroogd zijn. De fractie Ronduit Open roept het college van B & W van Leudal dan ook op om de aanvraag voor deze energiezuinige maatregelen voortvarend op te pakken met het stichtingsbestuur van BMV Ellenhof.


Brand op bedrijventerrein in Ittervoort Geplaatst op: 27-4-2017 21:52

Brandstichting oorzaak Ittervoort In een bedrijfspand aan de Sleestraat in Ittervoort is donderdagavond 27 april omstreeks 19.00 uur brand uitgebroken. Het gaat om een bedrijf met babyartikelen. Door de vele kunststof die in het pand lag opgeslagen, was een grote rookontwikkeling die over de A2 wegtrok. De brandweer die onder andere met een hoogwerker was uitgerukt, had het vuur snel onder controle. Rond 20.50 uur werd het sein brand meester gegeven. Als oorzaak wordt door de politie brandstichting gegeven.


Arriva verbetert busdienstregeling per 30 april Geplaatst op: 27-4-2017 16:22

Arriva wijzigt routes per 30 april Leudal Met ingang van zondag 30 april voert openbaar vervoerder Arriva een aantal verbeteringen door in de busdienstregeling. Buurtbus Lijn 790 Weert – Heythuysen v.v. Op werkdagen en op zaterdag rijdt Lijn 790 in Weert niet meer tussen het St. Jans Gasthuis en het station. Weert Station wordt begin- en eindpunt. In Heythuysen rijdt lijn 790 niet meer via de Vlasstraat – Tienderweg – Sint Antoniusstraat, maar vanuit Baexem rechtstreeks via de Oude Trambaan naar het eindpunt Heythuysen, gemeentehuis. Scholieren met bestemming SG St. Ursula, Tienderweg kunnen gebruik maken van de halte Oude Trambaan. Lijn 796 Nederweert – Eind – Leveroy – Heythuysen v.v. (buurtbus) Alle ritten vanuit Nederweert vertrekken voortaan 1 minuut eerder. Hierdoor is de overstaptijd in Heythuysen op de Limburgliner 372 naar Roermond ruimer en daardoor betrouwbaarder.


Gedeputeerde Staten: geen stations in Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 17:01

Station Haelen Leudal Sinds dinsdag 25 april ligt er een voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om het project ‘ Stoptrein Weert- Roermond’  te beëindigen. De uitkomst van de verkenning toont dat de kosten voor het waarborgen van de veiligheid op het spoor zodanig hoog zijn dat het inpassen en exploiteren van een stoptrein met twee stations financieel maatschappelijk niet te verantwoorden zijn. Dit betekent voor de gemeente Leudal dat er geen stations in Haelen en Baexem gerealiseerd worden. De ambitie voor optimale bereikbaarheid blijft voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal echter overeind. Wethouder Richard Verheul heeft namens het college de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.


Reactie van de werkgroep Stations Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 16:26

Station Baexem Leudal Via de media heeft gedeputeerde Markus laten weten dat de provincie Limburg niet langer probeert om de stations Baexem en Haelen in de gemeente Leudal te realiseren. Al bijna vier jaar ijvert de werkgroep Stations Leudal voor het realiseren van treinstations. Onlangs nog is door de provincie beloofd dat de werkgroep van de resultaten van het onderzoek dat liep, op de hoogte zou worden gehouden. De werkgroep vindt het heel jammer dat de gedeputeerde besluit om via de media te communiceren met de werkgroep Stations Leudal. Ze betreurt het dat ze geen inzage heeft gekregen in het onderzoeksrapport. Robert Martens van de werkgroep: "Als werkgroep Stations Leudal hebben we altijd aangegeven dat de stations in de gemeente Leudal alleen gebouwd moeten worden als dit ook economisch realistisch is. Als uit het onderzoek volgt dat de kosten niet opwegen tegen de baten dan begrijpt de werkgroep de keuze om geen stations aan te leggen."


Koninklijke onderscheidingen in Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 15:41

Burgemeester Arnold Verhoeven en de acht gedecoreerdenLeudal Woensdagmorgen 26 april werd in de raadszaal van het gemeentehuis van Leudal in Heythuysen aan acht inwoners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Arno Verhoeven overhandigde hen de versierselen. Zeven inwoners werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd Mariëlle Coenen-Beynsberger (51) uit Heythuysen. Tot lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: Henk Custers (58) en Jan Verstappen (63) beiden uit Ell, Jan Vestjens (70) uit Hunsel, Wim Roost (61) uit Kelpen-Oler, Thieu Berben (77) en Peter Janssen (57) beiden uit Neer en René Naus (64) uit Neeritter.


Koninklijke onderscheidingen in Maasgouw Geplaatst op: 26-4-2017 12:00

Koninklijke onderscheiding Maasgouw In de gemeente Maasgouw heeft de jaarlijkse lintjesregen plaats gevonden op woensdagmorgen 26 april. Deze dag hebben zes mensen uit handen van burgemeester Stef Strous van Maasgouw een onderscheiding mogen ontvangen. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd: de dames Rietje Evers-Horsten (75) uit Thorn, Mia Smeets-Eggels (91) uit Wessem en Gerda Stultjens-van Avesaath (71) uit Beegden. Verder de heren Piet Evers (78) uit Thorn, Peter Joris (62) uit Wessem en Bert Schuren (69) uit Linne.


Westa dames blijven in eredivisie Geplaatst op: 24-4-2017 21:49

Amber van de Velde in actie Wessem Ook in de tweede wedstrijd van de play-downs waren de Anytime Fitness Westa dames zondagmiddag in Wessem de baas over de dames van Hilversum. Linan Sun won in vier games van Sharon Janssen en Amber van de Velde nam met 3-1 winst revanche voor de nederlaag van vorige week tegen Kim Hergelink in Hilversum. De jeugdige Westa dames met routinier Linan Sun en coach Marc Bosman kunnen zich opmaken voor een nieuwe jaargang in de eredivisie.


Koninklijke onderscheiding voor René de Vos Geplaatst op: 21-4-2017 21:08

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Leudal Op vrijdag 21 april werd aan René de Vos (70) wonende in Zaanstad een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaatst tijdens het Internationaal Fluitconcours in Ittervoort waaraan de heer De Vos nauw verbonden is. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal. De heer De Vos is vanaf 1997 secretaris van de Stichting Kamer Muziek Contact (KMC). KMC organiseert in samenwerking met de Vereniging van huismuziek twee kamermuziek- weken voor gevorderde amateurmusici. Ook is de heer De Vos vanaf 2000 secretaris van de Stichting Flutonicon. Flutonicon richt zich op het stimuleren van het (dwars)fluitspel in Nederland. Daarnaast is hij vanaf 2010 secretaris van de Stichting Nationaal Fluitconcours die concoursen organiseert. Het Benelux Fluitconcours is een wedstrijd voor amateurfluitisten uit de Benelux. Dutch International Flute Competition is een concours voor vakstudenten en jong talent.


Westa 2 kampioen derde divisie Geplaatst op: 17-4-2017 22:04

Tweemaal winst voor Lode Hulshof Wessem Wijzenbeek Westa 2 werd zaterdagmiddag in en tegen Sittard kampioen in de derde divisie door de ranglijst tweede en directe concurrent met 4-6 te verslaan. Kas van Oost, Lode Hulshof, Nick van Birgelen, Amber van de Velde en coach Rob van Lier werden kampioen met 15 punten voorsprong op nummer twee Sittard. Het jeugdige tafeltennisteam promoveert door dit resultaat naar de 2e divisie.


Inzegening vernieuwde Erica kruisbeeld Geplaatst op: 17-4-2017 21:28

Het kruisbeeld bij de Ericahoeve Heibloem Palmzondag werd het vernieuwde Erica kruisbeeld  op de Heibloem feestelijk ingezegend door deken  mgr. René Maessen. Volgens de overlevering zou het toen ijzeren kruis waarschijnlijk begin twintigerjaren van de vorige eeuw geplaatst zijn door de familie Kessels. Dit kruis werd na de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige pachter L. Kessels vernieuwd en van een keramisch corpus voorzien. Het kruishout met kast is in 2011 volledig vernieuwd en het corpus werd gerestaureerd. In 2013 werd nieuwe beplanting aangebracht zoals een lindeboom en beukenhaag.


Publieksjury kiest mooiste hanen tijdens Picturama Geplaatst op: 17-4-2017 21:12

Susan van de Ven en haar creatie Heythuysen De expositie en schilderwedstrijd: Schilder een haan à la bekende kunstenaar die tijdens de Paasdagen in Heythuysen werd gehouden, werden goed bezocht. Ze maakten deel uit van de 2-jaarlijkse expositie Picturama. Er klonken veel lovende woorden; een dichter maakte spontaan een gedicht over de haan en de haan bleef maar kraaien. De bezoekers brachten massaal hun stem uit op de in hun ogen drie beste werken. Zij waren de jury. Toen alle stemmen geteld waren, werden Paasmaandag om 17.00 uur de drie prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars zijn: 1e: Haan à la Vincent van Gogh van Susan van de Ven; 2e: Haan à la Umberto Boccioni van Anita Sijben; 3e: Haan à la Gustav Klimt van Christa Briels. De wedstrijd was uitgeschreven door Teken- en Schilderschool Atelier Leudal in Heythuysen en de makers van de drie winnende werken ontvangen een schilderspakket.


Dode man gevonden in bos Kelpen-Oler Geplaatst op: 17-4-2017 16:52

De politie doet onderzoek. Kelpen Oler Een man is maandagmiddag door een passant dood gevonden in een bosje in Kelpen-Oler. De overleden persoon werd aangetroffen langs de Wessemerdijk. Het zou gaan om een 54-jarige man uit Zuid- Limburg. Omdat de oorzaak van het overlijden niet duidelijk is, wordt forensisch onderzoek ingesteld.


Geen finale voor Westa jeugd tafeltennis Geplaatst op: 15-4-2017 21:49

Impressie van een halve finalewedstrijd Wessem Zaterdagmiddag speelde talent team Helwegen/ Peters Westa 1 de tweede wedstrijd van de halve finales play-offs om het kampioenschap van Nederland in Veenendaal tegen SKF. Na een onbeslist duel in de thuiswedstrijd vorige week kwam het jeugdige Westa team uiteindelijk ervaring, kracht en net een beetje geluk tekort om een finale plaats veilig te stellen. SKF speelt op 13 mei de finale in Hilversum tegen SVE 1. Team Westa speelt op 29 april om plaats 3 en 4 van Nederland tegen Hilversum 1.


Europese Schutterstop in Leudal Geplaatst op: 15-4-2017 21:20

Schutterijen en hun vaandels Foto: Fred VliegenLeudal Leudal is dit jaar gastheer voor het Lentecongres van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS). Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april worden zo’n 500 Europese schutters in Neer verwacht. Het congres staat in het teken van het Europees Schutters Treffen dat in 2018 in Leudal gehouden wordt. Vrijdag 21 april ontvangt het gemeentebestuur van Leudal Prins Charles Louis de Merode, de voorzitter van het EGS bestuur en aartshertog Karl von Habsburg, Beschermheer van het EGS. De huidige Europese schutterskoning, Joseph Lohninger, en de Europees schuttersprins, Dirk Nicolajzcak zullen eveneens aanwezig zijn. In de St. Martinuskerk is om 17.00 uur een Heilige Investituursmis. 's Avonds is een Europese Schuttersfeestavond in de Haammaeker. Zaterdag 22 april zijn er twee vergadersessies in de Oranjerie te Roermond. ‘s Middags wordt een exposite in het teken van het Europees Schutters Treffen in 2018, geopend door de President van het EGS, Prins Charles Louis de Merode in het Limburgs Schutterij Museum te Steyl.


D66: zorgen over voortbestaan Kindertelefoon Geplaatst op: 15-4-2017 19:10

 Leudal D66-Leudal maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de kindertelefoon. Danielle Peet, lid van de commissie Sociaal voor D66, heeft daarom vragen gesteld aan het College over de subsidiëring van de landelijke Kindertelefoon en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK). Deze instanties werden tot nu toe landelijk gefinancierd, maar vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg, moeten de gemeentes vanaf 1-1- 2018 voor de subsidiering zorg dragen. Dat betekent dat de Kindertelefoon en het AJK met 388 (!) gemeentes moeten onderhandelen over de financiering. De kans bestaat ook dat sommige gemeenten niet voor de landelijke Kindertelefoon en het AJK kiezen, maar eigen oplossingen zoeken. Kinderen uit die gemeentes kunnen dan niet met de landelijke Kindertelefoon bellen, maar worden lokaal geholpen. D66 vraagt zich af of dan de deskundigheid en vertrouwelijkheid voldoende gewaardeerd kan worden.


Bestuurs- en organisatieverandering Muziekplein Geplaatst op: 14-4-2017 21:57

Scheidende en nieuwe voorzitter van Muziekplein Neer Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Muziekplein in Neer is Peter Derks afgetreden als voorzitter en is Erik Seuren benoemd tot zijn opvolger. Peter Derks werd in 2008 door Fanfare De Eendracht aangetrokken om een nieuwe visie en beleid te ontwikkelen voor deze vereniging. In 2009 werd hij benoemd tot voorzitter met de opdracht om het nieuwe beleid uit te voeren.  Dit resulteerde in 2011 tot de oprichting van Muziekplein en hiermee veranderde de fanfarevereniging in een toekomstbestendige muziekvereniging met een eigentijds imago. Ook was Peter Derks vanuit Muziekplein een van de grondleggers en voorzitter van Muziekfederatie Leudal. Thans is Muziekplein een groeiende en bloeiende muziekvereniging met onder haar vleugels Fanfare De Eendracht, Percussiegroep Zinvol Geweld, De Kroegadours, Brazzaplaza en Music Home. De nieuwe voorzitter, Erik Seuren, was sinds 1997 secretaris van Fanfare De Eendracht, later Muziekplein. Naast secretaris was hij vanaf 2004 vicevoorzitter en van 2006-2009 waarnemend voorzitter.


Unieke certificering: Apple Distinguished School Geplaatst op: 14-4-2017 21:35

Een klas die werkt met de iPad Horn Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn is erkend is als een Apple Distinguished School voor de periode 2017-2019. De scholegemeenschap heeft dit te danken aan de klassen die werken met de iPad als didactisch hulpmiddel. Apple Distinguished School is een zeer unieke certificering voor scholen. Tot nu toe was het nog geen enkele school in Nederland gelukt toe te treden tot deze bijzondere en selecte wereldwijde groep van scholen. Er zijn op dit moment drie scholen in Nederland die dit predicaat toegekend hebben gekregen. Sint Ursula is de enige school in Zuid-Nederland. Het Apple Distinguished Program is exclusief voor scholen die voldoen aan de criteria voor onderwijsinnovatie, leiderschap en educatieve excellentie. De toegelaten scholen moeten voorbeelden zijn van Apple’s visie op uitmuntende leeromgevingen. Inmiddels heeft de school ook 33 Apple Teachers en drie Apple Distinguished Educators. Dit zijn individuele erkenningen voor docenten die hebben bewezen onderwijs op een innovatieve manier te kunnen inrichten met behulp van mobiele technologie.


Nieuwe directievoorzitter Rabobank Roermond-Echt Geplaatst op: 16-4-2017 08:00

Harry Lempens Regionieuws Harry Lempens wordt met ingang van 15 juni de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Roermond- Echt. Hiermee volgt hij waarnemend directie- voorzitter John Smulders op. Harry Lempens heeft diverse functies bekleed binnen de Rabobank organisatie en is geen onbekende van Rabobank Roermond-Echt. In 1995 startte hij zijn carrière bij Rabobank Roermond waar hij tot 2006 werkzaam is geweest als manager Bedrijven. Daarna maakte hij de overstap naar Rabobank Westelijke Mijnstreek waar werkzaam was als directeur Bedrijven en waarnemend directievoorzitter.


Kinderen bezorgen ouderen een superavond Geplaatst op: 13-4-2017 22:40

De jeugdige koks en  gastvrouwen Roggel Kinderen van basisschool De Zjwiek uit Roggel kookten op woensdag 12 april bij Ria Joosten Catering en Evenementen in Neer voor hun eigen opa’s en oma’s maar ook voor enkele ouderen van ’t Aetpuntj in Roggel. Deze unieke activiteit was een onderdeel van het project KERNgezond. 's Middags verzamelden de kinderen zich om samen met kok Martijn de gerechten door te spreken, een rondleiding te krijgen, menukaarten voor de avond te maken en om alles te leren over het koken. De gastdames kregen les in het ontvangen van gasten, het dekken van tafels en het op de juiste wijze serveren. Daarna gingen de jonge koks hun gerechten voorbereiden. Maar voordat het zover was kregen de kinderen eerst zelf lekker iets te eten, zodat ze met een volle maag aan de slag konden. De gasten kwamen rond 18.00 uur binnen om zich te laten verrassen door de kinderen. De gastdames zorgden ervoor dat alles netjes opgediend werd. Zowel de kinderen als de ouderen vonden het een fantastische avond en de kinderen werden beloond met een certificaat.


Brons Roggelse bij Europese Wiskunde Olympiade Geplaatst op: 12-4-2017 21:05

 Leudal Bij de zesde European Girls’ Mathematical Olympiad in Zurich heeft het Nederlandse team een zilveren en een bronzen medaille behaald. Christel van Diepen (16) uit Malden sleepte zilver in de wacht. Esther Steenkamer (17) uit Roggel behaalde zoveel punten dat ze voor brons in aanmerking kwam. Zij is 6-vwo leerling van S.G. St. Ursula in Horn. De European Girls’ Mathematical Olympiad vond van 6 tot 12 april plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd om meisjes te stimuleren hun wiskundetalent te benutten.


Interim-gemeentesecretaris gemeente Leudal Geplaatst op: 12-4-2017 17:25

 Leudal De gemeente Leudal heeft vanaf 19 april Han Bek- kers aangesteld als interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van Leudal. Bekkers, woonacht- ig in Beek Ubbergen, is eerder gemeentesecretaris geweest in negen andere - voornamelijk middel- grote - steden in Nederland. Het college van burge- meester en wethouders van de gemeente Leudal ziet in Han Bekkers een gemeentesecretaris die in roerige tijden zowel rust kan brengen als daad- krachtig besluiten kan nemen. Diana Noppers werd onlangs geschorst als gemeentesecretaris. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij een fraudezaak.


Volleybalverening Accretos heeft drie kampioenen Geplaatst op: 11-4-2017 21:29

Dames 1 van Accretos Roggel/Neer Neer Op 8 april is Dames 1 van volleybalvereniging Accretos Roggel/Neer voor het tweede jaar op rij kampioen geworden. Van Fit&Fysio/VC Limac werd in vier sets gewonnen in aanwezigheid van veel publiek in BMV La Rochelle in Roggel. De huldiging van alle kampioenen van Accretos: de Dames Recreanten 3, Meisjes B1 en Dames 1 zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei tijdens de feestavond op het jaarlijks volleybaltoernooi op het evenemententerrein Ligteveld in Neer.


Eerste lustrum van Installaties in Missiekapel Geplaatst op: 11-4-2017 21:03

Opening van de installatie Aandacht Foto: Kees van der HeijdeHeythuysen In de Missiekapel naast de parochiekerk in Heythuysen is op vrijdag 7 april de installatie van Ton Slits met de titel Aandacht geopend. Slits stapelt in de Missiekapel een toren, een kunstwerk dat refereert aan de onmacht van de mens, de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en het reiken naar het oneindige. Burgemeester Arno Verhoeven van Leudal sprak bij deze gelegenheid waardering uit voor de projectgroep Van Missiekapel tot Kunsttempel die tevens haar eerste lustrum vierde. 'Aandacht' is te permanent te zien in april, mei en juni 2017.


Nieuw makelaarskantoor: Maison Makelaars Geplaatst op: 10-4-2017 21:46

Marco Wieser, Jaap en Chantal Schoordijk vormen het team in HeythuysenLeudal Op 1 april is er een nieuw makelaarskantoor geopend in Heythuysen: Maison Makelaars. Makelaars Marco Wieser en Jaap Schoordijk bedienen vanuit het kantoor aan de Burgemeester Mertensstraat klanten in de gemeentes Leudal, Weert en Nederweert. Met het nieuwe kantoor wordt Maison Makelaars een speler op de Noord- Limburgse woningmarkt. Het kantoor in Heythuysen is namelijk onderdeel van een groter kantorennetwerk. Maison Makelaars is thans actief in de regio’s Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Boxmeer, Bergen en Gennep.


Koninklijke onderscheiding voor Thieu van Lier Geplaatst op: 10-4-2017 21:35

De gedecoreerde wordt gefeliciteerd door locoburgemeester Arno WalravenEll Op zaterdag 8 april werd aan Thieu van Lier uit Ell een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit vond plaats aansluitend aan de opening van de nieuw opgerichte Brede Maatschappelijke Voorziening Ell, waar de heer Van Lier nauw bij betrokken is. De versierselen worden opgespeld door loco- burgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal. De heer Van Lier (69) had tussen 1970 en 1983 diverse functies bij de Voetbalvereniging RKESV. Ook vervult vervulde en vervult hij diverse functies bij Fanfare Ellona. In de jaren 2004-2016 was hij medeoprichter, penningmeester en secretaris van de Stichting Dorpsraad Ell. Hij is gastheer van het inloophuis van de Seniorenvereniging KBO Ell. Ook is de heer Van Lier vanaf 2014 tot heden penningmeester van de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Ell. In het dagelijks leven tot zijn pensionering in 2010 was hij werkzaam als (proces)controller bij de Rabobank Parkstad Limburg.


Kleurrijk Paasei in Leudal Geplaatst op: 10-4-2017 21:29

Onthulling van het reuze Paasei Leudal Een reusachtig ei reist al jaren rond in Nederlands en Belgisch Limburg. Kunstenaar Jan CM Peeters verzocht cliënten van Genegenterhof in Grathem, onderdeel van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk) om het ei op te vrolijken. Drie weken werd er enthousiast gewerkt aan het project. In het kader van het 10-jarig jubileum van de gemeente Leudal en de naderende paasdagen is het ei maandag 10 april voor het gemeentehuis van Leudal feestelijk onthuld. Dit gebeurde door de wethouders Stan Backus en Piet Verlinden van Leudal en teamleider Virgie Geraets, kunstenaar Wilma de Bijl en assistent Johan Caris van PSW. Het prachtige paasei is tot en met 23 april te bewonderen op het voorplein van het gemeentehuis in Heythuysen.


Samenwerkingsovereenkomst windenergie Geplaatst op: 10-4-2017 21:22

De ondertekening van de overeenkomst Regionieuws De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken. De gemeenten spreken in deze overeenkomst hun intentie uit om samen invulling te geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden uitgestoten. Een opgave die wordt opgepakt door overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. De vier gemeenten en de Provincie Limburg werken samen om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen, nadat eerder al uitgangspunten op papier werden gezet, verdere afspraken gemaakt. De gemeenten stimuleren de ontwikkeling van tenminste één windenergieproject per gemeente. Dit moet leiden tot in totaal ca. 16 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 48 MW. Voorwaarde in deze ontwikkeling is dat de opbrengsten zoveel mogelijk naar de lokale omgeving gaan en burgercoöperaties worden aangemoedigd.
Heeft u ook voorjaarskriebels?

Geef dan hieraan toe en ruim uw overbodige huisraad en de zolder op. Huur dan een paar tafels op de Snuffelmarkt in Roggel die op zondag 23 april wordt gehouden in La Rochelle. Organisatie: Zanggroep EigeWies. Tafels huren van 120 x 70 cm kost € 5,- per stuk. Reserveren of informatie: maarten: 06 37545577 of m.houtum@home.nl.


Kofferbakmarkt in Heythuysen

Kofferbakmarkt en gelegenheid om te verpozen Op zondag 30 april zijn verkopers en bezoekers weer van harte welkom op de maandelijkse kofferbakmarkt. De locatie is naast Machinehandel Frank Coolen, Biesstraat 57 te Heythuysen (aan de provinciale weg Heythuysen/Horn). De markt is voor het publiek open van 09.00 tot 15.30 uur; de entree is € 2,- per persoon. Inschrijven is verplicht via: www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl . Er is een limiet aan het aantal standplaatsen. Toegelaten verkopers dienen hun inschrijfformulier (reserveringsbevestiging met kenteken voertuig) uit te printen en te tonen bij de ingang.


Themawandeling Dubois naar De Bedelaar

Het ven van Landgoed De Bedelaar Foto: Jan van HorneZondag 30 april organiseert IVN Roermond een thema- wandeling naar Landgoed De Bedelaar. Aanvang: 10.00 uur; duur 3 uur. Startpunt: Café de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen. Kosten voor IVN-leden gratis en niet-IVN leden een eigen bijdrage van € 2,50. Gidsen: Hermien Hendrikx en Jan van Horne. De paleontoloog en hoogleraar Dubois heeft de evolutie- theorie van Darwin (dat mensen zijn voortgekomen uit apen) bewezen door het vinden van onderdelen van een skelet op het eiland Java (Indonesië). Nadien heeft hij het landgoed De Bedelaar (gelegen tussen Heythuysen, Haelen en Horn) opgericht. Hier heeft hij bijna 40 jaar gewoond en gewerkt tot aan zijn dood in 1940. Tijdens deze wandeling komen veel thema’s van zijn leven en werk aan bod.


Ontdek de mooiste plekjes in De Groote Peel

Zondag 30 april Foto: Marijke Vaes-SchroënOp zondag 30 april organiseert Staatsbosbeheer een Verrassende Veentocht in De Groote Peel. De excursie start om 13.00 uur bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname kost € 10,00 per persoon, inclusief koffie en vlaai. Reserveren: www.staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht . In natte perioden zijn sommige paden in De Peel modderig. Zorg voor stevige, waterdichte schoenen. Tijdens deze 8 kilometer lange wandeling ontdek je dat dit hoogveengebied veel moois te bieden heeft. Het landschap is weids en open met waterplassen, heide en kleine stukken bos. De Groote Peel is onder meer bekend om zijn vogelrijkdom maar ook vanwege zijn rijke cultuurhistorie. Elk seizoen is anders en elke wandeling ontdek je dus weer andere planten en dieren. Nu, in de lente, kun je genieten van de ontluikende natuur. Vooral het zien en horen van de vele broedvogels is bijzonder. In De Groote Peel broeden zo’n 100 soorten waaronder de roodborsttapuit en de blauwborst.


Speurtocht bij De Pelen

Het Roverspad Foto: Marijke Vaes-SchroënZondag 30 april kun je meedoen met de spannende speurtocht ‘Het Roverspad’. De activiteit start bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Starten kan tussen 13.00 en 15.00 uur en deelname kost € 2,50 per persoon. De route is 2,5 kilometer lang en de tocht duurt 1 tot 1,5 uur. Aanmelden via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 0495–641 497. Na afloop broodjes bakken bij de vuurkorf.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 30 april van 09.00 tot 11.30 uur houdt vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987.


Concert in Baexem

Fanfare Concordia Ittervoort 2014 Als voorbereiding op het ONFK verzorgt Fanfare Concordia Ittervoort samen met Fanfare Aurora uit Baexem op zondag 7 mei een concert in de Baexheimerhof te Baexem. Aanvang: 19.00 uur. Vrijdag 12 mei neemt Fanfare Concordia deel aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen oftewel het ONFK in het Friese Drachten. Het werk dat Concordia uitvoert is Trias Politica van Jan Bosveld. Concordia Ittervoort komt uit in de 1ste divisie. Dit kampioenschap is op vele gebieden uniek ten opzichte van de al bestaande concoursen en wedstrijden. Zo speelt elk korps maar één stuk dat per divisie voor elke vereniging hetzelfde is. De volgorde van spelen wordt vooraf via loting bepaald. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen neemt de jury plaats in een geblindeerde jurybox zodat ze niet kan zien welk korps aan het concerteren is.


Lightfield Festival in Neer

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei is op Sportpark ’t Ligteveld, Maasveld 1 in Neer de tweede editie van het Lightfield Festival. Kaarten verkrijgbaar bij Spar Kuijpers in Neer en via: www.lightfieldfestival.nl . Lightfield Classic 5 mei vanaf 19.00 uur; entree €18,00; met onder andere Dutch Eagles en Fever of Life uit Montfort. Lightfeld Festival Kids 6 mei; ticket voor kinderen tot en met 15 jaar € 15,00. Lightfield Festival 6 mei vanaf 18.00 uur; entree € 22,50; met onder andere Memphis Maniacs en de Janse Bagge Bend.


Preuvenement Kelpen-Oler

Horen, Zien en Proeven Zondag 3 september vindt in de kern van Kelpen-Oler het cultureel evenement 'Preuvenement Kelpen-Oler' plaats. De werkgroep nodigt u uit om uw hobby, beroep of producten te laten HOREN, ZIEN of PROEVEN. Verenigingen, bedrijven, kunstenaars, hobbyisten, artiesten, iedereen is welkom. Inschrijven kan tot vrijdag 28 juli 2017 en is gratis. Aanmelden: contact@preuvenementkelpenoler.nl of via: http://www.preuvenementkelpenoler.nl . Nieuw: Dienstenveiling op zaterdagavond 2 september.


Meivakantie bij De Pelen

Staatsbosbeheer biedt in de vakantieweek activiteiten met, maar ook zonder gids in Nationaal Park De Groote Peel. Alle activiteiten starten bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. De Peel Ontdektocht Lentekriebels op maandag 1, woensdag 3 en vrijdag 5 mei en de sPEELse expeditie op dinsdag 2 en donderdag 4 mei starten om 14.00 uur. De route is 2,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Deelname kost € 5,00 per volwassene en € 3,50 per kind. Aanmelden via: depelen@staatsbosbeheer.nl of 0495–641 497.


Meivakantie bij De Pelen

Staatsbosbeheer biedt in de vakantieweek (1 tot en met 5 mei) activiteiten met, maar ook zonder gids in Nationaal Park De Groote Peel. Alle activiteiten starten bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Bij de balie van het Buitencentrum kun je een Doe- en Ontdektocht huren. Voor kleuters is er het Kabouterpad en voor kinderen van 6 tot 11 jaar de Boswachteracademie en de Billy Bell Doekoffer. Met een opdrachtenboekje, een rugzak of koffer en materialen kun je de leukste opdrachtjes in De Groote Peel doen. Deelname kost € 5,00 per kind, inclusief een pakje koekjes, drinken en een leuke herinnering (ouders hoeven niet te betalen). Kijk voor meer informatie op: http://www.staatsbosbeheer.nl/depelen .


Alzheimercafé Roermond

Maandag 1 mei organiseert Alzheimercafé Roermond een informatieavond met als thema: Brandveiligheid en dementie. Locatie: ’t Paradies, Munsterstraat 61 in Roermond. Zaal open 19.00 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur. Gastspreker is Monique Leijssen, medewerker brandpreventie van de GGD Limburg- Noord. Monique wijst op het gevaar dat dementie met zich kan meebrengen voor de brandveiligheid in huis. Ze geeft advies hoe de omgeving van iemand met dementie zodanig kan worden ingericht dat het gevaar kan worden geminimaliseerd. Monique gaat met de bezoekers in gesprek. Ze nodigt ertoe uit om praktische problemen in te brengen en denkt mee over een aanvaardbare oplossing ervan.


Kienen Seniorenvereniging Roggel

Op maandag 1 mei kan er weer gekiend worden in BMV La Rochelle in Roggel. Aanvang 13.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen in de loterij. Neem gezellig een vriend of vriendin mee. Ook niet-leden zijn van harte welkom.


Bijzondere 4 mei herdenking in Haelen

Donderdag 4 mei vindt een bijzondere herdenking plaats in Haelen. De slachtoffers die in Buggenum, Nunhem en Haelen gevallen zijn tijdens de tweede wereldoorlog worden herdacht. Bij basisschool de Leerlingst is een boom geplant die gekweekt is uit een kastanje van de boom die Anne Frank in haar boek heeft beschreven. Daarom vertrekt dit jaar de stille stoet om 19.30 uur vanaf basisschool de Leerlingst. De koren uit Buggenum en Haelen brengen samen enkele liederen ten gehore met begeleiding van de heer Van Loon op doedelzak. Pastoor Diederen en locoburgemeester Walraven spreken een overdenking uit. Op vrijdag 5 mei zijn er in Haelen diverse activiteiten die samenhangen met de Freedom Ride. Aan deze fietstocht nemen onder andere deel de Lotto Jumbo wieler- en schaatsploeg, bekende oud wielrenners zoals Joop Zoetemelk en een groot aantal bekende Nederlanders. Een aantal deelnemers van de Freedom Ride heeft aangegeven ook te willen deelnemen aan de 4 mei herdenking in Haelen. Alle activiteiten rond de Freedom Ride 2017 zijn geconcentreerd rond kasteel Aldenghoor. Op de binnenplaats van het kasteel staan schilderijen gemaakt door kinderen van de basisscholen in Leudal.


Themarondleiding Tweede Wereldoorlog

 Op zondag 30 april organiseert Stichting Oude Kerkhof te Roermond de jaarlijkse themarondleiding betreffende de Tweede Wereldoorlog op 'den Aje Kirkhaof'. De start is om 13.00 uur met een korte voorbeschouwing in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Daarna worden vele graven en locaties bezocht die herinneren aan de periode 1940-1945. Deelname aan deze rondleiding die ruim 1,5 uur duurt bedraagt € 3,00 per persoon. Zie ook: http://www.oudekerkhofroermond.nl .


Omruilen oude fietsknooppuntenkaart

Een van de borden Elk jaar brengt Routebureau Noord- en Midden- Limburg een nieuwe fietsknooppuntenkaart uit met meer dan 1500 kilometer bewegwijzerde fietsroutes. Deze kaart is helemaal up to date en bevat alle wijzigingen die in het jaar daarvoor zijn doorgevoerd. Fietsers die een oude kaart, uitgegeven door het Routebureau (jaargang 2010- 2016), hebben, kunnen deze kaart omruilen voor een nieuwe fietskaart (2017) met € 1,95 korting. De nieuwe kaart kost dan slechts € 1,00. Dit kan bij alle VVV-kantoren in de regio. De actie is het hele jaar 2017 geldig. Op de website http://www.liefdevoorlimburg.nl kan de meest actuele kaart altijd digitaal geraadpleegd worden. Tevens kan men daar een route zelf samenstellen met behulp van de ‘routeplanner’. Op de website staan ook zo’n 130 kant-en-klare themaroutes die te fietsen zijn in Noord-Limburg en Leudal. Het routebureau Noord- en Midden-Limburg draagt zorg voor goede bewegwijzering. Zij verhelpen ook problemen met bijvoorbeeld bewegwijzering. Deze kunnen doorgegeven worden via de website http://www.routebureaulimburg.nl .


Wandeling langs Roermonds oorlogsverleden

Limburgs Verzetsmonument Zwartbroekplein  Foto: René FrenckenLeden van de Werkgroep Promotie Roermondse Veld leggen vrijdag 5 mei om 10.00 uur een krans bij het herdenkingsmonument aan de H. Hartkerk, Mgr. Driessenstraat 2 in Roermond. Daarna start een geleide wandeling langs plekken en monumenten die herinneren aan oorlog en bevrijding in ’t Roermondse Veld, aan de Kapellerlaan, de Andersonweg en in de Roermondse binnenstad. Deelname € 2,00; de wandeling duurt ongeveer 2 uur. Info: www.veldpromotie.weebly.com .