Live Radio Live TV

Vragen over toekomst accommodatie SV Nunhem Geplaatst op: 24-9-2017 19:51

Accommodatie van voetbalvereniging Nunhem  Foto: Omroep 3MLLeudal Leon Linssen van de fractie Samen Verder heeft aan het college van B & W van Leudal suggesties gedaan voor een nieuwe invulling van de accommodatie van voetbalvereniging Nunhem omdat er in mei 2017 een einde is gekomen aan de activiteiten van de club. Van Jong-Nederland en KVW heeft hij na een overlegavond van de Dorpsraad Nunhem vernomen dat erbij beide verenigingen interesse is voor de accommodatie voor eigen gebruik. De beide verenigingen denken ook aan het beschikbaar stellen van de accommodatie aan andere verenigingen voor bijvoorbeeld het organiseren van jeugdkampen. Raadslid Linssen vraagt het College of ze dit ook een uitstekende bestemming vinden en dat die past in het beleid om activiteiten van en voor de jeugd te stimuleren. Tot slot vraagt hij of het College bereid is om op korte termijn met de betreffende verenigingen in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken.


'Onafhankelijke klachtenbehandeling in Leudal' Geplaatst op: 22-9-2017 21:49

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft onlangs het college van B & W van Leudal een voorstel gedaan voor een onafhankelijke klachtenbehandeling binnen de gemeente Leudal. Zijn voorstel was om een klachtenprocedure vast te stellen waarin inwoners aandacht kunnen vragen voor hun ervaringen met de gemeente. Het College heeft geantwoord dat zij niet eens zijn met zijn voorstel. Het College kiest aldus Wagemans "voor een benadering dat men vertrouwen moeten hebben op de interne afdoening van klachten." Wagemans vervolgt: "Ik geef u nogmaals met klem in overweging een faciliteit te scheppen waarbij klachten extern worden beoordeeld en klagers gelegenheid hebben hun ervaringen in een vertrouwde omgeving op tafel te leggen." Het hangt van de reactie van het College af of hij voor de novembervergadering een voorstel aan de Raad voorlegt.


Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden Geplaatst op: 20-9-2017 21:53

Carré boerderij Huis ter Beegden Foto: Rijksdienst Cultureel erfgoedMaasgouw Na jaren van verval ziet de toekomst voor hoeve Huis ter Beegden er weer rooskleurig uit. Het gemeentelijke monument aan de zuidelijke entree van Beegden wordt gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel. Het wordt een voorziening voor luxe, kleinschalig wonen met persoonlijke zorg en ondersteuning voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vergunning is verleend en de restauratie- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Medio volgend jaar moet het gebouw weer in ere hersteld zijn. Bouwgroep Paul Corstjens is initiatiefnemer van de ontwikkeling. Het pand wordt door Compartijn, een landelijke particuliere zorgorganisatie, in exploitatie genomen als Huize Ter Beegden. Er komen 19 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag als gevolg van een psychogeriatrische aandoening als dementie, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen. Wethouder Lalieu van Maasgouw is blij met de ontwikkeling.


Informatie over dijkversterkingen en -verleggingen Geplaatst op: 20-9-2017 21:07

Bestuurder Rein Dupont in Nieuw Bergen Regionieuws Waterschap Limburg organiseert in september en november 2017 op meerdere locaties in Noord- en Midden-Limburg informatieavonden over de dijkversterkings- en dijkverleggingsprojecten. Inwoners van Noord- en Midden-Limburg en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn. Heel, woensdag 27 september in cultureelcentrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100; Buggenum, dinsdag 21 november in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11; Thorn – Wessem, dinsdag 28 november in Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9. Op alle avonden is de zaal open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiemarkt informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven, de techniek en het vervolgtraject.  


Faunabeheerplan waarborgt toekomst bever Geplaatst op: 20-9-2017 20:40

Beversporen in de natuur Regionieuws De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het Faunabeheerplan. Hiermee blijft er een gezonde populatie bever bestaan en kan er wettelijk  snel worden gehandeld indien de bever onacceptabele  schade veroorzaakt waarmee de maatschappelijke kosten laag blijven. Daarnaast wordt ook ingezet op het uitvoeren van preventieve maatregelen om schade door bevers te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters in kwetsbare gebieden.


Koninklijke onderscheiding voor Pierre Camp Geplaatst op: 19-9-2017 21:36

Pierre Camp en burgemeester Arno Verhoeven Heythuysen Op zondagmiddag 17 september werd aan Pierre Camp (75) uit Heythuysen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in gemeenschapshuis Oos Hoes na afloop van de H. Mis met als thema Dienstbaarheid. Vanaf 1969 tot op de dag van vandaag is de heer Camp zeer betrokken bij Buurtvereniging Heidebuurt. Het centrale punt in de buurt- gemeenschap is Oos Hoes, ook 't Kirkske genoemd. De heer Camp is een van de oprichters van de buurtvereniging die in 2019 het 50-jarig bestaan hoopt te vieren. Zo was hij een van de oprichters van de Joekskapel, een eigen muziekgezelschap van de Heidebuurt. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met de organisatie van tal van activiteiten zoals 50+ dansen en kienen, om ouderen bij elkaar te brengen. Hij was betrokken bij de oprichting van de sportvereniging Aod Jong Bore en carnavals- vereniging de Fieëstnaze, waarvan hij ook prins is geweest. Ook het beheer van Oos Hoes en het inzamelen van oud papier is in zijn handen.


Dementievrijwilligers gezocht Geplaatst op: 19-9-2017 21:17

 Maasgouw Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Steeds meer mensen krijgen de diagnose dementie. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte. Niet alleen voor de mensen die lijden aan dementie, maar ook voor hun partner en familie. De gemeente Maasgouw is op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorger. Hierbij wordt gedacht aan iets ondernemen met de persoon zoals het maken van een wandeling, een bezoekje brengen aan iemand of er gewoon zijn. Verder bent u gesprekspartner voor de mantelzorger en heeft u een signalerende rol. Als u hier interesse in heeft krijgt u een cursus aangeboden om goed voorbereid aan de slag te gaan. U kunt altijd terugvallen op de casemanager Hulp bij Dementie. De casemanager begeleidt ook bij de koppeling tussen u en degene die hulp vraagt. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling om dementievrijwilliger te worden? Neemt u dan contact op met Wmo-adviseurs Carl Lahaije of Björn Maessen: 0475 85 25 00.


Ontdekkingsreis door Maasgouwse samenleving Geplaatst op: 17-9-2017 19:46

Energieverbruik in Leudal in vijf jaar afgenomen Geplaatst op: 15-9-2017 21:47

Gebrek informatie over 'incidenten AZC Baexem' Geplaatst op: 15-9-2017 21:20

50% Leerlingen 'Lataste' naar regulier vervolgonderwijs Geplaatst op: 15-9-2017 20:03

Nimrod: wedstrijd voor beste jachthond in Limburg Geplaatst op: 14-9-2017 21:07

Europese medailles voor Lindeboom Bier Geplaatst op: 14-9-2017 19:58

Opnieuw vaatkeurmerk voor SJG Weert Geplaatst op: 14-9-2017 19:38

Nationale Ouderen Songfestival Geplaatst op: 13-9-2017 16:44


Meer nieuws ...TV dagelijks om 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00u.


3ML Radio of TV kijken: Kijk op ontvangst.3ml.nl


Woord op zondag

24-9

Woord op zondag is te midden van het leven van iedere dag, met al zijn drukte en misschien ook zorgen, op zondag samen in een moment van bezinning, door het uitspreken van een gedachte, vanuit een christelijk perspectief, stil te staan bij de bijzondere waarden van het leven.


Trein Station Horn naar volgend station

21-9 t/m 25-9

Bekijk onlineJaren had Horn een eigen trein en station. Weliswaar een vervoersmiddel dat niet verder kwam dan Posthuisweg 11 in Horn. De familie Vermeulen heeft namelijk in hun voortuin een gele trein. Maar die is woensdag 20 september opgetakeld en naar een volgende bestemming gebracht.


Heropening bibliotheek Heel

21-9 t/m 25-9

Bekijk onlineDe bibliotheek in Heel is verbouwd. En die werd woensdag 20 september geopend door wethouder Smeets-Palmen samen met enkele leerlingen. De bibliotheek is gehuisvest in het gebouw waar ook basisschool De Sleye is ondergebracht. Nu is er ook ruimte gemaakt voor de buitenschoolse opvang (BSO) Robbedoes als de nieuwe, directe buren van de bieb.


Officiële opening Huiskamer Plus Beegden

21-9 t/m 25-9

Bekijk onlineHuiskamer Plus in Beegden is woensdag 20 september officieel geopend. De Huiskamer Plus is een dagbesteding voor inwoners van Maasgouw, die door een verminderde vitaliteit of omdat ze alleen zijn soms de dag niet meer goed doorkomen of moeilijker kunnen deelnemen aan andere activiteiten. Met een dagprogramma doen ze samen activiteiten en nuttigen ze een warme maaltijd.


Rondje Regio

23-9 t/m 24-9

In Baexem bij café De Staasie is zaterdag 16 september een herdenkingsplaquette onthuld. Dit ter nagedachtenis aan de Britse militair Donald Barrett die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelde. Ter hoogte van het huidige café heeft hij 1,5 jaar begraven gelegen. De Kermiszaterdag werd met deze onthulling omgedoopt tot British Day.


1. Zorghoeve de Port

22-9 t/m 28-9

Bekijk onlineZorghoeve en zorgboerderij De Port ligt in het buitengebied van Kelpen-Oler. Bij deze zorgboerderij genieten thuiswonende mensen van een dagbesteding die geheel is afgestemd op de mogelijkheden van de mensen. Daarnaast biedt De Port zorg aan zowel mensen met psychogeriatrische als met somatische problemen. De Port biedt 24 uur per dag zorg. Hier wordt zoveel mogelijk in de behoeftes van de individuele bewoner en het groepsproces voorzien. Deze bijzondere aflevering van Midden-Limburg onderneemt laat zien dat ouderen zorg in een vertrouwde omgeving kunnen krijgen en dat dit tevens haalbaar en betaalbaar is.


Praot van de Straot

22-9 t/m 24-9

Bekijk onlineVerslaggeefster Truus van Kruchten en cameraman Frits Peeters gaan wekelijks op pad in de gemeente Leudal of Maasgouw om mensen op straat te vragen wat ze van een actueel onderwerp vinden. Deze week is het onderwerp Prinsjesdag.


Zondag


3ML-Sport start 24 september nieuwe seizoen

 Zondag 24 september om 14.00 uur start ook voor 3ML-Sport het nieuwe seizoen. Heb je interesse om het team te versterken, bel 0475-491189 of kom op zondagmiddag even binnen en maak kennis. Ben jij een echte sportfanaat? Volg je bijvoorbeeld voetbal, volleybal, handbal en/of tafeltennis op de voet? Dan heeft Omroep 3ML je iets moois te bieden. Jij kunt dan namelijk als sportpresentator en/of sportverslaggever al dat sportnieuws van deze regio op de radio brengen. Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur besteedt het radioprogramma 3ML Sport aandacht aan het sportnieuws.