Live Radio Live TV

Provincie Limburg blijft inversteren in muziekonderwijs Geplaatst op: 23-6-2017 21:31

Impressie van een bijzonder schoolconcert tijdens de  DOOR! Muziekdag op 23 juniRegionieuws Tijdens de Muziekdag DOOR! Zonder Grenzen 2017 in Adams Muziekcentrale in Ittervoort op vrijdag 23 juni maakte Ger Koopmans, gedeputeerde voor Cultuur in Limburg, bekend dat de Provincie structureel blijft investeren in muziekonderwijs op school. Het resultaat is dat in 2017 31 nieuwe scholen kunnen starten met muziekonderwijs op school. Daarnaast lanceerde Koopmans een nieuw DOOR! initiatief: ‘Geef je instrument DOOR!’, een Limburgs instrumentendepot dat kinderen en scholen de mogelijkheid biedt een instrument te lenen en te bespelen. DOOR! is een provinciale campagne die muziek- onderwijs in beweging zet, omdat muziekonderwijs van essentieel belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Het creëert optimale kansen voor de leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen voor muziek. Geef je instrument DOOR!, is ontstaan omdat scholen en muziek- verenigingen over te weinig instrumenten beschikken. Daarom is besloten om samen met Adams muziekcentrale en met hulp de philharmonie zuidnederland een Limburgs instrumentendepot op te richten.


Roelof Fransbergen: Ridder in Orde Oranje Nassau Geplaatst op: 23-6-2017 21:13

De versierselen behorend bij de Koninklijke onderscheidingMaasbracht Tijdens de opening van de Maasbrachter Havendagen heeft Roelof Fransbergen (64) uit Maasbracht vrijdagavond 23 juni uit handen van burgemeester Stef Strous de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. De heer Fransbergen ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor de scheepvaart, het behoud van het varend cultureel erfgoed, zijn inzet voor de (oud) schippersgemeenschap en zijn ondersteuning van lokale verenigingen. Hij was onder andere voorzitter van de Open Scheepvaartdagen (tegenwoordig Maasbrachter Havendagen), bestuurslid van de Stichting Sociëteit Harmonie St. Cecilia Maasbracht en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Maasbracht, sectie havenondernemers. Voorzitter en lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging De Hoonder Maasbracht, Prins Carnaval, bestuurslid van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de binnenvaart en voorzitter van het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht.


'Snel gesprek oppakken Roggelse verenigingen' Geplaatst op: 22-6-2017 14:28

Sportpark De Mössehook in Roggel Leudal Acht sport- en cultuurverenigingen uit Roggel hebben een toekomstvisie 'Samenwerking op en rond Sportpark de Mössehook' bij de gemeente Leudal ingediend. De verenigingen geven aan dat er aan acht van de negen kaders van het beleidskader accommodaties en subsidies voldaan wordt. Jordi Custers van de fractie Ronduit Open doet een oproep aan het college van Leudal om niet dezelfde fout te maken zoals dat in Neer is gebeurd met sportpark Leudal-Oost. Hij vraagt "het gesprek met de verenigingen zo snel mogelijk weer op te pakken en hen helderheid te geven."


'Dynamische burgerinitiatieven niet laten wachten' Geplaatst op: 22-6-2017 14:04

Gemeentehuis van Leudal Leudal Tijdens de 'Os dörp'- bijeenkomsten heeft de gemeente Leudal de burgers opgeroepen eigen initiatief te tonen en ontwikkelen. Pieke Houben van de fractie Samen Verder stelt dat de gemeente er voor heeft gekozen een andere rol in te nemen, een rol waarin de gemeente niet meer strikt bepaalt en verzorgt, maar juist burgers faciliteert om binnen ruime kaders het heft in eigen handen te nemen. Hij vervolgt: "Dynamische burgerinitiatieven kunnen niet wachten op een statische overheid." De fractie Samen Verder zal daarom tijdens de behandeling van de kadernota dan ook een motie/amendement indienen. Hierin wordt het college van B en W de opdracht geven om lopende burgerinitiatieven nog vóór de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van hun initiatieven.


Archief oude bisdom Roermond geïnventariseerd Geplaatst op: 22-6-2017 13:31

Interieur van de kathedraal van Roermond Regionieuws De inventarisatie van het archief van de bisschop van Roermond ten tijde van het eerste bisdom Roermond (1569-1802) is afgerond. Door de inventarisatie is het archief optimaal toegankelijk voor onderzoek naar de geschiedenis van het oude bisdom en voor de bestudering van het geloof van alledag van de gewone gelovigen. De inventarisatie is uitgevoerd door historicus Gerard Venner van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Het eerste bisdom Roermond werd opgericht in 1559. Het gebied week af van dat van het huidige bisdom dat de provincie Limburg omvat. Het oude bisdom omvatte vrijwel geheel Midden- en Noord-Limburg en aangrenzend, nu Duits gebied met Kevelaer, Geldern, Straelen, Viersen en Erkelenz. Tot het eerste bisdom behoorden ook het Rijk van Nijmegen, Het land van Maas en Waal, het land van Cuijk en het land van Valkenburg in het zuiden. Het boek wordt op 28 juni aangeboden aan de huidige bisschop van Roermond mgr. Frans Wiertz. Daarna is de archiefinventarisatie ook online te raadplegen via http://www.bisdom-roermond.nl en http//www.rhcl.nl.


LLTB inventariseert situatie Limburgse fruittelers Geplaatst op: 21-6-2017 16:52

Appels Regionieuws De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg vragen Limburgse fruittelers een enquête in te vullen naar de situatie in de fruitteeltsector. Op deze manier willen ze het beeld helder krijgen hoe de fruitteeltsector er in Limburg bij staat. De sector heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad, waaronder de Ruslandboycot, de water- en hagelschade van vorig jaar en de vorstschade van dit voorjaar. Ze hebben gezorgd dat de sector financieel onder druk staat.


Jan, Jans en de Kinderpostzegels Geplaatst op: 21-6-2017 16:24

Jan, Jans en de kinderen Regionieuws Miljoenen Nederlanders zijn opgegroeid met de vaak herkenbare, grappige gebeurtenissen uit het leven van Jan en Jans, Catootje, Jeroen-poep-aan- je-schoen en de grote rode Je-weet-wel-kater. Al meer dan 40 jaar staat er wekelijks een strip in het tijdschrift Libelle. Als eerbetoon aan de in januari  overleden tekenaar Jan Kruis, schitteren de personages uit Jan, Jans en de Kinderen dit jaar op de kinderpostzegels. Op 27 september gaat de Kinderpostzegelactie van start. Met de opbrengst worden kinderen geholpen, in Nederland en in het buitenland.


Provincie en MKB Limburg: aanpak winkelleegstand Geplaatst op: 21-6-2017 16:20

Missiebureau Roermond helpt getroffen Marawi Geplaatst op: 21-6-2017 16:13

Mensenketting voor sluiting kerncentrales Geplaatst op: 20-6-2017 17:02

Clubkampioenschappen TV Wimbledonck Geplaatst op: 20-6-2017 15:54

Bestudering 'cijfers' project Park Leudal Oost Geplaatst op: 20-6-2017 14:53

Nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017 Geplaatst op: 20-6-2017 14:15

Jubileumeditie Ciro Artwalk geopend Geplaatst op: 19-6-2017 21:20

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Windmolenbos Geplaatst op: 19-6-2017 21:13


Meer nieuws ...TV dagelijks om 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00u.


3ML Radio of TV kijken: Kijk op ontvangst.3ml.nl


Rondje Regio

24-6 t/m 25-6

THORNados4Swen heeft zaterdag 17 juni de Limburgse Artieste Aovendj veur Duchenne gehouden. In café ’t Stift in Thorn traden Patrick Pesch, Richtig Rex, Sjpringlaevend, Bookeskook en Ingrid & Leon belangeloos op. De 21-jarige Swen van Heugten uit Thorn heeft de ziekte van Duchenne. THORNados3Swen zet zich om in geld in te zamelen om de ziekte van Duchenne te bestrijden.


Praot van de Straot

20-6 t/m 25-6

Bekijk onlineVerslaggeefster Truus van Kruchten en cameraman Frits Peeters gaan wekelijks op pad in de gemeente Leudal of Maasgouw om mensen op straat te vragen wat ze van een actueel onderwerp vinden. Deze week is het onderwerp de natuur.


Limburg Festival Nieuws

24-6 t/m 26-6

Limburg Festival NieuwsHet Limburg Festival (ook wel LMBG FSTVL) is in 1983 opgericht en kent dit jaar de 35e editie. Het festival is anno 2017 uitgegroeid tot een vijfdaags internationaal theaterevenement dat haar domicilie gekozen heeft in Midden-Limburg met als speerpunt bijzonder theater op bijzondere locaties. Omroep 3ML geeft in een aantal afleveringen een inkijkje in het programma van het Limburg Festival. In deze aflevering de Nestvlieders. Dit is op woensdag 23 augustus te zien.


Zaterdag