Live Radio Live TV

Het stille probleem van carnavalsverenigingen Geplaatst op: 28-4-2017 21:54

De succesvolle carnavalswagen uit Ell Leudal In de maanden voor de carnavalsperiode hebben carnavalsverenigingen grote moeite met het vinden van een bouwplaats om te bouwen aan een carnavalswagen. Ook na de carnavalsperiode hebben de verenigingen problemen met het stallen van hun carnavalswagens en bouwmateriaal, laat staan in een afgesloten ruimte, beschut tegen de weersomstandigheden die schade kunnen toebrengen aan de wagens. Ronduit Open wil, samen met de andere fracties in de gemeenteraad van Leudal, in gesprek over deze problematiek en zo samen tot een Leudalse oplossing komen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals het beschikbaar stellen van budget of reeds beschikbare financiële middelen voor de huur van leegstaande bedrijfshallen, de bouw van een nieuwe gemeentelijke loods of het beschikbaar stellen van loodsen die eigendom zijn van de gemeente, die ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. VV De Vervaelers uit Ell die in 2017 in Ell en Haler een 1e en in Weert een 6e plaats behaalde, is een van de verenigingen die al jaren grote moeite heeft met het vinden van een bouw- en opslagloods.


Drie fracties schrijven Notitie Ondernemersbeleid Geplaatst op: 28-4-2017 21:43

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Kaj Beurskens (D66, initiatiefnemer) heeft met Ad Thomassen (VVD) en Berry Hermans (Ronduit Open) een notitie geschreven over een ondernemersbeleid door de gemeente Leudal. De rolverdeling tussen gemeente en ondernemers bleek in een aantal dossiers niet duidelijk te zijn. De organisatie van de gemeente moet daarvoor aangepast worden. Voor ondernemers moet er ook een duidelijk aanspreekpunt bestaan bij de gemeente, een zogenaamde 'Leudal-manager. Maar dit aanspreekpunt moet ook ondernemers die zich niet aan de regels houden, daarop aanspreken. Ook moet gekeken worden - binnen de regels van de aanbesteding - of opdrachten niet vaker gegund kunnen worden aan lokale ondernemers. Deze zijn wellicht meer gemotiveerd om kwaliteit te leveren. Ook levert een korte reisafstand een positieve bijdrage aan de duurzaamheid. De notitie zal binnenkort worden besproken in de commissie Bestuur & Middelen en daarna in de raad. D66, VVD en Ronduit Open hopen dat ook de andere partijen willen meedenken en bijdragen en dat deze notitie de basis kan vormen voor een degelijk ondernemersbeleid': ‘Op naar co-creatie’.


Ronduit Open: Zonnepanelen voor Ellenhof Geplaatst op: 28-4-2017 20:51

De openingsplechtigheid op 8 april Leudal Onlangs vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van BMV Ellenhof in Ell door wethouder Stan Backus en gedeputeerde Daan Prevoo. De voorzitter van Dorpsraad Ell maakte die morgen diverse kritische opmerkingen over het bouwtraject van meer dan tien jaar. Zo krijgt het stichtingsbestuur voortdurend de vraag waarom er geen zonnepanelen op het dak liggen, zo ook vanuit de gemeente en provincie. De provincie is alsnog van plan om voor deze zonne- panelen geld uit te trekken om daarmee het ‘meest duurzame gebouw’ van Leudal te realiseren. Gerry Teeuwen, raadslid van Ronduit Open prijst de vrijwilligers die de BMV Ellenhof gemaakt hebben tot wat het nu is en hoopt dat de zonnepanelen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden, voordat ook de hiervoor beschikbare gelden opgedroogd zijn. De fractie Ronduit Open roept het college van B & W van Leudal dan ook op om de aanvraag voor deze energiezuinige maatregelen voortvarend op te pakken met het stichtingsbestuur van BMV Ellenhof.


Brand op bedrijventerrein in Ittervoort Geplaatst op: 27-4-2017 21:52

Brandstichting oorzaak Ittervoort In een bedrijfspand aan de Sleestraat in Ittervoort is donderdagavond 27 april omstreeks 19.00 uur brand uitgebroken. Het gaat om een bedrijf met babyartikelen. Door de vele kunststof die in het pand lag opgeslagen, was een grote rookontwikkeling die over de A2 wegtrok. De brandweer die onder andere met een hoogwerker was uitgerukt, had het vuur snel onder controle. Rond 20.50 uur werd het sein brand meester gegeven. Als oorzaak wordt door de politie brandstichting gegeven.


Arriva verbetert busdienstregeling per 30 april Geplaatst op: 27-4-2017 16:22

Arriva wijzigt routes per 30 april Leudal Met ingang van zondag 30 april voert openbaar vervoerder Arriva een aantal verbeteringen door in de busdienstregeling. Buurtbus Lijn 790 Weert – Heythuysen v.v. Op werkdagen en op zaterdag rijdt Lijn 790 in Weert niet meer tussen het St. Jans Gasthuis en het station. Weert Station wordt begin- en eindpunt. In Heythuysen rijdt lijn 790 niet meer via de Vlasstraat – Tienderweg – Sint Antoniusstraat, maar vanuit Baexem rechtstreeks via de Oude Trambaan naar het eindpunt Heythuysen, gemeentehuis. Scholieren met bestemming SG St. Ursula, Tienderweg kunnen gebruik maken van de halte Oude Trambaan. Lijn 796 Nederweert – Eind – Leveroy – Heythuysen v.v. (buurtbus) Alle ritten vanuit Nederweert vertrekken voortaan 1 minuut eerder. Hierdoor is de overstaptijd in Heythuysen op de Limburgliner 372 naar Roermond ruimer en daardoor betrouwbaarder.


Gedeputeerde Staten: geen stations in Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 17:01

Station Haelen Leudal Sinds dinsdag 25 april ligt er een voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om het project ‘ Stoptrein Weert- Roermond’  te beëindigen. De uitkomst van de verkenning toont dat de kosten voor het waarborgen van de veiligheid op het spoor zodanig hoog zijn dat het inpassen en exploiteren van een stoptrein met twee stations financieel maatschappelijk niet te verantwoorden zijn. Dit betekent voor de gemeente Leudal dat er geen stations in Haelen en Baexem gerealiseerd worden. De ambitie voor optimale bereikbaarheid blijft voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal echter overeind. Wethouder Richard Verheul heeft namens het college de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.


Reactie van de werkgroep Stations Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 16:26

Station Baexem Leudal Via de media heeft gedeputeerde Markus laten weten dat de provincie Limburg niet langer probeert om de stations Baexem en Haelen in de gemeente Leudal te realiseren. Al bijna vier jaar ijvert de werkgroep Stations Leudal voor het realiseren van treinstations. Onlangs nog is door de provincie beloofd dat de werkgroep van de resultaten van het onderzoek dat liep, op de hoogte zou worden gehouden. De werkgroep vindt het heel jammer dat de gedeputeerde besluit om via de media te communiceren met de werkgroep Stations Leudal. Ze betreurt het dat ze geen inzage heeft gekregen in het onderzoeksrapport. Robert Martens van de werkgroep: "Als werkgroep Stations Leudal hebben we altijd aangegeven dat de stations in de gemeente Leudal alleen gebouwd moeten worden als dit ook economisch realistisch is. Als uit het onderzoek volgt dat de kosten niet opwegen tegen de baten dan begrijpt de werkgroep de keuze om geen stations aan te leggen."


Koninklijke onderscheidingen in Leudal Geplaatst op: 26-4-2017 15:41

Koninklijke onderscheidingen in Maasgouw Geplaatst op: 26-4-2017 12:00

Westa dames blijven in eredivisie Geplaatst op: 24-4-2017 21:49

Koninklijke onderscheiding voor René de Vos Geplaatst op: 21-4-2017 21:08

Westa 2 kampioen derde divisie Geplaatst op: 17-4-2017 22:04

Inzegening vernieuwde Erica kruisbeeld Geplaatst op: 17-4-2017 21:28

Publieksjury kiest mooiste hanen tijdens Picturama Geplaatst op: 17-4-2017 21:12

Dode man gevonden in bos Kelpen-Oler Geplaatst op: 17-4-2017 16:52


Meer nieuws ...TV dagelijks om 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00u.


3ML Radio of TV kijken: Kijk op ontvangst.3ml.nl


Verbouwing gemeenschapshuis Baekerhoes

28-4 t/m 1-5

Bekijk onlineGemeenschapshuis het Baekerhoes in Brachterbeek wordt verbouwd. Dinsdag 25 april werd het bouwbord onthuld door wethouder Wilms. De gemeente Maasgouw heeft het bouwbeheer aan de stichting overgedragen. Maasgouw draagt 385.000 euro bij aan de renovatie.


Rondje Regio

29-4 t/m 30-4


Koningsdag 2017 in Ohé en Laak

28-4 t/m 29-4

Bekijk onlineDonderdag 27 april is koning Willem-Alexander 50 jaar geworden. En dat werd met Koningsdag groots gevierd. Zo ook in Ohé en Laak waar de kinderen hun fiets oranje hadden versierd.


Koningsdag 2017 in Nunhem

28-4 t/m 29-4

Bekijk onlineDonderdag 27 april is koning Willem-Alexander 50 jaar geworden. En dat werd met Koningsdag groots gevierd. Zo ook in Nunhem waar eerst het dorpsplein de nieuwe naam Herman Meddensplein kreeg. De kinderen lieten daarna een ballon op en konden zich daarna vermaken met spellen en springkussens.


Praot van de Straot

24-4 t/m 30-4

Bekijk onlineVerslaggeefster Truus van Kruchten en cameraman Frits Peeters gaan wekelijks op pad in de gemeente Leudal of Maasgouw om mensen op straat te vragen wat ze van een actueel onderwerp vinden. Deze week is het onderwerp is men tevreden met zijn/haar leven?


Zaterdag